Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Автоматизація процесу сушіння деревини скачати

Розділ: Промисловість, виробництвоТип роботи: дипломна робота
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Вступ

Характеристика підприємства

1 Особливості процесу сушіння деревини

1.1 Процес сушіння

1.2 Способи сушіння деревини

1.2.1 Сушіння в рідинах

1.2.2 Конденсаційний спосіб сушіння

1.2.3 Атмосферне сушіння

1.2.4 Камерне і атмосферно-камерне сушіння

1.2.5 Ротаційний спосіб сушіння

1.2.6 Вакуумний спосіб сушіння

1.3 Технологічний процес сушіння деревини

1.4. Волога в деревині

1.4.1 Основні способи визначення вологості деревини

1.5 Контроль за вологістю деревини й внутрішніми напруженнями у процесі сушіння

1.6 Якість сушіння пиломатеріалів. Закінчення процесу сушіння

1.7 Вплив сушіння деревини на її міцність

1.8 Особливості розрахунку продуктивності за врахуванням роботи сушильних камер

1.9 Вдосконалення схеми

1.10 Рекомендації із проведення камерного сушіння

2. Дослідження динамічних властивостей об’єкту автоматизації

2.1 Лісосушильна камера як об’єкт регулювання

2.2 Розрахунок контуру регулювання температури

3 Проектування автоматизованої системи керування процесом сушіння деревини

3.1 Вибір та обґрунтування структури системи управління та її опис

3.2 Вибір комплексу технічних засобів

3.2.1 Давачі температури

3.2.2 Сенсор відносної вологості

3.2.3 Центробіжний вентилятор

3.2.4 Електрокалорифер

3.2.5 Циркуляційний насос

3.3 Вибір мікроконтролера

3.3.1 Характеристика мікроконтролера

3.3.2 Особливості мікроконтролерів PIC16F87X

3.3.2 Система команд мікроконтролера

3.4 Структура та метрологічні характеристики каналів контролю й регулювання

4 Функціональна структура системи управління

4.1 Опис алгоритму роботи системи

5 Проектування прилаштую

5.1 Загальні відомості про систему проектування друкованих плат P-CAD

5.2 Графічний редактор принципових схем P-CAD Schematic

5.3 Графічний редактор друкованих плат, P-CAD РСВ

5.4 Структура бібліотек P-CAD

5.5 Особливості проектування пристрою4

6 Охорона роботи

6.1 Організація ВП при автоматизації лісосушильної камери

6.2 Загальні вимоги до обладнання, що працює под тиском

6.3 Безпека при експлуатації парових й водогрійних котлів

6.4 Техніка безпеки при транспортних роботів в сушильних цехах

6.5 Техніка безпеки при обслуговуванні сушильних камер й протипожежні заходь

6.6 Інженерні рішення із охорони роботи

7 Розрахунок економічної ефективності від вдосконалення й автоматизації сушіння деревини

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Сушіння матеріалів є енергоємким процесом, зв'язаним зі значною витратою палива, пару, а також електроенергії, а отже використання високоточної автоматики дозволити значно скоротити термін сушіння та знизити енергетичні затрати. Сушать деревину у виді пиломатеріалів (дошок, брусів, заготовок), шпону (тонколистового матеріалу), трісок, стружки й волокон. Також поширеним є сушіння круглих лісоматеріалів (деталі опор ліній електропередачі, зв'язки, будівельні деталі).

Деревину висушують із метою: попередження розміро- й формозмінності деталей; запобігання псуванню й загниванню; збільшення питомої міцності; підвищення якості обробки й склеювання.

Широке впровадження систем автоматизації дає народному господарству разом із прямим економічним ефектом значний організаційний ефект, бо вимагає фахівців високої кваліфікації й підвищує загальний рівень організації виробництва, поліпшує стиль й ефективність керівництва. Тому рівень механізації та автоматизації виробничих процесів є одним із важливих показників науково-технічного прогресу в стране.

На даний годину проблема автоматизації сушіння деревини вирішувалась шляхом використання застарілих, як морально то й в фізичному плані приладів. Для контролю технологічних параметрів використовувались аналогові прилади із малим класом точності та технічними показниками, що не відповідають сучасним вимогам.

Паралельно із застарілим обладнанням, останнім годиною, на ринку автоматики з’явились засоби автоматизації, розроблені провідними брендовими фірмами. Ці засоби цілком задовільняють вимогам, поставленим перед автоматизацією процесу сушіння, але й негативним є тієї чинник, що ціни ними залишаються недоступними.

Отже застарілість, як моральна то й фізична, існуючого обладнання поруч з дороговизною й недоступністю сучасних засобів автоматизації робить процес сушіння деревини, досить складним, вимагає високої кваліфікації працівників та обслуговуючого персоналу.

Метою даного дипломного проекту є розробка системи автоматичного керування процесом сушіння в триступеневій сушарці деревини із мінімальними матеріальними витратами розробку, та вибачимо інтуїтивним інтерфейсом для користувача-оператора, також із оптимальними технічними показниками та високою ступінню надійності. Процес трьохступеневого сушіння вимагає контролю основних параметрів його протікання, а саме: температури та вологості у вакуумній камері, вологості висушуваного матеріалу; керування ходом процесу висушування шляхом зміни подачі нагрітого повітря та вентилювання камери для створення необхідної вологості.

Для вирішення питань контролю параметрів в дипломному проекті передбачається. Для более якісного збору технологічних параметрів запроектувати використання декількох давачів температури, вологості в камері та вологості пиломатеріалів. Для уникнення можливої похибки вимірювання пов’язаної із неоднорідністю середовища в камері кінцеве значення вимірюваних параметрів якщо зручно вираховувати як середнє значення показників давачів. Це дасть змогу точніше, й головне швидше реагувати на зміну стану об’єкта автоматизації. Також доцільним якщо використання електронних давачів вологості та температури, що дозволити усунути ряд похибок, тім самим зробить процес вимірювання вологості швидшим та значно точнішим.

Для вирішення питань автоматизованого управління якщо запроектованою мікроконтролерну систему на базі сучасного мікро контролера, який якщо здійснювати збір всіх основних показників роботи сушарки та регулювати протіканням процесу за наперед заданою програмою.

Характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство "Будматеріали" (далі - Товариства) засновано у 1994р шляхом приватизації державного майна Острозького магазину "Укрторгбудматеріали"

Місцезнаходження Товариство: 265610, Україна, Рівненська обл., Острозький р-н, з. Оженіно.

Метою діяльності Товариство є одержання прибутку від виробничо-комерційної діяльності за принципами самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку, запровадження нових технологій, залучення іноземних інвестицій для насичення споживчого ринку та задоволення потреб населення в продукції підприємства. Предметом діяльності Товариство є:

- оптова торгівля;

- роздрібна торгівля;

- виробництво товарів народного вжитку;

- надання послуг по замовленню державних, колективних, спільних, приватних підприємств та індивідуальних замовників за напрямком діяльності підприємства;

- створення мережі торгових точок та магазинів;

- посередницька та комісійна діяльність;

- ремонт будов та споруд невиробничого призначення ;

- ремонт та будівництво житла за замовленнями населення ;

- виробництво будівельних деталей із деревини й плит на деревній основі;

- інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.

На даному підприємстві працює понад тридцять Чоловік, функціонують три цехи: пилорамний, сушильний та столярний. Пилорамний цех відповідає за розрізку колод на дошки, сушильний - за сушіння дошки для виготовлення кінцевої продукції, а столярний цех виготовляє продукцію, таку як віконні та дверні блоки, дошку для підлоги, плінтус та ін.

1. Особливості процесу сушіння деревини.

 

1.1 Процес сушіння

Сушіння матеріалів є енергоємким процесом, зв'язаним зі значною витратою палива, пару, а також електроенергії, а отже використання високоточної автоматики дозволити значно скоротити терміни сушіння та знизити енергетичні затрати.

На підприємствах сушіння деревини здійснюють у виді пиломатеріалів (дошок, брусів, заготовок), шпону (тонколистового матеріалу), трісок, стружки й волокон. Інколи має місце сушіння круглих лісоматеріалів (деталі опор ліній електропередачі, зв'язки, будівельні деталі).

У результаті сушіння деревина із природної сировини перетворюється в промисловий матеріал, що відповідає найрізноманітнішим вимогам, котрі висуваються до нього в різних виробничих й побутових умовах. При зниженні вологості деревини поліпшуються її фізико-механічні і експлуатаційні властивості. Відомо, що при зміні вмісту вологи в деревних сортаментах змінюються їхні розміри й форма. У тихий випадках, коли при експлуатації виробів із деревини необхідна сталість розмірів й форми деталей, їхня вологість винна бути заздалегідь доведено до визначеного рівня, що відповідає умовам експлуатації цих виробів, тобто до експлуатаційної вологості. Деревина, що містить велику кількість вологи, легко вражається грибами, у результаті чого вон загниває. Суха ж деревина відрізняється великою стійкістю. Зниження вологості деревини приводити до зниження її маси та одночасного підвищення міцності. Суха деревина, на відміну від сирої, легко клеїться, добро піддається обробці. Контроль за кінцевим показником вологості є головним чинником в процесі сушіння [4,102].

Таким чином, деревину висушують із метою: попередження розміро- й формозмінності деталей; запобігання псування й загнивання; збільшення питомої міцності; підвищення якості обробки й склеювання.

Вибір способу сушіння й сушильного устаткування визначається поруч факторів: породним й сортаментним складом пиломатеріалів, що висушуються, вартістю енергоносія, необхідною продуктивністю, умовами і інвестиційними можливостями споживачів. Сушильна камера із енергозберігаючими технологіями – обов’язкова умова рентабельної роботи.

Зараз на ринку сушильних камер 90-95% класичного типу – конвективні із різними системами приточно-витяжної вентиляції й видами теплоносія. Їхні переваги: невеликі капітальні витрати, простота процесу сушіння, зручність технічного обслуговування.

Циркуляційна система сушіння винна забезпечувати необхідну швидкість й рівномірність розподілу сушильного агента по матеріалу для різних порід із метою одержання вищої якості і оптимальної тривалості процесу. Для спонукання циркуляції сушильного агента використовують осьові й, в окремих випадках при великому опорі циркуляційного тракту, відцентрові вентилятори. До цого устаткування повинні пред'являтися жорсткі вимоги по його надійності при експлуатації в середовищі із підвищеною температурою й вологістю.

Теплова енергія для сушарок виробляється в котельнях. Теплоносієм є пара чи гаряча вода. Електроенергію, внаслідок високої ціни, використовують у рідких випадках. Хоча останнім годиною значна частина матеріалу висушується в камерах, що працюють на електроенергії.

Параметри середовища в сушильній камері, як правило, вимірюють психрометром. Керування й регулювання процесу сушіння здійснюється автоматично.

Поряд з традиційними конвективними сушарками певне поширення здобули вакуумні й конденсаційні сушарки.

Вакуумні сушарки доцільно використовувати для сушіння деревини твердих листяних порід великих перетинів (50 мм й понад), коли тривалість процесу є важливим чинником. При купівлі таких камер не можна забувати про великі капітальні вкладення.

Конденсаційні сушарки використовують у тихий випадках, коли електроенергія, як енергоносій, найбільш дешева в порівнянні із іншими видами. ККД таких сушарок найбільш високий при температурі сушильного агента до 45° З. При цих параметрах собівартість процесу невелика, заті термін сушіння значний.

Раніш основний обсяг сушіння здійснювався на деревообробних й лісопильних підприємствах, де споруджувалися великі сушильні цехи продуктивністю до 100 тис.м3 умовного матеріалу в рік, тепер основна маса деревини переробляється на малих підприємствах, потреба які може бути забезпечена одною - двома камерами невеликої завантажувальної ємності.

Меблеві й деревообробні підприємства оснащені лісосушильними камерами застарілих конструкцій, що знаходяться в аварійному стані й не можуть забезпечити якісне сушіння матеріалу. Разом із тім ринок висуває високі вимоги до якості виробів із деревини.

Сучасні лісосушильні камери дозволяють досягти високої якості сушіння. Вони оснащені системою автоматичного керування процесом й є складним комплексом устаткування, що вимагає кваліфікованого обслуговування.

Винятково велике значення має якісне сушіння деревини, без чого неможливий випуск високоякісної продукції. Низька якість сушіння, обумовлена незадовільним технічним станом сушильного устаткування й слабкою технологічною підготовкою обслуговуючого персоналу, приводити до прихованого шлюбу - нерівномірності розподілу кінцевої вологості, що довгий годину може залишатися непоміченим й позначитися тоді, коли виріб знаходиться в експлуатації.

 

1.2 Способи сушіння деревини

Класифікація способів сушіння ґрунтується на особливостях передачі тепла матеріалу, що висушується, й за цією ознакою можна виділити наступні види сушіння: конвективне, кондуктивне, радіаційне, електричне [2,10]. У табл.1.1 приведені види й способи сушіння.

Таблиця 1.1. Види та способи сушіння деревини Вигляд сушіння

Сушильні

агенти

Спосіб сушіння Основні особливості процесів Конвективно-атмосферне

Повітря

Повітря

На корені

Атмосферна

Сушіння із використанням із

сущої сили крони живого

дерева

Сушіння на відкритих складах

чи под навісами

Конвективно- теплове

Повітря, Топковий газ, водяна пара й їхні суміші

Рідини

Газопарова

Ротаційна

Вакуумна

У рідинах

Сушіння в нагрітому газовому

середовищі при атмосферному тиску

Газопарове сушіння із додатковим використанням

відцентрового ефекту

Газопарове сушіння при

тиску середовища нижче

атмосферного

Сушіння із використанням

нагрітих рідких сушильних

агентів

Кондуктивне Повітря Кондуктивне

Сушіння із передачею тепла

матеріалу за допомогою теплопровідності при контакті

з нагрітими поверхнями

Радіаційне Повітря Радіаційне

Сушіння передачею тепла

матеріалу випромінюванням

Електричне Повітря Діелектричне

Сушіння в електромагнітному

полі ТВЧ чи НВЧ з передачею

тепла матеріалу за рахунок

діелектричних втрат

Електричне Повітря Індукційне

Сушіння в електромагнітному

полі промислової частоти із передачею тепла матеріалу від розташовуваних всередині штабелю феромагнітних шляхів що нагрівають індуктивними струмами.

Практична позначка всіх видів сушіння - це зведення до мінімуму коливань кінцевої вологості деревини.

Вибір способу сушіння, устаткування і організація процесу залежать від безлічі факторів, як технологічного, то й місцевого значення. Основні фактори із цілим поруч конкретних показників наступні:

- вимоги до якості і обсягів матеріалів, що висушуються;

- забезпечення енергоносіями;

- склад комплектації устаткування;

- умови розміщення сушильних камер;

- фінансові можливості підприємства;

- забезпечення кадрами і ін.

1.2.1 Сушіння в рідинах

У даному випадку сушильним агентом служать гідрофобні й гідрофільні рідини.

Зневоднювання в гідрофобних рідинах, оліях, розплавлених металах, сірці по своєму механізмі схоже на конвективне сушіння при високотемпературному режимі. Тому усі негативні наслідки, - зниження міцності деревини, великі внутрішні напруження, характерні для високотемпературного режиму сушіння, присутні й тут.

 

1.2.2 Конденсаційний спосіб сушіння

За принципом дії конденсаційний спосіб відноситься до замкнутого циклу, тобто сушильний агент робить циркуляцію по камері без викиду у повітря й, відповідно, без підживлення свіжим повітрям. Повітря, насичений вологою відібраної із деревини, змочує

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Автоматизація процесу сушіння деревини

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Автоматизація процесу сушіння деревини

Розрахунок процесу конвективного сушіння сипкого матеріалу в барабанним, обертовою сушилці
Тип роботи: реферат
Кафедра технології будівельних матеріалів
Курсова робота
По дисципліни: ПАТСИ
ТЕМА: Розрахунок процесу конвективного сушіння сипкого матеріалу в барабанним, обертовою сушилці.
Завдання:
Рассчитать процес конв
Завантажити
Устаткування для механічного обезвоживанья і сушіння текстильних матеріалів
Тип роботи: реферат
Міністерство загального характеру і професійної освіти РФ. Курський державний технічний університет.Реферат на тему:
«ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ І СУШКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» Виконала: ст-ка грн. ТТ-61 Медведєва Авт.
Завантажити
Сушіння зерна
Тип роботи: реферат
і режими сушіння
Реферат
з основ виробництва, зберігання, переробки продукції рослинництва.
Зміст.
Запровадження
1. Сушіння зерна
2. Сушилки
- шахтні
- барабанні
- камер
Завантажити
Збір, сушіння і збереження лікарських рослин
Тип роботи: реферат
Лекарственным сировиною стають різні частини рослини (нирки, листя, квіти і суцвіття, свої плоди й насіння, коріння, кореневища і цибулини, кора), містять лікарські (біологічні активні) речовини. Кількість цих речовин, у рослині змінюється у різніЗавантажити
Миття, сушіння волосся, масаж голови
Тип роботи: дипломна робота

Дипломна робота

Парикмахерское справа

Тема: «Миття, сушіння волосся, масаж голови»

г.Буденновск 2010 рік

Зміст

Запровадження

Глава I. Дезинфицирующие кошти й обладнання перукарень, дезинф

Завантажити
Агротехнологическая оцінка сортів гарбуза, що вирощується за умов ЦЧР, для сушіння
Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА РФ

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ОСВІТИ

МИЧУРИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дипломна робота

(Ф.И.О. студента)

на задану тему _____Агротехнологическая

Завантажити