Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему "Саксонское зерцало" - пам'ятник права середньовічної Німеччини скачати

Розділ: Держава і правоТип роботи: контрольна робота
Страница 1 из 7 | Следующая страница

Недержавне освітнє установа вищого професійної освіти

«Западно-Уральский інститут економіки та права»

 

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

Дисципліна:

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАКОРДОННИХ КРАЇН

НА ТЕМУ

Саксонское зерцало - пам'ятник права середньовічної Німеччини

Виконала:

Мишур В.С.

Зміст

Запровадження

1. Жанр «Зерцало»

2. Класи – Сословия по « Саксонскому Зерцало»

3. Зміст « Саксонського Зерцало»

4. Обов'язкове право

5. Судова захист прав по Саксонскому Зерцало

6. Завдання моє та його виконання

Укладання

Список використовуваної літератури

Запровадження

«Саксонское зерцало» — одне з найважливіших історичних пам'яток німецької культури та німецького права епохи феодалізму, що з'явився приблизно 750 років як розв'язано. Він здобув стала вельми поширеною і надав великий вплив на наступне розвиток культури, і правової культури низки народів і країн Центральній, і почасти Східної Європи. Автор пам'ятника, Эйке фон Репков, народжений близько 800 років тому, загальновизнано як видатний представник політичної і правової думки, багато в чому передовий для свого часу й почасти не яка втратила значення для сучасності.

Дослідження «Саксонського зерцала» протягом тривалого часу цікавий у багатьох країнах. Цей видатний пам'ятник XIII в. привертає мою увагу передусім істориків, юристів, філологів; його ілюстрованими рукописами серйозно займаються мистецтвознавці. «Саксонское зерцало» вивчається де він, де вона було створено і жив його автор, т. е. у Німеччині, вже з більш 35 років складової Германскую Демократичну Республіку. Це робить наука інших — поруч із НДР — соціалістичних країн (СРСР, Польщі, Чехословаччини, Угорщини та ін.), і навіть Франції, Англії, Швеція, навіть т. буд. Значну увагу приділяє «Саксонскому зерцалу» наука в буржуазних країнах німецької мови (ФРН, Австрії, але німецькомовної частини Швейцарії). Видається наукова, навчальна і науково-популярна література, в цілому або частково присвячена «Саксонскому зерцалу», його автору, впливу пам'ятника для культури право інших народів, країн і епох, його значенням для сучасності.

«Саксонское зерцало» — як відбиток багатьох основних проблем складним громадським життя певної країни у відоме час. Його текст формувався розвивалося історично, його соціальна роль і вплив, змінювалися протягом століть. Усе це робить «Саксонское зерцало» переконливою ілюстрацією слів В.І. Леніна у тому, що «якщо розглядати яке завгодно громадське явище у його розвитку, у ньому завжди виявляться залишки минулого, основи сьогодення й зачатки майбутнього».

Певний цікаві частини тексту «Саксонського зерцала», у яких проглядаються сліди попередніх епох. Значно ширший представлені наочні свідоцтва економічного, політичного, соціального і основам правової побуту середньовічного суспільства з його феодальної експлуатацією, цензовим нерівністю, релігійністю, роздробленістю, нерідко — сваволею і безправ'ям, невіглаством і жорстокістю.

Жанр «Зерцало»

У період раннього середньовіччя у Європі відбувається становлення письмовій традиції, починають складатися правила письмового мови, з'являються нові (на відміну епосу) жанри: миннезанг, шпрух та власне правові тексти - зерцала. Ще рано казати про чіткому розподілі лексики залежно від стилю чи то з жанру, оскільки поняття, терміносистеми і традиція написання правових текстів лише починає складатися. Термін «зерцало», у ньому. з. «Spiegel», позначав у середньовіччі «твір морально-религиозного, юридичного чи сатиричного характеру, найчастіше написаний прозі. Першими німецькими зерцалами були збірники звичайного [феодального] права».

Назва "Зерцало" що запозичене зі християнської традиції: «Зерцало» - назва літературного твори повчального і педагогічного характеру у Зап. Європі й Росії («Велике зерцало») [Велика енциклопедія Кирила і Мефодія 2005 (10CD)]. Слово "Зерцало" осмислюється відбитка норми. У reimvorrede до тексту СЗ Эйке фон Репков наводить таке порівняння: «spiegel der sachsen / Sal diz buch sin genant, / Wenne der sachsen recht ist hir bekant, / Alse an eime spigel de vrowen / [di] ire antlitz schowen»3. «Зерцало саксів / мусить це книга називатися, / оскільки тут показується право саксів також, / як у дзеркалі видно обличчя жінки». Тобто, виправдання вибору терміна використовується метафора - досить частий прийом.

СЗ є першим записаним зерцалом німецькою (свн), надалі воно послужило підвалинами наступних творів правового жанру ("Швабское Зерцало", "Німецьке Зерцало"). Деякі її особливості збереглися і по сьогодення - передмову до сучасного Основному Закону ФРН багато в чому наслідує традицію і СЗ.

СЗ є авторську компіляцію усній правової традиції - народне, чи звичайне право. По суті, це таке ж усний текст, перенесений на папір (пергамент), як і тексти саг і міфів. Текст СЗ має всі характеристики усного тексту: синтаксис, фонетичний спосіб записи ЛЕ, відсутність чіткої структури. Автором СЗ (точніше упорядником СЗ) виконано величезна праця - він створював письмову традицію написання правових текстів німецькою.

У СЗ зустрічаються приклади латинської традиції: Reimvorrede написано вдухе античної риторики, Prolgus і Textus Prologi - християнської традиції, Vorrede von herren geburt (договору про членах племінного союзу) - латинської традиції. Авторство в СЗ відбита лише в передмовах, написаних саме на дусі античної риторики (Reimvorrede), християнської традиції, і латинської традиції (Vorrede von herren geburt - договору про членах племінного союзу). Здебільшого тексті авторство проявляється рідко (переважно це різночитання різних рукописів, із чого можна зрозуміти, що це як пізні вставки), тобто простежується усна традиція.

У тексті СЗ, попри авторську переробку, видно сліди синкретичности. Деякі частини (становища), якісь поняття незрозумілі і наодинці автору - не слід забувати, що Айке фон Репков жив у перехідну (для німецької культури) епоху: поява писемності в національних мовами - створення нових механізмів функціонування мов, основних носіїв мислення. Правовий текст описує те, що має бути - законність. Але законність сприймає рамках тієї самої «синкретичної правди».

Право, закони створюються для такої ж сприйняття світу, що у міфологічному свідомості. Тобто. дослідник правового тексту стикається з тими самими труднощами, як і дослідник міфологічного тексту щодо відносини людини минулої епохи до світу. Отже, перенесення деяких методів і висновків досліджень міфів і саг на правової текст виправдано.

Класи – Сословия по «Саксонскому Зерцалу»

Уся сословно-классовая структура Німеччини XIII в. лежить у відповідності зі всієї сукупністю пануючих відносин феодальної земельної власності. Тому утримання і форма цієї власності розкриваються у структурі феодального суспільства. У «Саксонском зерцале» зв'язок прав на грішну землю з сословно-классовой приналежністю виступає дуже послідовно в усіх галузях пам'ятника. У ньому викладено правове становище всіх станів в XIII в. у Німеччині, розрізнення їх майнових та особистих прав. Средневековое право Німеччини знало розподіл осіб двоякого роду: а, по правам стану, чому відповідало певне ставлення в суд (підсудність) і б) з військового рангу (щиту), чому відповідало певне становище на щаблях феодальних щаблів. І те й інше розподіл мало безпосередній стосунок до земельної власності, прав на грішну землю, те й інше розподіл мало суворо становий характер.

Перше розподіл розрізняло вільних і залежних, відбиваючи передусім основне класове розподіл феодального суспільства. На цьому ділення клітин і основного нерівності людей виходять все юридичні пам'ятники середньовіччя, зокрема і «Саксонское зерцало». Сам автор «Саксонського зерцала» не виправдовує нерівності людей. Эйке пише, що, «щоправда, мій розум неспроможна зрозуміти те, що хтось мав відбутися о власності іншого» (ЗП III 42 § 3). «Воістину, — говориться далі в Зерцале, — фортечна залежність має своїм джерелом примус, і полон, і несправедливе насильство, що віддавна виводиться з несправедливого звичаю, і тепер хочуть перевести його в право» (ЗП III 42 § 6). Цікава інтерпретація цих місць Саксонського зерцала» в глоссе. Відповідно до роз'яснення глоссаторов, людина з природного праву вільний, але інший принцип панує у чинній правову систему, у якій передбачено, що чоловік може бути власністю іншого.

Крім основного розподілу на вільних і залежних, «Саксонское зерцало» проводить розбіжність у правах всередині зазначеного основного розподілу, зазначаючи численні категорії і тих і інших. Проте основне розподіл має настільки важливе значення, що «Саксонское зерцало», з те, що вергельд (пеня) встановлюється з походження (ЗП II 16 § 3), визначає однаковий розмір вергельда та пені (відшкодування) всім вільних (починаючи з князів і закінчуючи шеффенами) у вигляді 30 шилінгів (ЗП III 45 § 1). Глосса пояснює, що Земское право тут, на відміну Ленного права, має У виду розподіл на вільно народжених і невільних. Розподіл вільних на «шляхетних» (freie Herren) і вільних, але «не шляхетних» (Schoffenbarfreie) проводило межу між верхівкою панівного класу, у яких зосереджено велике землеволодіння, й іншими вільними. До першої групи ставилися князі та графи; вони мали першими чотирма військовими щитами. Князі були безпосередніми васалами короля. Вони наділялися від імені короля знаменными льонами і право суду. «Імперські князі нічого не винні мати будь-якого іншого світського пана, крім короля. Немає такої знаменного льону, з якого можна було б бути імперським князем, якщо він отримав цього льону від короля» (ЗП III 58). Князі були зобов'язані нести королівську службу і у королівському суді. Духовні князі (єпископи, абати) після обрання мали спочатку отримати льон, та був вже могли обійняти посаду (ЗП III 59) . Князівський штраф було встановлено розмірі 100 фунтів. За князями йшли їх васали — графи. Вони, зазвичай, володіли судовими льонами. Їх землеволодіння було з правом імперського суду, правом судити наказом короля. По рангам військових щитів перший щит належав королю, другим і третім — князям, четвертий — графам. У другому щиті значилися світські імперські князі та духовні князі (єпископи, абати і аббатисы), а третьому щиті - ті світські князі, котрі були васалами єпископів (ЗП I 3 § 2).

Нижче цих «шляхетних» земельних власників перебувало стан вільних, але з «шляхетних» — вільні «шеффенского стану». Їх найменування випливали із права участі у ролі шеффенов в єпископських і земських судах (3П I 2 § 1,2). Вони були неодмінними учасниками графського суду. «Саксонское зерцало» передбачає навіть випадок, тоді як якомусь графстві вимруть все шеффены. Тоді король міг звільнити шляхом спеціального рішення імперських министериалов й призначити їх шеффенами у тому, щоб «встановити правосуддя й містити там королівський суд» (ЗП III 81 § 1). Вергельд і відшкодування шеффенов була ж, як і в «шляхетних», ніж підкреслювалося їх вільне стан. Вони були мати земельної власністю розміром щонайменше трьох гуф. Їх шеффенское гідність переходило у спадок; він був невіддільне від своїх земельної власності. По военно-феодальной ієрархії шеффенское стан належала до п'ятому щиту. Ставлення осіб шеффенского стану до лицарського званню, пов'язаному з правом володіння леном, було таке, що шеффены могли володіти лицарськими льонами. Пізніше, в XIV в., у зв'язку з розвитком лицарського стану й утворенням дворянства (і із всередині дворянства вищої групи), шеффенское стан перетворилася на нижчу категорію «шляхетних».

«Саксонское зерцало» зараховує до вільним також чиншевиков та орендарів, але були скоріш напіввільні стану. На вищого щабля залежних станів стояли министериалы (Dienstleute). Це було служива стан. Залежність министериалов визначалася саме їхній служивим становищем. У XII в., у тому класичному періоді министериального права, кожен министериал була приписана якоїсь службі при дворі короля, князя чи графа. Министериалы займали найрізноманітніші посади й ділилися на ранги. У найкращому становищі були імперські министериалы, але вони різко відрізнялися від привілейованого стану; вони просто вони не користувалися такими правами, як правом бути сільським старостою чи (сільським) суддею. Однак поступово їхнє становище стало змінюватися в тому цю справу. Спочатку імперські, та був й інші министериалы стали переходити на становище осіб, які належать до новому вільному лицарського стану. Їх службове стан поступово перейшов у ленне, і министериалы перетворилися на васалів. Імперські министериалы перетворилися на імперських рицарів та поклали підставу лицарського стану. Вже 1300 р. Мекленбургское министериальное право говорить про «законних правах свободи» (jura legitima libertatis) министериалов. У тому числі в XIV в. утворилося нижчу дворянство, економічної базою якого було мелкопоместная система господарства (Meierrechts-Verfassung), виникла на лицарських ленах. Саме тоді особливе значення набуло нове станове розподіл — розподіл на вільних рицарів та вільних нерыцарей.

У XIII в., як те свідчить і «Саксонское зерцало», министериалы. зазвичай, були поки що не становищі залежні люди. Автор «Саксонського зерцала» підкреслює, під владою кожного пана министериалы мають ті права, встановлені їх паном (ЗП III 42 § 2). «Саксонское зерцало» вирішує навіть питання, якому пану належать діти министериалов, якщо їхні батьки є министериалами різних можновладних панів (ЗП III 73 § 2). Коли пан звільняв свого министериала, то той набував (як і, як і звільнений фортечної) лише права вільного арендатора-ландзасса (ЗП III 80 § 2). Владетельные феодали мали права обмінювати своїх министериалов (ЗП I 52 § 1). По Ленному праву, якщо пан наділяв министериала землею, це здійснювалося не так на підставі ленних відносин (васалітету), а, по домениальному (вотчинному) праву (ЛЗ I 130). Здійснюючи свого права наслідування по Земскому праву нарівні зі вільними, министериалы було неможливо, проте, ні залишати спадщини, ні отримувати спадщини поза владарювання їх пана, т. е. з-поза кола осіб, які перебувають під владою однієї й тієї ж таки пана (ЗП III 81 § 2). Що стосується

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Поділіться рефератом "Саксонское зерцало" - пам'ятник права середньовічної Німеччини

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на "Саксонское зерцало" - пам'ятник права середньовічної Німеччини

Кароліна і Саксонское зерцало
Тип роботи: реферат

. Зробіть з порівняльного аналізу кримінального середньовічного законодавства, зіставивши Каролину і Саксонское зерцало.
Найбільш знаним правовим пам'ятником, який висвітлює питання кримінального правничий та процесу середньовічч
Завантажити
Велике Зерцало — Жанр рэкиси моногатари
Тип роботи: виклад
Історичний розповідь (XI чи XII в.)
Невідомий автор
Японська література
Автор переказів Є. М. Дьяконова
Побував я нещодавно у храмі Облачного Ліси, де відбувалася церемонія пояснень сутры Цвіту Закону, і зустрів
Завантажити
Франциска де Кеведо. Історія життя пройдисвіта під назвою Дон Паблос, приклад волоцюг зерцало шахраїв
Тип роботи: виклад
Відповідно до законів жанру шахрайський роман починається з описи дитинства героя. Батьки Паблоса — мать-ведьма, отец-вор — постійно сперечаються, чия професія краще. «Крадіжка, синку, це просте ремесло, а витончене мистецтво», — запевняє батько. Завантажити
Основні риси афінського права. Джерела, право власності, зобов'язальне право, брачно-семейное право, кримінальна і процесуальне право
Тип роботи: реферат
Запровадження.
Основні джерела афінського права.
Право власності.
Обязательственное право.
Сімейне і спадкове право.
Кримінальну право.
Процесуальне право.
Укл
Завантажити
Громадянське, спадкове право власності по Судебникам 1497 і 1550 рр. Відмінності цих судебников інших галузях права, крім громадянського, спадкового і право власності
Тип роботи: реферат
Міністерство спільного освітнього і професійної освіти РФ.
Дальневосточный Державний Університет.
Юридичний інститут.
Фак-т Правоведения.
Реферат: Громадянське, спадкове право власності по Судебникам 1497 і 1550 рр. В
Завантажити
Поняття і змістом права право на захист як суб'єктивного громадянського права
Тип роботи: курсова робота
Запровадження

Актуальність теми курсової роботи. Громадянські правничий та обов'язки творяться з підстав, передбачені законами й іншими правовими актами, і навіть з дій громадян, і юридичних, які й не передбачені законом чи такими актами, але

Завантажити