Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Авторське право. Правила написання дисертації скачати

Розділ: Держава і правоТип роботи: контрольна робота
Страница 1 из 8 | Следующая страница

Міністерство освіти й науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

Контрольна робота

із дисципліни:

"Методологія та організація наукових досліджень"

Київ – 2009

1. Авторське право

 

Звернемося в Україну "Про авторське право й суміжні права".

Цей Закон охороняє особисті немайнові права й майнові права авторів та їхні правонаступників, пов'язані з створенням та використанням творів науки, літератури й мистецтва – авторське право, й права виконавців, виробників фонограм й відеограм та організацій мовлення – суміжні права.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

автор – фізична особа, Яка своєю творчою працею створила твір;

аудіовізуальний твір – твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових чи дискретних сигналів, котрі відображають (закодовують) рухомі зображення (як з звуковим супроводом, то й без нього), й сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, котрі можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими;

база даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних чи будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, до того числі – електронній, підбір й розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої роботи, й складові частини якої є доступними індивідуально й можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів;

виключне право – майнове право особини, котра має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право й (чи) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права й (чи) суміжних прав лише нею й на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їхні використання іншим особам у межах рядок, встановленого цим Законом;

виконавець – актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист чи інша особа, котра виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчости, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних й музично-драматичних творів;

виробник відеограми – фізична чи юридична особа, котра взяла у собі ініціативу й несе відповідальність за перший відеозапис виконання чи будь-яких рухомих зображень (як з звуковим супроводом, то й без нього);

виробник фонограми – фізична чи юридична особа, котра взяла насебе ініціативу й несе відповідальність за перший звукозапис виконання чи будь-яких звуків;

відеограма – відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання чи будь-яких рухомих зображень (з звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входити до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій;

відтворення – виготовлення одного чи понад примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їхні запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, якої може зчитувати комп'ютер;

інформація про управління правами – інформація, до того числі в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об'єкт авторського права й (чи) суміжних прав й автора чи іншу особу, котра має на цей об'єкт авторське право й (чи) суміжні права, чи інформація про умови використання об'єкта авторського права й (чи) суміжних прав, чи будь-які цифри чи коди, у які представлена така інформація, коли будь-який з цих елементів інформації прикладений до примірника об'єкта авторського права й (чи) суміжних прав чи вміщений у нього чи з'являється у зв'язку із його повідомленням до загального відома;

ім'я автора – сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище та ім'я автора; прізвище, ім'я та по-батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо;

запис (звукозапис, відеозапис) – фіксація за допомогою спеціальних технічних засобів (у тому числі і за допомогою числового представлення) на відповідному матеріальному носії звуків й (чи) рухомих зображень, Яка дозволяє здійснювати їхні сприйняття, відтворення чи сповіщення за допомогою відповідного прилаштую;

здавання у майновий оренду – передавати право користування й (чи) володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми на певний рядків із метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди;

комп'ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, котрі приводять його у дію для досягнення певної мети чи результату (це поняття охоплює як операційну систему, то й прикладну програму, виражені у вихідному чи об'єктному кодах);

контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми – примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований й (чи) розповсюджуваний із порушенням авторського права й (чи) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм й відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права й (чи) суміжних прав, зокрема із країн, в які ці твори, фонограми й відеограми ніколи не охоронялися чи перестали охоронятися;

оприлюднення (розкриття публіці) твору – здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права й (чи) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо;

опублікування твору, фонограми, відеограми – випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права й (чи) суміжних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатну задовольнити, із урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їхні продаж, здавання в майновий оренду, побутового чи комерційного прокату, надання доступу перед тим через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати із будь-якого місця й у будь-який годину за власним вибором чи передачі права власності ними чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається також депонування рукопису твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) із відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору, фонограми, відеограми;

організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) – організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права й (чи) суміжних прав й не так на меті одержання прибутку;

організація мовлення – організація ефірного мовлення чи організація кабельного мовлення;

організація ефірного мовлення – телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо – чи телевізійних передач й програм мовлення (як власного виробництва, то й виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо) у будь-якому частотного діапазоні (у тому числі і із використанням супутників);

організація кабельного мовлення – телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо – чи телевізійних передач й програм мовлення (як власного виробництва, то й виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю (провідникового, оптоволоконного чи іншого виду);

особа – фізична чи юридична особа;

похідний твір – твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належати аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування російською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів);

примірник твору – копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі;

примірник фонограми – копія фонограми на відповідному матеріальному носії, котра виконана безпосередньо чи опосередковано з цієї фонограми й містить усі зафіксовані на ній звуки чи їхнього частину;

примірник відеограми – копія відеограми на відповідному матеріальному носії, Яка виконана безпосередньо чи опосередковано з цієї відеограми й містить усі зафіксовані на ній рухомі зображення чи їхнього частину (як з звуковим супроводом, то й без нього);

продюсер аудіовізуального твору – особа, котра організує чи організує та фінансує створення аудіовізуального твору;

псевдонім – вигадане ім'я, вибране автором чи виконавцем для позначення свого авторства;

публічне виконання – подання за згодою суб'єктів авторського права й (чи) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співи, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), то й за допомогою будь-яких пристроїв й процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особини, котрі не належати до кола сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні смердоті в одному місці й до одного й тієї самий годину чи в різних місцях й за годину;

публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми – публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці за згодою суб'єктів авторського права й (чи) суміжних прав у приміщенні, в якому можуть бути присутніми особини, котрі не належати до кола сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї, аудіовізуального твору чи зафіксованого у відеограмі виконання чи будь-яких рухомих зображень;

публічний показ – будь-яка демонстрація оригіналу чи примірника твору, виконання, фонограми, відеограми, передачі організації мовлення за згодою суб'єктів авторського права й (чи) суміжних прав безпосередньо чи на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) чи за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особини, котрі не належати до кола сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особини, Яка здійснює показ, незалежно від того, чи присутні смердоті в одному місці й до одного й тієї самий годину чи в різних місцях й за годину (публічний показ аудіовізуального твору чи відеограми означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору чи відеограми без дотримання їхні послідовності);

публічне сповіщення (доведення до загального відома) – передача за згодою суб'єктів авторського права й (чи) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо), у тому числі із використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів чи будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків й (чи) зображень, їхнього записів у фонограмах й відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість які від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті;

репрографічне відтворення (репродукування) – факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору чи його примірника шляхом фотокопіювання чи іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, якої зчитує комп'ютер;

поширення об'єктів авторського права й (чи) суміжних прав – будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права й (чи) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, до того числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів із будь-якого місця й за власним вибором;

службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового заподіяння чи трудового договору (контракту) між ним й роботодавцем;

суспільне надбання – твори й об'єкти суміжних прав, рядків дії авторського права й (чи) суміжних прав на котрі закінчився;

твір архітектури – твір у галузі мистецтва спорудження будівель й ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані приміщення та споруди, парки, плани населених пунктів тощо);

твір образотворчого мистецтва – скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо;

твір ужиткового мистецтва – твір мистецтва, до того числі твір художнього промислу, створений ручним чи промисловим способом для користування у побуті чи перенесень на предмети такого користування;

технічні засоби захисту – технічні пристрої й (чи) технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права й (чи) суміжних прав при сприйнятті й (чи) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) й передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об'єктів авторського права й суміжних прав;

установа – центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності;

фонограма – звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання чи будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входити до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій);

цитата – порівняно короткий уривок із літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, із обов'язковим посиланням на його автора й джерела цитування, іншою особою у своєму творі із метою зробити зрозумілішими свої твердження чи для посилання на подивися іншого автора в автентичному формулюванні;

державна система правової охорони інтелектуальної власності – Установа й сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Поділіться рефератом Авторське право. Правила написання дисертації

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Авторське право. Правила написання дисертації

Творчий характер твори як свідчення об'єкта авторського права
Тип роботи: реферат
Золотарьов Олексій Михайлович, адвокат, член колегії «Московський юридичний центр»
Авторське право, норми якого регулюють відносини, що виникають у зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва, більшість російських у
Завантажити
Міжнародна система авторського правничий та суміжних прав
Тип роботи: реферат
Сфера дії національних законів про авторське право обмежена територією країн, де ці закони прийнято. Але твори інтелектуальної творчості зазвичай поширюються поза межами державних кордонів. Щоб сприяти такому міжнародному поширенню інтелектуальнихЗавантажити
Об'єкти авторських та суміжних промислових прав підприємця
Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

за курсом «Основи маркетингу»

«Об'єкти авторських та суміжних промислових прав підприємця»

1. Поняття «інтелектуальну власність»

Досить інтенсивна розбудова ринкових відносин, науково-технічний прогрес

Завантажити
Порушення авторських та суміжних суміжних прав у сфері інтелектуальної власності
Тип роботи: реферат
Міністерство внутрішніх справ
Російської Федерації
Краснодарський юридичний інститут
(Представництво м. Армавире Краснодарського краю)
КУРСОВАЯ РОБОТА з дисципліни:
«Кримінальну право
Завантажити
Исчисление ПДВ щодо закінченні 60 днів із моменту відвантаження товарів (виконання, надання послуг, передачі майнові права на об'єкти інтелектуальної власності)
Тип роботи: реферат

Исчисление ПДВ щодо закінченні 60 днів із моменту відвантаження товарів (виконання, надання послуг, передачі майнові права на об'єкти інтелектуальної власності)

Исчисление і сплата податків передбачає визнання суб'єктом підприємн

Завантажити
Адміністративна відповідальність порушення авторських та суміжних суміжних прав
Тип роботи: реферат
У. Погуляев, заступник директора - начальник договірного відділу Юридичного агентства \"КОПІРАЙТ\"
І. Тулубьева, начальник відділу авторського права ЗАТ \"ИНТЕЛЛЕКТ-КОНСАЛТИНГ\"
Перевага адміністративних заходів
Завантажити