Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Cтрахование відповідальності скачати

Розділ: СтрахуванняТип роботи: реферат
Страница 1 из 6 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Реферат на уроках: "ОСНОВЫ СТРАХОВОГО СПРАВИ"

тема: "СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ"

2001 рік

ПЛАН

Введение............................................................................................................стр. 2

1. Загальне поняття відповідальності і його страхування

1.1. Визначення об'єкта страхования.................................................................................стр. 4

1.2. Термін страхования.............................................................................................................стр. 6

1.3. Страхування ответственности.........................................................................................стр. 7

2. Страхування цивільну відповідальність власників

транспортних засобів

2.1. Необхідність страхования............................................................................................стр. 8 2.2. Об'єкти і суб'єкти страхования...................................................................................стр. 9

2.3. Сутність договору страхування громадянської

відповідальності власників транспортних средств..............................................стр. 10

2.4. Порядок відшкодування збитків і страхові полисы.....................................................стр. 11

2.5. Система «Зелена карточка»...........................................................................................стр. 16

3. Страхування відповідальності роботодавця

3.1. Необхідність страхования............................................................................................стр. 21

3.2. Основні положения,условия і виключення в договорах

страхування відповідальності работодателя..................................................................стр. 21

3.3. Андеррайтинг...................................................................................................................стр. 24

4. Страхування професійної відповідальності

4.1. Необхідність страхування професійної ответственности.............................стр. 26

4.2. Сутність страхования,условия і виключення в

договорах страхования....................................................................................................стр. 26

4.3. Андеррайтинг....................................................................................................................стр. 29

5. Страхування відповідальності за екологічне забруднення

5.1. Екологічний страхування, його необходимость..........................................................стр. 32

5.2. Сутність забруднення й особливо ответственнности............................................стр. 33

5.3. Умови страхування, винятку, строки й прочее.....................................................стр. 34

5.4. Андеррайтинг...................................................................................................................стр. 36

5.5. Витрати на очищення наслідків загрязнения..........................................................стр. 36

6. Комбинированный поліс страхування громадянської

ответственности........................................................................................стр. 38

Выводы..............................................................................................................стр. 40

Список використовуваної литературы..............................................................стр. 42

Запровадження

Страхування - одне з найдавніших категорій громадських відносин. Зародившись під час розкладання первіснообщинного ладу, воно поступово стало неодмінним супутником громадського виробництва. Початковий сенс аналізованого поняття пов'язане з словом “страх”. Власники майна, вступаючи між собою у виробничі відносини, відчували страх над його схоронність, за можливість знищення чи втрати у зв'язку з стихійними лихами, пожежами, грабежами та інші непередбачуваними небезпеками економічного життя.

Ризикований характер громадського виробництва - таки головною причиною занепокоєння кожного власника майна України та товаровиробника за своє матеріальний добробут. І на цій грунті закономірно виникла ідея відшкодування матеріальних збитків шляхом солідарної його розкладки між зацікавленими власниками майна. Якби кожен окремо узятий власник спробував компенсувати збитки власним коштом, він був змушений створювати матеріальні чи грошові резерви, рівні за величиною вартості свого майна, що цілком природно, разорительно.

Тим більше що життєвий досвід, заснований на багаторічних спостереженнях, дозволив дійти невтішного висновку про випадковий характер наступу надзвичайних подій і нерівномірності заподіяння шкоди. Було виявлено, що кількість зацікавлених господарств, це часто буває більшою за кількість потерпілих від різноманітних небезпек. При такі умови солідарна розкладка шкоди між зацікавленими господарствами помітно згладжує наслідки стихії та інших випадків.

У цьому чим більший кількість господарств бере участь у розкладці шкоди, тим менша частка коштів припадати частку одного учасника. Так виникло страхування, сутність якого складають солідарна замкнута розкладка шкоди.

Найбільш примітивною формою розкладки шкоди було натуральне страхування, але в міру розвитку товарно-грошових відносин воно продала місце страхуванню в грошової форми.

Раскладка шкоди в грошової форми створювала широкі можливості передусім на взаємного страхування, коли сума шкоди відшкодовувалася його учасниками на солідарних засадах або після кожного страхового випадку, або за закінченні господарського року. Взаємна страхування умовах капіталізму стало закономірно переростати на самостійну галузь страхової справи. Якщо за взаємній страхуванні ще формувався заздалегідь розрахований з допомогою теорії ймовірності страхової фонд, то подальшому ймовірна середній розмір можливої шкоди, яка припадає кожного учасника страхування, почали застосовувати як основи страхових внесків для завчасного формування страхового фонду.

У разі сучасного суспільства страхування перетворилося в загальний універсальний засіб страхової захисту всіх форм власності, доходів населення і інших інтересів підприємств, організацій, фермерів, орендарів, громадян.

Класифікацію з об'єктів із областей, подобластей і деяких видів страхування вважатимуться класичним підходом теоретично та практиці вітчизняного страхування. вона є найбільш звичайній для національних страхувальників і дуже важливою із теоретичного погляду.

закон України «Про страхування» визначає, що об'єктами страхування може бути групи майнових інтересів:

пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю і додатковою пенсією страхувальника чи застрахованої особи (особисте страхування);

пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

пов'язані зі сплатою страхователем заподіяної їм шкоди фізичній особі або його майну, і навіть шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Розглянемо жодну з областей страхування - страхування відповідальності.

1. Загальне поняття відповідальності і його страхування

1.1. Визначення об'єкта страхування

Страхування відповідальності спрямоване право на захист майнові права осіб, потерпілих у результаті дій та бездіяльності Страхователя. У цьому відшкодування збитків постраждалим гарантується страхова компанія та залежною від фінансового становища Страхователя. Таке страхування захищає ще й фінансове становище самого Страхователя, який за наявності страхового поліса звільняється з витрат, що з викликаним їм шкодою. Суми компенсацій можуть бути дуже значними (збитки мають катастрофічного характеру), та й процес врегулювання позовів із таких збитків задовгий. Завдяки економічної доцільності та соціальній вагомості страхування відповідальності з'явилося нове й українського ринку. Страхування відповідальності перевізників, судновласників, власників транспортних засобів, туристичних організацій, імпортерів фармацевтичної продукції вже широко здійснюється українськими страховиками як і обов'язкової, і у добровільної формі.

У основу всіх видів страхування відповідальності покладено норми вітчизняного і журналіста міжнародного права. Рівень розвитку страхування відповідальності прямо залежить від ідеалу національних правових інститутів. Для страхування цікаві види відповідальності, які мають майновий характері і пов'язані з компенсацією заподіяної шкоди. До таких видам відповідальності належать громадянська, матеріальна і пояснюються деякі види адміністративної відповідальності ще.

Адміністративна відповідальність — це одне з форм юридичну відповідальність громадян, і посадових осіб по здійсненню ними адміністративного правопорушення.

Матеріальна відповідальність — це обов'язок працівника відшкодувати збитки, завдані підприємству, відповідно до порядком, встановленим трудовим законодавством. Матеріальна відповідальність настає лише збитки, що виникли внаслідок явно протиправної поведінки працівника, такого, що можна поставити то провину.

Громадянська (цивільно-правова) відповідальність виник як юридичне слідство невиконання чи неналежного виконання обличчям передбачених цивільне право обов'язків, пов'язані з порушенням суб'єктивних цивільних прав іншої особи. Громадянська відповідальність полягає у застосування до правопорушникові у сфері постраждалого встановлених законом чи договором заходів впливу (санкцій) майнового характеру. Йдеться відшкодування збитків, сплату неустойки (штрафу, пені), компенсацію шкоди.

Можливі випадки, коли для накладення відповідальності на завдавача шкоди потрібна наявність її провини; чи відповідальність настає незалежно від провини і навіть безвинно; іноді як випадок, і навіть дію непереборної сили не звільняє завдавача шкоди від відповідальності; враховується специфіка діяльності, під час якої причиняется шкода.

Громадянське право полягає в презумпції провини, відповідно до якої, відсутність провини має доводитися самим правопорушником. Правонарушитель вважається винним до того часу, що він не доведе свою невинність. Тобто до виникнення відповідальності потерпілий зобов'язаний довести факт здійснення проти правопорушення, наявність в нього збитків та наявність причинного зв'язку між протиправним поведінкою і збитками.

У цивільному праві діє так званий принцип генерального деликта, за яким сам собою факт заподіяння шкоди вважається протиправним, якщо причинитель шкоди не доведе, що мав права до дій, які послужили причиною шкоди. Противоправный заподіяну шкоду підлягає відшкодуванню завжди. Шкідливість, викликаного правомірними діями, підлягає відшкодуванню лише у випадках, передбачені законами.

Прикладом відповідальності за шкода, викликаний правомірними діями, служать передбачені Кодексом торгового мореплавства зобов'язання щодо розподілу збитків, що звуться загальної аварією. Відповідно до правилами про спільну аварії збитки, що виникли при морської перевезенні внаслідок цілеспрямованих ушкоджень, проведених із метою спасания судна, фрахту і вантажу, який перевозиться на судні, загальної їм небезпеки, розподіляють між судном, фрахтом й вантажем пропорційно їх вартості.

На спеціальних умовах будується відповідальність власника джерела підвищеної небезпеки, відповідальність професійного охоронця й у деяких інших випадках. Для виникнення цих видів відповідальності непотрібен наявності провини винуватця шкоди. Зазвичай відповідальність, що виникає безвинно, називається безумовною чи суворої.

Особи, діяльність яких пов'язане із підвищеною небезпекою для оточуючих (транспортні організації, промислові підприємства, будівництва, власники автотранспортних засобів і т.п.), зобов'язані відшкодувати шкода, викликаний джерелом підвищеної небезпеки, а то й доведуть, що "збитки виник внаслідок непереборної сили, чи наміру постраждалого.

Проте передбачені цивільного законодавства випадки відповідальності, незалежно від провини, роблять її безмежної. У окремих випадках відповідальність не настає, коли має місце умисел постраждалого. Так, власник джерела підвищеної небезпеки звільняється з відповідальності, якщо доведе, що найбільшої шкоди виник внаслідок наміру постраждалого. У більшості ж випадків відповідальність знімається, якщо справді мав місце дію непереборної сили. Винятком є Повітряний кодекс України, який покладає відповідальність за особистий шкода, викликаний пасажиру при старті, польоті чи посадці літака навіть тоді дії непереборної сили.

1.2. Термін страхування

Оскільки позови у конкретній договору страхування потенційно можуть бути пред'явлені протягом кілька років, коли, можливо, Страхувальник буде страхуватися вже в іншого страховика, виникають проблеми з визначенням «відповідального» із таких претензіям страховика. Тому важливо, які саме принципи покладено основою договору страхування. Вибір залежить від діяльності Страхователя і виду страхування відповідальності. Якщо період між можливої неосторожнос-тью Страхователя і фактом шкоди незначний, то договір укладається основі «прояви». Якщо період може бути продолжитель-ным (наприклад, при страхуванні фармацевтичних препаратів), то доцільніше укласти договір з «заявленими позовами».

Страхування відповідальності здійснюється, зазвичай, з урахуванням «прояви». Це означає, що Страхувальник відповідає за шкода, який знайшовся протягом дії договору (хоча причиною виникнення такого шкоди може бути дії, які здійснив Страхувальник на початок дії цього договору). Проте страховик і не відповідає за шкода, який знайшовся по закінченні договору. У цьому, якщо збитки стали очевидні після закінчення терміну страхування, але шкода знайшовся ще від дії договору, то ці збитки покриваються страховиком.

Останнім часом поширилися договори виходячи з «заявлених позовів». Іноді їхні називають ще договорами за умовою «представлених вимог». Тобто договір покриває позови, які вперше висуваються Страхователю під час дії договору. Щоб уникнути позовів «з довгою хвостом» (якщо шкода знайшовся через тривалий час), страховики вводять ретроспективну дату. Усі втрати, які було виявлено до цієї дати, покриттю не підлягають. Отже, страховик точно знає, скільки вимог їй потрібно покрити, що пом'якшує проблеми створення достатніх резервів, оцінки ризиків та економічні розрахунки тарифів.

Проте існує проблема для Страхователя. Коли момент закінчення дії договору виникнуть обставини, які, можливо, приведуть до висування вимог проти останнього, то страховик може відмовитися переоформити поліс, інші страховики візьмуть ризик страхування. За такого стану Страхувальник виявиться без страхової захисту саме у той час, коли потенційно йому може бути пред'явлений позов. З цього приводу договори з «заявленими позовами» часто містять умова про продолженном періоді судових позовів — «умова останнього періоду». Навіть якщо його страховик виконав свої зобов'язання щодо позовів, заявлених від ретроспективної дати й до закінчення терміну чинності договору, Страхувальник має захист ще певний обумовлений період (наприклад, кілька років). Ця захист діє лише щодо позовів, викликаних обставинами, повідомленими Страхователем страховику до дати закінчення договору страхування.

У національних законодавствах можуть поміщатися становища, які впливають визначення «відповідального» Страхователя. Так, суди США розробили систему «потрійного умови». Відповідно до цієї системою позивач може сам вказати, який із періодів найбільш відповідає це його випадку — час заподіяння шкоди, час виявлення шкоди чи період з-поміж них.

1.3. Страхування відповідальності

Страхування відповідальності - надання страхової захисту у разі пред'явлення Страхователю третіми особами вимог, заявлених згідно норм чинного законодавства щодо відшкодування майнових збитків.

Особливості страхування відповідальності:

Майновий, компенсаційний характер: обличчя, яке завдало шкоди життя, здоров'ю чи майну третіх осіб, зобов'язане повністю відшкодувати збитки потерпілій стороні.

Треті особи - невизначений коло осіб, яким Страхувальник може завдати майновий шкода.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін і найчастіше називається лімітом відповідальності.

Договором страхування може бути передбачені сублимиты:

1) за одним страховому випадку; 2) заподіяння шкоди життя, здоров'ю третіх осіб; 3) заподіяння шкоди майну третіх осіб; 4) інші

2. Страхування цивільну відповідальність власників транспортних засобів

2.1. Необхідність страхування

Страхування цивільну відповідальність власників транспортних засобів одна із наймасовіших видів страхування, що у більшості країн світу є формою обов'язковим виглядом страхування.

Здійснення такого страхування в обов'язкової формі визначається кількома обставинами.

По-перше, транспортний засіб є джерелом підвищеної небезпеки. Норми громадянського законодавства більшості країн світу визначають саме власника транспортний засіб відповідальних заподіяння шкоди здоров'ю чи майну інших (третіх осіб), крім випадків, якщо шляхово-транспортне проишествие було наслідком дії непереборної сили, тобто. громадянська відповідальність водія транспортний засіб перед третіми особами настає майже завжди у випадках дорожньо-транспортного пригоди.

По-друге, такі цивільно-правові відносини стосуються всього суспільства, мають масового характеру, оскільки учасником дорожньо-транспортного пригоди потенційно може кожен громадянин. Щороку дорожньо-транспортних проишествиях з вини водіїв автомототранспорта гине чи отримує травми значну кількість людей, наприклад, у 1999 року Україна сталося 34554 ДТП, у яких загинуло 5269 чоловік і поранено 38277 людина, то можливість, що з нас,

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Поділіться рефератом Cтрахование відповідальності

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Cтрахование відповідальності

Особливості ув'язнення й виконання договору страхування цивільну відповідальність організацій, експлуатують небезпечні виробничі об'єкти
Тип роботи: дипломна робота

року міністерство освіти Російської Федерації

Сургутський державний університет

Юридичний факультет

Кафедра державно-правових дисциплін

        Допущена до захисту

        Зав. кафедрою

        __________

Завантажити
Класифікація страхування відповідальності держави і сегментація страхового ринку
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти
Російської Федерації
Губкинский інститут (філія)
МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кафедра економіки, маркетингу і технічного менеджменту
КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА
П
Завантажити
Кредитний договір. Страхування цивільну відповідальність власників транспортних засобів
Тип роботи: контрольна робота

Зміст

1. Поняття і правова природа кредитного договору

2. Договір страхування цивільну відповідальність власників транспортних засобів

Список літератури

Поняття і правова природа кредитного договору

Відповід

Завантажити
Страхування відповідальності
Тип роботи: реферат
СОДЕРЖАНИЕ:
Запровадження 2
1. Поняття страхування відповідальності. 5
2. Страхування цивільну відповідальність власників автотранспортних коштів. 7
3. Страхування цивільну відповідальність перевізника. 10
Завантажити
Страхування відповідальності
Тип роботи: реферат

Зміст

Вступ

1. Поняття страхування відповідальності

2. Історія страхування відповідальності

3. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

4. Страхування цивільної відповідальності

Завантажити
Страхова премія страхування відповідальності за забрудненню довкілля
Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГОРНЫЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ І ФІНАНСІВ

 

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

 

з дисципліни \"Страхування\"

 

Варіант 13

 

Завантажити