Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Аналіз і оптимізація витрат за підприємствах будівельної галузі скачати

Розділ: БудівництвоТип роботи: дипломна робота
Страница 1 из 6 | Следующая страница

АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ГАЛУЗІ

Запровадження

Актуальність теми дослідження. Витрати як економічна категорія є виражені в грошової форми витрати підприємств, підприємців, приватних у виробників і інших суб'єктів господарювання виробництва, звернення української й збут продукції. У зарубіжній літературі витрати частіше іменуються витратами виробництва та звернення [28, з. 88].

Для визначення собівартості і одержаного прибутку витрати класифікуються так:

· вхідні і минулі;

· прямі й опосередковані;

· основні накладні;

· що входять до собівартість продукції і на внепроизводственные;

· одноэлементные і комплексні.

Вхідні витрати - це ресурси, куплених і наявні як і очікується, повинні принести доходи - у майбутньому. Вхідні витрати у балансі відбиваються як активи як виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів.

До завершеним ставляться ресурси, витрачені щоб одержати доходів у сьогоденні й відіб'ється втративши здатність приносити прибуток у майбутньому. Истекшие витрати позначаються на складі витрат за виробництво реалізованої продукції, тобто вхідні витрати перейшли у минулі. Правильне розподіл витрат за вхідні і минулі має важливого значення при обчисленні прибутків і збитків, оцінки активів підприємства. Залежно від способів зарахування в собівартість окремих видів продукції витрати діляться на прямі й опосередковані. [14,21]

Прямыми називають витрати, пов'язані з виробництвом конкретних видів продукції, виконанням конкретних робіт (послуг) і може бути прямо включені у їхню вартість (матеріальні витрати й прямі видатки оплату праці). Розмір прямих витрат за одиницю продукції слабко від обсягу производства.[25,56]

До непрямим відносять витрати, які мають загальний характер для кількох видів продукції і на в останній момент скоєння їх віднести на конкретний такого роду продукцію (робіт, послуг). Такі витрати розподіляють між окремими видами продукції непрямим шляхом залежно від обраної підприємством бази розподілу. До непрямим затратам можна віднести загальновиробничі витрати, Витрати утримання і експлуатацію устаткування, управлінські витрати тощо. буд. Особливістю непрямих витрат був частиною їхнього незмінність не більше масштабної бази (певний інтервал обсягу виробництва, у якому витрати залишаються постійними).

З власного призначенню витрати діляться на основні накладні. Основними називають витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції (наданням послуг, виконанням робіт). Це ціна на сировину, матеріалів, амортизація основних виробничих фондів, оплата праці виробничих робочих.

До накладним належать витрати з обслуговування й управління виробництвом (загальновиробничі) і за обслуговуванням й управління підприємством (загальногосподарські).

До общепроизводственным видатках можна віднести видатки утримання обладнання, зміст апарату управління виробничих підрозділів, і т. буд. До общехозяйственным відносять адміністративно-управлінські витрати, оплату консультаційних послуг, які надають сторонніми організаціями, тощо. буд.

1. Систему керування витратами

  1.1 Поняття й ті види витрат

Класифікація витрат за основні накладні має важливого значення з організацією роздільних систем обліку повних і часткових витрат за виробництво.

У собівартість випущеної продукції мають включатися лише виробничі витрати, і із метою витрати групуються до витрат, що входять до собівартість продукції, і внепроизводственные витрати. До затратам, які входять у собівартість продукції, відносять лише виробничі витрати, тобто. пов'язані з виробництвом готової продукції і на незавершеним виробництвом досі реалізації (прямі матеріальні витрати, прямі видатки оплату праці, загальновиробничі витрати). [14,59]

Внепроизводственные витрати (витрати звітний період) не беруться до оцінці запасів. Розмір внепроизводственных витрат залежить переважно від тривалості періоду, де вони виникли, а чи не від обсягу виробництва. До них відносять витрати невиробничого характеру: комерційні (пов'язані з збутом продукції) й адміністративні. Така класифікація відповідає вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, відповідно до якими з метою оцінки запасів вироблену продукцію в собівартість продукції мають включатися лише виробничі витрати.

Також витрати поділяються на одноэлементные і комплексні. Одноэлементными називають однорідні видатки виробництво. У цій ознакою витрати, що утворюють собівартість продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементам: матеріальні витрати; видатки оплату праці; відрахування на соціальні потреби; амортизаційні відрахування; інші витрати.

Комплексні витрати складаються з кількох економічних елементів. Прикладом служать загальновиробничі витрати, куди входять майже всі елементи.

Управлінські рішення на основному звернені у майбутнє, тому керівникам потрібна докладна інформація про очікуваних витратах і доходах. З метою отримання такої інформації виділяють такі види витрат:

· перемінні та постійні;

· витрати, учитываемые і учитываемые під час розрахунків після ухвалення рішень;

· безповоротні витрати;

· які диктував витрати;

· инкрементные витрати;

· маржинальные витрати й доходи;

· плановані і незаплановані.

До змінним ставляться витрати, сума змінюється у прямій залежності від обсягу виробництва, постійними є витрати, розмір яких залежить від зміни обсягу виробництва.

Процес ухвалення управлінського рішення передбачає порівняння між собою кількох альтернативних варіантів із єдиною метою вибрати з них найкращого. Витрати, учитываемые під час розрахунків після ухвалення рішень, - це такі витрати, які залежить від прийнятого рішення. Витрати, не які у розрахунок, від прийнятого рішення не залежать. Безповоротні - це витрати минулого періоду, що виникли внаслідок раніше прийнятого рішення та його неможливо змінити у майбутньому. Безповоротні витрати після ухвалення рішень на розрахунок не приймають. Слід розрізняти поняття безповоротних витрат і витрат, не прийнятих у розрахунок.

Вмененные (інакше їх називають уявлювані) витрати - це, які додаються після ухвалення рішень на випадок обмеженості ресурсів, але у майбутньому їхня може і не. Власне, такі витрати характеризують можливості підприємства з використанню виробничих ресурсів, що або втрачені, або ними жертвують на користь іншого альтернативного рішення. Йдеться про вмененных витратах відбувається лише за умов обмеженості ресурсів; якщо ресурси необмежені, то які диктував витрати рівні нулю.

Инкрементные витрати творяться у разі виготовлення додаткової партії продукції. Якщо результаті прийнятого рішення змінюються постійні витрати, їх збільшення розглядають як приростные, інакше инкрементные, витрати. Якщо своє рішення про випуск додаткової партії продукції не тягне у себе збільшення постійних витрат, то инкрементные витрати рівні нулю. [25,56]

Маржинальные витрати й доходи - то додаткові витрати й доходи у розрахунку не так на весь випускати продукцію, але в одиницю продукції. Плановані - це витрати, розраховані певний обсяги виробництва відповідно до нормами, нормативами, лімітами; вони входять у планову собівартість продукції. Непланируемые витрати відбиваються лише у фактичної собівартості продукції.

З метою контролю та регулювання витрат застосовується наступна їх класифікація:

· регульовані і нерегульовані;

· ефективні і неефективні;

· не більше і відхилень від норм;

· контрольовані і неконтрольовані.

Регулируемые - витрати, зареєстровані по центрам відповідальності, сума яких залежить тяжіння із боку менеджера. Загалом в підприємству всі витрати на регульовані, але не всі витрати на може впливати менеджер. Наприклад, адміністрація підприємства проти неї регулювати придбання виробничих запасів, наймати людей роботу і т. буд. Керівник ж виробничого відділу таких витрати важить. Витрати, куди управляючий важить, називають нерегулируемыми з її боку.

Ефективні - це витрати, у яких отримують прибутки від реалізації тих видів продукції, на випуск яких вони були спрямовані. Неефективні - це витрати, у яких ні отримані доходи, бо проведуть продукція. Це переважно втрати від шлюбу, простоїв, псування матеріалів тощо.

Розподіл витрат за витрати на межах і відхилень від норм застосовують у поточному обліку визначення ефективності роботи підрозділів шляхом зіставлення фактичні витрати з нормативними. До контрольованим відносять витрати, контрольовані особами, які працюють для підприємства. По складу від регульованих, оскільки мають цільової характері і може бути обмежено окремими видатками. Неконтрольовані витрати - це, які залежать від осіб, працівників підприємстві. Наприклад, переоцінка основних засобів, зміна норм амортизаційних відрахувань по основних засобів тощо. буд. [11,78]

1.2 Структура витрат за будівельному підприємстві

 

Будівництво один із найбільш великих і з самих мирних і творчих галузей народного господарства. У будівельній індустрії трудиться, приблизно, 14 відсотків від кількості робітників і службовців, зайнятих у матеріальному виробництві. Підвищення рівня індустріалізації і забезпечення якості будівництва й механізації трудомістких процесів внесло серйозні зміни, як і технологію будівельного виробництва, і у організацію і управління.

Вже давнини були відомий і широко застосовувалися у будівництві будинків такі будівельні матеріали, як обожжённый цегла, покрівельна черепиця, керамічна плитка, водогінні труби, гіпсові і вапняні в'яжучі матеріали і ще будматеріали. Розвиток будівництва гідротехнічних споруд можна було із отриманням в'язких речовин, що зберігають свою міцність під водою. Наприклад, у Давньому Римі застосовувалася суміш винищити з пуццоланом (вулканічний попіл), а ряді районів Росії - застосовували цемянку – це суміш вапна з толчёным цеглою. Поява У першій чверті ХІХ століття портландцемента, який має високої механічної міцністю і водним твердением, зумовило виробництво й застосування їх у будівництві бетону і залізобетону, застосовувані і з сьогодні.

Будівельні матеріали беруть він основну частину витрат будівництва об'єкта - від 54% вартості. Звісно, цей відсоток може зростати у випадках, - це і зажадав від якості будівельних матеріалів, і зажадав від оцінкової обсягу робіт.

Вибір будівельних матеріалів одна із основних питань для будівництва будь-якого об'єкта: котеджу, дачі чи промислового комплексу. Від якості будматеріалу залежить довговічність і надійність будинку, а як і його естетичний вид.

Витрати для будівництва вдома залежить від вибору типу вдома, складу проектної документації, якості інженерного устаткування й застосовуваних будівельних матеріалів, обсягу підготовчих робіт, високій вартості послуг будівельної підрядній фірми та інших причин. Структура витрат за спорудження будинку «під ключ» розподіляється приблизно наступному співвідношенні (табл. 1).

Таблиця 1.1

Структура витрат за спорудження будинку

Структура витрат за спорудження будинку

Витрати "коробку"

Найменування Витрати, % Найменування Витрати, % Коробка 40 Фундаменти 15 Опалення 9 Стіни 30 Водоснабжение, каналізація 7 Перекрытия і драбини 12 Электрика 6 Кровля 18 Отделочные роботи 38 Фасад і отвори 25 Усього 100 Усього 100

Мал.1 Структура витрат за спорудження будинку

Таблиця 1.2

Показники за видами будівельних робіт

Етапи

Найменування робіт, опис конструкцій

Вартість, у.о.

Витрати, %

1 Фундамент - монолітний ж/б ростверк перерізом 500*600 мм. Палі під ростверк - буронабивные, монолітні, ж/б. Діаметр палі 250 мм, заглубление на 1500 мм від підошви ростверка 15380 11 2 Наружные стіни (530 мм) - кладка з теплоэффективных блоків (ячеистый бетон) з оздобленням зовні керамічним цеглою. Стіна внутрішня несуча (250 мм) - з силікатного цегли. Перекриття (цокольне, междуэтажное) - пустотні плити (висота 1-го і другого поверху 2,5 м). Дах - стропильная система (дошка 50x200 мм), суцільна обрешетка (дошка 25x150 мм). Ганок просте - козирок, підшивка - дошкою «вагонкою», щаблі - бетонні 67280 46 3 Вікна - стандартні, заводського виготовлення (СР), дерев'яні, подвійного засклення, в комплекті. Двері вхідні - металева, утеплена, грунтованная, в поєднанні з фурнітурою. Двері межкомнатная - шпоновая, глуха, в поєднанні з фурнітурою. Підлогу - настил з шпунтованной статевої дошки (в санвузлі - лінолеум). Стелі 1-го і другого поверху - підшивка гіпсокартоном, підготовка під остаточну обробку. Перегородки 1-го і другого поверху - каркасні, обшивка гіпсокартоном, підготовка під остаточну обробку. Внутрішня оздоблення цегельних стін - штукатурка з підготовкою під остаточну обробку. Драбина - металева (типового виконання), без подступенков 47580 32 4 Електропостачання - проводка кабелем (трехпроводным, мідним) однофазна, прихована, з контуром заземлення; щит зі лічильником, розетки, вимикачі, плафони, патрони (вітчизняні) - в комплекті додому. 10900 7,5 5 Опалення - двухконтурный казан (вітчизняний) із конкретним висновком в цегельний стояк, трубопровід - полипропиленовый армований, вентиляція - природна, комплект сталевих пласких радіаторів «євростандарт». 1890 1,5 6 Гаряче та холодне водопостачання - розведення пластиковими трубопроводами, зокрема висновок під мийку кухні, гаряча вода від 2-го контуру казана, комплект сантехнічних приладів (вітчизняних) - на два санвузли. 2080 1,5 7 Каналізація - розведення пластиковими трубами всередині будинку та виведення до стіни (без устрою септика). 630 0,5 Разом, загальна вартість вдома без остаточної обробки внутрішніх поверхонь 145740 100

Витрати будівництво «коробки» розподіляються орієнтовно в пропорціях, вказаних у табл. 2. Але ці відсоткові співвідношення витрат кожної конкретної вдома іронізуватимуть з деяким показниками мати відчутні відмінності. Це з прикладу будівництва індивідуального двоповерхового цегельного житловий будинок ТОВ «Сервісне обслуговування ТЭКС». Вартість зазначена в питомих одиницях. Фасад вдома показаний на рис. 1, поэтажные плани - на рис. 2, 3. Загальна житлова площа 314,08 м2. Житлова площа 135,63 м2. Площа забудови 225,00 м2. Вартість будинку у базової комплектації 145740 у.о. Вартість 1 м2 460 у.о. без остаточної обробки внутрішніх поверхонь.

1.3 Основні витратні матеріали, використовувані у будівництві

Житлові, громадські й виробничі будинку є споруди, призначені розміщувати покупців, безліч різного устаткування й захисту їхнього капіталу від впливу навколишнього середовища.

Усі будівлі складаються з однакових за призначенням частин:

– фундаменту, службовця підставою будівлі і передавального навантаження від України всього будинку банку по землю;

– каркаса — несучою конструкції, де встановлюються ограждающие елементи будинку; каркас сприймає і перерозподіляє навантаження і передає їх у фундамент;

– огороджуючих

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Поділіться рефератом Аналіз і оптимізація витрат за підприємствах будівельної галузі

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Аналіз і оптимізація витрат за підприємствах будівельної галузі

Витрати і собівартість продукції
Тип роботи: контрольна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни \"Економіка підприємства\"

 

 

           

м.Харків

Завантажити
Витрати витрати підприємства
Тип роботи: реферат

Зміст
ЗапровадженняГлава 1. Облік витрат за виробництво будівельних робіт і
калькулювання собівартості продукції.
1.1.Задачи урахування витрат виробництво та реалізацію
будівельних
Завантажити
Витрати підприємства міста і собівартість продукції та послуг підприємства
Тип роботи: реферат
Петрозаводский Державний Університет
Назва предмета «Економіка підприємства»
КУРСОВАЯ РОБОТАВитрати підприємства.
Собівартість продукції та послуг підприємства.
Выполнил: студентка II курсу
с
Завантажити
Витрати виробництво та реалізацію продукції
Тип роботи: реферат
КЕМЕРОВСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОЗО Спеціальність «Фінанси і кредиту» Група ФК-21 КУРСОВАЯ РОБОТА По дисципліни «Фінанси підприємств» На тему: \"Витрати виробництво та реалізацію продукції, порядок їхнього вмикання в собіЗавантажити
Собівартість витрати виробництва
Тип роботи: реферат
Недоліки виробництва Отже, що таке собівартість? Собівартість промислової продукції - це виражені в грошової форми поточні витрати промислового підприємства виробництво та реалізацію продукції.
Економічна основа собівартості - витрати ви
Завантажити
Визначити капітальні витрати й експлуатаційних витрат з теплової мережі (при таких умовах)
Тип роботи: реферат
Схема мережі:
B L3, d3 F
2 3
L2, d2

0 L1, d1 1 L4, d4 4 L5, d5 5
E A З
L6, d6
Завантажити