Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Будівельні Норми і Правила (СНиП 2.08.02-89*) скачати

Розділ: архітектураТип роботи: реферат
Страница 1 из 11 | Следующая страница

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМИ І ПРАВИЛА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

І СООРУЖЕНИЯ

СНиП 2.08.02-89*

Видання офіційне

РАЗРАБОТАНЫ Научно-архитектурным центром суспільних соціальних і виробничих будинків та споруд Госкомархитектуры (Ю.О. Шаронів, В.І. Подільський), ЦНИИЭП навчальних будинків Госкомархитектуры (канд. архіт. А.М. Гарнець, канд. техн. наук 3. І. Эстров — керівники теми; д-р архіт. В.І. Степанов; кандидати архіт. Г.Н. Цытович, Е.Б. Дворкина, С.Ф. Наумов, М.М. Щетиніна; канд. техн. наук П.Е. Ґерке; B.C. Вольман), ЦНИИЭП реконструкції міст Госкомархитектуры (канд. экон. наук О.Д. Аграновський; канд. архіт. Г.З. Поташникова; Г.Б. Варшавер, Н.А. Карпова, Н.Г. Константинова, Т.С. Максимова), ЦНИИЭП курортно-туристских будинків та комплексів Госкомархитектуры (кандидати архіт. В.В. Гусєв, О.М. Ліберман, М.И. Магидина; Т.Б. Ісаченка, М.С. Колбаева), ЦНИИЭП їм. Б.С. Мезенцева Госкомархитектуры (д-р техн. наук В.І. Травуш; кандидати архіт. Г.А. Мурадов, В.В. Лазарєв, Э.И. Окунева; Д.А. Гальперн, О.П. Гопубинский, І.С. Швейцер), ЦНИИЭПграждансельстроем Госкомархитектуры (д-р архіт. С.Б. Моїсєєва; канд. архіт. М.Ю. Лимонад), ЦНИИЭП інженерного устаткування Госкомархитектуры (кандидати техн. наук Л.М. Зусманович, Г.В. Каменська, М.Д. Тернопільський; B.C. Григор'єв, Л.И. Вайсман, Т.Е. Горовая, Н.Г. Григор'єв, О.Г. Лоодеус, Ю.М. Соснер), ГипроНИИ АН СРСР (канд. архіт. Д.A. Метаньев, Ю.І. Лямин, М.А. Фельдман), ГипроНИИздравом Мінохорони здоров'я СРСР (канд. архіт. О.П. Моїсеєнко; канд. мед. наук А.І. Арбаков; В.А. Мостовий, В.А. Турулов, М.С. Добровольська) з участю Гипровуза Гособразования СРСР, Гипротеатра Міністерство культури СРСР, НВО "Лифтмаш”, МИСИ їм. В.В. Куйбишева, ВНИИПО МВС СРСР, ВНДІ гігієни дітей і підлітків і ВНДІ спільної програми та комунальної гігієни їм. Сысина Мінохорони здоров'я СРСР, НДІ гігієни їм. Ф.Ф. Эрисмана Мінздоров'я РРФСР, Аэропроекта МГА СРСР.

ВНЕСЕНО Госкомархитектурой.

ПОДГОТОВЛЕНЫ До УТВЕРЖДЕНИЮ Госкомархитектурой (кандидати тих. наук В.І. Ванюхин, І.М. Архаров).

Зміною N 3 додано розділ 4.

Розділ 4. Вимоги доступності для маломобільних відвідувачів.

Розроблено ГУП «Научно-проектный інститут навчально-виховних, торгово-бытовых і досуговых будинків (Інститутом громадських будівель)», бывш. ЦНИИЭП навчальних будинків (рук. розробки канд. архіт. А.М. Гарнець).

Внесен Управлінням стандартизації, технічного нормування і сертифікацію Держбуду Росії.

Підготовлено до утвердження Управлінням архітектури (В.А. Цвєтков, М.М. Якімова) і Управлінням стандартизації, технічного нормування і сертифікацію (Л.А. Викторова) Держбуду Росії, Управлінням соціального захисту та реабілітації інвалідів (Ю.В. Колосов) Міністерства праці та соціального розвитку РФ.

СНиП 2.08.02-89* є перевиданням СНиП 2.08.02-89 зі змінами № 1, 2, затвердженими постановами Держбуду СРСР від 28 червня 1991 р. № 26 від 30 квітня 1993 р. N 18-12 і зміною N 3, затвердженим постановою Держбуду Росії від 26 січня 1999 р. № 4.

Пункти і таблиці, куди внесено зміни, в справжніх будівельних нормах і правилах зірочкою.

При користуванні нормативним документом треба враховувати затверджені зміни будівельних і правив і державні стандарти, опубліковані у журналі “Бюлетень будівельної техніки” і інформаційному покажчику “Державні стандарти”.

Державний будівельний

Будівельні

норми і правил

СНиП 2.08.02-89*

комітет СРСР (Держбуд СРСР)

Громадські будинку

і споруди

Натомість

СНиП 2.08.02-85

Справжні норми і правил поширюються проектування громадських будівель (заввишки до 16 поверхів включ.) і водоканалізаційних споруд, і навіть приміщень громадського призначення, вмонтованих у житлові будинки. Під час проектування приміщень громадського призначення, вмонтованих у житлові будинки і встроенно-пристроенных до них, слід додатково керуватися СНиП 2.08.01-89.

Розміщення у будинку і спорудженні приміщень виробничого і складського призначення, не які входять у його склад, заборонена.

Перелік груп громадських будівель, комплексів і водоканалізаційних споруд приведено у рекомендуемом додатку 1*.

Визначення термінів наведено в обов'язковому додатку 2*.

1.ОБЩИЕ ВИМОГИ

1.1*. Правила підрахунку загальної, корисної й розрахункової площі, будівельного обсягу, площі забудови і поверховості будинків наведені у обов'язковому додатку 3*.

1.2*. Зменшення від норм площ, встановлених окремих приміщень чи груп приміщень, на повинен перевищувати 5 %; для приміщень, вмонтованих у житлові будинки, — 15 %.

1.3*. Під час проектування будинків, груп приміщень чи окремих приміщень громадського призначення, виділені на безпосереднього обслуговування населення і побудову доступних, відповідно до завданням проектування, для інвалідів та інших маломобільних груп відвідувачів (глядачів, покупців, учнів тощо.), слід керуватися вимогами розділу 4 справжніх і РДС 35-201-98 «Порядок реалізації вимог доступності для інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури».

(Измененная редакція, ізм. № 3)

1.4. Высоту приміщень від статі під саму стелю громадських будинків та житлових приміщень санаторіїв слід сприймати щонайменше 3 м, а житлових приміщень у інших будинках — відповідно до СНиП 2.08.01-89. Высоту основних приміщень лазень і банно-оздоровительных комплексів на 100 і більше місць слід сприймати щонайменше 3,3 м, а виробничих приміщень прачечной-химчистки — щонайменше 3,6 м.

Примітки: 1. У окремих приміщеннях допоміжного призначення і коридорах залежно від объемно-планировочного рішення будинків та технологічних вимог допускається відповідне зменшення висоти. У цьому висота мусить бути щонайменше 1,9 м.

2. Высоту приміщень у громадських спорудах загальною ємністю до 40 чол., а підприємств роздрібної торгівлі торгової площею до 250 м2 допускається приймати за висотою приміщень житлових будинків.

3. У одному приміщенні із похилим стелею чи різними за висотою частинами приміщення вимогам до найменшої висоті має відповідати середня (наведена) висота приміщення. У цьому висота приміщення у його частини мусить бути щонайменше 2,5 м.

1.5*. Висота технічних поверхів визначається кожному окремому разі залежність від виду які у них інженерного устаткування й інженерних мереж, умов його експлуатації. Висота у місцях проходу обслуговуючого персоналу до низу виступаючих конструкцій мусить бути щонайменше 1,8 м.

Під час проектування технічного поверху (технічного підпілля), покликаного забезпечити розміщення лише інженерних мереж трубопроводами і ізоляцією трубопроводів з негорючих матеріалів, висота від статі під саму стелю може бути менш 1,6 м.

1.6. Сквозные проїзди в будинках слід сприймати шириною (робочий діаметр тунелю) щонайменше 3,5 м, заввишки щонайменше 4,25 м.

Це вимога не поширюється на наскрізні отвори в будинках і спорудах лише на рівні землі чи першого поверху (пішохідні проходи та інші, не призначені для проїзду пожежних машин).

1.7. Позначка статі приміщень біля входу до будинок повинна перевищувати позначки тротуару перед входом щонайменше ніж 0,15 м.

Допускається приймати оцінку статі біля входу до будинок менш 0,15 м (зокрема і заглубление нижче позначки тротуару) за умови запобігання приміщень від влучення опадів.

1.8. Перелік приміщень громадських будівель, які допускається розташовувати в цокольних і підвальних поверхах, приведено у обов'язковому додатку 4*. Проектування громадських споруд, розміщуваних в цілому або переважно у підземному просторі, проводиться у разі спеціальним завданням проектування.

1.9. У окремих громадських спорудах, яких визначали за схемою розміщення споруд громадянської оборони, варто проектувати приміщення подвійного призначення до відповідності зі СНиП II-11-77*.

1.10. Розміщення майстерень, комор та інших приміщень, призначених за завданням на

Внесено Госкомархитектурой

Затверджено

постановою Державного будівельного

комітету СРСР

від 16 травня 1989 р. № 78

Термін

запровадження

на дію

1 січня 1990 р.

проектування для зберігання або переробки палива, під зоровими і актовыми залами, соціальній та підвальних і цокольних поверхах будинків дитячих таких закладів, шкіл, спальних корпусів шкіл-інтернатів і інтернатів для шкіл, стаціонарів медичних закладів і спальних корпусів санаторіїв заборонена.

Розміщення лыжехранилищ безпосередньо під спальними приміщеннями заборонена.

1.11*. Технічне підпіллі, у якому прокладено інженерні мережі, повинен мати виходи назовні (через люки розміром щонайменше 0,6х0,6 м чи двері).

1.12. У кожному відсіку підвальних чи цокольних поверхів (заглубленных понад 0,5 м) має не меншим двох люків чи вікон шириною 0,9 метрів і заввишки 1,2 м, крім випадків, обговорених у СНиП II-11-77*. Площа такого відсіку мусить бути трохи більше 700 м2.

1.13. Вентиляційні камери, насосні, машинні відділення холодильних установок, теплові пункти та інші приміщення із устаткуванням, що є джерелом шуму й вібрацій, годі було розташовувати смежно, над й під зоровими і репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальними залами, палатами, кімнатами лікарів, операційними, приміщеннями перебуванням дітей у дитячих установах, навчальними приміщеннями, робітниками приміщеннями і кабінетами з їх постійним перебуванням людей, житловими приміщеннями, розміщеними у суспільних будинках.

ЭТАЖНОСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ЗДАНИЙ,

РІВЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ

ТА ЇХНІ ЭЛЕМЕНТОВ

1.14*. Площа поверху між протипожежними стінами 1-го-типа залежно від рівня вогнестійкості і поверховості будинків повинна

Таблиця 1

Ступінь

Наиболь-

Площа, м2, поверху між протипожежними стінами у будинку

огнес-тойкости будинку

шиї число поверхів

одноповерховому

2-этажном

3-5-этажном

6-9-этажном

10-16-этажном

I

II

III

IIIа і IIIб

IV

IVа

V

16

16

5

1*

2

1

2

6000

6000

3000

2500

2000

800

1200

5000

4000

2000

1400

800

5000

4000

2000

5000

4000

2500

2200

* Для кінотеатрів і клубів — див. табл. 7; критих спортивних споруд — п. 1.42; шкіл — табл. 6.

Примітки: 1. У будинках I і II ступенів вогнестійкості за наявності автоматичного пожежогасіння площа поверху між протипожежними стінами може бути збільшена лише вдвічі.

2. Дерев'яні стіни з боку, перегородки і стелі будинків V ступеня вогнестійкості дитячих таких закладів, шкіл, шкіл-інтернатів, лікувальних і амбулаторно-поліклінічних установ, піонерських таборів і клубів (крім одноповерхових будинків клубів з рубаними і брусчатыми стінами) би мало бути отштукатурены чи вкриті огнезащитными фарбами чи лаками.

3. Площа поверху між протипожежними стінами одноповерхових будинків з двоповерховій частиною, займаної менш 15 % площі забудови будинку, слід сприймати як одноповерхових будинків.

4. У будинках вокзалів замість протипожежних стін допускається пристрій водяних дренчерных завіс на два нитки, розташованих з відривом 0,5 метрів і які забезпечують інтенсивність зрошення щонайменше 1 л/с на 1 м довжини завіс. Час роботи завіс щонайменше 1 год.

5. У будинках аеровокзалів І ступеня вогнестійкості площа поверху між протипожежними стінами може бути збільшена до 10 000 м2, тоді як підвальних (цокольних) поверхах не розташовуються склади, комори та приміщення з наявністю палива (крім камер зберігання багажу і гардеробних персоналу). У цьому повідомлення вбиралень, розміщених у підвальному і цокольному поверхах, з цим поверхом може здійснюватися по відкритим сходами, а камер збереження і гардеробних — щодо окремих сходами в закритих сходових клітинах. Камери зберігання (крім обладнаних автоматичними осередками) і гардеробні необхідно відокремлювати від інших приміщень підвалу протипожежними перегородками 1-го типу, і обладнати установками автоматичного пожежогасіння, а командно-диспетчерские пункти — протипожежними перегородками.

6. У будинках аеровокзалів площа поверху між протипожежними стінами не обмежують за умови устаткування установками автоматичного пожежогасіння.

7. Ступінь вогнестійкості прибудованих до будинку навісів, терас, галерей, і навіть відділених протипожежними стінами службових та інших будинків та споруд допускається приймати однією ступінь вогнестійкості нижче, ніж ступінь вогнестійкості будинку.

8. У спортивних залах, залах критих котків і залах ванн басейнів (з місцями для глядачів і них), соціальній та залах для підготовчих занять басейнів і вогневих зонах критих тирів (зокрема розміщуваних під трибунами чи вмонтованих у інші громадські споруди) при перевищенні їхньої площі стосовно встановленої в табл. 1 протипожежні стіни слід передбачати між зальными (в тирах — вогневої зоною зі стрілецької галереєю) та інші приміщеннями. У приміщеннях вестибюлей і фойє при перевищенні їхньої площі стосовно встановленої в табл. 1 замість протипожежних стін можна передбачати светопрозрачные протипожежні перегородки 2-го типу.

не більше яка вказана у табл. 1, будинків підприємств побутового обслуговування — в табл. 2*, магазинів — в табл. 3.

1.15*. Ограждающие конструкції переходів між будинками (корпусами) повинен мати межі вогнестійкості, відповідні основному будинку (корпусу). Пішохідні і комунікаційні тунелі варто проектувати з негорючих матеріалів. Стіни будинків на місцях примикання до них переходів і тунелів слід передбачати з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості 2 год. Двері в прорізах цих стін. провідні позиції у переходи і тунелі, повинні прагнути бути протипожежними 2-го типу.

Таблиця 2*

Ступінь вогнестійкості будинку

Найбільше

число поверхів

Площа, м2,

поверху між протипожежними стінами у будинку

I, II

III

IlIa, IIIб

IV, IVa і V

6

2

1

1

2500

1000

1000

500

Примітка. У будинках I і II ступенів вогнестійкості за наявності автоматичного пожежогасіння площа поверху між протипожежними стінами може бути збільшена лише вдвічі.

Таблиця 3

Ступінь вогнестійкості

Найбільше

Площа, м2, поверху між протипожежними стінами у будинку

будинку

число поверхів

одноповерхові

2-этажные

3—5-этажные

I, II

III

IlIa, IIIб

IV, IVa і V

5

2

1

1

3500

2000

1000

500

3000

1000

2500

Примітки: 1. У одноповерхових будинках продовольчих крамниць та магазинів типу «Універсамам» IlIa і IIIб ступенів вогнестійкості площа поверху між протипожежними стінами 1-го типу може бути збільшена вдвічі за умови відділення торгового залу з інших приміщень магазину протипожежної стіною 2-го типу.

2. У будинках I і II ступенів вогнестійкості за наявності автоматичного пожежогасіння площа поверху між протипожежними стінами може бути збільшена лише вдвічі.

3. При розміщення комор, службових, побутових і технічних приміщень на верхніх поверхах будинків магазинів I і II ступенів вогнестійкості висота будинків може бути збільшена однією поверх.

1.16. Аудиторії, актові і конференц-зали, зали зборів і зальні приміщення спортивних споруд необхідно розміщувати поверхами відповідно до табл. 4.

Таблиця 4

Ступінь вогнестійкості будинку

Кількість місць

до аудиторії чи залі

Граничний поверх розміщення

I,II

III

IIIa, IV, V

IIIб

IVa

До 300

Св. 300 до 600

” 600

До 300

Св. 300 до 600

До 300

” 500

” 100

16

5

3

3

2

1

1

1

Примітки: 1. При визначенні граничного поверху розміщення аудиторій чи залів, мають ухил статі, оцінку статі слід сприймати в першого низки місць.

2. Актові зали — лекційні аудиторії в будинках шкіл й шкіл-інтернатів III ступеня вогнестійкості слід ставити не вище другого

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Поділіться рефератом Будівельні Норми і Правила (СНиП 2.08.02-89*)

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Будівельні Норми і Правила (СНиП 2.08.02-89*)

Категорії приміщень та будинків по взрывопожарной та пожежною небезпеки
Тип роботи: реферат
Відповідно до загальносоюзними нормами технологічного проектування (НПБ105-95) все виробничі споруди та приміщення по взрывопожарной небезпеки поділяються на категорії А, Б, В1-В4, ГиД (табл. 12.2).
Таблиця 1. Категорії приміщень по вз
Завантажити
Типологія громадських будинків та споруд
Тип роботи: реферат
Поняття типології громадських будинків та споруд. Typos - зразок, відбиток
Logos - вчення
Навчання за зразками - типологія.
Типологія - науковий метод, основу якого розчленовування системи об'єктів та його наступна угр
Завантажити
Проектування підстав і конструювання фундаментів промислових будинків та споруд
Тип роботи: курсова робота

Коротка характеристика об'єкта будівництва

 

Проектируемое будинок - виробниче. Ширина будинку 30м., довжина- 78м., висота основного будинку від рівня чистого статі до низу несучих конструкцій – 12м, пристроя – 6м. Будинок немає

Завантажити
Конструювання і розрахунок елементів залізобетонних конструкцій багатоповерхового будинку (без підвалу) з зовнішніми кам'яними стінами і гадки внутрішнім залізобетонним каркасом
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою й науці

Кубанський державний технологічний університет

Кафедра будівельних конструкцій і гідротехнічних споруд

Пояснительная записка

до курсовому проекту №1

з дисципліни « З

Завантажити
Основи будівельного справи та їх реконструкція будинків та споруд
Тип роботи: курсова робота

Анотація

 

Курсовой проект 21 сторінка машинопису, 3 малюнка, 1 таблиця, 5 джерел.

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДІМ, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РІШЕННЯ, ВИБІР УТЕПЛИТЕЛЯ, ТРЕХСЛОЙНАЯ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНАЯ СТІНА.

У курсовому п

Завантажити
Сучасні системи та технології протипожежної захисту будинків та споруд
Тип роботи: стаття
Сучасні системи та технології протипожежної захисту засновані на використанні новітніх засобів і способів виявлення й гасіння пожеж та зниження збитків використання огнетушащих коштів. До них слід віднести, передусім, застосування тонкораспыленнойЗавантажити