Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Cals-технологии скачати

Розділ: Промисловість, виробництвоТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

1. Термін CALS …………………………………………………………..2

1.2. CALS в России………………………………………………………..2

2.CALS-технологии. Предпосылки………………………………………3

3.Международная нормативна документация…………………………6

Укладання

Список використовуваної літератури

1. Термін CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support — безперервна інформаційна підтримка постачання і життєвого циклу) означає сукупність принципів, і технологій інформаційної підтримки життєвого циклу своєї продукції усіх її стадіях. Російськомовний аналог поняття CALS — Інформаційна Підтримка життєвого циклу Изделий (ИПИ). Останнім часом там поруч із CALS застосовується також термін Product Lifecycle Management (PLM).

Мета впровадження CALS — мінімізація витрат у ході життєвого циклу вироби, підвищення його якості та конкурентоспроможності.

1.2. CALS у Росії

Росія істотно відстає від провідних промислово розвинених країн у частини впровадження сучасних ІТ, зокрема технологій CALS. Це відставання загрожує далекосяжними негативними наслідками, передусім, високою ймовірністю різкого зниження експортного потенціалу російських виробників наукомісткої продукції, до повного витіснення його з міжнародного ринку, що ІСД може, на думку іноземних експертів, статися до 2005 — 2008 року.

Світовий ринок повністю відсахне продукцію, не з електронної документацією і що має засобами інтегрованої логістичній підтримки постпроизводственных стадій життєвого циклу. Вже сьогодні багато іноземні замовники вітчизняної продукції висувають вимоги, задоволення яких не можна без впровадження CALS-технологий:

уявлення конструкторської і технологічного документації в електронній формі;

уявлення експлуатаційної і ремонтної документації у вигляді інтерактивних електронних технічних посібників, наділених ілюстрованими електронними каталоги запасними частинами та допоміжних матеріалів і коштами дистанційного замовлення запчастин і матеріалів;

організація інтегрованої логістичній підтримки виробів на постпроизводственных стадіях їх життєвого циклу;

наявність і функціонування електронної системи каталогізації продукції;

наявність на підприємствах відповідних вимогам стандартів ИСО 9000:2000 систем менеджменту якості тощо. буд.

Виконання цих вимог зумовлює необхідність впровадження на вітчизняних підприємствах CALS-технологий повному обсязі.

2.CALS-технологии. Передумови.

Упродовж багатьох десятиліть загальноприйнятої формою уявлення результатів інтелектуальної діяльності покупців, безліч інструментом їх інформаційного взаємодії була паперова документація. Її створенням були задіяні (і зайняті по сьогодні) мільйони інженерів, техніків, службовців на промислових підприємствах, у державних установах, комерційних структурах. З появою комп'ютерів почали створювати і дуже впроваджувалися різноманітні засоби і системи автоматизації випуску паперової документації: системи автоматизованого проектування (САПР) — виготовлення креслень, специфікацій, технологічної документації; системи автоматизованого управління виробництвом (АСУП) — до створення планів виробництва та звітів про його ході; офісні системи — на підготовку текстових і табличных документів і майже т. буд.

Проте наприкінці сучасності зрозуміли, всі ці досить дорогі кошти виправдовують возлагающихся ними надій: зрозуміло, певне підвищення продуктивність праці відбувається, проте у тих масштабах, які прогнозувалися. Річ у тім, що де вони вирішують проблем інформаційного обміну між різними учасниками життєвого циклу вироби (замовників, розробників, виробників, експлуатаційників тощо. буд.). При перенесення даних із однієї автоматизованої системи до іншої потрібні великі затрати праці та часу для повторної кодування, що зумовлює численним помилок. Виявилося, що різні системи «говорять різними мовами» і розуміють одне одного. Понад те, з'ясувалося, що паперова документація і знаходять способи подання у ньому обмежують можливості використання сучасних ІТ. Так, тривимірна модель вироби, створювана у сучасній САПР, взагалі то, можливо адекватно представлена на папері.

З іншого боку, принаймні ускладнення виробів настає різке зростання обсягів технічної документації. Сьогодні обсяги вимірюються тисячами і десятками тисяч аркушів, а, по деяким виробам (наприклад, кораблям) — тоннами. З використанням паперової документації виникають значні труднощі у пошуку необхідної інформації, внесенні змін у конструкцію і технології виготовлення виробів. Виникає безлічі помилок, усунення яких витрачається чимало часу. Через війну різко знижується ефективність процесів розробки, виробництва, експлуатації, обслуговування, ремонту складних наукомістких виробів (рис. 1). Виникають труднощі у взаємодії замовників (насамперед — державних установ) і середніх виробників як із підготовці, і при реалізації контрактів на поставки складної техніки.

Малюнок 1. Обсяги документації і ефективність інженерної діяльності

Революційний підхід

Для подолання цих труднощів знадобилися нові концепції, й нові театральні ідеї. У тому числі базової стала ідея інформаційної інтеграції стадій життєвого циклу продукції (вироби), що й лягла основою CALS. Вона відмовити від «паперової середовища», у якій здійснюється традиційний документообіг, і до інтегрованої інформаційної середовищі, що охоплює всі стадії життєвого циклу вироби. Інформаційна інтеграція у тому, що це автоматизовані системи, застосовувані в різних стадіях життєвого циклу, оперують ні з традиційними документами і навіть зі своїми електронними отображениями (наприклад, отсканированными кресленнями), і з формалізованими інформаційними моделями, описывающими виріб, технології його виробництва та використання. Ці моделі перебувають у інтегрованої інформаційної середовищі в специфічну форму інформаційних об'єктів. Системи, яким їхнього роботи потрібні ті чи інші інформаційні об'єкти, за необхідності можуть видобувати їх із інтегрованої інформаційного середовища, обробляти, створюючи нові об'єкти, і поміщати результати своєї роботи ж інтегровану інформаційне середовище (рис. 2, 3). Щоб усе це можливо, інформаційні моделі й формує відповідні інформаційні об'єкти би мало бути стандартизовані.

Інтегрована інформаційне середовище є сукупність розподілених баз даних, у якій діють єдині, стандартні правила зберігання, відновлення, пошуку миру і передачі, якою здійснюється безбумажное інформаційне взаємодія поміж усіма учасниками життєвого циклу вироби. У цьому якось створена інформація зберігається в інтегрованої інформаційної середовищі, не дублюється, не вимагає будь-яких перекодувань у процесі обміну, зберігає актуальність і цілісність.

Малюнок 2. Взаємодія у інформаційній середовищі

Вочевидь, що така підхід є свого роду революцію у організації взаємодії всіх учасників життєвого циклу складних наукомістких виробів.

Революційність підходу у тому, що чимало покоління конструкторів, технологів, виробничників виховані з урахуванням зовсім інший культури, що базується на сотнях стандартів ЕСКД, ЕСТД, СРПП, детально що регламентують ведення справ, з використанням паперової документації. У разі застосування CALS ця культура повинна зазнати докорінні зміни:

з'являються принципово нові засоби інженерного праці;

повністю змінюється організація та технологія інженерних робіт;

мусить бути серйозно змінено, тобто доповнено й частково перероблено нормативна база;

тисячі фахівців би мало бути переучены до роботи на умовах і з новими засобами праці.

Для підготовки і здійснення цієї революції, що обіцяє багаторазове підвищення ефективності процесів життєвого циклу виробів, необхідні комплекс організаційних, науково-дослідних, проектних та інших робіт, вкладених у створення нову культуру інженерної діяльності.

У цьому вся комплексі першочерговою проблемою є формування нормативно-правової бази на, узаконивающей нові шляхи і кошти інформаційного обміну, які замінять традиційний паперовий документообіг. Таку базу утворюють стандарти інструктивно-методичні матеріали, які регламентують згадані засоби і способи, формати даних, їх логічний структуру, процедури інформаційного обміну, способи забезпечення достовірності й легітимності даних, і т. буд. Усе це слід у тому, щоб електронні документи і такі мали таку ж юридичної чинності, як і звичайні паперові документи. З іншого боку, одну з найважливіших завдань стандартизації в аналізованої сфері — забезпечення інформаційної сумісності різних автоматизованих систем.

На цей час CALS-технологии утворюють самостійне направлення у галузі ІТ. У світі створена нормативно-правову базу цього напряму, що становлять серії міжнародних стандартів ISO, державні стандарти нормативні документи військового міністерства США, НАТО, Великій Британії та інших країн. Загальна кількість цих стандартів — багато десятків і навіть сотні, причому обсяги документів часом обчислюються тисячами сторінок. На розробку уряду та провідні корпорації Заходу витратили суми, перевищують 1 млрд. дол., і це робота триває. Так було в наступаючому фінансовому році конгрес США планує виділити на мети стандартизації у сфері CALS 47 млн. дол.

Переваги CALS

Технології, стандарти програмно-технічні кошти CALS забезпечують ефективний і економічніший обмін електронними даними і безбумажными електронними документами, що дозволяє такі переваги:

- можливість паралельного виконання складних проектів кількома робітниками групами (паралельний інжиніринг), що дуже скорочує час розробок;

- планування і управління багатьма підприємствами, що у життєвому циклі продукції, розширення й вдосконалення добросусідських відносин (електронний бізнес);

- різке скорочення кількості помилок, і переробок, що зумовлює скорочення термінів реалізації проектів і суттєвого підвищення якості продукції;

- поширення засобів і технологій інформаційної підтримки на послепродажные стадії життєвого циклу - інтегрована логістична підтримка виробів.

Як кажуть, впровадження CALS-технологий призводить до істотну економію й отримання доларів додаткового прибутку. Ці технологій і їх окремі компоненти широко застосовують у промисловості розвинутих країн. Ось лише деякі кількісних оцінок ефективності впровадження CALS у промисловості США:

пряме скорочення витрат за проектування - від 10 до 30%;

скорочення часу розробки виробів - від 40 до 60%;

скорочення часу виведення нових виробів ринку - від 25 до 75%;

зменшення частки шлюби й обсягу конструктивних змін - від 20 до70%.

скорочення витрат за підготовку технічної документації - до 40%;

скорочення витрат за розробку експлуатаційної документації - до 30%.

По закордонним даним, втрати, пов'язані з недосконалістю інформаційного взаємодії з постачальниками, лише у автомобільну промисловість США становить близько 1 млрд. дол. на рік. Аналогічні втрати мають місце та інших галузях промисловості.

У тих джерелах вказується, що видатки розробку реактивного двигуна GE 90 для літака «Боинг-777» склали 2 млрд. дол., а розробка нової моделі автомобіля компанії «Форд» стоїть від 3 до 6 млрд. дол. Це означає, що від зниження прямих витрат за проектування тільки за двома зазначеним об'єктах може становити від 500 млн. до 2,2 млрд. дол.

Як кажуть, впровадження CALS-технологий призводить до істотну економію й отримання доларів додаткового прибутку. Ці технологій і їх окремі компоненти широко застосовують у промисловості розвинутих країн. Так, у складі 500 найбільших світових компаній, які входять у перелік Fortune 500, близько 100% використовують таку найважливішу компонент CALS, як засобу PDM (Product Data Management — «управління даними про виробі»). Серед підприємств із річним оборотом понад 50 млн. дол. такі використовують більш 80%.

3.Международная нормативна документація

Стандарти загального призначення

 ISO 11179 Information Technology — Basic Data Element Attributes

Спецификация і стандартизація елементів даних. Стандарт визначає правил і керівні вказівки за формулюванням визначень даних, принципи присвоєння імен та ідентифікацію елементів даних, реєстрацію елементів даних

 MIL-STD-1840 Automated Interchange of Technical Information

Стандарт описує методи обміну технічними даними у різнорідній комп'ютерної середовищі.

Під терміном “технічні дані” розуміється інформація, використовувана системами автоматизованого проектування, управління, планування тощо.

MIL-STD-1840C визначає формат і структуру даних, що використовуються перетворення і збереження технічної інформацією електронному вигляді.

 MIL-STD-1808A System Subsystem Sub-subsystem Numbering

Стандарт містить вимогами з нумерації (кодування) систем, підсистем, агрегатів для підготовки технічних посібників та інших документів реалізації логістичній підтримки авіаційної, космічній і іншій військовій техніки. Цей стандарт також може бути використаний під час вирішення завдань управління конфігурацією вироби, збору інформацію про експлуатації вироби тощо.

 MIL-STD-974 Contractor Integrated Technical Information Service (CITIS)

Стандарт визначає вимоги до інтегрованої системі інформаційно-технічного обслуговування виконавців замовлень (склад інформації, права доступу), функціями якої є спільне ведення контрактів і надання доступу до інформації про контрактах.

 MIL-STD-2549 Configuration Management Data Interface

Стандарт описує вимоги до бази даних, що містить інформацію конфігурацію вироби. База дає можливість отримати різноманітні зрізи (как_спроектировано, как_изготовлено тощо.) конфігурації будь-якого компонента.

 MIL-HDBK-61 Configuration Management Guidance

Посібник із управлінню конфігурацією.

Уявлення інформації про продукті

 ISO/IEC 10303 Standard for the Exchange of Product Model Data (STEP)

ГОСТ Р ИСО 10303 Системи автоматизації виробництва та їх інтеграція

Серія стандартів ИСО серії 10303 (STandard for Exchange of Product data (STEP)) та її російськомовний аналог ГОСТ Р ИСО 10303 "Системи автоматизації виробництва та їх інтеграція". Уявлення даних про виробі та обмін цими даними" описує комплексну технологію управління даними про виробі. Ці дані видаються як репозитория (сховища), роль якого не може виконувати база даних чи електронний документ.

Стандарт містить опис комплексу типових інформаційних моделей, що стосуються різноманітних аспектів вироби: її складу і структури, геометричній форми, матеріалів, вимог до точності й діють т.д. Ці типові моделі називаються інтегрованими ресурсами (integrated resources).

Крім інтегрованих ресурсів, стандарт містить типові інформаційні моделі об'єктів (виробів) для низки предметних областей (суднобудування, автомобілебудування тощо.). Ці моделі побудовано, переважно, з урахуванням інтегрованих ресурсів немає і називаються протоколами застосування (application protocol). Стандарт ИСО 10303 як містить готові протоколи щодо різноманітних предметних областей, а й описує методику створення, тестування і атестації нових протоколів.

Для описи інформаційних моделей (інтегрованих ресурсів немає і протоколів застосування) використовується спеціально розроблений мову описи даних — EXPRESS.

Стандарт уникає питань реалізації БД, але передбачає форму уявлення даних як електронного документа — текстового обмінного файла, має суворо регламентовану структуру. Обмінний файл використовується передачі даних між різними комп'ютерними системами чи подання і збереження результатів роботи автоматизованих систем проектування.

Стандарт також має специфікацію стандартизованого інтерфейсу доступу до даних (Standard Data Access Interface — SDAI). Ця специфікація є набір функцій для мов З повагою та З++, які забезпечують доступом до об'єктах в репозитории.

Для атестації і сертифікацію прикладних програмних засобів, які працюють із даними в форматі ИСО 10303, у стандарті передбачено комплекс тестів і методик атестаційного тестування.

Загальна структура і взаємозв'язок складових частин стандарту ИСО 10303 приведено на рис. 1.

 ISO 13584 Industrial Automation - Parts Library

Укладання

 

Як кажуть, впровадження CALS-технологий призводить до істотну економію

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Cals-технологии

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Cals-технологии

Програмні кошти підтримки життєвого циклу ПО
Тип роботи: доповідь
 Методологии проектування ПО як програмні продукти. Методологія DATARUN і інструментальне засіб SE Companion
Сучасні методологією й реалізують їх технології поставляються в електронному вигляді разом із CASE-средствами і включають бібліоте
Завантажити
Особливості патентних досліджень за її проведенні на стадіях і етапах життєвого циклу продукції
Тип роботи: реферат

Особливості патентних досліджень за її проведенні на стадіях і етапах життєвого циклу продукції

Патентування - це спосіб забезпечити декларація про зроблене винахід, з допомогою якого виключається можливість її використання іншими особа

Завантажити
Обряди життєвого циклу і системи дітей в різних народів світу
Тип роботи: реферат

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне агентство за освітою

Федеральне державне освітнє установа вищого професійної освіти

Завантажити
Особливості діяльності підприємства в різних стадіях життєвого циклу
Тип роботи: курсова робота

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «Менеджмент»

на тему: «Особливості діяльності підприємства в різних стадіях життєвого циклу»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ПОНЯТИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛУ

1.1 Основна концепція жит

Завантажити
Антикризисное управління в різних фазах життєвого циклу фірми
Тип роботи: реферат

року міністерство освіти Російської Федерації

Державна полярна академія

Кафедра філософії і право

РЕФЕРАТ

з дисципліни Антикризисное управління

Тема: Антикризисное управління в різних фазах життєвого ц

Завантажити
Стратегії підприємства різними етапах життєвого циклу
Тип роботи: реферат
Запровадження
Стратегії для конкуренції у нових галузях;
Суть стратегії «Вимпелкому»;
Загальна характеристика;
Маркетингова стратегія «Вимпелкому»
Стратегія д
Завантажити