Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Вплив довкілля для здоров'я міського населення скачати

Розділ: ЕкологіяТип роботи: реферат

Великою мірою забруднення атмосфери б'є по здоров'я міського населення. Це засвідчують, зокрема, істотні розбіжності в захворюваності населення окремих районах однієї й тієї ж міста.

На підтвердження сказаного наведемо дані із роботи І. П. Лашневой, котра вивчала захворюваність дітей, що у двох районах із різним рівнем забруднення атмосферного повітря: щодо одного дуже багато промислових підприємств розташовано неподалік дитсадків, й інші дитячі установи отдале-ны від основних магістральних колій та джерел забруднення повітря шкідливими речовинами. Аналіз захворюваності показав, що це загальна гостра захворюваність у першому районі був у 1,5 разу вищу, ніж у другому. Захворюваність органів дыха-ния дітей вікових груп (від 1 року по 6 років) у першому районі було також в 1,5 разу вищу, ніж у другому районі, а нервової системи та органів почуттів – в 2-2,5 разу частіше.

Зміна здоров'я городян не лише показником екологічного стану міста, а й найважливішим соціально-економічним його наслідком, кото-рое має визначати провідні напрями для поліпшення якості довкілля. У зв'язку з цим дуже важливо наголосити, що саме здоров'я городян в пре-делах біологічної норми є функцією від економічних, соціальних (включаючи психологічні) і екологічних умов.

Загалом здоров'я городян впливають багато чинників, особливо харак-терные риси міського життя – гіподинамія, підвищені нервові на-грузки, транспортна почуття виснаження й низку інших, але найбільше – забруднення окру-жающей середовища. Про це свідчить істотні розбіжності в захворюваності населення різних районах однієї й тієї ж міста.

Найбільш помітні негативні наслідки забруднення довкілля у місті виявляється у погіршенні здоров'я городян проти жителями сільській місцевості. Приміром, проведене М. З. Бідним і соав-торами глибоке вивчення захворюваності окремих груп міського і сільського населення переконливо показало, городяни частіше страждають неврозами, за-болеваниями судин мозку, хворобами центральної нервової системи, органів дихання, ніж поодинокі сільські жителі.

Яскравим підтвердженням те, що саме забруднення довкілля явля-ется причиною вищої захворюваності міських жителів, можуть бути дані роботи Є. У. Иродовой. Автор порівняв ретроспективні даних про загряз-нении атмосферного повітря токсичними речовинами з динамікою захворюваності та смертності населення від злоякісних новоутворень органів дихання за 14 років. Два великих міста Проте й Б, що значно розрізнялися за рівнем загряз-нения атмосферного повітря, за іншими параметрами (кліматичні умови, чисельність і вікову структуру населення, рівень медичного обслуговування та інші соціально-економічні чинники) було цілком ідентичні. Місто А більш забруднене сірчистим газом, пилом, фенолом, бензапиреном. Скарги на погіршення санітарно-побутових умов життя жінок у місті А відзначалися в 2,2 разу частіше, ніж в жителів міста Б. Захворювання органів дихання в жителів міста А був у 1,9 разу частіше, ніж міста Б, рак легкого зустрічався вдвічі частіше.

Необхідно спеціально справити й те, що середній тривалість життя до заболева-ния на рак легкого між людьми, які мали контакту з шкідливими умовами праці в виробництві, жителі міста А становив середньому 30 років, у місті Б – 41 рік. Розбіжність у 11 років достовірна статистично (рНо= 0,05)

Поруч із забрудненням повітряного басейну для здоров'я людини отрица-тельно позначаються багато інших чинників довкілля міст.

Шумове забруднення у містах практично має локальний характері і переважно викликається засобами транспорту – міського, железно-дорожного і авіаційного. Вже сьогодні на головних магістралях у містах рівні шумів перевищують 90 дБ і мають тенденцію посилення щороку 0,5 дБ, що найбільшої небезпекою для довкілля районах пожвавлених транспортних магістралей. Як свідчать дослідження медиків, повы-шенные рівні шумів сприяють розвитку нервово-психічних захворювань, і гіпертонічної хвороби. Боротьба шумом, у районах міст затруд-няется щільністю сформованій забудови, через котру неможливо строительст-во шумозахисних екранів, розширення магістралей і висадка дерев, снижаю-щих на дорогах рівні шумів. Отже, найперспективнішими решения-ми цієї проблеми є зниження власних шумів транспортних засобів (особливо трамвая) й застосування їх в будинках, виходять найбільш жваві магістралі, нових шумопоглощающих матеріалів, вертикального озеленення до-мов і потрійного засклення вікон (з одночасним застосуванням примусової вентиляції).

Особливою проблемою становить підвищення рівня вібрації в міських рай-онах, головним джерелом чого є транспорт. Ця проблема мало иссле-дована, проте безсумнівно, що його значення зростатиме. Вибрация способст-вует швидшому швидкого зносу й руйнації будинків та споруд, але саме сущест-венное, що вони можуть мати негативний вплив найбільш точні технологічні процеси. Особливо важливим є підкреслити, що найбільше шкода вібрація приносить передовим галузям в промисловості й відповідно її зростання може котре обмежує впливом геть можливості науково-технічного прогресу у містах.

Поділіться рефератом Вплив довкілля для здоров'я міського населення

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Вплив довкілля для здоров'я міського населення

Свинцовое забруднення довкілля Російської Федерації та для здоров'я населення
Тип роботи: курсова робота
Кафедра вищої математики інформатики.
Реферат підготовлений Соловйовим Олександром, грн. 702
СибАГС, 1997 р.
Зміст. 1. Характеристика проблеми свинцевого забруднення довкілля у Росії
1.1. Джерела забруднення
Завантажити
Проблема забруднення довкілля свинцем в Свердловській області і його небезпеку обману здоров'я дітей
Тип роботи: реферат
з прикладу г.Красноуральска Бичев Максим
Цей текст не готовим рефератом, а є довідковим матеріалом, що ви можете використовуватиме складання своїх рефератів.
Як вона та багатьом інших регіонів, свинець одна із найважливіших токсичн
Завантажити
Забруднення міської атмосфери автотранспортом і екологічний ризик здоров'ю населення
Тип роботи: реферат
Петрухін В.А., Виженский В.А., Донченко В.В. Державний НДІ автомобільного транспорту (НИИАТ)
Автотранспорт одна із найбільших забруднювачів атмосферного повітря. У Росії її йому у середині 1990-х років доводилося 80% викидів свинцю, 59% -
Завантажити
Забруднення і душевному здоров'ї довкілля
Тип роботи: реферат
Забруднення — це небажане зміна фізичних, хімічних чи біологічних характеристик нашого повітря, землі та води, що може зараз чи майбутньому надавати несприятливий вплив життя самої людини, потрібних йому рослин та тварин, на різноманітних виробнЗавантажити
Використання методу стандартизації в оцінці здоров'я населення і побудову показників роботи закладів охорони здоров'я. Динамічні ряди
Тип роботи: навчальних посібників

ПЕНЗЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Медичний інститут

Кафедра гігієни, громадського здоров'я дитини і охорони здоров'я

( зав. кафедрою к.м.н. О.П. Дмитрієв)

 

Використання методу стандартизації

Завантажити
Вплив різних чинників для здоров'я населення
Тип роботи: реферат

Зміст

Запровадження

1. Вплив політичних лідеріва і соціально-економічних чинників для здоров'я населення Росії у останнє десятиліття ХХ століття

1.1 Причини різкого погіршення громадського здоров'я

1.2 Алкого

Завантажити