Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Автоматизація процесу дозування під час виробництва маргарину скачати

Розділ: Промисловість, виробництвоТип роботи: контрольна робота
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1 Опис функціональної схеми

2 Опис технологічного процесу

3 Вибір приладів

4 Розрахунок регулюючого органу

Список літератури

Запровадження

Термін автоматизація (від грецького automatos) означає «самодіючий». У енциклопедичному словнику дається таке визначення автоматизації виробництва: «Автоматизація виробництва – процес у розвитку машинного виробництва, у якому функцій управління і функцію контролю, раніше що їх людиною, передаються приладам і автоматичним пристроям ».

Автоматизація виробництва є найважливішим чинником якого прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві. Подальші розвиток всіх видів промисловості потребує створення автоматизованого устаткування, автоматизованих ліній, технологічних процесів. У науково-технічних програмах розвитку промисловості передбачена автоматизація виробництва з урахуванням широко він мікропроцесорної техніки і електронних обчислювальних машин (ЕОМ). У найближчим часом вирішуватимуться проблеми, щоб забезпечити широке впровадження автоматизації всіх рівнях: у сфері управління, як технологічними процесами, і виробничо-господарської діяльності підприємства у цілому. Через війну буде створено автоматизовані підприємства міста і виробничі об'єднання, отримають розвиток. Аби вирішити поставлених завдань потрібні висококваліфіковані фахівці з галузі автоматизації виробництва. Тож у справжні час велике значення надається вивченню до вузів дисципліни «Автоматизація технологічних процесів і виробництв». Метою вивчення дисципліни є підготування студента до рішенню теоретичних і практичних завдань автоматизації хіміко-технологічних процесів промисловості.

Измерительные прилади й автоматичні устрою забезпечують оптимальне перебіг технологічного процесу, недоступне ручного управління. Тому автоматизація дозволяє найефективніше використовувати усі ресурси виробництва, підвищити якість своєї продукції і підвищити продуктивності праці.

Розробка систем автоматизації хіміко-технологічних процесів виробництв ввозяться трьох напрямах: 1) визначаються методи ефективного вивчення закономірностей об'єктів управління під час використання фізичного і математичного моделювання із застосуванням ЕОМ: 2) створюються технічні й економічні доцільні методи управління з впровадження найбільш раціональних залежностей між измеряемыми і керуючими координатами технологічних процесів; 3) розробляються інженерні методи ефективного втілення автоматизації, технічні засоби контролю та управління.

З підходу, автоматизацію виробництва підприємства поділяють на виборах 4 рівня:

1. Автоматизація технологічних агрегатів і машин

2. Автоматизація технологічних ділянок.

3. Автоматизація технологічних процесів загалом.

4. Автоматизація виробничо-господарської діяльності.

Залежно від ролі людини у управлінні розрізняють автоматичні і автоматизовані системи управління (АСУ). Автоматизована систему управління технологічним процесом (АСУ ТП) є организационно-техническую систему управління технологічним процесом у цілому відповідність до прийнятим критерієм управління, у якій для збирання та опрацювання інформації використовується обчислювальної техніки. Роль людини у АСУ ТП зводиться до змістовному брати участь у виробленні рішень там, де з їхніми виконання може бути повністю автоматизовано.

Комплекс технічних засобів АСУ ТП включає й кошти локального контролю, сигналізації й державного регулювання, що потенційно можуть функціонувати автономно. Локальні системи автоматизації, що входять до АСУ ТП, є комплекс пристроїв автоматики, автономно що реалізують функцію управління частиною технологічного процесу чи контролю над ними. Практично в усіх застосовуваних схемах автоматизації реалізуються функцій контролю, сигналізації, регулювання, пуску і зупинки технологічного устаткування, автоматичної захисту.

Автоматизація виробництва – безупинно що розвивається процес, причому особливістю його розвитку є особливим те, що перехід до вищому щаблі значить повного зникнення характерних ознак розвитку на нижчою щаблі, оскільки кожна наступна щабель є продовженням та розвитком нижчою щаблі.

АСУ ТП призначені розробки і здійснення управляючих впливів на технологічний об'єкт управлінні (ТОУ). ТОУ є сукупність технологічного устаткування, у якому за встановленими регламентів здійснюється технологічний процес виробництва продуктів. До ТОУ належить технологічні апарати, агрегати та настанови, і навіть ділянки, цехи технологічні комплекси із виробництва продуктів загалом. Якщо технологічний комплекс функціонує що з керуючої їм АУС ТП, всі вони утворюють автоматизований комплекс (АТК).

За рівнем, займаному АУС ТП в організаційно- виробничої структурі переробного підприємства, розрізняють три класу АСУ ТП; нижнього рівня, верхнього рівня, багаторівневі. АУС ТП нижнього рівня управляють технологічними агрегатами, установками, ділянками. АСУ ТП верхнього рівня (централізовані) – групами технологічних установок, ділянками, виробництвами і включає у собі АСУ ТП нижнього рівня. Багаторівневі АСУ ТП управляють тими самими, як і АСУ ТП верхнього рівня, але містять у собі АСУ ТП нижнього рівня.

Процес дозування набув значного поширення в галузях харчової промисловості: під час виробництва хліба дозируются борошно, вода, сіль та інші добавки; припроизводстве овочевих і закусочних консервантів дозируются смакові добавки; під час виробництва синтетичних мийних засобів здійснюється дозування різних ингридиентов, які входять у до їхнього складу.

Для отримання сумішей підвищеного якості процес дозування відбувається зазвичай безупинно. При автоматизації процесів дозування основну увагу приділяється регулювання співвідношення витрат заданих рецептурної компонентів, у своїй пред'являються підвищені вимоги до точності дозування.

Дозирование може здійснюватися за обсягом, приміром, із допомогою многокомпонентного насоса-дозатора, або за масі з допомогою вагових пристроїв.

1 Опис функціональної схеми

Процес дозування набув значного поширення в галузях харчової промисловості: під час виробництва хліба дозируются борошно, вода, сіль та інші добавки; припроизводстве овочевих і закусочних консервантів дозируются смакові добавки; під час виробництва синтетичних мийних засобів здійснюється дозування різних ингридиентов, які входять у до їхнього складу.

Для отримання сумішей підвищеного якості процес дозування відбувається зазвичай безупинно. При автоматизації процесів дозування основну увагу приділяється регулювання співвідношення витрат заданих рецептурної компонентів, у своїй пред'являються підвищені вимоги до точності дозування.

Дозирование може здійснюватися за обсягом, приміром, із допомогою многокомпонентного насоса-дозатора, або за масі з допомогою вагових пристроїв.

Розглянемо автоматизацію процесу дозування щодо маси рідких компонентів під час виробництва маргаринової емульсії.

За виробництва маргаринової продукції попередньо готуватися маргаринова емульсія, до складу якої входять жирові і водно-молочные компоненти. Набір цих компонентів проводиться в дозованому відділенні, куди вони надходять відповідно з жирохранилищя і молочного відділення. У жирохранилище кожен вид жирових компонентів перебуває у баках-емкостях, у яких підтримується визначену температуру, щоб жири перебувають у розплавленому вигляді й добре транспортувалися трубопроводами.

У молочному відділенні наготовлюється сквашенное молоко і пастеризуется яке надходить свіже молоко, готується розчин солі, кип'ячена вода тощо.

Дозирование-набор жирових і водно-молочных компонентов-осуществляется за визначеною рецептурою щодо маси в баки, встановлені на автоматичних терезах. Після набору жировій і водно-молочной суміші одночасно проводиться їх слив одного з змішувачів, звідки приготовлений маргаринова емульсія надходить подальшу обробку.

На схемою приведено схема автоматичного управління ділянкою дозування під час виробництва маргарину. З ємностей I жирохранилища і VI молочно відділення (спрощення на схемою показоно за однією ємності)

Послідовно в баки IV і V, встановлені відповідно на терезах II і III, набирається щодо маси кожен входить у рецептуру вид жирів і компонентів водно-молочной суміші.

 Автоматизація ділянки виконано з допомогою комплектної системи автоматизованого дозування рідких середовищ (САДЖС-2). До складу цією системою входять рычажно-механические ваги II типу РС-2Ц13 з межею зважування 2000 кг, із покажчиком циферблатным типу УЦК-400-3 ВД6 (2а, 2б) із шостої які задають стрілками і сельсином-датчиком і з дистанційним циферблатным покажчиком типу УЦД-400-3ВП6(2в) з 6-ї які задають стрілками і сельсином-датчиком, і навіть ваги III типу РП-1Ц13 з межею зважування 1000кг і двома покажчиками УЦК-400-3ВД6 (За) і УЦД-400-3ВП6 (3б) зі шкалами 0-500кг.

Як запірної арматури на лініях подачі компонентів на ваги і зливу з терезів в змішувачі застосовані отсечные клапани з поршневим пневмоприводом КОПП 1(5б-11б; 17б-20б) і КОПП2 (12б,21б). Управління клапанами здійснюється стиснутим повітрям з допомогою электропневматическим вентилів типу ВВ-32Ш (5а-12а,17а-21а).

Крім вагових дозаторів жирових і водно-молочных компонентів, у складі системи входять два пульту управління, два шафи, де розташовані вентилі ВВ-32Ш, і двоє місцевих щитка.

Пульты управління і дистанційні циферблатные покажчики встановлюються у приміщенні операторського (диспетчерського) пункту управління маргариновым цехом.

Система забезпечує місцевий, дистанційний і автоматичний режими управління. У місцевому режимі управління виробляється перемикачами з місцевих щитків, в дистанционном-переключателями з пультів управління. На пультах розташована світлова сигналізація роботи клапанів набору і зливу компонентів, установки стрілки терезів на «0» шкали, закінчення набору компонентів, готовності змішувача прийняти з терезів набрані компоненти.

Системою передбачено аварійна світлова і звукова сигналізація перевантаження терезів, порушення рецептури через не закриття клапана подачі компонента, відсутності подачі компонентів на ваги і зливу набраної порції з терезів після вступу команди.

Система дозволяє перевірити маси окремих компонентів, а зупинити дозування з доопрацюванням всього циклу набору. Забезпечено також захист терезів від перевантаження.

Перед початком роботи системи в автоматичному режимі вибирають програму для цього виду маргарину штекерами на програмної платі пультів управління. Установка штекера забезпечує з'єднання датчиків маси циферблатного покажчика з деякими вентилями ВВ-32Ш, управляючий сигнал яких надходить визначені клапани подачі компонентів.

Якщо набір в баку на терезах закінчено і з змішувачів готовий узяти чергову даванку, то відкриваються клапани зливу і компоненти вступають у змішувач.

Системи автоматизованого управління дозуванням передбачається також автоматичний контроль рівня життя та температури в ємностях жирохранилища і молочного відділення. Як датчиків рівня використовуються гідростатичні рівнеміри ПИГ-2(1а,13а). Сигнали від уровнемеров надходять на вторинні прилади ППВ1.ЗИ (1б,13б) з сигнальними пристроями. Після досягнення верхнього рівня ємності електричний сигнал від ППВ-1.ЗИ використовується для блокування відповідних насосів; при нижніх значеннях рівня блокується робота дозуючих пристроїв.

Контроль температури продукту ємностях здійснюється з допомогою термопреобразователей опору ТСП(4а), сигнали яких надходять на многоточечный електронний міст КСМ-2(4б).

Побічні прилади й сигнальні лампочки встановлено на щитах жирохранилища і молочного відділення.

У ємності, у якій відбувається сквашивание молока, з допомогою занурених датчиків ДПг і перетворювача П201 контролюється рН

2 Опис технологічного процесу

Процес дозування набув значного поширення в галузях харчової промисловості: під час виробництва хліба дозируются борошно, вода, сіль та інші добавки; припроизводстве овочевих і закусочних консервантів дозируются смакові добавки; під час виробництва синтетичних мийних засобів здійснюється дозування різних ингридиентов, які входять у до їхнього складу.

Для отримання сумішей підвищеного якості процес дозування відбувається зазвичай безупинно. При автоматизації процесів дозування основну увагу приділяється регулювання співвідношення витрат заданих рецептурної компонентів, у своїй пред'являються підвищені вимоги до точності дозування.

Дозирование може здійснюватися за обсягом, приміром, із допомогою многокомпонентного насоса-дозатора, або за масі з допомогою вагових пристроїв.

Розглянемо автоматизацію процесу дозування щодо маси рідких компонентів під час виробництва маргаринової емульсії.

 За виробництва маргаринової продукції попередньо готуватися маргаринова емульсія, до складу якої входять жирові і водно-молочные компоненти. Набір цих компонентів проводиться в дозованій відділенні, куди вони надходять відповідно з жирохранилищя і молочного відділення. У жирохранилище кожен вид жирових компонентів перебуває у баках-емкостях, у яких підтримується визначену температуру, щоб жири перебувають у розплавленому вигляді й добре транспортувалися трубопроводами.

У молочному відділенні наготовлюється сквашенное молоко і пастеризуется яке надходить свіже молоко, готується розчин солі, кип'ячена вода тощо.

Дозирование-набор жирових і водно-молочных компонентов-осуществляется за визначеною рецептурою щодо маси в баки, встановлені на автоматичних терезах. Після набору жировій і водно-молочной суміші одночасно проводиться їх слив одного з змішувачів, звідки приготовлений маргаринова емульсія надходить подальшу обробку.

На схемою приведено схема автоматичного управління ділянкою дозування під час виробництва маргарину. З ємностей I жирохранилища і VI молочно відділення (спрощення на схемою показано за однією ємності)

Послідовно в баки IV і V, встановлені відповідно на терезах II і III, набирається щодо маси кожен входить у рецептуру вид жирів і компонентів водно-молочной суміші.

Автоматизація ділянки виконано з допомогою комплектної системи автоматизованого дозування рідких середовищ (САДЖС-2). До складу цією системою входять рычажно-механические ваги II типу РС-2Ц13 з межею зважування 2000 кг, із покажчиком циферблатным типу УЦК-400-3 ВД 6 з 6-ї які задають стрілками і сельсином-датчиком і з дистанційним циферблатным покажчиком типу УЦД-400-3ВП6с 6 які задають стрілками і сельсином-датчиком, і навіть ваги III типу РП-1Ц13 з межею зважування 1000кг і двома покажчиками УЦК-400-3ВД6 і УЦД-400-3ВП6 зі шкалами 0-500кг.

Як запірної арматури на лініях подачі компонентів на ваги і зливу з терезів в змішувачі застосовані отсечные клапани з поршневим пневмоприводом КОПП 1и КОПП 2. Управління клапанами здійснюється стиснутим повітрям з допомогою электропневматическим вентилів типу ВВ-32Ш.

Крім вагових дозаторів жирових і водно-молочных компонентів, у складі системи входять два пульту управління, два шафи, де розташовані вентилі ВВ-32Ш, і двоє місцевих щитка.

Пульты управління і дистанційні циферблатные покажчики встановлюються у приміщенні операторського (диспетчерського) пункту управління маргариновым цехом.

Система забезпечує місцевий, дистанційний і автоматичний режими управління. У місцевому режимі управління виробляється перемикачами з місцевих щитків, в дистанционном-переключателями з пультів управління. На пультах розташована світлова сигналізація роботи клапанів набору і зливу компонентів, установки стрілки терезів на «0» шкали, закінчення набору компонентів, готовності змішувача прийняти з терезів набрані компоненти.

Системою передбачено аварійна світлова і звукова сигналізація перевантаження терезів, порушення рецептури через не закриття клапана подачі компонента, відсутності подачі компонентів на ваги і зливу набраної порції з терезів після вступу команди.

Система дозволяє перевірити маси окремих компонентів, а зупинити дозування з доопрацюванням всього циклу набору. Забезпечено також захист терезів від перевантаження.

Перед початком роботи системи в автоматичному режимі вибирають програму для цього виду маргарину штекерами на програмної платі пультів управління. Установка штекера забезпечує з'єднання датчиків маси циферблатного покажчика з деякими вентилями ВВ-32Ш, управляючий сигнал яких надходить визначені клапани подачі компонентів.

Якщо набір в баці на терезах закінчено і з змішувачів готовий узяти чергову даванку, то відкриваються клапани зливу і компоненти вступають у змішувач.

Системи автоматизованого управління

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Автоматизація процесу дозування під час виробництва маргарину

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Автоматизація процесу дозування під час виробництва маргарину

Вивчення взаємозв'язку компонентів самовідносини і особливості міжособистісної сфери керівників середньої та нижньої ланки управління
Тип роботи: курсова робота

Міністерство освіти і науки України

національний педагогічний університет

імені м.п.драгоманова

Кримський гуманітарний факультет

КУРСОВАЯ РОБОТА

Вивчення взаємозв'язку компонентів самовідносини і особливості

Завантажити
Аттракция як із основних компонентів прихованого управління
Тип роботи: стаття
Манджиева Олена Володимирівна, асистент кафедри педагогіки і методик інноваційного освіти Калмыцкого державного університету. Республіка Калмикія, г.Элиста
Професіоналізм у створенні довірчих взаємовідносин переважно полягає в знаннях прак
Завантажити
Програма реєстрації процесу виробництва для автоматизованої системи управління підприємством електронній промисловості для
Тип роботи: дипломна робота

Московський Державний Інститут Електронної Техніки

Технічний Університет

Факультет: МПиТК

Кафедра: ИПОВС

Пояснительная записка

до дипломному проекту

Тема: Програма реєстрації процесу виробництва для а

Завантажити
Вплив типу виробництва на організаційну структури управління
Тип роботи: реферат
Машинобудівні підприємства відрізняються одна від друга як розмірами займаній ними території, будинками та спорудами, располагаемым обладнанням і масштабом виробництва, але й ступенем спеціалізації підприємства на виготовленні певної продукції задЗавантажити
Автоматизація шлифовального процесу шляхом розробки автоматичної системи управління регульованим натягом
Тип роботи: дипломна робота
Анотація

У цьому дипломному проекті представлений метод автоматизації процесу шлифования шляхом розробки системи автоматичного управління натяга в вузлах підшипників качения в шпинделе верстата. Наведений огляд і аналіз способів створення натяга в

Завантажити
Аналіз процесу регулювання безупинної системи. Аналіз процесу управління цифровий системи та синтез передавальної функції коригувального цифрового устрою управління
Тип роботи: курсова робота

ВСТУП

Курсова робота з теорії автоматичного управління (ТАУ) ставить за мету освоєння методів аналізу та синтезу безупинної та цифрового систем автоматичного регулювання (САР). І тому в курсову роботу включені такі традиційні питання, як в

Завантажити