Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Автоматизація процесу виготовлення бетонних сумішей скачати

Розділ: Промисловість, виробництвоТип роботи: курсова робота

Міністерство освіти й науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра електротехніки й автоматики

Курсова робота

із дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» на задану тему:

«Автоматизація процесу виготовлення бетонних сумішей»

Виконав: студент IV курсу,

ФПМ й КІС

Лук’янчук І.О.

Керівник:

Пастушенка В.Й.

Рівне 2007

Вступ

 

Автоматизація роботи підприємств по виготовленню бетонних сумішей й ріс творів збільшує продуктивність обладнання, покращує якість продукції й знижує затрати роботи.

Автоматичне управління технологічним процесом має забезпечувати автоматичний контролю над режимами роботи, агрегатів (мірою заповнення бункерів, зміною режимів роботи дозаторів та інше), контроль якості суміші й облік на виході продукції. У сучасних умовах автоматизація заводів й установок по виготовленню бетонних сумішей виконується модульними комплектами апаратури, наприклад, комплект „АКА-бетон”. Апаратура, Яка входити до цого комплекту дозволяє автоматизувати роботу установок методом агрегатування, тобто введення відповідних підсистем й блоків до базових систем керування, за рахунок чого підвищується рівень уніфікації апаратури, знижується її вартість й виробничі витрати.

У технологічному процесі виробництва бетонних сумішей виконуються базові операції: подача матеріалів в витратні бункера, дозування, перемішування й видача готової суміші. У перелічених комплектах для керування цими операціями є набір схемних елементів для побудови базових підсистем управління операціями подачі матеріалів в бункери й для управління операціями дозування, перемішування й видача готової продукції. До базових систем може бути додатково приєднана підсистема для дистанційного заподіяння рецептом суміші, внесення поправок, а забезпечення роботи апаратури в системах централізованого контролю й керування. Режими роботи обладнання контролюється датчиками положення робочих органів, і датчиками максимального рівня матеріалу в бункерах, датчиками контролю товщини матеріалу на стрічках конвеєрів, датчиками швидкості стрічки конвеєра. Керування заслінками бункерів здійснюється виконавчими механізмами. Для дозування матеріалів використовується дозатори із уніфікованим циферблатним покажчиком ваги, в які є датчики аварійного пере завантаження, датчик контролю завантаження дозатора й датчик заподіяння маси порції.

З дозаторів матеріали поступають в перемішував. Готова суміш вивантажується в бункер. На центральному пульті встановлені дистанційні покажчики роботи основних систем автоматики.

1. Аналіз технологічного процесу як об’єкта керування

 

1.1. Опис технологічного процесу

Для опису технологічного процесу перемішування розглянемо технологічну схему, Яка зображена на мал.1.

Мал.1 Технологічна схема змішувача

У резервуар подаються речовини А, Б, У, Р й Д после чого відбувається перемішування цих речовин до тихий пір доки суміш не досягне потрібної однорідності.

Показник ефективності процесу - концентрація суміші на виході із резервуару ССм.

Ціль управління процесом - забезпечення заданої концентрації суміші при ефективному й інтенсивному перемішуванні.

Ефективність перемішування забезпечується вибором параметрів змішувача, числа оборотів мішалки, котрі забезпечують рівномірність концентрації суміші в резервуарі із заданою інтенсивністю ( за завдань годину).

Завдання розробки системи автоматизації забезпечити в умовах дії зовнішніх й внутрішніх збурень в процесі, заданих характеристик якості продукту.

1.2. Теоретичні основи технологічного процесу в окремих технологічних апаратах й машинах.

 

· При обертанні гвинтів мішалки в резервуарі виникають вимушені рухи речовин, котрі описуються рівнянням виду:

Euм = f(Reм, Р) (1),

де і

· модифікований критерій Ейлера Euм :

2),

· модифікований критерій Рейнольдса Reм :



· геометричений симплекс Р:

Г=dм / Dапп (4),

де dм - діаметр мішалки, м;

n - швидкість обертання мішалки, про /з;

r - густина рідини, кг/м^3;

Nм - потужність, використана мішалкою, ут;

m - динамічна вязкість, Па*с;

КN – критерій потужності.

1.3. Матеріальний та тепловий баланси технологічного об’єкта

Матеріальний баланс по цільовому компоненту.

Рівняння динаміки:

 (1).

Рівняння статики при :

 (2)

На основі (1) і (2) можна приняти:

.

Матеріальний баланс по всій речовині

Рівняння динаміки:

 (4).

Рівняння статики при :

 (5).

На основі (4) і (5) можна приняти:

 . (6).

1.4. Визначення й аналіз факторів, що впливають на технологічний процес

На основі вище приведених рівнянь матеріальних балансів можна сказати, що на концентрацію вихідної речовини ССм можна впливати зміною витрати чи – якої з наявних речовин.

1.5. Обгрунтування номінальних значень параметрів технологічного процесу та допустимих відхилень від цих значень

До основних величин мішалки необхідно віднести: концентрацію суміші, потужність, рівень в мішалці, ефективність перемішування.

Основними величинами якими можна впливати на процес перемішування є : оберти мішалки, витрата складових й суміші, годину перебування суміші в мішалці, кількість складових в мішалці.

До збурюючих величин віднесемо : концентрацію складових, густини складових та суміші, в’язкість складових та суміші.

До збурюючих факторів можна віднести : коефіцієнт опору, діаметр лопаті, діаметр мішалки й діаметр частинок.

Для конкретної мішалки величини d, D сталі й при оптимізації розрахунку мішалки можуть бути вибрані оптимальні розміри, що забезпечують мінімальне споживання енергії для приводу в дію лопаті при достатньому Р. Р- ефективність перемішування.

На збурюючі зовнішні величини впливати не можна, так як смердоті визначаються попереднім технологічним процесом. Також над багатьох випадках впливати на витрату суміші, бо вон визначається наступним технологічним процесом.

Для оптимізації технологічного процесу впливають на витрати складових суміші, але в оберти мішалки.

Витрати складових й їхні концентрації є основними збурюючими чинниками при роботі мішалки, тому смердоті в першу чергу повинні бути враховані при оптимізації роботи мішалки.

1.6. Технологічна карта

На основі трьох вищеприведених пунктів складаємо технологічну карту, Яка має наступний вигляд.

Таблиця 1.

№ п/п Назва параметру Одиниця вимірювання Номінальне значення Допустимі відхи-лення 1. Витрата води

м3/рік

250 0,01 2. Витрата цементу

м3/рік

640 0,01 3. Витрата наповнювача

м3/рік

1010 0,01 4. Витрата добавок

м3/рік

210 0,01

1.7. Складання структурної схеми взаємозв’язку між технологічними параметрами об’єкта

Рис.4.1. Інформаційна схема об'єкта.

· Керовані змінні - Ссм і hсм.

· Можливі контролючі збурення: ,

· Можливі керуючі впливи:.

2. Розроблення системи автоматичного керування технологічним процесом

 

2.1 Аналіз статичних та динамічних характеристик об’єкту по окремих каналах зв’язку

Проаналізувавши рівняння динаміки та статики вибираємо регулюючі та регульовані параметри об’єкту. До регулюючих параметрів належати: витрата компонентів. Регульованими параметрами відповідно є: концентрація цільового компоненту у вихідній суміші й рівень в змішувачі.

 

2.2 Обгрунтування й вибір координат вимірювання, контролю, сигналізації, дистанційного керування, захисту, блокування та регулювання

1. Регулювання.

· Регулювання концентрації Ссм за подачею реагенту GА - як показника ефективності процесу перемішування із цілю отримання однорідної суміші.

· Регулювання рівня в резервуарі hсм за подачею реагенту GБ - для забезпечення матеріального балансу по рідкій фазі.

2. Контроль.

· витрати - GА, GБ,GВ, G Р, GД, Gсм ;

· концентрація - Ссм ;

· рівень - hсм.

3. Сигналізація.

· суттєві відхилення Ссм і hсм від заподіяння;

· різке падіння витрати реагентів GА

Поділіться рефератом Автоматизація процесу виготовлення бетонних сумішей

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Автоматизація процесу виготовлення бетонних сумішей

Визначення оптимальних робочих параметрів процесу экстрактивной ректифікації суміші ацетон-хлороформ у складній колоні з бічний секцією
Тип роботи: дипломна робота

Федеральне агентство за освітою

МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТОНКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГІЇ

ЇМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

 

Кафедра Химии і технології основного органічного синтезу

Аттестационная робота з темі:

«Визн

Завантажити
Умови роботи і що визначають їх чинники. Способи і засоби захисту від вібрації. Вибухові речовини і суміші
Тип роботи: контрольна робота

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

\"Санкт-Петербурзький державний

інженерно-економічний університет\"

Кафедра сучасного природознавства та медичної екології

Завантажити
Хімічна реакція в суміші ідеальних газів. Константа хімічного рівноваги в суміші ідеальних газів
Тип роботи: реферат
Хімічна реакція в суміші ідеальних газів

Стан изотермической системи з однаковим обсягом доцільно описувати із допомогою вільної енергії (функції Гельмгольца). У умовах вона є характеристичної функцією і изохорно-изотермическим потенціалом системи

Завантажити
Розробка технологічного процесу складання редуктора циліндричного і технологічного процесу виготовлення кришки корпусу
Тип роботи: курсова робота

Тольяттинский Державний Університет

Кафедра «Технологія машинобудування»

Курсовой проект

«Розробка технологічного процесу складання редуктора циліндричного і технологічного процесу виготовлення кришки корпусу»

С
Завантажити
Розробка технологічного процесу складання пристосування для перевірки пружин і технологічного процесу виготовлення корпусу
Тип роботи: курсова робота

року міністерство освіти РФ

 

Тольяттинский державний університет

Кафедра «Технологія машинобудування»

Курсовой проект

«Розробка технологічного процесу складання пристосування для перевірки пружин і технологічного

Завантажити
Проектування основних складових процесу управління з функцій планування, організації, мотивації і місцевого контролю для некомерційного освітнього закладу Автошкола — СТМО
Тип роботи: реферат
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ПО ВЫСШЕМУ ОСВІТІ
Московський Державний Текстильный Університет їм. А.Н.Косыгина
кафедра менеджменту і
організації виробництва
Курсовой проект
з дисци
Завантажити