Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Демографічна політика скачати

Розділ: управлінняТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Державний Університет Управління

Реферат на задану тему

«ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА»

предмет: Демографія

виконала: Чепорнова Анастасія

спеціальність: Гос і Мун управління

група: 3-1

Москва 2002

Зміст

Введение---------------------------------------------------------------------------------------3

Політика та розвитку стран----------------------------------------------------------3

Китай---------------------------------------------------------------------------------------4

Индия---------------------------------------------------------------------------------------5

Пакистан-----------------------------------------------------------------------------------7

Політика розвинених стран-------------------------------------------------------------------8

Германия-----------------------------------------------------------------------------------9

Політика России-------------------------------------------------------------------------------9

Заключение-------------------------------------------------------------------------------------10

Примечания-------------------------------------------------------------------------------------12

Запровадження

Демографічна політика - це цілеспрямована діяльність державних інших соціальних інституцій у сфері регулювання процесів відтворення населення. Вона покликана впливати формування бажаного суспільства режиму відтворення населення, збереження чи зміни тенденцій у сфері динаміки чисельності та структури населення, темпів їх змін, динаміки народжуваності, смертності, сімейного складу, розселення, внутрішньої і до зовнішньої міграції, якісних характеристик населення.

Демографічна політика - система різних заходів, зроблених державою із єдиною метою на природне рух населення, влади на рішення специфічних для цієї країни проблем населення.

Необхідність демографічної політики - вплив держави щодо процеси народжуваності - визнана практично всі країнами світу, незалежно від демографічній ситуації і темпи зростання населення. Метою демографічної політики є зміну або підтримка існуючих у даний період демографічних тенденцій.

Залежно від демографічній ситуації існує 2 основних типи політики : спрямовану підвищення народжуваності (типова для економічно розвинутих країн) і зниження народжуваності (необхідна для країн та розвитку). Часто практичне здійснення демографічної політики пов'язане з труднощами, як морально-етичного плану, і нестачею фінансових коштів.

 Демографічна політика в економічно розвинених країн проводиться виключно ЭКОНОМИЧЕСКИМИ МЕРАМИ і чи народжуваності. У арсенал економічних заходів входять грошові дотації - щомісячні посібники сім'ям, які мають дітей, пільги самотнім батькам, пропаганда підвищення престижу материнства, оплачувані відпустки з догляду дитину. У деяких країнах, де сильні позиції католицькій Церкві (наприклад, в Ірландії, США, у Польщі) з її вимогам останнім часом в парламентах обговорюються закони, що передбачають кримінальної відповідальності вже, прервавшей вагітність і лікаря, зробив аборт.

Проведення демографічної політики у країнах з на високі темпи зростання населення, особливо на часі. Проте її реалізація утруднена нестачею фінансових ресурсів немає і часто лише декларативними заявами. Найчастіше ця політика взагалі приймається громадянами через традицій багатодітності, високого соціального статусу материнства і, особливо, батьківства. Уряди більшості мусульманських країн взагалі відкидають втручання у планування сім'ї.

Просте відтворення населення, чи "нульової зростання" мета демографічної політики у та розвитку регіонах теоретично може бути, якщо кожна родина мати у середньому 2,3 дитини (т.к. є такі, не наречені, сім'ї, які мають дітей, смерть в ранньому віці через нещасних випадків). Але досягнення цього автоматично значить негайної стабілізації чисельності населення, оскільки зростанню населення властива інерція, яку важко переломити - в дітородний вік вступають люди, народжені за високого коефіцієнті народжуваності. З іншого боку, якщо внаслідок демографічної політики станеться різке зменшення народжуваності, для статево-віковою структури населення будуть характерні періоди різкому коливанню чисельності населення, дуже "незручні" сталого розвитку.

Політика країн

Найчіткіше демографічна політика проявляється у країнах Проблема управління демографічно ми процесами, і зростанням населення, ставиться там, до порядку денного навіть у тих країнах, де ще роки до них були байдужі.

Підхід багатьох урядів до розвитку дуже змінився у роки у зв'язку з переорієнтуванням на ринковий шлях раз вітія. У 47 країнах, де зосереджено 83,5% населення Третього світу, здійснюються заходи, поощряющие зниження темпів відтворення населення (на початку 1970-х років у 31 в країні з 74% населення). Вони вважають, що демогра фическая політика виступає істотним елементом загальної економічної розвитку, і тому потрібен особливий увагу приділяти регулювання чисельності населення. У цьому сле дме відзначити, що уряди. Найменш розвинутих країн, які мають 51% населення цієї групи, не втручається у демографічні процеси є, а країнах, де живе 2,5% населення цієї групи, політика переслідує мету збільшення відтворення за рахунок збереження високої пик даемости та зниження смертності.

Китай

У Китаї планування сім'ї сприймається як осново полагающая політика. З 1981 р. країни існує государст венний комітет планування народжуваності. Мета програм планування сім'ї — відстрочка шлюбу, збільшення інтервалів між народженнями дітей і особливо — заохочення однодітної сім'ї. Відбулася різка зміна в офіційних поглядах, розрив із одній з кардинальних установок маоистской эконо мической стратегії, «дуже чисельна — добре вирішувати справи». Маючи найчисельніше населення у світі, КНР протягом усього періоду свого існування й, особливо останні десятиліття відчувала величезне впливу демографічного чинника на соціально-економічному розвитку країни. Своєрідність демографічної політики КНР залежить від щодо великий ролі заборонних заходів, до кото рых входять адміністративні й економічні санкції про тив багатодітних, та був і двухдетных сімей. Але тепер КНР за показниками воспроиз водства населення ближче стоїть до промислово розвиненим, ніж країнам. Її політика стала свого роду ка тализатором, який прискорив процес демографічного переходу у світі. Поруч із позитивними результатами цієї політики з'являються і проблеми, зокрема, — старіння населення. У 1970-х років — КНР було одним із наймолодших віком населення країн — середній вік жителів не пре вышал 30 років. Зараз понад 100 млн. людина старша 60 років. Необхідність вирішення питань, що виникають у з тривалим існуванням величезного за кількістю населення країни, змушує китайське керівництво проводити демографічну політику, спрямовану на обмеження народжуваності. Певні кроки у цій галузі було зроблено в середині 1950-х років відтоді демографічна політика, її характері і обгрунтування неодноразово закінчувалися істотні зміни, причому періоди “активності” і “спаду” багато в чому від стану економічної і політичною життя в країні.

Для контролю за народжуваністю на початку 1980-х років прийнято низку законів й головних урядових постанов. З першого січня 1981 року вступив силу нового закону одруження, що передбачає підвищення віку в шлюб - з 20 до 22 років на чоловіків, і із 18-ї до 20 років на жінок, і навіть становища щодо обмеження народжуваності.

Нині однодетная сім'я розглядається китайським керівництвом як єдино можливого методу оптимізації відтворення населення. Проте дослідження сучасної демографічній ситуації в КНР і репродуктивного поведінки китайського населення показує, що у справжніх умовах населення не готова до сприйняттю та її реалізації установок на однодетную сім'ю. Здійснення цієї політики стикається з великими труднощами, особливо у сільській місцевості, де населення орієнтується на менш як на дводітну сім'ю. Такий орієнтації сприяє, і переконання у необхідності віддавати перевагу синам, страх не мати підтримки у старості. Слідство цього – дедалі частіші останнім часом явища инфантицида (вбивство новонароджених дівчаток). За матеріалами вибіркового обстеження селянських родин у провінції Хубэй мати одну дитину бажають лише 5% сімей, 2-х дітей – 51%, 3-х і більше – 44%.

У в протиріччя з здійсненням політики однодітної сім'ї вступає та введення системи виробничої відповідальності. Закріплення окремих ділянок землі за окремими сім'ями сприяє зацікавленості селян на збільшенні розмірів сім'ї, особливо з допомогою чоловічих робочих рук. При таких формах організації сільськогосподарського виробництва зростання матеріального добробуту створює умови утримання великої кількості дітей, що зумовлює закріплення традицій багатодітності, притаманних Китаю. У китайській друку визнається, що систему виробничої відповідальності “завдала удару планування народжуваності”.

Зміни у природному русі населення (істотне зниження народжуваності, зменшення смертності й природничого приросту населення) почали виявлятися особливо помітно 70-х – початку 80-х. Проте, утримання чисельності населення до 2000 року лише на рівні 1,2 млрд. людина, відповідно до планів китайського керівництва, не й неможливо. За даними третину населення КНР посідає вікову групу від 10 до 23 років, що може спричинити найближчими роками до “новому буму дітородіння”. Якщо таки кожен новий родина мати 2-х дітей, чи до 2000 року народиться майже 400 млн. чоловік і загальна кількість населення перевищить 1,3 млрд. людина.

Індія

Політика з обмеження приросту населення найчастіше ввозяться рамках «планування сім'ї». Індія перша з країн з 1951 р. стала включати у государст венні п'ятирічні плани щодо розвитку народного господарства завдання зниження рівня народжуваності. Передбачається распро странение моделі дводітної сім'ї. У роки дана поли тику придбала гострий соціальний характер, коли стала вельми поширеною одержало проведення примусових стери лизаций. Порушення прав особистості призвели до зміни зі утримання політики у цій сфері життєдіяльності. За про які йшли десятиліття демографічна політика досягла опре ділених результатів, хоча й в масштабах, як плани ровалось, — припинення зростання населення до кінця століття. Населення Індії 1947 р. становила 343 млн., а 1995 р. пре высило 900 млн. людина. Індія - країна, де переписом населення проводяться регулярно щодесять років. Перша їх мала місце 1881 року, а дванадцята - 1991 року. Матеріали цих переписів містять необхідні дані і зростанні населення. Дані неї протягом сучасності демонструє таблиця

Зростання населення Індії 1901 - 1991 роках

Роки

Чисельність

Населення

в млн. чол.

Приріст за 10 років

Середньорічний

Приріст,

У %

Зростання по зношений.

До 1901 р.

У %

У млн.

Чел.

У %

1901 238,4 - - - -

1911 252,1 +13,7 +5,75 0,56 +5,8

1921 251,3 -0,8 -0,31 -0,0З +5,4

1931 279,0 +2б,7 +11,00 1,04 +17,0

1941 318,7 +39,7 +14,22 1,33 +33,7

1951 361,1 +42,4 +13,31 1,25 +51,5

1961 439,2 +78,1 +21,51

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Демографічна політика

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Демографічна політика

Особливості відтворення населення і побудову демографічна політика
Тип роботи: курсова робота
СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ: ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕННЯ КНР

1.1Понятие, суть і стала типи відтворення населення

1.2История народонаселення Китаю

II АНАЛІЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛІТИКИ КИТАЮ

2.1 Де

Завантажити
Соціологічне опитування населення: Ставлення різних верств населення р. Москви до впровадження з липня 1998 року погодинної сплати телефонні переговори, і вплив повременки у майбутнє добробут
Тип роботи: реферат
ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ
ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЮ
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА
ОПРОСА НАСЕЛЕННЯ
на задану тему:
“Ставлення різних верств населення р. Москви до впровадження з
Завантажити
Взаємозв'язок соціальної політики та соціального захисту населення
Тип роботи: контрольна робота

СОДЕРЖАНИЕ:

Запровадження

1. Сутність соціального захисту населення  

2. Принципи і функції соціального захисту населення  

3. Организационно-правовые форми соціального захисту

населення

 Укладання

Завантажити
Дії населення за стихійних лих небезпечних природних явищах: чинники небезпеки, оповіщення, дію населення: при із
Тип роботи: реферат
емлетрясениях 1.Введение. Стихійні дії сил природи, поки що над повною мірою підвладні людині завдають держави і населенню величезних збитків.
Стихійні лиха в – це такі явища природи, що викликають екстремальні ситуації, порушують нормальн
Завантажити
Населення Росії. Природний рух населення у РФ на етапі, регіональні розбіжності
Тип роботи: реферат
Чисельність на 1 31 січня нинішнього рік становить 147 млн людина.
Чотири рік тому було 148,5 млн людина.
З 1992-го рік стало відзначати скорочення населення, спочатку невеличке, потім яке збільшувалося. Якби приплив іммігрантів з
Завантажити
Соціальна політика у сфері зайнятість населення
Тип роботи: реферат
Академія праці та соціальних відносин
Курганський філія
Социально-экономический факультет
КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА
за курсом: «Основи соціальної держави».
на задану тему: «Со
Завантажити