Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Бізнес-план і фінансові аспекти скачати

Розділ: управлінняТип роботи: реферат
Страница 1 из 8 | Следующая страница

Зміст.

Запровадження. 3

Глава 1. Внутрифирменное планування. 7

1.1. Функції і завдання планування. 7

1.2. Планування і управління підприємством. 8

1.3. Технологія планування. 10

Глава 2. Бізнес-план: загальні уявлення та особливості. 14

2.1. Розробка учеными-экономистами рекомендацій по бізнес-плану. 14

2.2. План-маркетинг в дослідженнях Ф. Котлера 18

2.3. Оцінка страхування ризику 22

2.4. Виживання російських підприємців за умов конкуренції. 26

Глава 3. Бізнес-план авіакомпанії «Камчатские Витязи». 33

3.1. Резюме. 33

3.2. Юридичний план. 36

3.3. Проектируемый вид послуг. 40

3.4. Організаційний план. 45

3.5. План виробництва. 52

3.6. Конкуренція і ринок послуг. 61

3.7. Оцінка ризику страхування. 67

3.8. Фінансовий план. 72

Укладання. 75

Список літератури: 79

Додатка. 81

Запровадження.

Однією з основних напрямів розвитку сучасної економіки є сфера послуг. Останні два десятки років наноелектроніка стрімко розширюється в усьому світі, у Росії сфера послуг стала набувати одна з важливих місць.

Послуга – це будь-яка діяльність чи благо, яку один бік може запропонувати інший. У сфері послуг є чимало різноманітних підприємств.

Особливості географічних розмірів країни, вимагають постійної роботи керівництва РФ, керівників галузей, країв, областей приділяти цієї проблеми багато уваги. Тому розвиток економіки немислимо без відповідного розвитку транспорту. Транспортна складова в собівартості продукції (робіт, послуг) поки що займає далеко ще не останнє місце, а окремих випадках і домінуюче. Рівень розвитку на більшої чи меншою мірою певного виду транспорту у регіонах залежить передовсім від трьох чинників, як: видалення від центру; рельєфу місцевості; соціально-економічного розвитку регіону та т. буд.

Приміром, в Європейській частині країни пріоритет належить залізничному транспорту і автомобільному; меншою мірою – повітряному і річковому. На Далекому Сході переважають морської транспорт, автомобільний, повітряний. Камчатська область специфічна зі свого географічному местоположению. Будучи півостровом, Камчатка немає прямого доступу до залізничним і автомобільним трасам. Тому головними видами тут є морської авіації та повітряний транспорт. Усередині Камчатської області є і автомобільний транспорт. Частка транспорту у виробничому діяльності Камчатки становить 3.8%. Проте існування й подальший розвиток інших галузей немислимо неможливо без належного розвитку саме транспортної складової.

Авіакомпанія «Камчатские Витязи» одна із таких підприємств, що надають послуги населенню з перевезення пасажирів й переробку.

Юридичний статус авіакомпанії «Камчатские Витязи» – суспільство з обмеженою відповідальністю – створене відповідність до цивільного законодавства виходячи з статей 87-94 ДК РФ.

Слід зазначити, що підприємництво й бізнес на територии Росії у умовах нецивілізованого, «дикого» ринку» – заняття, що з великим ризиком, застрахуватися від якої аж ніяк неможливо:

по-перше, про будь-яких етичних правил гри говорити нема чого – в Росії не існує;

по-друге, законодавство, що регулює ринкові відносини, вводилося після виникнення «стихії» ринку, тому правовий нігілізм у підприємницькій діяльності є звичайною явищем;

по-третє, соціальні умови надавали надають значний вплив на споживче поведінка батьків у сфері послуг.

Фінансовий рівень населення має тенденцію до їх зниження. Тому послуги треба планувати те щоб вони були доступні за вартістю і якісні.

Звісно, російським підприємцям ще далеко до тих висот, яких досягли різні компанії західного суспільства на сфері послуг, вірніше, що потенційно можуть запропонувати іноземні компанії своїм споживачам, які у стані які ці послуги придбати. Проте, для російського споживача комфорт і надійність послуги – одна з головних вимог.

Тому російський підприємець своєї діяльності повинен прагнути задовольнити потреби клієнта як у вигляді, і у надійності, щоб знайти при цьому різні варіанти і вивчаючи іноземний досвіду у системі підприємництва та бізнесу, якщо орієнтуватися ще й іноземного споживача.

У цей період туризм стає однією з перспективним і прибутковим виглядом послуг на Камчатці. У слідстві цього авіакомпаніям доведеться старанно вивчати запити, й побажання пасажирів як, наприклад, на початку 1990-х років зробила німецька авіакомпанія.

Опитано близько тис. європейських бізнесменів. На чолі списку вимог щодо поліпшенню умов польотів було збільшення вільного простору між сидіннями і ширини самих крісел.

Компанія «Луфтганза» справила реконструкцію крісел і ще інші нововведення для зручності пасажирів.

Якщо стосовно нашим авіакомпаніям подібні нововведення неможливі у цьому, то майбутньому треба поступово переорієнтовуватися під те, що російський пасажир з великим задоволенням візьме квитки тієї авіакомпанії, що має збільшать простору між сидіннями. Але це – у майбутньому.

Для підприємництва та бізнесу головне, щоб вижити у цьому, необхідно спрогнозувати майбутнє.

Великі компанії розробляють довгострокові стратегії, яка б оперативно реагувати на мінливі умови ринку. Кожна компанія має знайти свій стиль роботи, найкраще враховує специфіку умов, можливостей та ресурсів.

Предметом дослідження є склад парламенту й зміст бізнес-плану.

Розробка бізнес-плану дозволить фірмі вийти з кризової ситуації, яка склалася результаті кризових взаємовідносин.

Обьектом иследования нашої дипломної роботи є підставою ТОВ «Камчатские Витязи». Предметом иследования дипломної роботи є підставою склад парламенту й зміст бізнес-плану. Актуальність обраної теми очевидна що у даної фірмі доводиться витримати жорстку рыночною конкуренцію «Халактырка» і «Кречет». Розробка бізнес-плану дозволить фірмі вийти з кризової ситуації у сформованих внаслідок кризових взаємовідносин. Мистецтво підприємництва керівництва фірми стане запорукою успішного функціонування «Камчатских витязів» над ринком авіапослуг Камчатської області. Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, п'ятнадцяти параграфів, укладання, списку літератури та додатків.

Глава 1. Внутрифирменное планування. 1.1. Функції і завдання планування.

Планування — це розробка й коригування плану, які включають передбачення, обгрунтування, конкретизацію і опис діяльності господарського об'єкта на найближчу і віддалену перспективу.

План підприємства, враховує роботу покупців, безліч рух ресурсів (потребує матеріальних та фінансових), діє наказу для вказаних у ньому осіб і структурних одиниць. У плані гранично чітко й докладно укази ваются:

мета діяльності підприємства його структур на плановий період, кількісно виражена системою встановлених показників з ука занием конкретних видів випуску продукції і на характеру роботи;

кошти досягнення цієї мети;

методи лікування й терміни ув'язування засобів і цілей;

етапи і продовжити терміни виконання;

виконавці плану з термінів і видам робіт;

методи, етапи і засіб контролю виконання плану.

Практично всю систему господарського управління і регулирова ния виробництва полягає в методах планування. Оскільки, як уже згадувалося, завершення одного етапу роботи служить початком сліду ющего, зв'язати все етапи без допомоги планування невозможно.[21]

Планування — це спосіб досягнення цієї мети з урахуванням сбалансиро ванности і послідовності виконання всіх виробничих опе рацій. Це необхідна умова своєчасної підготовки сировини, мало териалов, комплектуючих виробів, інструмента, устаткування з готовления кінцевої продукції і на створення запасів (рис.1.1).[21]

Ресурси

Люди

Завдання

Час

Рис.1.1. Зв'язок ресурсів немає і часу.

Щоб не відставати своїх конкурентів, кожна незалежна произ водственная організація має бути старанно планувати розвиток власного виробництва та потреб ринку мінімум на 2-3 року. Будь-які прорахунки у своїй загрожують збитками і навіть повним розоренням. Підприємству слід передбачити перспективу до дрібниць в кожному етапу, починаючи з проекту вироби, розробки тих нологии, дослідно-експериментальних робіт і до запуском, а й за тим гаслам і припиненням виробництва старих виробів і виходом ринку з новою продукцією. Усе має бути ув'язано з економікою всередині підприємства, податкової системою та кредитної ситуацією, становищем над ринком і намірами конкурентів, ситуацією поза перед прийняття.

Хороший план, на думку Доила, який складають зазвичай п'ять років — одне з головних умов успіху будь-який фирмы.[12] Виходити ринку зі своєю продукцією, які мають проду манного і розрахованого плану дій, — гарантія провалу фірми.

1.2. Планування і управління підприємством.

Перехід виробничих підприємств у Росії на умови ринку, повне самоврядування і самофінансування означає:

самостійне забезпечення технічного, виробничого та розвитку з допомогою зароблених коштів;

повну відповідальність за результати господарську діяльність, у виконанні зобов'язань перед постачальниками і споживачами, бюд жетом і банками;

здійснення перебудови планування з урахуванням рас ширения правий і посилення економічної відповідальності філій, цехів і відділів підприємств забезпечення і підвищення стабільності його роботи;

сприйняття прибутку на ролі основи успішну діяльність перед прийнять, головного узагальнюючого економічного показника, источни ка, забезпечує економічне, науково-технічний і соціальний розвиток.

Встановлюється пряма залежність між ресурсами, эффектив ностью праці та доходами, якими самостійно розпоряджаються підприємства.

Зростає роль внутрішньовиробничого планування, з допомогою якого пов'язується випускати продукцію для підприємства з потребностя ми ринку. Знати потреби ринку з перспективи і встигнути вчасно доставити ринку власну продукцію — головна обов'язок ру ководителей і фахівців предприятия.[24]

Планування виробництва для підприємства — це точне передбачення і програмування з перспективи ходу виробничого процесу її результатів етапами. У сенсі з урахуванням спеціалізації і коопера ции праці встановлюються дат чітке завдання виконання кін кретного виду та обсягу праці та витрати ресурсів кожному цеху, відділу, бригаді, робочому і послідовність виконання пов'язаних між собою робіт.

З допомогою плану, що завжди спрямований у майбутнє, на перспек тиву розподіляються наявні ресурси — матеріальні, трудові, фінансові та природні.

Планування — це метод господарського предвиде ния та програмування, заснований на детальних розрахунках. У плані підприємства, з одного боку, міститься завдання з перспективи кожному за працівника, з другого — розпорядження для керівників про уп равленческих рішеннях, які мають поетапно приймати, допомагаючи колективу досягти поставленої мети (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Основні завдання планування.

Завдання планування Основні виконавці Проектування перспективи дат виконання Керівники підприємства, функціональні відділи, лабораторії Організація виконання Керівники всіх структурних ланок, фахівці Контроль виконання Керівники підприємства, фахівці 1.3. Технологія планування.

Технологія планування включає у собі:

визначення та обгрунтування основної мети підприємства;

встановлення конкретних показників і завдань, необхідні виконання поставленого завдання;

деталізацію завдання щодо видам й обсягів роботи конкретним рабо чим місць належать і термінів виконання;

детальні підрахунки витрат й цінності одержуваних результатів весь період планування.

Зазвичай після обов'язкового встановлення керівництвом фірми спільної справи плану розпочинається її структурна конкретизація переважають у всіх подразде лениях, т. е. встановлення конкретних видів робіт, термінів исполне ния, потрібних механізмів, матеріалів та інших. Отже, план ста новится сполучною і спрямовуючим ланкою всієї хірургічної роботи предприятия.[20]

Чим ретельніше розроблено все розділи плану, тим його выпол нитку, менше потрібно ресурсів, краще якість роботи. Багато втрат грошей і виникає через незбалансованості плану, наявності у ньому прорахунків, і навіть недисциплінованості учасників його выпол нения. З цих самих причин знижується й якість продукції.

На розробку плану фахівців із планування потрібно зовнішня інформація, куди входять у собі прогнозні і маркетинго шиї дані, й внутрішня соціальність інформація, т. е.:

наявність і структура виробничих потужностей;

чисельність кадрів, їх професійний склад;

фінанси;

наявність й потреби в оборотних коштах;

готовність і структура нових науково-технічних розробок та ін.

Збір і узагальнення котра надходить інформації, її аналіз є предплановой роботою фахівців, що необхідно для разработ кі самого плану.

Упорядкування плану діяльності підприємства починається з подго товки проекту окремих його частин:

плану виробництва та реалізації продукції;

плану матеріально-технічного забезпечення;

плану з кадрам і реальної заробітної платі;

перспективного плану з новій техніці і капітальним вкладенням;

фінансового плану.

План виробництва та реалізації продукції є основою, де розробляються решта частин загального плану предпри ятия та її підрозділів.

Насправді кількість частин (розділів) плану підприємства міста і їхніх назв різняться залежно від розмірів підприємств, їхню відмінність від раслевой належності і сформованих традицій, проте зміст планової роботи змінюється.

Після розробки частин плану виробляється їх взаємна корректи ровка до ув'язування і збалансованості як у материально-фи нансовым ресурсів, і за часом виконання. Наприклад, поставки підприємству сировини, матеріалів, комплектуючих виробів непосредст венно пов'язуються з фінансовим планом, і навіть з термінами та обсягу ми виготовлення й випуску продукції; своєю чергою випуск продук ции пов'язують із наявністю робочої сили й виробничими мощ ностями.

Отже досягається збалансованість плану діяльності підприємства, т. е. створюється динамічна система взаємозв'язку производ ственных, технічних, економічних, организационно-администра тивных і соціальних заходів, вкладених у досягнення до нечной мети; передбачається лад і черговість виконання; встановлюються строки й відповідальних виконавців з усього спектра різноманітних операцій, передбачених планом; оп ределяются джерела та розміри фінансування, і навіть гранично припустимі витрати з кожному заходу, етапах і видам робіт (рис. 1.2).[20]

План підприємства

Виконавці плану

Предмет планування

Ресурси

Терміни виконання

Готовая продукція

Рис. 1.2. Виконання плану для підприємства.

У плані обов'язково вказуються точна характеристика і цьогорічні масштаби кінцевих результатів роботи підприємства міста і цілому в дат, і навіть результати своєї роботи цехів та інших підрозділів в кожному мероприя тию окремо.

З початку виконання плану починається витрачання ресурсів, у цій будь-які неточності в плануванні неминуче призводять до втрати грошей і на виправлення які виявилися прорахунків, а при недо статке в підприємства цих коштів - для її банкрутства.

Глава 2. Бізнес-план: загальні уявлення та особливості. 2.1. Розробка учеными-экономистами рекомендацій по бізнес-плану.

Бізнес-план постає як об'єктивну оцінку власної підприємницької діяльності фірми й те водночас необхідний інструмент проектно-инвестиционных рішень на відповідність до потребами ринку. У ньому характеризуються основні аспекти комерційне підприємство, аналізуються проблеми, із якими він зіштовхнеться, і визначаються способи їх вирішення. Метою бізнес-плану може бути одержання кредиту, чи залучення інвестицій, визначення стратегічних партнерів і тактичних орієнтирів фірми і пр.[10]

Бізнес-план передбачає рішення стратегічних партнерів і тактичних завдань, завдань, які підприємством, незалежно з його функціональної орієнтації:

організаційно-управлінська і фінансово-економічна оцінка стану підприємства;

виявлення потенційні можливості підприємницької діяльності, аналіз сильних і слабких сторін;

формування інвестиційних цілей на запланований період.

У бізнес-плані обгрунтовуються:

спільні смаки й специфічні деталі функціонування підприємства у умовах ринку;

вибір стратегії і тактики конкуренції;

оцінка фінансових, матеріальних,

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Поділіться рефератом Бізнес-план і фінансові аспекти

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Бізнес-план і фінансові аспекти

Бізнес-план Планування фінансово-економічної діяльності підприємства XXXXXX із виробництва нову продукцію
Тип роботи: реферат
ЦЕНТРОСОЮЗ РФ БЕЛГОРОДСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА « ФІНАНСИ І КРЕДИТ»
КУРСОВАЯ РОБОТА
ПО КУРСУ « ФІНАНСИ » НА ТЕМУ: «Планування фінансово-економічної д
Завантажити
Аналіз виконання плану із собівартості продукції підприємства
Тип роботи: курсова робота

Міністерство освіти й науки України

Прикарпатський національний університет ім У. Стефаника

Курсова робота

Економічний аналіз на задану тему:

Аналіз виконання плану із собівартості продукції підприємства

Завантажити
Зв'язок оперативного плану підприємства міста і оперативних планів його структурних підрозділів
Тип роботи: реферат
Московська Державна Академія
Тонкой Химической Технології
Їм. М. В. Ломоносова
Контрольна робота №3 По курсу «Планування для підприємства» Тема: Зв'язок оперативного плану підприємства міста і оперативних планів йог
Завантажити
Практичні кроки щодо виконання бізнес-плану
Тип роботи: реферат
ПРАКТИЧЕСКИЕ КРОКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ БИЗНЕC-ПЛАНА
1. Практичні кроки Ми розглянули підготовку бізнес-плану і питання, пов'язані улаштуванням контролю над його практичним виконанням.
Сьогодні ми розглянемо ті практичні кроки, які
Завантажити
Упорядкування бізнес-плану з прикладу підприємства ТОВ Едельвейс із виробництва соєвого молока
Тип роботи: реферат
Київський Національний Економічний Університет
Кримський економічний Інститут
Упорядкування бізнес-плану з прикладу підприємства Выполнил: студент 2-го курсу групи ЭП-21
Факультету менеджменту
Спеціалізація: екон
Завантажити
Розробка бізнес-плану торгового підприємства
Тип роботи: курсова робота

Факультет професійної перепідготовки

Кафедра Менеджмента

Курсова робота

На тему: ” Розробка бізнес-плану торгового підприємства “

Санкт-Петербург

2009

СОДЕРЖАНИЕ

Запровад

Завантажити