Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Звернення громадян і організації до органів місцевого самоврядування скачати

Розділ: Держава і правоТип роботи: контрольна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВО- ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КЕМЕРОВСКИЙ ІНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Кафедра адміністративного правничий та процесу

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни "Муниципальное право Росії"

на задану тему "Звернення громадян і організації до органів місцевого самоврядування"

Кемерово 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ОРГАНЫ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2. ПРАВОВОЇ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН І ОРГАНІЗАЦІЙ У ОРГАНЫ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Политико-правовая доктрина розглядає місцеве самоврядування, як фундамент громадянського суспільства, без зміцнення якого погрожує повалитися вся піраміда структурі державної влади правової держави. Місцеве самоврядування виступає основою народовладдя, де з'єднуються вищі інтересів держави з повсякденними сподіваннями, тривогами і устремліннями людей.

Цілі роботи у тому, аби роздивитися докладніше питання про звернення громадян і організації до органів місцевого самоврядування.

Завдання полягають у розкриття органів місцевого самоврядування, що їм належить, правової статус органів місцевого самоврядування, роботу їхньої з громадянам і міжнародними організаціями.

Вироблення новий одяг і повноцінної моделі місцевого самоврядування будувалася з урахуванням обліку специфіки російських умов й те водночас наближення до загальноприйнятого у багатьох країнах еталона місцевого самоврядування. Багато найважливіші параметри сучасному російському концепції місцевого самоврядування вже розроблено, хоч і понині тут дискусії тривають як у парламенті та інших державних структурах, і у середовищі науковців.

З урахуванням даних міркувань і що з'явилися деяких науково-літературних джерел з місцевого самоврядуванню

Як поняття місцеве самоврядування відбиває багатоаспектний громадське явище, що у соціальної організації під впливом всього комплексу історичних, географічних, політичних, економічних, національних героїв і інших особливостей. Для існування місцевого самоврядування потрібні певні умови: спільність місцевих інтересів і знепритомніла необхідності узгодження з регіональними і загальнодержавними при чіткому розмежування власності, компетенції та обмеження повноважень між органами державної влади місцевого самоврядування; наявність достатньої інфраструктури, фінансово - економічні можливості та інші ресурси території, дозволяють яка живе у ньому населенню самотужки вирішувати місцеві проблеми; діяльнісна ініціатива і бажання громадян самостійно й більше відповідально займатися справами управління. Усе це призводить до актуальності цієї теми, оскільки важливо знати правової статус органів місцевого самоврядування.

1. ОРГАНЫ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Система органів місцевого самоврядування є сукупність організаційних форм і політико-правових інститутів прямого волевиявлення жителів цій території, і навіть виборних і інших органів, що реалізують його функції. До органів місцевого самоврядування ставляться: а) безпосередні - зборів, сходи громадян, у яких прямим волевиявленням більшості жителів вирішуються місцеві питання (вони проводять у малих населених пунктах, де при цьому не утворюються представницькі органи); б) представницькі - ті, які обираються безпосередньо громадянами та які можуть опинитися іменуватися муніципальним зборами, комітетом, думою тощо.; у виконавчі - глави місцевого самоврядування (голова адміністрації, мер, староста тощо.) обрані населенням чи представницьким органом. Можуть також утворюватися і органи територіального громадського самоврядування: поради мікрорайонів, вуличні, домові комітети, союзи, асоціації органів місцевого самоврядування тощо.

Муниципальное управління - це діяльність органів місцевого самоврядування, спрямовану задоволення громадських інтересів, здійснювана у певних законом формах; організований процес керівництва, регулювання й з боку органів місцевого самоврядування над розвитком життя на цій території Державне управління: основи теорії та організації.

Муніципальні органи є основним ланкою у системі місцевого самоврядування. Вони організують виконання законів та інших правових актів держави, сприяють державних органів, розташованим з їхньої території, координують діяльність органів територіального громадського самоврядування. Муніципальні органи - це органи місцевих самоврядних територіальних співтовариств, якими їх підґрунтя і для якими відповідальні по здійсненню своїх повноважень. На російському законодавству муніципальні органи (від латів. municipium, де munis - тяжкість, тягар, тягота і capio, recipio - беру, приймаю) - це яка обирається самоврядування, организуемое як і містах, і у сільській місцевості. Хоча у деяких країнах (наприклад, США) муніципальними називають тільки органи місцевого самоврядування.

Глава місцевого самоврядування керує діяльністю місцевої адміністрації, структура якої великою мірою залежить від виду назви населеного пункту, розмірів території, чисельності населення тощо. Він є найвищим посадовою особою місцевого самоврядування і з допомогою структурних підрозділів адміністрації здійснює исполнительно - розпорядницькі повноваження.

Місцеве самоврядування - як сфера самоорганізації населення, а й специфічний рівень влади. Ця характеристика означає, діяльність місцевого самоврядування та її органів має владний характер, тобто, пов'язані з застосуванням у необхідних випадках примусу, акти його органів обов'язкові виспівати. Інакше кажучи, державно - владна діяльність й здійснення місцевого самоврядування - це функціонування не антиподів, а родинних інститутів.

Положення і норми, які у Конституції РФ, в ін. правових актах і документах, наукові публікації дозволяють визначити, що таке місцеве самоврядування. Найбільш суттєві ознаки цього поняття:

- місцеве самоврядування - одне із основних принципів конституційного ладу РФ і здійснення влади у державі;

- право громадян, населення (того суспільства) на самостійне бачення місцевих справ України та вирішення питань місцевого значення;

- те й спосіб, і форма організації роботи влади громадян (населення) на місцях, щоб забезпечити самостійного рішення питань місцевої життя з урахуванням історичних та інших місцевих традицій;

- це система, що складається з сукупності демократичних організаційних форм (виборів) та інститутів прямий, безпосередньої демократії (референдумів), за інші форми прямого висловлювання. З допомогою виборних і інших органів місцевого самоврядування реалізуються цієї мети, завдання й функції.

Місцеве самоврядування - складова частина теорії народовладдя, суверенітету народу;

-народовладдя до здійснюється як безпосередньо, через органи структурі державної влади, а й через органи місцевого самоврядування;

- у Конституції РФ закріплена міцна правова основа місцевого самоврядування (ст. 12), гарантії нових типів самоврядування, зиждущегося на сучасних американських і цивілізованих засадах;

-виявлено і уточнена самостійність місцевого самоврядування межах своїх повноважень;

- висновок у тому, що відповідні органи місцевого самоврядування не входять до системи органів структурі державної влади.

2. ПРАВОВОЇ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У Конституції РФ 1993 р. як отримав визнання юридичну закріплення глибоко демократичний інститут - місцеве самоврядування, а й вперше передбачені серйозні гарантії його здійснення. На конституційному рівні сукупність, цих питань регламентується в ст. 133. У ст. 133 встановлено, що місцеве самоврядування РФ гарантує правом на судову захист, на компенсацію додаткових витрат, які з'явились у результаті рішень, прийнятих органами структурі державної влади, забороною на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених Конституцією РФ і федеральними законами.

Розглянемо докладніше названі нормативні становища. Насамперед, виділимо конституційне право органів місцевого самоврядування на судову захист. І тут необхідно послатися на Федеральний закон "Про загальні принципи місцевого самоврядування", гол. 6 і аналогічних сім якого присвячені гарантіям місцевого самоврядування та виховання відповідальності органів місцевого самоврядування їх посадових осіб, і навіть контролю над діяльністю цих структур Державне управління: основи теорії та організації.

Виділимо найважливіші моменти.

Перше - обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених Конституцією Російської Федерації, справжнім Федеральним законом, іншими федеральними законами, забороняється.

Друге -- рішення, прийняті шляхом прямого волевиявлення громадян, рішення органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті межах їхніх повноважень, обов'язкові виспівати усіма розташованими біля муніципального освіти підприємствами, установами i організаціями незалежно від своїх організаційно-правових форм, і навіть органами місцевого самоврядування та громадянами.

Рішення органів місцевого самоврядування і посадових осіб місця самоврядування можуть бути скасовані органами і посадовими особами, які взяли, або визнані недійсними за рішенням суду.

Третє - звернення органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов'язковому розгляду органами структурі державної влади, державними посадовими особами, підприємствами, установами i організаціями, яких ці звертання спрямовані.

Поважні органи місцевого самоврядування мають право законодавчої ініціативи законодавчому (представницькому) органі суб'єкта Російської Федерації.

Четверте - громадяни, мешканці території муніципального освіти, органи місцевого самоврядування і особи місцевого самоврядування вправі пред'являти до суду чи арбітражного суду позови про визнання недійсними що порушують права місцевого самоврядування актів органів державної влади державних посадових осіб, органів местнoгo самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування, підприємств, установ і закупівельних організацій, і навіть громадських об'єднань є.

П'яте - відповідальність органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування в населення настає внаслідок втрати населення. Порядок й умови відповідальності органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування результаті втрати населення визначаються статутами муніципальних утворень.

Конституція України та розглянутий вище Федеральний закон - стабільна правова основа формування всього масиву поточного законодавства місцеве самоврядування. У цьому вся складному правотворческом процесі активна приймуть федеральні органи державної влади аналогічні органи суб'єктів РФ, населення і органи місцевого самоврядування міських і сільських поселеннях.

Державні гарантії місцевого самоврядування перебувають у охороні його правий і законних інтересів (включаючи судову захист), в компенсаційні виплати у разі певного роду витрат, встановленні правових заборон на обмеження прав місцевого самоврядування.

Муніципальні правові акти, якщо вони суперечать закону, можуть бути скасовані чи його дія може відбуватися бути призупинено органами місцевого самоврядування і посадовими особами місцевого самоврядування, які взяли відповідний муніципальний правової акт, і навіть судом; у частині, регулюючої здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законів і законами суб'єктів Російської Федерації, - уповноваженим органом структурі державної влади Російської Федерації (уповноваженим органом структурі державної влади суб'єкта Російської Федерації).

Щоб забезпечити реалізацію зазначених конституційних положень, і навіть захистити громадян (зокрема декларація про здійснення місцевого самоврядування) від зловживань своїми повноваженнями органами місцевого самоврядування і виборних посадових осіб місцевого самоврядування разом із тим гарантувати муніципальним утворенням захисту від необгрунтованого втручання у їхня діяльність, Російської Федерації, як суверенну державу, вправі передбачити адекватні заходи відповідальності органів місцевого самоврядування і виборних посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема дострокове припинення повноважень відповідного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування. Дострокове припинення повноважень - за умови, що його супроводжується одночасним призначенням нових виборів і навіть як різновид відповідальності пропорційно ступеня досконалого порушення та значущості захищуваних інтересів, - саме не може розглядатися як неправомірне втручання органів структурі державної влади у діяльність місцевого самоврядування.

Можливість дострокового припинення повноважень - одна з основних принципів, визначальних статус органів прокуратури та виборних посадових осіб місцевого самоврядування.

Отже, участь органів структурі державної влади у реалізації заходів відповідальності органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування припустимо. Але оскільки, органи місцевого самоврядування не входять до системи органів структурі державної влади, оскільки місцеве самоврядування самостійно, ані за яких умовах заборонена участь органів державної влади їх посадових осіб у формуванні органів місцевого самоврядування, призначенні посаду та визволенні з посади посадових осіб місцевого самоврядування.

До загальним принципам організації місцевого самоврядування Конституцією Російської Федерації віднесено: здійснення народом (населенням) своєї місцевої влади з рішенням питань місцевого значення як безпосередньо, і через органи місцевого самоврядування (год. 2 ст. 3, глава 8); самостійність місцевого самоврядування межах своїх повноважень і включення органів місцевого самоврядування систему органів структурі державної влади (ст. 12); право громадян обирати й бути обраними до органів місцевого самоврядування, брати участь у місцевому референдумі (п. 2 ст. 32); визнання і захист права на муніципальну власність, включаючи землі і інші природні ресурси (год. 2 ст. 8, год. 2 ст. 9, год. 1 ст. 130, год. 1 ст. 132); право населення муніципальних утворень самостійно розв'язувати питання місцевого значення, визначати структуру органів місцевого самоврядування (год. 1 ст. 130, год. 1 ст. 131); здійснення місцевого самоврядування міських, сільських поселеннях та інших територіях з урахуванням історичних та інших місцевих традицій, і навіть зміна кордонів територій, у яких здійснюється місцеве самоврядування, тільки з врахуванням думки населення відповідних територій (год. 1 і 2 ст. 131); самостійне управління муніципальної власністю, формування, затвердження Кабміном і виконання місцевих бюджетів, здійснення охорони суспільного ладу (п. 1 ст. 132); обов'язок органів місцевого самоврядування брати участь у створення умов реалізації прав громадян житло, на охорону здоров'я дитини і медичної допомоги, освіту, інших права і свободи громадян, а органів структурі державної влади встановлювати загальні державні нормативи і стандарти у відповідних областях (ст. 7, ст. 40, ст. 41, ст. 43); можливість наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями лише законом і з вимогою передачі необхідні їх здійснення матеріальних й фінансових коштів (год. 2 ст. 132); право місцевого самоврядування на компенсацію додаткових витрат, які з'явились у результаті рішень, прийнятих органами структурі державної влади (ст. 133); гарантированность місцевого самоврядування правом на судову захист, і навіть заборона обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених Конституцією Російської Федерації і федеральними законами (ст. 133) Конституція РФ: Основний Закон. - М.: Норма, 1993.

3. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН І ОРГАНІЗАЦІЙ У ОРГАНЫ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Основне завдання органів управління забезпечення погоджених дій структурних підрозділів адміністрації, робочих груп, зацікавлених організацій, громадських об'єднань є щодо реалізації закону.

Цільова програма "Удосконалення управління державної, муніципальної службою реформування місцевого самоврядування 2005 - 2010 роках" дозволяє координувати спільні дії з реалізації федерального законодавства усіх гілок і рівнів влади.

У практичній роботу з реформування органів місцевого самоврядування (ЗМС) виділимо три етапу:

Підготовчі дії.

Поділіться рефератом Звернення громадян і організації до органів місцевого самоврядування

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Звернення громадян і організації до органів місцевого самоврядування

Органи структурі державної влади Російської Федерації і місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Контрольна робота з дисципліни Правознавство
Виконала Урубжурова Ервіна Сергіївна студентка 2 курсу
Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет
Санкт-Петербург 2007г
Глава1. Система органів структур
Завантажити
Відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування
Тип роботи: стаття
Чихладзе Л.Т.
1. Поняття відповідальності органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування
Відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування — це неприємних наслідків, наступаючі у разі
Завантажити
Поняття, ознаки, види правову відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування
Тип роботи: контрольна робота

Поняття, ознаки, види правову відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування

Зміст

1. Поняття та ознаки правову відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування. 3

Завантажити
Правові можливості наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями законами суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
© А.В. Шкитин, 1999
Проблема формування та розвитку інституту наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями є як ніколи актуальною. Цей феномен як головний чинник регуляції громадського буття привертає мою
Завантажити
Інститут обласної заради в структурі органів місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат

Реферат із предмета державне управління на задану тему:

Інститут обласної заради в структурі органів місцевого самоврядування

Система місцевого самоврядування є важливою складовою територіальної організації влади будь-якої демократичної з

Завантажити
Діяльність органів місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Уткін Еге. А. Денисов А. Ф.
З-поміж предметів спільного ведення Російської Федерації і його суб'єктів, врегульованих федеральним законодавством, до місцевого самоврядування причетні такі предмети ведення: громадська безпека продукції
Завантажити