Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Автоматизація виробництва скачати

Розділ: Промисловість, виробництвоТип роботи: навчальних посібників
Страница 1 из 2 | Следующая страница

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа середнього професійної освіти

БАЛАКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Робоча програма

«Автоматизація технологічних процесів»

для спеціальності 2101

«Автоматизація технологічних процесів і виробництв»

2006

Одобрена Складено відповідно до предметної комісією вимогами до мінімуму

Голова ПЦК забезпечення і рівню

_______________ підготовки випускників

«____»__________ за фахом 2101

Заступник директора по навчальної

роботі

______________ В.І. Моторина

«___» ___________

Автор: Булатів Ю.І. - викладач БПТ

Рецензенти: Стефанюк Р.Ю. – голова комісії автоматики Волжского політехнічного технікуму

Телевань В.В. – викладач БПТ

Пояснительная записка

 

Програмою предмета «Автоматизація виробництва» (АП) передбачається вивчення основних визначень і основних даних про технологічних об'єктах управління; вивчення правил виконання схем автоматизації і принципових електричних схем управління типових схем контролю, регулювання, сигналізації; схем автоматизації різних технологічних процесів, використання ЗТ під управлінням процесами. При викладі предмета необхідно спиратися на знання, які отримані студентом щодо предметів: «Измерительная техніка», «Основи електроніки». Переказ матеріалу має бути логічно послідовним і вироблятися основі останніх досягнень науку й техніки.

Через війну вивчення предмета студенти:

Знати:

- принципи побудови схем автоматизації;

- типові схеми автоматизації технологічних процесів;

- застосування обчислювальної техніки під управлінням технологічними процесами

Придбати навички та вміння:

- користуватися правилами побудови схем автоматизації;

- обгрунтовувати вибір регульованих, контрольованих, сигнализируемых параметрів;

- вирішувати виробничі завдання;

- використовувати обчислювальну техніку під управлінням технологічними процесами;

- користуватися довідкової та програмах технічної літературою.

Програмою предмета передбачається проведення графічно – практичних робіт.

Запропоновані в тематичному плані теми і розподіл часу з їхньої вивчення є рекомендуемым.

Викладач, провідний даний предмет, може зробити зміна в найменування розділів, тим гаслам і графічно – практичних робіт (не більше загального бюджету часу, відведеного на вивчення предмета). Ці зміни розглядаються предметної комісією і затверджуються керівником технікуму.

Викладач повинен розглядати автоматизацію тих технологічних процесів, які у цей час часу освоюють базових підприємствах. Найменування контрольних робіт визначається предметної комісією й проводиться з допомогою часу, відведеного на вивчення предмета.

Зміст дисципліни:

Запровадження

Мету й завдання предмета «Автоматизація виробництва».

Розвиток комплексної механізації і автоматизації виробництва, впливом геть економію сировини, матеріалів, палива, енергії, підвищення ефективності виробництва та якості своєї продукції, охорони навколишнього середовища. Використання обчислювальної техніки під управлінням технологічними процесами.

Зміст предмети й його зв'язку з інші предмети.

Після вивчення теми студенти:

Знати:

- мету й завдання предмета, його зв'язку з інші предмети;

- перспективи розвитку автоматизації.

Вміти:

- сформулювати основних напрямів у "вдосконаленні управління технологічними процесами.

Розділ 1. Засади управління виробництвом

 

Тема 1.1. Технологічні об'єкти управління

Основні визначення. Класифікація типів технологічних процесів. Параметри процесу обурення. Вимоги до технологічного об'єкту управління.

Після вивчення теми студенти:

Знати:

- засадничі поняття технологічних об'єктів управління (ТОУ) та його класифікацію;

- параметри процесу, обурення.

Вміти:

- використовувати основну термінологію у відповідях;

- визначати вхідні і вихідні параметри, обурення на ТОУ.

Тема 1.2. Керуюча система

Визначення керуючої системи. Класифікація автоматичних пристроїв, які входять у управляючу систему. Критерій ефективності і чітку мету управління. Класифікація системам управління: замкнуті, розімкнуті, комбіновані.

Після вивчення теми студенти:

Знати:

- чесноти та вади системам управління;

- порядок вибору системам управління.

Вміти:

- обгрунтувати обрану схему управління, і навіть параметри регулювання, контролю, сигналізації.

Тема 1.3. Типові схеми контролю, регулювання, сигналізації

Вивчення Держстандарту 21404-85 «Автоматизація технологічних процесів». Умовні позначення приладів та коштів автоматизації.

Типові схеми контролю, регулювання, сигналізації.

Після вивчення теми студенти:

Знати:

- порядок побудови типових схем автоматизації: вимірювальних комплектів тиску, витрати, рівня, температури і складу речовини;

- одноконтурные системи регулювання параметрів.

Вміти:

- будувати схеми автоматизації вимірювальних, регульованих, сигнализируемых комплектів;

- читати схеми автоматизації.

Практичне заняття:

1. Читання схем автоматизації.

2. Побудова схем автоматичного контролю, регулювання, сигналізації.

3. Упорядкування специфікації коштом автоматизації.

Після завершення практичного заняття студенти:

Знати:

- типові схеми автоматизації;

- типи приладів, використовувані в схемах автоматизації, порядок складання специфікації коштом автоматизації.

Тема 1.4. Розробка функціональних схем автоматизації виробництва

Методика і спільні правила виконання схем автоматизації. Зображення технологічного устаткування й комунікацій. Позиційне позначення приладів та коштів автоматизації. Вимоги до оформлення. Приклади виконання схем автоматизації.

Загальні вимоги, і правила виконання принципових електричних схем.

Після вивчення теми студенти:

Знати:

- правила виконання схем автоматизації.

Вміти:

- користуватися правилами виконання схем, присвоювати позиції засобам автоматизації.

Рубежный контроль на теми 1.3., 1.4.

Розділ 2. Автоматизація виробництва

 

Тема 2.1. Автоматизація гідромеханічних процесів

Типові схеми переміщення рідин і газів, змішання рідин, відстоювання, фільтрації.

Принципові електричні схеми управління насосними і компресорними установками.

Після вивчення теми студенти:

Знати:

- параметри, які потрібно регулювати, контролювати, сигналізувати;

- місця установки датчиків, перетворювачів та допоміжних пристроїв;

- методи регулювання що за різних типах насосів і компресорів;

Вміти:

- обгрунтовувати вибір контрольованих, сигнализируемых, регульованих параметрів і каналів внесення регульованих впливів;

- будувати й читати схеми автоматизації гідромеханічних процесів.

Практичне заняття 4. Упорядкування як дослідження схем автоматизації гідромеханічних установок.

Після завершення заняття студенти:

Знати:

- порядок дослідження об'єкта управління;

- типові схеми автоматизації насосних і компресорних установок;

- принципові електричні схеми сигналізації насосів і компресорів.

Вміти:

- будувати і пояснювати роботу схем автоматизації;

- порівнювати б ці схеми з типовими.

Тема 2.2. Автоматизація теплових процесів

Типові схеми автоматизації технологічних процесів, нагрівання, штучного охолодження, випарювання, кристалізації.

Типові рішення автоматизації теплових процесів.

Практичне заняття:

5. Упорядкування схем автоматизації, парокотельной установки.

6. Упорядкування схеми автоматизації выпарного апарату.

Після завершення заняття студенти:

Знати:

- технологічний процес, порядок дослідження ТОУ;

- обурення, що входять у об'єкт, методи їхньої організації усунення;

- параметри регулювання, контролю та сигналізації.

Вміти:

- обгрунтовувати вибір: показника ефективності, мети управління, регульованих і сигнализируемых параметрів і каналів внесення регулюючих впливів;

- обгрунтувати вибір схем пов'язаного регулювання що за різних цілях управління;

- будувати схеми автоматизації.

Тема 2.3. Автоматизація масообмінних процесів

Типові схеми автоматизації технологічних процесів: ректифікації, абсорбції, адсорбції, сушіння. Типові рішення автоматизації масообмінних процесів.

Практичні заняття:

7. Упорядкування схеми автоматизації абсорбера.

8. Упорядкування схеми автоматизації сушарки.

9. Упорядкування як дослідження схем автоматизації ректифікаційної колони.

Після завершення заняття студенти:

Знати:

- порядок проведення дослідження ТОУ;

- типові схеми автоматизації теплових і масообмінних процесів.

Вміти:

- читати, досліджувати, складати, пояснювати схеми автоматизації теплових і масообмінних процесів і застосовувати різні автоматичні устрою.

Рубежный контроль на теми 2.2, 2.3.

Контрольна робота: До роботи мають включатися питання, пов'язані із розробкою управляючих систем раніше вивчених технологічних процесів.

Тема 2.4. Автоматизація хімічних процесів

Вивчення автоматизації хімічних процесів, з специфіки базових підприємств (органічних і неорганічних речовин, хімічних волокон, мінеральних добрив).

Практичні заняття:

10. Упорядкування схеми автоматизації суперфосфату.

11. Упорядкування схеми автоматизації комплексних добрив.

12. Упорядкування як дослідження схем автоматизації виробництва хімічних волокон.

Тема 2.5. Застосування мікропроцесорної обчислювальної техніки в автоматизації виробництва

Оптимізація управління виробництвом. Перспективи застосування обчислювальної техніки в АСУ ТП.

Введення в ЕОМ та виведення з її аналогової інформації. Побудова схем автоматизації технологічних процесів з допомогою мікропроцесорної техніки і ЕОМ.

Після вивчення теми студенти:

Знати:

- основних напрямів й можливості використання обчислювальної техніки у процесі управління;

- принцип введення інформації;

Вміти:

- будувати й читати схеми автоматизації.

РЕЦЕНЗИЯ

на робочу програму дисципліни «Автоматизація виробництва» за фахом 2107 «Кошти і механізації і автоматизації».

Робоча програма «Автоматизація виробництва» складена відповідно до державними вимогами до мінімуму забезпечення і рівню підготовки випускників для спеціальності 2107 «Кошти механізації і автоматизації» середнього професійної освіти.

Робоча програма реалізує підвищений рівня вимог державного стандарту дає можливість випускникам технікуму працювати у різних галузях промисловості.

Тематический план дисципліни «Автоматизація виробництва» реалізує методичний принцип «від простого до складного», забезпечує логічний наступність викладеного матеріалу у розподілі розділів і тих всередині предмета.

Весь матеріал розподілено між двома розділами. У першому його розділі «Засади управління виробництвом» дається характеристика об'єктів управління і більше управляючих систем. За підсумками цієї статті і якості знань студентів з дисципліни «Кошти виміру» вивчаються типові схеми автоматичного контролю, сигналізації та митного регулювання параметрів технологічного процесу. Закінчується перший розділ методикою розробки функціональних схем автоматизації виробництва.

У другому розділі «Автоматизація виробництва» з урахуванням знань студентів отриманих щодо першого розділу, розглядається автоматизація конкретних технологічних процесів. Перші теми дають можливість студентам вивчити питання автоматизації общепромышленных типових технологічних процесів: гідромеханічних, теплових, масообмінних. Потім вивчаються складніші питання автоматизації хімічних процесів. Наприкінці розглядаються питання автоматизації хімічних процесів. Наприкінці розглядаються питання дослідження мікропроцесорної техніки в автоматизації виробництва.

Робоча програма дає можливість сформувати вміння і навички по автоматизації типових процесів, вміння управляти цими процесами з засобів автоматизації.

Рецензент: Клюкин А.І.

поч. відділу стандартизації

й сертифікації г.Балаково.

РЕЦЕНЗИЯ

на робочу програму дисципліни «Автоматизація виробництва» за фахом 2107 «Кошти і механізації і автоматизації».

Робоча програма «Автоматизація виробництва» складена відповідно до державними вимогами до мінімуму забезпечення і рівню підготовки випускників для спеціальності 2107 «Кошти механізації і автоматизації» середнього професійної освіти.

Робоча програма реалізує підвищений рівня вимог державного стандарту дає можливість випускникам технікуму працювати у різних галузях промисловості.

Тематический план дисципліни «Автоматизація виробництва» реалізує методичний принцип «від простого до складного», забезпечує логічний наступність викладеного матеріалу у розподілі розділів і тих всередині предмета.

Весь матеріал розподілено між двома розділами. У першому його розділі «Засади управління виробництвом» дається характеристика об'єктів управління і більше управляючих систем. За підсумками цієї статті і якості знань студентів з дисципліни «Кошти виміру» вивчаються типові схеми автоматичного контролю, сигналізації та митного регулювання параметрів технологічного процесу. Закінчується перший розділ методикою розробки функціональних схем автоматизації виробництва.

У другому розділі «Автоматизація виробництва» з урахуванням знань студентів отриманих щодо першого розділу, розглядається автоматизація конкретних технологічних процесів. Перші теми дають можливість студентам вивчити питання автоматизації общепромышленных типових технологічних процесів: гідромеханічних, теплових, масообмінних. Потім вивчаються складніші питання автоматизації хімічних процесів. Наприкінці розглядаються питання автоматизації хімічних процесів. Наприкінці розглядаються питання дослідження мікропроцесорної техніки в автоматизації виробництва.

Робоча програма дає можливість сформувати вміння і навички по автоматизації типових процесів, вміння управляти цими процесами з засобів автоматизації.

Рецензент:

Велика Г.В.

викладач БПТ

Література

1. «Автоматичне управління хімічної промисловості» під редакцією Дудникова О.Г. - Москва, «Хімія», 1987 р.

2. Голубятников В.А., Шувалов В.В. «Автоматизація виробничих процесів у хімічній промисловості» - Москва, «Хімія», 1985 р.

3. Клюєв О.С. та інших. «Проектування систем автоматизації технологічних процесів» - Москва, «Енергія», 1980г.

4. Лапшенков Г.М., Полоцький Л.М. «Автоматизація виробничих процесів у хімічній промисловості» - Москва, «Хімія», 1988 р.

5. Камнев В.М. «Читання схем і креслень електроустановок» - Москва, «Вищу школу», 1986 р.

6. Кузьмін С.Т. та інших. «Промислові прилади й кошти автоматизації у нафтопереробній та нафтохімічної промисловості» - Москва, «Хімія», 1987 р.

7. «Промислові прилади й кошти автоматизації» довідник під редакцією Черенкова. Л. – «Машинобудування», 1987 р.

Аудиовизуальные кошти навчання

 

Диафильмы

Ленінградського досвідченого електротехнічного заводу:

1. «КВП і автоматика у нафтопереробній промисловості», 1988 р.

2. «Компрессорные установки у нафтопереробній та хімічної промисловості», 1988 р.

3. «Насосні установки у нафтопереробній та хімічної промисловості», 1988 р.

Тематический план

Найменування розділів і тих. Макс. навантаження для студентів Самост. навчальне навантаження студентів Обов'язкові навчальні заняття Усього До того ж: заняття під час уроків лаборат. роботи/ практ. заняття Запровадження 2 2 2 Розділ 1. Засади управління виробництвом 27 3 24 18 6

Тема 1.1. Технологічні об'єкти управління.

Тема 1.2. Управляючі системи.

Тема 1.3. Типові схеми автоматичного контролю, сигналізації та митного регулювання.

Тема 1.4. Розробка функціональних схем автоматизації виробництва.

5

4

14

4

3

2

4

14

4

2

4

8

4

6 Розділ 2. Автоматизація виробництва 54 14 40 22 18

Тема 2.1. Автоматизація гідромеханічних виробництв.

Тема 2.2. Автоматизація теплових процесів.

Тема 2.3. Автоматизація масообмінних процесів.

Тема 2.4. Автоматизація хімічних процесів.

Тема 2.5. Застосування мікропроцесорної техніки в автоматизації виробництва.

12

6

10

18

8

4

6

4

8

6

10

12

4

6

2

4

6

4

2

4

6

6

Усього за дисципліни: 83 17 66 42 24

Самостійна робота студентів спец. 2107 «Кошти механізації і автоматизації» з дисципліни «Автоматизація виробництва»

N теми Зміст завдання Види завдань Кол-во годин Форми та фізичні методи контролю

1.1.

2.1.

2.4.

2.5.

Класифікація ТОУ. Типи насосів і теплообмінників.

Вивчити технологічний процес приготування растворительной і мерсеризационной лугів. Підібрати адекватні фігури технологічне устаткування.

Підготувати матеріали до виконання практичних занять. Вивчити технологічні процеси:

- приготування віскози;

- виробництво суперфосфату;

- виробництво сірчаної кислоти;

Історія розвитку ЕОМ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Автоматизація виробництва

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Автоматизація виробництва

По автоматизації виробничих процесів
Тип роботи: реферат
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Курганського Державного Університету Контрольна работаПо автоматизації виробничих процесівСтудент:/________________/Никифоров У. А.
Група МСЗ-6106Напрям
(спеціальність) 030500 – Профес
Завантажити
Основи автоматизації виробничих процесів
Тип роботи: реферат
Запровадження
До заходів із розробці нових прогресивних технологічних
процесів і автоматизація, її основі проектується високопродуктивне технологічне устаткування, яке здійснює
робітники і допоміжні процеси без
Завантажити
Об'єкти автоматизації у системі організації управління
Тип роботи: контрольна робота

Оглавление

 

Глава 1. ІВ фірма R-Style Softlab

Глава 2. Стратегія ІВ фірми R-Style Softlab

2.1 Розвиток ІВ фірми R-Style Softlab

2.2 Найбільш значимі події у історії компанії

Глава 3. Послуги і сервіс ІВ ф

Завантажити
Дослідження і розробка методів автоматизації управління електронним підприємством
Тип роботи: дипломна робота

Дослідження і розробка методів автоматизації управління електронним підприємством

Запровадження

Життя сучасної людини неможливо собі уявити без повсюдно поширених інформаційних технологій. Інтернет – став обов'язковим атриб

Завантажити
Автоматизація технологічних процесів основних хімічних виробництв
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації
Санкт-Петербурзький державний технологічний інститут
(технічний університет)
Кафедра автоматизації процесів хімічної промисловості
Г.В. Іванова
«Автоматиза
Завантажити
Кошти автоматизації проектування
Тип роботи: реферат
Кошти автоматизації проектування Пакети і розробити апаратних коштів електронних пристроїв

Під всеосяжним терміном \"САПР\" (система автоматизованого проектування) у Росії розуміють ряд англомовних термінів (CAD/CAM/CAE/PDM/TDM/AEC/GIS т

Завантажити