Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Кадрова стратегія скачати

Розділ: управлінняТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ РФ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

По дисципліни «Управління персоналом»

Выполнил: Савченка Я. М.

Гр. 42

Керівник: Дубровська Т. У.

К.э.н., доцент

КРАСНОЯРСК 2000

СОДЕРЖАНИЕ

Вводные зауваження 3

Розділ 1. Опис досліджуваної фірми 4

Розділ 2. Опис стратегії фірми 6

Розділ 3. Стратегія розвитку персоналу фірми.

Розділ 4. Процедури відбору персоналу у невеличку фірму (з прикладу відділу реалізації)

Вводные зауваження

Управління персоналом – зовсім на нова наука, але з тим, у нашій країні їй доки приділяють уваги. Втім, це дивовижно – управління персоналом організації – галузь все-таки стратегічного, а чи не оперативно керувати (зрозуміло, коли говорити саме про управління персоналом, а чи не віданні кадрового діловодства). А наш бізнес із початку свого існування взяв орієнтацію на короткострокову прибуток мінімуму витрат. З цієї установки вкладення людський капітал, довгострокові з визначення, розглядаються чимось сверхординарное, як вважають, – те що можна робити останнє. Чимало сприяє формуванню цієї думки і безмежність російського ринку робочої сили в.

Проте минуле десятиріччя реформ показало, що це думка помилково. І, і що найважливіше, керівництво більшості банків стало це розуміти. Свідчення того – поява величезної кількості повідомлень про всілякі курсах із управління персоналом для керівників компаній, і навіть швидке зростання ринку рекрутингових послуг.

Тому напрям, обраний як основне для даної роботи, набуло зараз особливе значення. Ми намагатимемося показати зв'язок між загальної стратегією фірми і її кадрової політикою, а основне завдання, які перебувають маємо щодо поставлених питань, вважатимемо такі:

Визначити стратегію досліджуваної фірми;

Визначити стратегію розвитку персоналу досліджуваної фірми;

Розглянути процедури відбору персоналу до відділу реалізації досліджуваної фірми.

Розділ 1. Опис досліджуваної фірми.

Фірма – Видавничий Будинок «Нова тиждень».

Напрям бізнесу – видавнича діяльність.

Организационно-правовая форма – суспільство з обмеженою відповідальністю.

Опис продукту фірми.

Газета «Нова Тиждень» - газета безплатних оголошень. Періодичність: щотижня. День виходу: понеділок. Полосность – 32А3 (дві зошити по 16А3). Наклад – 9000 прим. Поширення:

Розпечать: 4400 прим.

Край: 1380 прим.

Власні точки: 450 прим.

Інші розповсюджувачі: 2770 прим.

Зростання продажів протягом останніх місяці: +3% на місяць.

Ціна роздрібна – 3 крб. 00 коп.

Газета: «Газета з програмою» - газета для телеглядачів. Періодичність: щотижня. День виходу: середовище. Полосность – 16А3. Наклад – 5100 прим. Поширення:

Розпечать: 2800 прим.

Власні точки: 300 прим.

Інші розповсюджувачі: 2000 прим.

Зростання продажів протягом останніх місяці: +8% на місяць.

Ціна роздрібна – 2 крб. 00 коп.

Газета «Свіжий сканворд» - розважальна газета. Періодичність: разів у два тижні. День виходу: п'ятниця. Полосность – 8А3. Наклад – 12000 прим. Поширення:

Розпечать: 8900 прим.

Край: 1000 прим.

Власні точки: 500 прим.

Інші розповсюджувачі: 1600 прим.

Зростання продажів протягом останніх місяці: +3% на місяць.

Ціна роздрібна – 3 крб. 00 коп.

Розділ 2. Опис стратегії фірми.

Аналіз стратегічного становища фірми у галузі.

Аналіз проводиться відповідно до методикою У. З. Ефремова1, відповідно до яку слід вирішити наведені нижче питання. За підсумками відповіді них будується модель інтерпретації, через яку визначається стратегічне становище фірми і даються рекомендації по її подальшого розвитку.

Табл. 1. Опросник для аналізу стратегічного становища фірми

Опросник для аналізу стратегічного становища фірми (ред. У. З. Єфремов)

ПИТАННЯ ТАК НЕМАЄ

МАКРОУСЛОВИЯ

політичні умови Чи є політичні умови для рівності конкурентних можливостей? + Ефективна чи законодавчу базу, з урахуванням якій у змозі здійснюватися регулювання цього виду бізнесу? +

Чи можливо нормальний розвиток цього бізнесу за умов існуючої внутрішньоекономічної політики?

+ Чи сприяє міжнародна політична інфраструктура нормального розвитку цього виду бізнесу? + Чи високий політичний ризик цього виду бізнесу? + економічних умов Благоприятен з бізнесу загальний рівень ділову активність країни? + Благоприятны чи фінансово-кредитні умови країни? + Чи можливо нормальний розвиток цього бізнесу за рівня податків, ставці рефінансування і банківському відсоток? + Чи можливо нормальний розвиток бізнесу за рівня інфляції? + Чи високий ризик виробничо-комерційних операцій фірми? + соціальні умови Благоприятна чи структура суспільства у розвиток цього виду бізнесу? + Чи можливо нормальний розвиток попиту вироблені товари за рівня і структурі розподілу доходів (споживання й нагромадження) у суспільстві? +

Благоприятны чи сформовані у суспільстві структура і динаміка споживчих переваг (потреб, смаків, моди)?

+

Благоприятны з розвитку бізнесу сформовані у суспільстві стереотипи ставлення людини-спеціаліста до освіті, праці, відпочинку, сім'ї, уряду й т.д.?

+ Чи високий рівень соціального ризику цього виду бізнесу? + Технологічні умови Благоприятны з розвитку бізнесу сформовані країни умови доступу до новітніх технологій у галузі? +

Благоприятна з розвитку бізнесу що склалася у країні транспортна інфраструктура?

+ Чи може забезпечити розвиток бізнесу що склалася у країні науково-дослідна і опытно-конструкторская інфраструктура? + Велике чи відставання вітчизняної технології найкращих зарубіжних зразків? + Велика чи ймовірність технологічного ризику бізнесу? +

МИКРОУСЛОВИЯ

Оцінка виробничо-технологічного системи Обеспечиваются чи адекватні умови для ефективного взаємодії всіх згаданих чинників виробництва? + Велики чи затримки у виконанні окремих стадій виробництва конфлікти за виробничі ресурси? +

Чи високий рівень використання відмітних здібностей організації у производственно-технологическом процесі?

+ Висока чи ймовірність зупинки виробничого процесу через збій у його найслабшій ланці? + Ефективна чи застосовуваний модель організації виробничого процесу? + Оцінка фінансово-економічної системи Чи організацію финансово-устойчивой і політично незалежної? + Чи організацію платоспроможної, ліквідної і рентабельною? + Чи ефективної систему управління фінансами організації? + Чи задовільним рівень віддачі вкладених інвестицій? + Чи фінансово-економічну систему загалом відмітною здатністю організації? + Оцінка системи управління Ефективна чи організаційну структуру управління? + Ефективна чи система планування производственно-комерческой діяльності? + Ефективна чи система стимулювання у створенні? + Ефективні чи системи контролю та регулювання у створенні? +

Чи систему управління у цілому відмітною здатністю організації?

+ Оцінка системи підготовки виробництва й маркетингу Ефективні чи прийняті організації методи вивчення потреб і структури ринку, реклама та художні засоби просування товару ринку? + Ефективна чи система ціноутворення? + Ефективні чи торгово-сбытовые ланцюжка? + Чи існує організації, і якщо так, то чи ефективна система НДДКР? +

Становлять чи системи підготовки виробництва й маркетингу основу конкурентних переваг організації?

+ Оцінка корпоративної культури Визначається чи робота організації її стратегією? +

Чи відповідають формальні відносини у організації її організаційну структуру?

+ Чи ефективний стиль управління і виконання організації? + Чи є загальні цінності, об'єднувальні людей, що працюють у організації? + Чи є корпоративна культура основою конкурентних переваг організації? + РИНКОВІ УМОВИ Потенціал ринку

Висока чи частка найімовірніших покупців серед усіх, ким зорієнтований товар?

+ Положительна чи тенденція зміни цієї частки? + Висока міру прихильності покупців одного продавцю? + Чи дуже відрізняється потенціал ринку на найвужчому сегменті від самої широкого сегмента? + Висока чи чутливість ринку до реклами? + Структура ринку

Локально-концентрированный ринок (спеціалізація на вузькому типі клієнтів на вельми обмеженому географічному регіоні)?

+

Локально-диференцированный ринок (широкий тип клієнтів на вельми обмеженому географічному регіоні)?

+

Глобально-концентрированный ринок (спеціалізація на вузькому типі клієнтів в географічно необмеженому регіоні)?

+

Локально-диференцированный ринок (всі можливі типи клієнтів в географічно необмеженому регіоні)?

+

Глобальний ринок (всі типи клієнтів в географічно необмеженому регіоні)?

+ Вік ринку Ринок перебуває у фазі зародження? + Ринок перебуває у фазі розвитку? + Ринок перебуває у фазі зрілості? + Ринок перебуває у фазі скорочення? + Ринок перебуває у фазі розкладання? + Еластичність попиту

Чи високий рівень локальної чутливості поведінкової реакції покупця зміну ціни на всі ринку?

+ Чи високий рівень постійної еластичності попиту ринку? + Чи високий рівень перемінної еластичності попиту ринку? + Чи дуже залежить еластичність попиту від стадії життєвого циклу ринку? + Чи дуже відрізняється еластичність попиту цьому ринку від еластичності на суміжних з нею ринках? + Ключові чинники успіху ринку

чи є серед КФУ такі, які виникають під тиском сприятливих зовнішніх умов, але яких ми сьогодні немає?

+ чи є серед КФУ такі, пов'язані з наявністю таких відмітних здібностей, якими ми сьогодні не володіємо? +

чи є серед КФУ такі, створених під впливом таких микроусловий, які ще доки створені у організації?

+ чи є серед КФУ такі, які залежить від сильніших, ніж в нас позицій організації у галузі? +

Висока серед КФУ частка таких, які швидше за все організація зможе забезпечити?

+ ОТРАСЛЕВЫЕ УМОВИ Структура і динаміка конкуренції у галузі Структура конкуренції найближче чистої? + Структура конкуренції найближена до монополістичній? + Структура конкуренції найближче олігополії? + Структура конкуренції найближена до монополії? + Структура на цілком нову і у ній конкуренції? + Загроза потенційної конкуренції у галузі Высоки чи виробничо-технологічні бар'єри входу у галузь? + Высоки чи фінансово-економічні бар'єри входу у галузь? + Высоки чи маркетингові бар'єри входу у галузь? +

Високо чи ставлення числа потенційних конкурентів до діючих «гравців» галузі?

+ Висока чи ймовірність сильного погіршення конкурентних позицій організації за умови входження до галузь всіх можливих конкурентів? + Залежність від покупців Широке чи вибір у покупця? + Висока чи можливість, що покупець знає продукцію організації? + Висока чи можливість, що, знаючи продукцію організації, покупець приймає її до уваги? + Висока чи можливість, що, приймаючи продукцію організації до уваги, покупець розглядає можливість її придбання? +

Висока чи можливість, що, розглядаючи можливість придбання продукції організації, покупець зупинить у ньому свій вибір?

+ Залежність від постачальників

Висока чи частка вартості постачання у вартості виробленої організацією продукції?

+ Висока міру свободи організації під час виборів постачальника? + Чи може постачальник диктувати виробничо-технологічні умови поставок? + Чи може постачальник диктувати фінансово-економічні умови поставок? + Чи здатна організація отримати контроль над постачальником? + Тиск товаров-заменителей

Чи високий питома вага витрат на товары-заменители у бюджеті споживача продукції?

+

Чи є в виробників товаров-заменителей переваги перед організацією в производственно-технологическом відношенні?

+ Чи є в виробників товаров-заменителей перевагу у плані віку ринку? + Чи є в виробників товаров-заменителей перевагу у плані науково-технічного розвитку галузі? +

Перевага віддається з традиційних (чи потенційних) покупців продукції організації товары-заменители?

+

Модель інтерпретації відповідей.

Аналіз даних проводиться шляхом зіставлення відповіді питання табл. 1 зі значеннями, зазначеними в табл. 2 – 20.

Аналіз макроусловий

Політичні умови (Iп.у.) Табл. 2

Вопрос/Ответ

1

2

3

4

5

Так 0 0 0 0 1

Ні

1 1 1 1 0

Прикро

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iп.у = iп.у. /5;

Інтерпретація:

0,00 Iп.у. 0,20 дуже сприятливі політичні умови;

0,20 Iп. у. 0,35 сприятливі політичні умови;

0,35 Iп. у. 0,50 скоріш сприятливі політичні умови;

0,50 Iп. у. 0,65 скоріш несприятливі політичні умови;

0,65 Iп. у. 0,80 несприятливі політичні умови;

0,80 Iп. у. 1,00 дуже несприятливі політичні умови.

Економічні умови (Iэ.у.) Табл. 3

Вопрос/Ответ

1

2

3

4

5

Так 0 0 0 0 1

Ні

1 1 1 1 0

Прикро

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iэ.у = iэ.у. /5;

Інтерпретація:

0,00 Iэ.у. 0,20 дуже сприятливі економічних умов;

0,20 Iэ. у. 0,35 сприятливі економічних умов;

0,35 Iэ. у. 0,50 скоріш сприятливі економічних умов;

0,50 Iэ. у. 0,65 скоріш несприятливі економічних умов;

0,65 Iэ. у. 0,80 несприятливі економічних умов;

0,80 Iэ. у. 1,00 дуже несприятливі економічних умов.

Соціальні умови (Iс.у.) Табл. 4

Вопрос/Ответ

1

2

3

4

5

Так 0 0 0 0 1

Ні

1 1 1 1 0

Прикро

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iс.у = iс.у /5;

Інтерпретація:

0,00 Iс.у. 0,20 дуже сприятливі соціальні умови;

0,20 Iс. у. 0,35 сприятливі соціальні умови;

0,35 Iс. у. 0,50 скоріш сприятливі соціальні умови;

0,50 Iс. у. 0,65 скоріш несприятливі соціальні умови;

0,65 Iс. у. 0,80 несприятливі соціальні умови;

0,80 Iс. у. 1,00 дуже несприятливі соціальні умови.

Технологічні умови (Iт.у.) Табл. 5

Вопрос/Ответ

1

2

3

4

5

Так 0 0 0 0 1

Ні

1 1 1 1 0

Прикро

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iт.у = iт.у. /5;

Інтерпретація:

0,00 Iт.у. 0,20 дуже сприятливі технологічні умови;

0,20 Iт. у. 0,35 сприятливі технологічні умови;

0,35 Iт. у. 0,50 скоріш сприятливі технологічні умови;

0,50 Iт. у. 0,65 скоріш несприятливі технологічні умови;

0,65 Iт. у. 0,80 несприятливі технологічні умови;

0,80 Iт. у. 1,00 дуже несприятливі технологічні умови.

Результат:

Iмакроусловий = (Iп.у.+Iэ.у.+Iс.у.+Iт.у.)./4;

Інтерпретація:

0,00 Iмакроусловий 0,20 дуже сприятливі макроусловия;

0,20 Iмакроусловий 0,35 сприятливі макроусловия;

0,35 Iмакроусловий 0,50 скоріш сприятливі макроусловия;

0,50 Iмакроусловий 0,65 скоріш несприятливі макроусловия;

0,65 Iмакроусловий 0,80 несприятливі макроусловия;

0,80 Iмакроусловий 1,00 дуже несприятливі макроусловия.

Аналіз микроусловий

Производственно-технологическая система (Iптс) Табл. 6

Вопрос/Ответ

1

2

3

4

5

Так 0 1 0 1 0

Ні

1 0 1 0 1

Прикро

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iптс= iптс /5;

Інтерпретація:

0,00 Iптс 0,20 дуже добре відповідає цілям фірми;

0,20 Iптс 0,35 добре відповідає цілям фірми;

0,35 Iптс 0,50 непогано відповідає цілям фірми;

0,50 Iптс 0,65 зовсім добре відповідає цілям фірми;

0,65 Iптс 0,80 погано відповідає цілям фірми;

0,80 Iптс 1,00 дуже погано відповідає цілям фірми.

Фінансово-економічна система (Iфэс) Табл. 7

Вопрос/Ответ

1

2

3

4

5

Так 0 0 0 0 0

Ні

1 1 1 1 1

Прикро

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iфэс= iфэс /5;

Інтерпретація:

0,00 Iфэс 0,20 дуже добре відповідає цілям фірми;

0,20 Iфэс 0,35 добре відповідає цілям фірми;

0,35 Iфэс 0,50 непогано відповідає цілям фірми;

0,50 Iфэс 0,65 зовсім добре відповідає цілям фірми;

0,65 Iфэс 0,80 погано відповідає цілям фірми;

0,80 Iфэс 1,00 дуже погано відповідає цілям фірми.

Систему керування (Iсу) Табл. 8

Вопрос/Ответ

1

2

3

4

5

Так 0 0 0 0 0

Ні

1 1 1 1 1

Прикро

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iсу = iсу /5;

Інтерпретація:

0,00 Iсу 0,20 дуже добре відповідає цілям фірми;;

0,20 Iсу 0,35 добре відповідає цілям фірми;

0,35 Iсу 0,50 непогано відповідає цілям фірми;

0,50 Iсу 0,65 зовсім добре відповідає цілям фірми;

0,65 Iсу 0,80 погано відповідає цілям фірми;

0,80 Iсу 1,00 дуже погано відповідає цілям фірми.

Система підготовки виробництва й маркетингу (Iппм) Табл. 9

Вопрос/Ответ

1

2

3

4

5

Так 0 0 0 0 0

Ні

1 1 1 1 1

Прикро

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iппм = iппм /5;

Інтерпретація:

0,00 Iппм 0,20 дуже добре відповідає цілям фірми;

0,20 Iппм 0,35 добре відповідає цілям фірми;

0,35 Iппм 0,50 непогано відповідає цілям фірми;

0,50 Iппм 0,65 зовсім добре відповідає цілям фірми;

0,65 Iппм 0,80 погано відповідає цілям фірми;

0,80 Iппм 1,00 дуже погано відповідає цілям фірми.

Корпоративна культура (Iкк) Табл. 10

Вопрос/Ответ

1

2

3

4

5

Так 0 0 0 0 0

Ні

1 1 1 1 1

Прикро

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Iкк = iкк

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Кадрова стратегія

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Кадрова стратегія

Розробка системи управління просування виробів фірми ринку
Тип роботи: реферат
1. Информационно-технологическая частина 1.1. Характеристика підприємства. Организационно-правовая форма підприємницької діяльності. Організаційна та виробнича структура підприємства Підприємство із виробництва синтетичних ниток і волокон м. ВолЗавантажити
основні напрями організації та розвитку туристичної фірми з прикладу ТОВ Карланж
Тип роботи: дипломна робота
Запровадження
Зараз, коли туристичному ринку Москви існує 700 великих туристичних фірм, істотно посилилася боротьба за клієнтів. Тому конкурентна перевага має та туристичні фірми, які ефективніше використовують внутрішні ресурсы.[22]
Завантажити
Теорія організації та системний аналіз фірми
Тип роботи: реферат
МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ, СТАТИСТИКИ І ІНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРИИ СИСТЕМ і СИСТЕМНОЇ АНАЛІЗУ МЭСИ

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА з дисципліни ТОиСА ТЕМА : «Системний аналіз з прикладу своєї
Завантажити
Аналіз ринку виробництва і розробка маркетингової діяльності фірми
Тип роботи: курсова робота

КУРСОВАЯ РОБОТА

за курсом: МАРКЕТИНГ

на задану тему: «АНАЛІЗ РИНКУ І РОЗРОБКА ПЛАНА МАРКЕТИНГОВОЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФИРМЫ»

Викладач:

Студент:

Група:

Москва 2008г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запров

Завантажити
Сутність, основні цілі й умови соціального розвитку організації
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти РФ
Державний університет управління
Інститут заочного навчання
Спеціальність – менеджмент
Кафедра управління персоналом
реферат
з дисципліни:
«Упр
Завантажити
Вплив професійного психологічного відбору ефективність діяльності організації (фірми)
Тип роботи: реферат

Выпускная кваліфікаційна робота
Студент (ка): Устюжанина Віра Михайлівна / /
Сучасна гуманітарна академія
Запровадження
У разі сучасного етапу розвитку російського нашого суспільства та економіки підгот
Завантажити