Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама


Товари

Реферат на тему Криминологическое прогнозування скачати

Розділ: кримінологіяТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

« криміногенної ситуації. Планування заходів запобігання злочинів на адміністративному ділянці».

Запровадження: 2

1. Криминологическое прогнозування оперативної обстановки 6

2. Види, строки й методи прогнозування. 12

3. Планування і координація роботи з попередження злочинів на адміністративному ділянці 14

4. Комплексне використання зусиль і коштів державних громадських формувань у запобіганні злочинності 19

Укладання 31

Література 32

Запровадження:

На відміну з інших соціальних ідей політичних орієнтацій демократичне правової держави при верховенство правового законом і пріоритеті правами людини і громадянина практично сприйнято суспільством як майбутнє державних устроїв Республіки Білорусь у. Виконання цього завдання пов'язано лише з створенням сучасного законодавства, забезпеченням законності діяльності держави та її органів, муніципальної системи та громадських формувань, надійної, швидкою і справедливою юстиції, незалежного правосуддя, але з подоланням яке сягнуло небезпечних меж правового нігілізму, перебуває нині за межею свавілля в усіх галузях державної влади і життя, і, формування високого рівня правової культури нашого суспільства та кожної людини.

Необхідною умовою розвитку цих процесів був частиною їхнього правове супроводження й забезпечення державою - єдиною біля країни політичної організації, здійснює суверенітет, джерело якого - народ Республіки Білорусь у. Але держава й право мають як інструментальне значення і " самостійну цінність. Водночас це право жити цивілізованої життям і засіб забезпечити людині відповідні свободи". До цього суспільство прийде лише крізь підвищення відповідальності, покладеною " на інститути структурі державної влади", рішучі дії з економічному, політичному та соціального реформування, створення якісної " правова база для таких дій".

Усе сказане вище в особливою ступеня стосується кримінально-правових наук, зокрема і кримінології - науки, що вивчає злочинність.

У 1991 року Білорусь займала за рівнем злочинності 4-те місці після Росії, Казахстану та Молдови. 1995 року вона на друге місце після Росії із коефіцієнтом злочинності 1284 злочину на 100 тис. жителів. До 2000 року у більшості країн СНД зафіксовано зниження коефіцієнта злочинності. У Білорусі його знову зріс і після Росії це найвищий показник (1357 злочинів на 100 тис. населення). У 2001 року цю позицію Білорусі збереглася, хоча показники змінилися. Отже, статистичні дані свідчать, за рівнем злочинності (мають на увазі цей показник), отже, і криміналізації суспільства, Білорусь наближається до Росії, випереджаючи й інші держави СНД, займаючи після неї друге місце.

Про негативні тенденції у розвитку злочинності у Білорусі свідчать та інші факти. Наприклад, 2000 року переважають у всіх державах-учасницях СНД число тяжких злочинів у порівнянні з 1999 роком скоротилась середньому становив 4%. Причому у Білорусі вона зросла на 8%. У країнах Співдружності відбулося бурхливе розростання злочинності, що з наркотиками, на 11%, у Білорусі - на 20%.

Поруч із коефіцієнтами якісну складову характеризують та інші показники злочинності. Так було в досліджуваному десятилітті значно підвищилася небезпека скоєних злочинів. Характерними ознаками їх почали зухвалість, озброєність, витонченість способів скоєння, що на загальний стан безпеки особи у суспільстві. Структура злочинності зазнала змін: активно поводиться корупція, організована і також фахова злочинність, незаконний оборот наркотичних коштів, економічна злочинство й її різновиду у фінансовому та надійної банківської сферах, у підприємницькій діяльності, легалізація злочинних доходів населення і інше. Відбуваються небезпечні процеси зрощування економічної і общеуголовной злочинності. Значна частка власності злочинів залишається латентної або реєструється, але з розкривається. Наприклад, наприкінці 2000 року необхідно близько 350 тис. злочинів минулих років залишилися нерозкритими (в т.ч.более 1000 убивств, 2,7 тис. тяжких тілесних ушкоджень, 18 тис. грабежів, близько 3 тис. розбоїв, більш 27 тис. крадіжок й інших злочинів). Найпоширенішими видами є злочину проти власності й економічні злочину, складові понад 70 відсотків% всіх злочинів, скоєних республіки. У найбільшою мірою піддаються криміналізації сфери підприємництва, державної служби й деяких інших.

До 2000 року понад половину всіх злочинів становили тяжкі (54,5%). Тенденція зростання тяжких злочинів зберігається, хоча тут проглядається певне початкове вповільнення, а 2001 року - навіть зниження.

  Коефіцієнт злочинності на 100 тис. населення державах СНД на різних джерелах часто вже не збігається. Тому дані за 1991 і 1995 роки наводяться мною за книгою В.В. Луньова, як науково більш достоверные.1

Дані за 2000 2000 рік наведено з урахуванням інформації Статкомитета СНД 2; за 2001 рік - з урахуванням даних Ради міністрів внутрішніх справ держав-учасників СНГ.3

На погляд, зростання злочинності є політична й економічна нестабільність в білоруському суспільстві.

Також слід зазначити:

Вплив соціального середовища до зростання злочинності

Громадський лад держави з своєї ідеологією і структурою зростання злочинності

У кризові моменти розвитку суспільства кількість злочинів зростає.

Виявлення причин злочинності, криминологическое прогнозування оперативної обстановки, планування і координація роботи з попередження злочинів, рас кры ва ет при ро ду це го зі ці аль но-не га тив але го яв ле ния, объ яс ня ет його про ис хо ж де ние, по ка зы ва ет, від чого го за ві сит су ще ст у ва ние пре ступ але сти, що шпп соб ст ву ет її з хра не нию, в на стоячи щее вре мя його оживши ле нию, що це му про ти у дей ст ву ет. Толь до на ос але ве по доб ных зна ний мож але обес пе чить еф фек тив ную борь бу з пре ступ але стью: перед ві подіти про ис хо дя щие у ній з ме не ния, оп ре де лити і осу ще ст вити не про хо ді мые ме ро прия тия по пре ду пре ж де нию пре ступ ных про яв ле ний, їх з кра ще нию. Саме про це й йтиметься у моїй контрольної роботі.

1. Криминологическое прогнозування оперативної обстановки

Ще появи науки кримінології, люди замислювалися про причини негативних явищ, зокрема злочинності. Примітивні, ненаукові уявлення на кшталт тих, що у злочинця вселяється диявольська сила, змінювалися спробами глибше зрозуміти природу чоловіки й пристрій суспільства, отримати задовільні пояснення злочинності і його причин. Розбіжності між прихильниками природничонаукових підходів до аналізу злочинців та організованої злочинності і тих, хто від орієнтувався на вивчення соціальних явищ, призвели до появи та розвитку двох основних шкіл у кримінології – антропологічної і соціологічною. Їх пояснення причин злочинності були протилежними і найчастіше несумісними.

Під причинами злочинності ми розуміємо такі явища життя, що породжують злочинність, підтримують її існування, викликають її зріст чи снижение.4

Крім причин злочинності є ще поняття умов, сприяють здійсненню злочинів. До них належать як природні, і соціальні чи технічні чинники. Самі собою цих умов не породжують злочинів, але допомагають реалізації, здійсненню. Отже, умови – це такі явища, які не породжують злочинство й злочину, а сприяють, полегшують, інтенсифікують формування та дію причины.5 Разом про те умови і іноді можуть змінюватися місцями; один і той ж явище (наприклад, безгосподарність) може у окремих випадках породжувати злочину, а інших лише сприяти їм.

Отже, з урахуванням викладеного, можу відзначити, що економічні причини й умови злочинності – це система негативних відповідної двох суспільно-економічних формацій і цієї держави соціальних явищ, детерминирующих злочинність своє слідство.

Причини й умови злочинності за походженням і сутності соціальні. Вони завжди включені у систему соціальних протиріч суспільства. Відповідно соціальна і природа породжуваного ними слідства – злочинності.

Причини злочинності й умови, їй які б, об'єднуються загальним терміном детермінації злочинності, тобто. об'єктивної залежності причинної зумовленості його від інших явищ природи й суспільства. Криминогенные детермінанти (причини умови злочинності) утворюють щодо цілісне безліч складових компонентів, тобто. систему. Сюди входять комплекси про причини і умов окремих видів злочинів, наприклад насильницьких, корисливих, рецидивних тощо.; різняться рівні криміногенних детермінант.

Отже, причини – це соціально-психологічні явища, які безпосередньо породжують, відтворюють злочинство й злочину своє закономірний наслідок. Чужі які панують у суспільстві ідеології й психології, систему цінностей, але об'єктивно існуючі режими та відтворювані у ньому з низки «своїх» причин традиції, звичаї, звички, інтереси і мотивація становлять причини злочинності.

Між причинами та умовами існує тісний контакт, наявність і дозволяє вживати узагальнену поняття «криміногенні детермінанти», стали охоплювати й ті та інші. Умови що неспроможні самі породити злочин і пре6ступность. Проте їх наявності причина неспроможна ні сформуватися, ні реалізовуватися. Причини за змістом носять соціально-психологічний характер, тоді як умови мають також економічне, політичне, правове, організаційне тощо. зміст.

Причини й умови злочинності – завжди запобігати негативним явищам з погляду панівних соціальних інтересів. Тому всі держави ведуть із ними більш-менш успішну боротьбу.

Ве ро ят але ст ное су ж де ние про бу ду щем зі стоячи нии (уров не, струк ту ре) пре ступ але сти, її де тер ми нант і віз мож але стей про фі лак ти кі чого рез оп ре де льон ный пе ри од вре ме ні, вклю чаю щее ка чого ст вен ную і чи чого ст вен ную оцен кі перед по ла гаї мых з ме не ний і ука за ние їх при заходів ных сро ков називається – крі ми але ло гі чого ський про гноз пре ступ але сти.

Кри ми але ло гі чого ское про гно зи ро ва ние обя за тель але перед ше ст ву ет ця пу раз ра ботів кі про фі лак ти чого ских заходів, по сле ана через ка чого ст вен но-ко чи чого ст вен ных ха рак ті ри стик і перед ставши ляет зі бій про цесс по лу чого ния, про ра ботів кі і ана через не про хо ді мій для про гно за ін фор мало ции. Приміром, мій погляд, з упевненістю сказати, що закриття результаті погіршення економічної обстановки якого якби містоутворюючого підприємства, з наступною масовими звільненнями та зростання безробіття – спровокує різке зниження життя населення цього регіону, що воно потягне зростання корисливих злочинів, особливо грабежів і розбоїв. Будь-які економічних відносин, їх суперечливість породжують злочинність. Ринкові відносини спочатку обтяжені злочинністю. Пояснюється це тим, що вони засновані на конкуренції, отже – на придушенні конкурентів, на запрограмованої надмірності робочої сили в, тобто. безробіттю, на вичавлюванні прибутку на можливо великих обсягах, настільки ж запрограмованому майновому і соціальному розшаруванні людей. Якщо за адміністративно-командної системі безробіття була прихованої, що знаходило у неповної зайнятості людей робочому місці, а звідси в низькою, нижче прожитковий рівень зарплаті, у наявності людей без певного місця і занять тощо., то ринкові відносини – це безробіття відкрита, офіційна. А безробіття – резерв злочинності. Це всієї історією розвитку людства.

Особливо негативну роль грає величезний розрив щодо рівня життя бідних і багатих людей (1:15 і навіть 1:20).6 І якщо одному полюсі злочинність породжується злиднями значних верств населення, то, на іншому – нічим не обузданным прагненням до сверхдоходам, до збагачення з допомогою держави і.

Не про хо ді мо знати, що крі ми але ло гі чого ское про гно зи ро ва ние яв ля ет ся:

раз але вид але стью зі ці аль але го перед ві де ния;

від рас ллю юрі ді чого ско го про гно зи ро ва ния і

са мо стоячи тель ным ві будинок про гно зи ро ва ния.

Про цесс крі ми але ло гі чого ско го про гно зи ро ва ния по сво їй су ти дол дружин не пре ривши ным, тре бую щим до ста янь але го сис ті мало ти чого ско го уточ не ния по ме ре на до п ле ния але вых дано ных. Тобто. стрем ле ние до за кін чен ным, не ну ж даю щим ся в уточ не нии про гно заступник мо жет при вагу ти до не так на деж ным ре зуль та там чи так до лож ным ви у дам.

Також не про хо ді мо знати, що су ще ст вую щая “про бле мало не оп ре деленности” по зво ля ет про гно зу бути толь до при бли зи тель ным, а чи не аб зі лютий але точ ным. У са мом сло ве “про гноз” за ло ж не віз мож ность точ але го “про гно зи ро ва ния”. Але важ але пом нитку у тому слу чаї, що “так ж пло хой прогноз промінь ше хо ро ши не оп ре де льон але сти”. Як як на мене, було б прогноз злочинності точним попри всі 100 відсотків, все

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Криминологическое прогнозування

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Криминологическое прогнозування

Коротка характеристика основних про причини і умов, сприяють зростанню злочинності на сучасний період
Тип роботи: реферат
У юридичної літератури за злочинністю розуміється громадське явище, що полягає в соціально зумовленому відхиленні, поведінці окремих членів товариства від норм, встановлених кримінальним законодавством. Проте якщо з погляду просторового пояснення Завантажити
Попередження злочинності у країнах
Тип роботи: курсова робота

Тема:

Попередження злочинності у країнах

(країна вплинув на вибір)

Зміст:

Запровадження

Більшість:

1. Загальна характеристика попередження злочинності у країнах

2. Попередження злочинності у Я

Завантажити
Десятий конгрес ООН із запобігання злочинності і поводження з правопорушниками, його місце у історії конгресів
Тип роботи: реферат
Коротка історія конгресів ООН По Статуту ООН з цього організацію покладено відповідальність за міжнародне співробітництво з всім актуальних проблем. Безпосередньо питаннями співробітництва країн боротьби зі злочинністю займається одна з головних оЗавантажити
Особливості попередження общеуголовной корисливої злочинності
Тип роботи: реферат

Особливості попередження общеуголовной

корисливої злочинності.

Попередження общеуголовной корисливої злочинності має будуватися з урахуванням особливостей детерминационного, зокрема причинного, комплексу цього виду преступнос ти. Мо

Завантажити
Державна статистична звітність про злочинності. Використання криміналістичних та інших обліків профілактики наркоманії і наркопреступности
Тип роботи: навчальних посібників
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра інформатики, і математики

Основи профілактики наркоманії і наркопреступности

ЛЕКЦІЯ на тему № 7: «Державна статистична звітність про злочинності. В
Завантажити
Принципи та види попередження злочинності
Тип роботи: реферат

Донецький університет економіки та права

Кафедра Кримінального права та процесу

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

З дисципліни Кримінологія

На тему Принципи та види попередження злочинності

 

Студентки

Спеціальн

Завантажити