Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Американський стиль управління персоналом скачати

Розділ: управлінняТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3. 1. Система відбору персоналу США 5. 2. Система оплати й стимулювання праці 7. 3. Система підготовки й на підвищення кваліфікації персоналу 10. 4. Служба вищих керівників США 12. Укладання 16. Список використаної літератури 17.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У процесі освіти та розвитку Сполучених Штатів Америки формувався американський стиль управління. Особливості цього стилю обумовлені такими чинниками створення американського суспільства, як відсутність пережитків феодалізму, і навіть освоєння території Польщі і багатств країни енергійними і винахідливими іммігрантами. Тривалий час США залишалися «Меккою організації», куди приїжджали фахівці і творчі бригади, щоб навіч переконатися у даному умінні американських менеджерів, а й запозичити організаційно-управлінський досвід.

Науково-технічний прогрес призводить до глибокі зміни методів праці, що, своєю чергою, потребує нових форм організації та управління персоналом, напрями для підвищення ефективність використання людських ресурсів. Пошуки відповідних мотиваторов, які б цілеспрямоване поведінка індивідів, необхідних успішного функціонування організації, перетворюються на завдання першорядної важливості.

У різних країнах це завдання виконують, з особливостей історичного, соціально-політичного, науково-технічного розвитку цих країн, і навіть психологічних, морально-етичних і стилів поведінки людей, і навіть їх виховання, традицій і устоїв.

Останніми десятиліттями в розвинених капіталістичних країнах, а останні роки у Росії, інтерес до соціально-психологічним аспектам, «людському» чиннику управління різко зріс.

Аналіз американського стилю управління персоналом представляє особливий інтерес. По-перше, це те область менеджменту, у найбільш разюче виявляються відмінності американського стилю від досить відомого японського стилю. Вихідні передумови кадрової політики, як і виробити конкретні методи його проведення на американських підприємствах, значно різняться від японських. По-друге, результати, отримані на американських підприємствах (наприклад, темпи зростання продуктивність праці), свідчать, використовуються там методи управління персоналом досить ефективні. Саме ефективність приваблює дедалі більша увага зарубіжним дослідникам, які, вивчаючи американські методи управління персоналом, розглядають можливість їх використання у власних країнах.

Метою роботи є підставою виявлення особливостей і характерних ознак американського стилю управління персоналом. Досягнення мети ставляться такі:

проаналізувати систему відбору персоналу США;

виявити особливості системи оплати й стимулювання праці;

розглянути систему підготовки й підвищення кваліфікації персоналу;

розкрити особливості служби вищих керівників США.

1. СИСТЕМА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛА У

Кадрова політика в фірмах США зазвичай будується більш більш-менш однакових принципах за такими напрямами.

Американські фірми, використовують традиційні принципи відбору кадрів прийому працювати, основну увагу приділяють спеціалізованим до знань та фаховими навичками.

Спільними критеріями за підбором кадрів є: освіту, практичного досвіду роботи, психологічна сумісність, вміння у колективі.

Керівні кадри у фірмі призначаються.

У американських фірмах робиться орієнтація на вузьку спеціалізацію менеджерів, як і і інженерів та закордонних вчених. Американські фахівці, зазвичай, професійні вузькому області знань і тому просування їх за ієрархії управління відбувається за вертикаллю, що означає, що фінансист робитиме кар'єру лише у цій галузі. Це обмежує можливості підвищення на рівням управління, що зумовлює плинність управлінських кадрів, їх перехід із однієї фірми до іншої.

У американських фірмах прийому працювати потенційні кандидати проходять тестування виявлення професіональною підготовкою. Зазвичай кожна фірма розробляє свої критерії добору, і порядок найму працівників. Після прийому працювати проводиться процедура запровадження посаду, коли працівника ознайомлять із його обов'язками відповідно до інструкціями, обмеженими його вузької спеціалізацією, і ознайомлять із діяльністю фірми загалом і його організаційної культурою.

У багатьох американських фірм прийом працювати передбачає проходження наступних етапів: знайомство працівника з описом запропонованих робочих функцій, правий і відповідальності, що їх буде мати. Якщо замість конкретної роботи, яку приймається працівник, не включено до річний план, необхідно її обгрунтування, відповідно до яким запропонована посаду мусить бути кваліфікована відділом кадрів із її включення до існуючу систему їм оплати праці. Підбір кадрів розпочинається після того, як пропозиції щодо посаді затверджені вище керівництво. Відділ кадрів допомагає керівнику підрозділи, де оголошено вакансія, підібрати кандидатури працівників. Звичайно підготовляє короткий список кандидатів, підходящих зі своєї кваліфікації до цієї посади. У деяких фірмах обов'язковим вважається місце у списку кандидатів інших підрозділів своєї фірми. Набір кандидатів із боку здійснюється через рекламу, особисті зв'язки, професійні фірми за наймом, мають електронні бази даних. Кандидати, включені до списку, зазвичай проходять через серію інтерв'ю відносини із своїми майбутніми керівниками (на два-три рівня вгору), колегами, і за необхідності з підлеглими. Результати інтерв'ю узагальнюються і доповнюються рекомендаціями. Остаточний вибір робить безпосередній керівник.

У американських фірмах звільнення персоналу, включаючи менеджерів, завжди супроводжується тривалої серією оціночних і виховних прийомів, крім екстремальних ситуацій (злодійство, шахрайство, порушення порядку). Оцінка роботи кожного працівника проводиться одну чи дві рази на рік. Результати проведеної оцінки обговорюються працівником його начальником і підписуються обидві сторони. Вони містять перелік недоліків у роботи і шляхів від їхньої ліквідації, а разі потреби попередження про звільненні чи у тому, подальше перебування при посаді залежить від поліпшити роботу.

Остаточне рішення про про звільнення працівника приймає керівник на два-три рівня вище безпосереднього начальника. Якщо увольняемый дійсних членів профспілки, те причини звільнення обговорюються з представниками профспілки відповідно до трудовим угодою. Робітник у разі може оскаржити рішення про звільнення більш рівні керівництва чи в суді. У деяких фірмах є комісії з трудових суперечкам, які розбирають скарги працівників у зі звільненням. До складу таких комісій входять як представників адміністрації, і робочі.

2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ І СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРАЦІ

У система оплати праці передбачає таке:

робочі отримують погодинну оплату, що пов'язані з високий рівень механізації праці, де вироблення від робітника слабко;

мінімальна оплата праці (як і погодинні ставки) регулює закон;

щодо середній рівень оплати фірми стежать, щоб він була нижче, ніж в інших фірм у цьому географічному районі;

абсолютні розміри заробітку залежить від кваліфікації працівника і вартості проживання, у даної місцевості;

підвищення заробітку зазвичай виробляється щорічно всім працівників, чия праця оцінюється позитивно. Атестація працівників проводиться щорічно. Оцінку роботи робить керівник з урахуванням відомостей, експонованих безпосереднім начальником;

розміри заробітків інженерно-технічних працівників і ротації керівництва не оголошуються. Їх встановлюють з урахуванням індивідуального угоди між адміністрацією і відповідатиме працівником;

премії виплачуються зазвичай лише вищого керівництва фірми. Заохочення здійснюється шляхом матеріальним стимулюванням і сходами ієрархії. Просування службовими щаблями безпосередньо з підвищенням кваліфікації системою навчання.

У багатьох американських фірм системи оплати праці відрізняються негибкостью, що немає достатнім мотиваційним ефектом і найгірш стимулюють підвищення продуктивність праці.

Система оплати праці США побудована в такий спосіб, що фіксована зарплата може тільки зростатимуть і не зменшується.

Основні види додаткової оплати праці США:

премії управлінському персоналу;

компенсаційні виплати коли у відставку;

спеціальні премії менеджерам незалежно від своїх успіхів;

за незмінної величині базового окладу премії, залежать від величини прибутку;

доплати за підвищення кваліфікації та стаж роботи;

оплата без погодинних ставок;

продаж працівникам акцій компаній тощо.

Премії керівництва фірми залежить від того, як вимірюються фінансові результати діяльності фірми. Зазвичай цей рекорд короткострокових (квартальних чи річних) результатів, не які враховують всіх згаданих чинників, які впливають ефективність діяльності компанії.

Успіх керівника зазвичай оцінюється з погляду фінансових результатів, а чи не результатів виробничої діяльності.

За деякими оцінками, за 30 я% американських корпорацій, які входять у першу тисячу найбільших фірм США, встановлено спеціальні привілеї газу в оплаті праці працівників вищого управління.

Вважається, що вищий управлінський персонал США має значно вищі доходи, ніж у сусідніх країнах, стосовно працівникам. Якщо співвідношення між заробітною платою Президента та некваліфікованого робочого США становить 20:1 (в автомобільну промисловість 36:1), то Японії - 8:1.

Гибкие системи оплати праці засновані на участі працівників у прибутках фірми чи розподілі доходів.

У використовуються різні програми участі працівників у прибутках, зокрема, для освіти пенсійних фондів; оплати праці менеджерів; для разових преміальних виплат за результатами року, розмір яких залежить від обсягу отриманої фірмою прибутку.

Система розподілу доходів передбачає створення певного механізму розподілу додаткових доходів, одержуваних у результаті зростання продуктивність праці у цьому підрозділі, де працівник трудиться. Під час цієї системі преміальні виплати залежить від продуктивність праці, якості продукції, економії матеріалів, задоволення вимог споживачів, надійності роботи.

Преміальні виплати отримує кожен працівник, та їх рівень залежить від результатів діяльності конкретного підрозділи, коли він працює (завод, виробниче відділення, цех). За такої системи існує тісний взаємозв'язок між результатами праці та величиною премії в кожного працівника. Це не нову систему оплати праці, а новий підхід підвищення ефективності роботи кожного працівника, підвищенню продуктивність праці, якості продукції і на зменшенню витрат виробництва.

Великі американські фірми, перейшов гнучку систему оплати, іноді використовують одночасно обидві системи: лише на рівні фірми чи виробничого відділення - систему участі у прибутках; лише на рівні заводів, відділів – систему розподілу доходів.

Практика показує, що використання гнучких систем дозволяє значно підвищити рівень оплати праці за збільшення продуктивність праці і прибутковості виробництва. Це нова підхід до формування системи оплати праці. Він містить також елементи морального стимулювання працівників, зокрема, за раціоналізаторську діяльність, нові положення про поділі відповідальності, стабільності складу працівників фірми і плинність кадрів та інших.

3. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЮ ПЕРСОНАЛА

За сучасних умов підготовки й перепідготовки кадрів менеджерів надається важливе значення як на офіційному рівні, і лише на рівні окремих фірм. Кожна компанія практично має власну власну систему перепідготовки. Нові співробітники зобов'язані проходити перепідготовку щорічно, унаслідок чого процес навчання йде безупинно.

Ця риса американського стилю управління позначається у системі підготовки й підвищення кваліфікації персоналу, розвиток навчальних технологій. У неї входять чотири виду організацій – школи управління (школи бізнесу); факультети й відокремлення найвищих навчальних закладах; професійні суспільства; консультативні фірми. Головне завдання всіх форм і деяких видів підготовки й підвищення кваліфікації - це «зробити знання производительными».Школы управління (школи бізнесу) займаються питаннями підготовки й підвищення кваліфікації фахівців і менеджерів за напрямками. Нині налічується понад триста шкіл бізнесу, шкіл адміністрації, і економіки, шкіл промислового управління, у яких використовується двох- і четырехгодичное навчання, є доктурантура і короткострокові курси совершенствования.Старейшей школою управління у США є Школа Уортона при Пенсільванському університеті, заснована 1881 року Джозефом Уортоном, фінансистом і промисловцем з Філадельфії. Школа початку підготовку спеціалістів у галузі фінансів України й комерції. З 1921 року випускникам цієї школи присвоюється ступінь МВА (магістра ділового адміністрування). Нині факультети фінансів, маркетингу, менеджменту, бухгалтерського облік і звітність, багатонаціональних корпорацій, наук рішення та інших навчається близько п'яти чоловік. Факультети й відокремлення найвищих навчальних закладах. США першої країною, у якій почали навчати керівників у системі вищої освіти. Перші факультети із управління при вузах з'явилися тут у кінці ХIХ століття. Нині є кілька сотень факультетів і відділень ділового адміністрування і комерції, десятки відділень із управління підприємством при технічних факультетах, що випускають дипломованих фахівців із розвитку виробництва та праці. Тут також використовуються двох- і четырехгодичное навчання, і навіть доктурантура, у межах якої ведеться підготовка науковців і викладачів за дисциплінами, що з управлением.В початку 1970-х років сучасності набули поширення курси вдосконалення при школах управління і університетах. Найбільш «ходовими» вважаються навчальні програми, розраховані 2, 4 і шість тижнів навчання з відривом з виробництва. Курси більшу тривалість є при великих університетах, які мають висококваліфікованими викладачами й необхідною технічної базою. До таких університетам ставляться Стенфордський, Гарвардський, Карнегі, Пітсбургський та інші. Головна мета цих курсів – знайомство слухачів з новітніми досягненнями теорії та практики управління, і навіть створення умов обговорення слухачами власних проблем.Профессиональные суспільства також займаються питаннями підвищення кваліфікації персоналу. До цих товариствам ставляться следующие.Американская асоціація менеджменту (АМА) - одну з найбільших організацій, котрі займаються популяризацією проблем організації та управління. АМА організує численні курси, семінари й конференції, забезпечує інформаційне обслуговування може й видає власні журналы.Ассоциация розвитку менеджменту (SАМ) організує конференції, семінари, дискусії курси персоналу невеликих підприємств. Вона надає ще й консультативні услуги.Национальный Раду з питань НДР та використання їх результатів (NIСВ) займається питаннями НДР в інститутах, є членами цього товариства, і навіть інформує своїх членів – промислові підприємства, вузи, торгові фірми, державні органи влади й профспілки – про новітніх досягненнях та методів у сфері організації та управління. Американська асоціація підготовки й вдосконалення персоналу (АSТД) об'єднує індивідуальних і колективних членів, діяльність яких пов'язане з відповідними питаннями.

4. СЛУЖБА ВИЩИХ КЕРІВНИКІВ У

Ефективна робота держапарату багато чому визначається професіоналізмом і компетентністю чиновників, котрі обіймають найвищі посади й безпосередньо відповідальних до праці департаментів, управлінь і відділів. Саме керують цільовими програмами і приймають пряме участь у розробці різних аспектів державної політики. У остаточному підсумку від них великою мірою залежить адміністративний потенціал держави, тобто. здатність висувати ясні цілі й встановлювати чіткі пріоритети, і навіть домагатися їх здійснення.

З метою гнучкого керівництва та досягнення необхідного якісного складу цієї категорії службовців у багатьох в країнах Заходу з'явилися спеціальні структури, відповідальні до праці з вищими чиновниками, щоб забезпечити відбір кандидатів, їхню фахову розвиток виробництва і оцінку результатів діяльності. Йдеться створенні спеціального інституту - служби вищих державних службовців.

Ця Служба (Senior Executive Servicе) виникло 1979 р. під час проведення реформи держуправління. Вона подає окрему

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Американський стиль управління персоналом

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Американський стиль управління персоналом

Взаємозв'язок результатів роботи підприємства міста і стимулювання праці персоналу
Тип роботи: реферат
Запровадження 2
Поняття продуктивність праці 4
Поняття матеріальним стимулюванням 7
Матеpиальное стимулиpование як головний чинник підвищення продуктивність праці. 8
Сучасна політика оплати праці. 9<
Завантажити
Нові системи оплати праці працівників державних підприємств і муніципальних установ
Тип роботи: курсова робота

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 1.Содержание нових систем оплати праці працівників державних підприємств і муніципальних установ 2. Склад, характеристика елементів зарплати 3. Планування і додаткове фінансування витрат на оплату роботи з застосуванн
Завантажити
Управління персоналом і фонд оплати праці в прикладі діяльності ВАТ "Загарскагромаш"
Тип роботи: курсова робота

Запровадження

У період ринкових відносин значно зростає роль трудових ресурсів. Достатня забезпеченість підприємства потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивність праці яких багато важать збільш

Завантажити
Економічні методи управління умовами праці системі підвищення якості продукції
Тип роботи: реферат

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджменту

РЕФЕРАТ

На тему:

«ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ УСЛОВИЯМИ ПРАЦІ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ»

МІНСЬ

Завантажити
Удосконалення системи оплати праці працівників державного сектору економіки
Тип роботи: реферат
У 2000р. частка заробітної плати душових доходів населення становила 38%. Але це середній показник, охоплюючий як бюджетників, і працівників приватного сектору економіки. Якщо прийняти це до уваги, що вести бюджетників становить лише 60% від заробЗавантажити
Стимулювання праці працівників фірми
Тип роботи: курсова робота

Курсова робота

на уроках: «Управління персоналом»

на задану тему: «Стимулювання праці працівників фірми»

Москва - 2006

Запровадження

Глава 1. Система кадрового менеджменту фірми.

1.1 С

Завантажити