Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Законодавче регулювання робочого години скачати

Розділ: управлінняТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА

[email protected]

РЕФЕРАТ

із дисципліни “Управління персоналом”

на задану тему:

“Законодавче регулювання робочого години

Виконала:

Перевірив:

РІВНЕ - 2004

Законодавче регулювання робочого години.

Робочий годину є загальною мірою кількості роботи. Загальна тривалість робочого години визначається, із одного боці, рівнем розвитку виробництва, із іншого — фізичними й психофізіологічними можливостями людини. Поліпшення використання робочого години є одним із основних шляхів підвищення продуктивності роботи. Воно залежить від співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів розвитку виробництва.

Згідно із Кодексом законів про працю України (далі Кодекс) нормальна тривалість робочого години працівників не може перевищувати 40 рік тиждень. Підприємства і організації, укладаючи колективний договір, можуть установлювати меншу норму тривалості робочого години. У разі шкідливих умів роботи передбачається зменшення загальної норми робочого години, вона не може перевищувати 36 рік тиждень. Законодавством також установлюється скорочена тривалість робочого години для працівників віком від 16 до 18 років — 36 рік тиждень, а осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, котрі працюють в період канікул) — 24 рік тиждень.

Скорочена тривалість робочого години може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств й організацій для жінок, котрі мають дітей віком до 14 років чи дитину-інваліда.

Для працівників здебільшого установлюється п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. За п'ятиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку чи графіками змінності, котрі затверджує власник чи уповноважений ним орган за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, організації із додержанням установленої законодавством тривалості робочого тижня.

На тихий підприємствах й в організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, установлюється шестиденний робочий тиждень із одним вихідним днем. За шестиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 рік. за тижневої норми 40 рік., 6 рік. — за тижневої норми 36 рік. й 4 рік. — за тижневої норми 24 рік. П'ятиденний чи шестиденний робочий тиждень установлюється власником чи уповноваженим ним органом спільно із профспілковим комітетом із урахуванням специфіки роботи, думи трудового колективу й за погодженням із місцевою Радою народних депутатів.

 

Важливим завданням у поліпшенні організації роботи є встановлення найдоцільніших режимів роботи та відпочинку. Розрізняють змінний, добовий, тижневий та місячний режими роботи та відпочинку. Вони формуються із урахуванням працездатності людини, Яка змінюється протягом доби (мал.1), що береться до уваги передусім у змінному та добовому режимах.

Змінний режим визначає загальну тривалість робочої зміни, годину її початку та закінчення, тривалість обідньої перерви, тривалість роботи та частоту регламентованих перерв на відпочинок.

Добовий режим роботи та відпочинку включає кількість змін за добу, годину відновлення працездатності між змінами.

Тижневий режим роботи та відпочинку передбачає різні графіки роботи, кількість вихідних днів на тиждень, роботу у вихідні та святкові дні. Графіки роботи передбачають порядок чергування змін.

Місячний режим роботи та відпочинку визначає кількість робочих та неробочих днів у даному місяці, кількість працівників, котрі йдуть у відпустку, тривалість основних та додаткових відпусток. Режим роботи та відпочинку регулюється ст. 50—65 та 66—84 (глави 4 та 5) Кодексу законів про працю України (1995).

Робочий годину та його правове регулювання.

Робочий годину – правове регулювання - Розділ 4й Кодексу

У загальному вигляді в ст. 50 вказується нормальний робочий годину.

Стаття 50. Норма тривалості робочого години Нормальна тривалість робочого години працівників не може перевищувати 40 часів на тиждень. Підприємства й організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого години, ніж передбачене в частині першій цієї з статтею.

Поряд з цим в наступних статтях встановлюються обмеження щодо тривалості робочого години, надурочних робіт, роботи в святкові дні й т.д.

Стаття 51. Скорочена тривалість робочого години.

Стаття 52. П'ятиденний й шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної роботи.

Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих й вихідних днів.

Стаття 54. Тривалість роботи в нічний годину.

Стаття 55. Заборона роботи в нічний годину.

Стаття 56. Неповний робочий годину.

Стаття 57. Початок й закінчення роботи.

Стаття 58. Робота змінами.

Поняття й значення правового регулювання робочого годину.

Правове регулювання робочого години – це закріплення в нормах права тривалості нормального робочого години, видів робочого години, а також його режимів й обліку.

Регулювання робочого години означає встановлення тимчасового критерію міри роботи. разом із тім воно та, обмежуючи максимальну між години, затрачуваного на працю, за цією межею звільняє годину для відпочинку, відновлення працездатності, виконання сімейних обов'язків, навчання й перенавчання без відриву від роботи, зайняти спортом й т.д.

Варто підкреслити, що основними функціями регулювання робочого години є:

• охоронна (для відновлення працездатності, тривалої й високої продуктивності робочої сили);

• виробнича (забезпечення високої продуктивності роботи, виконання завдань, що стояти перед підприємствами, установами, організаціями, господарсько-економічним комплексом країни в цілому).

Робочим годиною є годину, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього розпорядку, трудовим договором винен виконувати свої трудові обов'язки, а також деякі інші періоди, наприклад внутрізмінні перерви (для обігріву при роботі на вулиці, для годівлі дитини до $1,5 – літнього віку), котрі трудове законодавство відносить до робочого години.

Робочий годину, із одного боці, закріплює міру роботи, а із іншого боці - забезпечують працівнику надання вільного години для відпочинку й відновлення витрачених сил.

Виконання цієї задачі забороняє в якості загального правила збільшення тривалості робочого годині на порівнянні із установленою нормою. Воно можливо лише у виняткових випадках, передбачених законом.

Робочий годину, протягом якого працівник винен виконувати свої обов'язки, не завжди збігається із фактично відпрацьованим годиною. Фактичний - це реально витрачений кожним окремим працівником годину, що визначає його конкретну доля в трудовому процесі. Він може збігатися із робочим годиною чи із його нормою, а може бути як менше, то й понад її.

Відповідно до фактично відпрацьованого години провадитися оплата роботи, даються додаткові відпустки в зв'язку зі шкідливими умовами на виробництві, за ненормований робочий день й т.д. Недоробка протягом робочого дня може викликати певні правові наслідки - накладення стягнення і інших санкцій при наявності провини працівника в цьому.

Робочий годину виміряється в тихий ж одиницях, що й годину узагалі - у годинах, днях й т.д. Законом звичайно використовується такий вимірник, як робочий день й робочий тиждень.

Види робочого години й методи його регулювання.

Робочий годину розрізняється по тривалості: нормальний, скорочений, неповний. Перші два види встановлюються законодавством й на його основі колективним й трудовим договором, неповний робочий годину – сторонами трудового договору при прийомі на роботу чи згодом. Усі три види є нормованим робочим годиною.

Нормальний робочий годину.

Для більшості працівників застосовується нормальна тривалість робочого години, що не може перевищувати 40 часів на тиждень, як при п'яти-, то й при шестиденному робочому тижні.

Скорочений робочий годину.

Згідно ст. 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого годині на організаціях не може перевищувати 40 часів на тиждень. Кодекс виходить із того, що нормальна тривалість робочого години може бути й менш 40 часів, про що йдеться у ст. 50 Кодексу, що регулює скорочену тривалість робочого години.

У ст. 50 Кодексу перераховані категорії працівників, для які нормальна тривалість робочого години складає:

24 години на тиждень - для працівників молодше 16 років;

36 часів на тиждень - для працівників у віці від 16 до 18 років;

35 часів на тиждень - для працівників, що є інвалідами I й II груп;

36 часів й менш - для працівників, зайнятих на роботів зі шкідливими й (чи) небезпечними умовами роботи.

Право на скорочений робочий годину мають працівники, професії й посади які передбачені по виробництвах й цехах у відповідних розділах Списку, незалежно від того, у якій галузі економіки знаходяться ці виробництва й цехи. Наприклад, працівникам ливарного виробництва (крім кольорового лиття) підприємств машинобудування, "Сільгосптехніки", легкої, харчової і іншої галузей промисловості скорочений робочий день й додаткова відпустка по шкідливості надаються відповідно до підрозділу "Ливарне виробництво" розділу "Металообробка", а працівникам ливарного виробництва кольорових металів - розділу "Кольорова металургія".

Підставою для скорочення тривалості робочого години у випадках, зазначених в останній частині ст. 51 Кодексу, служать спеціальні нормативні акти, що стосуються кожної категорії окремо.

Так, педагогічні працівники в порядку, установленому законодавством, користаються правом на нормований шестигодинний робочий день й скорочений робочий тиждень.

Тривалість робочого години медичних працівників залежить від виконуваних ними професійних функцій й установи, у якій смердоті працюють. В частности, лікарям поліклінік, зайнятим прийомом хворих, лікарям-стоматологам й зубопротезистам, середньому медичному персоналу встановлена тривалість робочого дні 5,5 часів.

Скорочення тривалості робочого години працівникам, що піддаються ризику зараження вірусом імунодефіциту людини при виконанні своїх службових обов'язків, до 36 часів на тиждень передбачене постановами.

Для жінок, що працюють у сільській місцевості, встановлено 36-годинний робочий тиждень, якщо їм не передбачена менша тривалість робочого тижня іншими законодавчими актами.

Крім того, робочий годину скорочується напередодні святкових й вихідних днів. Напередодні святкових - роком. як при п'ятиденному, то й при шестиденному робочому тижні (крім тихий, кому вже встановлений скорочений робочий день). Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 6 часів.

Якщо для працівників встановлено скорочена тривалість робочого години, то тривалість їхньої роботи (зміни) у нічний годину однією годину не скорочується (ст. 54). Робота в нічний годину оплачується в підвищеному розмірі.

До роботи в нічний годину не допускаються вагітні жінки, жінки, що мають дітей у віці до трьох років; працівники молодше 18 років й деяких інших працівників. Інваліди можуть залучатися до роботи в нічний годину лише із їхнього узгодження й за умови, якщо така робота не заборонена їм медичним рекомендаціями.

Неповний робочий годину.

Нормальна тривалість робочого години й скорочена тривалість робочого години по своїй суті є видами повного робочого години, протягом якого працівник відпрацьовує встановлену законом норму тривалості робочого години. У цьому відмінність скороченого робочого години від неповного.(Ст. 56)

Неповний робочий годину охоплює неповний робочий день чи неповний робочий тиждень.

При неповному робочому дні працівник трудитися менше часів, ніж встановлено розпорядком чи графіком на даному підприємстві для даної категорії працівників, наприклад замість восьми часів чотири.

При неповному робочому тижні зменшується кількість робочих днів проти п'ятиденного чи шестиденного тижня.

Неповний робочий годину може складатися одночасно в зменшенні робочого дня й робочого тижня.

Неповний робочий годину відрізняється від скороченого. Скорочений робочий годину є повною мірою тривалості роботи, установленої законом для певних умів роботи чи категорій працівників.

Неповний робочий годину - лише частина цієї міри. Тому при неповному робочому часі праця оплачується пропорційно відпрацьованому години чи ж в залежності від виробітку.

Неповний робочий годину може встановлюватися за згодою між працівником й роботодавцем. Працівник може домовитися про неповний робочий годину як при надходженні, то й в період роботи. Про неповний робочий годину як про умову трудового договору вказується в трудовому договорі.

Якщо за загальним правилом неповний робочий годину установлюється за згодою між працівником й роботодавцем, то окремих випадках роботодавець зробити це зобов'язаний.

Роботодавець зобов'язаний установлювати неповний робочий день чи неповний робочий тиждень на прохання вагітної жінки, одного із батьків (опікуна, попечителя), що має дитину у віці до 14 років (дитину-інваліда у віці до 18 років), а також особу, що здійснює догляд за хворим членом родини відповідно до медичного заключеня. (У розділі ст. 56)

Працівники, що працюють на умовах неповного робочого години, мають трудові права нарівні із особами, що трудяться повний робочий годину (нормальний чи скорочений). Так, особам, зайнятим неповний робочий годину, надаються повна щорічна й навчальна відпустки; годину роботи зараховується у виробничий стаж як повний робочий годину; премії за виконану роботу нараховуються на загальних підставах; вихідні й святкові дні даються відповідно до трудового законодавства.

У трудових книжках працівників факт роботи із неповним робочим годиною не фіксується.

Про неповний робочий годину як про умову трудового договору вказується в наказі про прийом на роботу. Якщо домовленість про це досягнуто в період роботи в даній організації, то вона також оформляється наказом із розпискою на ньому працівника.

Робочий годину за межами його нормальної тривалості.

Нормальна тривалість робочого години не може перевищувати 40 часів на тиждень. Робота за межами робочого години може провадитися із ініціативи як працівника, то й роботодавця.

Кодекс визначав понаднормові роботи як роботи понад установлену тривалість робочого години (ст. 54). Практика застосування цієї норми свідчила про ті, що приведене формулювання було б далеко ще не повним й давало можливість для необґрунтованого застосування понаднормових робіт. Дане формулювання вимагало уточнень, що й було б зроблено в новому кодексі. Насамперед підкреслено, що робота, виконувана за межами нормальної тривалості робочого години, не завжди є понаднормовою. Важливою ознакою понаднормових робіт є ті, із чиєї ініціативи провадиться така робота. То в відповідності зі ст. 52 кодексу понаднормовою може вважатися лише робота, вироблена із ініціативи роботодавця.

Стаття 52

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Законодавче регулювання робочого години

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Законодавче регулювання робочого години

Вивчення витрат робочого години на електромонтажні роботи
Тип роботи: курсова робота

Міністерство освіти та науки України

Миколаївський політехнічний коледж

Курсовий

із предмету:”Економіка організації та планування виробництва”

на задану тему: Організація роботи при виконанні електромонтажних ро

Завантажити
Облік робочого години працівника
Тип роботи: реферат
Зміст.
Вступ. 3 Розділ 1. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА. 5
Розділ 2. ОПИС ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ. 8 Розділ 3. ТЕОРІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ДНЯ, ХРОНОМЕТРАЖ І БСМ. 9
Завантажити
Аналіз використання робочого години менеджера
Тип роботи: курсова робота

Зміст

Вступ

1. Особливості та зміст роботи менеджера. Час як ресурс

1.1 Особливості та зміст роботи менеджера

1.2 Час роботи менеджера

2. Аналіз виконання години менеджерами ПП «Спик-ап»

2.1 Загальна хара

Завантажити
Організаційні заходь що обезпечивають працівників под годину роботи
Тип роботи: реферат
Міністерство освіти та науки України
Національна Металургійна академія України
Кафедра охорони роботи
Реферат На тему:
“ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ ”

Викона
Завантажити
Аналіз використання робочого дня та шляхи скорочення невиробничих витрат й гіркоти втрат робочого дня
Тип роботи: реферат
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО ВЫСШЕМУ ОСВІТІ ПОВОЛЖСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ СЕРВИСА Кафедра «Економіка і управління» Курсовой проект По дисципліни «Організація, нормування і оплата праці» Тема: «Аналіз використання робочого дня та шляхи скорочення невироЗавантажити
Класний годину ніж формою виховної роботи
Тип роботи: реферат

Класний годину як із головних форм виховання у шкільництві

Форма – це зовнішнє обрис, зовнішнє вид, контури предмета; зовнішнє вираз будь-якого змісту.

Форма виховної роботи – це сукупність організаторських прийомів і виховних кошт

Завантажити