Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама


Товари

Реферат на тему Криминология скачати

Розділ: кримінологіяТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Поняття криминологии.............................2

Предмет криминологии.............................2

Система криминологии.............................5

Методологія й методику науки криминологии.............6

Зміст кримінології як науки...................9

Зв'язок кримінології коїться з іншими науками.................9

Прогнозування преступности.......................13

Використовувана литература...........................15

Криминология Поняття кримінології

Криминология в буквальному перекладі позначає "вчення про злочинності" (від латів. "crimen" - злочин і грецьк. "logos" - вчення).

Разом про те фактичне зміст науки кримінології ширше. Криминология вивчає закономірності окремих видів злочинів, індивідуального й масового злочинного поведінки, причини їх скоєння людиною злочинів, розробляє рекомендації для вдосконалення вжитих заходів боротьби з злочинністю. У цьому полягає її на відміну від кримінального права, що його вивчає злочину, відповідальність покарання них у майбутніх законодавчій характеристики й правозастосовчої практиці. "Отже, ми маємо справу з социолого-правовой наукой."1

Предмет кримінології

У юридичної літературі є кілька визначень предмета кримінології. Так, проф. А.А.Герцензон писав, що предметом кримінології вивчення злочинності і його про причини і розробка заходів запобігання, вкладених у повне його ліквідацію. Проф. Кудрявцев В.М. говорить про методах контролю над злочинністю і із нею. У підручнику з кримінології дається таке визначення : "Предмет кримінології - це закономірності злочинності у всіх її проявах, детермінації і причинності злочинності, схильності злочинності різним впливам." Шнайдер додають ще і антигромадське поведінка, й дуже дає визначення злочини і антигромадського поведінки як предметів кримінології: "Злочин як одиничний момент і злочинність як масове явище слід розглядати, як деякі феномени, які можна побачити навіч, а скласти про неї уявлення вдається лише з інших даних, доступне спостереження. Ні за якими злочинами не можна спостерігати безпосередньо, оскільки спостерігач виявляється вынуженым стати на бік жертви й цим завадити злочину... Антиобщественное поведінка можна спостерігати безпосередньо, хоча у застосуванні подібних методів перед криминологом породжує безліч сумнівів та труднощів." Криминология вивчає прояви таких об'єктивних закономірностей:

злочинність у всіх її проявах;

особистість злочинця;

детермінація і злочинності;

схильність злочинності до різним впливам;

Під злочинністю ми розуміємо історично мінливе соціальне і кримінально-правове явище у суспільстві, що було сукупність (цілісність) всіх злочинів, вчинених у даному державі за певного періоду времени.1

Особистість злочинця визначається кримінології як система соціально-демографічних, социально-ролевых, соціально-психологічних властивостей суб'єктів злочинів. Що стосується особистості злочинця розглядається співвідношення біологічної та соціальної в ней.2

Причини й умови злочинності (криміногенні детермінанти), є сукупність социально-негативных економічних, демографічних, ідеологічних, соціально-психологічних тощо. явищ, що породжують і зумовлюють (детермінують) злочинність своє следствие.3

З вищевказаного, можна скласти певний перелік проявів, досліджуваних кримінологією:

індивідуальне злочинну поведінка;

окремі види злочинності, які за об'єкту зазіхань (державна, господарська тощо.)

форми провини (навмисна, необережна);

злочинність представників різних соціальних груп (неповнолітні, жінки, підприємці тощо.);

злочинність різних регіонах;

злочинність у різноманітних галузях життя ( економічної, соціальної, політичної, духовної);

злочинність у державі загалом;

злочинність людського суспільства до конкретних етапах його існування.

Отже, злочин – одне з складних та специфічних соціальних явищ, і злочин при цьому якісно відрізняється від інших видів негативних соціальних відхилень, що у той час тісно що з ними.

Боротьба злочинністю не зводиться лише тому, щоб грамотно розкривати і запобігати злочину, забезпечувати застосування до винним передбачені законами заходів. Вона містить також оцінку криміногенної ситуації, розробку програм боротьби з злочинністю, попередження злочинів через усунення їх про причини і умов, адже злочину за суспільстві носять одиничного характеру – у цій галузі є організація та професійність.

Криминология орієнтується на наукове пізнання. Вона не займається історіями про проишествиях, отбираемых за ознаками курйозності і незвичайності.

Криминологию часто плутають з криміналістикою, що займається розслідуванням конкретних злочинів і викриттям правопорушників. Коли ж кримінологія намагається раціонально пояснити масштаби, форми поведінки, розвиток виробництва і причини злочинності і антигромадського поведінки, та був і дати рецепти правильного реагування на злочинність, її називають "наукою всепрощення" і всіляко дискредитують. Тяжкі злочину є досить рідкісними, але фантазії щодо таких злочинів набувають синергетичного характеру найбільш поширеного феномена. Суспільство перекладає на криминологию провину той образ, який вона створює щодо злочинності, називаючи його "несерйозною сенсаційною наукою".

Система кримінології

Система кримінології будується двома головних підставах: на уроках і за рівнем узагальнення науково-практичної інформації. З предмета кримінології, її положення систематизуються щодо чотирьох основним проблемам: злочинність, особистість злочинця, причини умови злочинності, попередження злочинності і конкретні преступлений.1

За рівнем узагальнення виділяються загальна і спеціальна частини кримінології. У загальній криминологические явища й поняття аналізуються загалом, узагальнено, без виділення специфіки видів злочинів. У особливою кримінологічна характеристика дається по відповідним видам злочинів або за особливостям соціального становища злочинців.

Особлива частина вже кримінологія динамічніша, ніж загальна, оскільки він відбиває швидко змінюється картину злочинності і його причин.

Методологія й методику науки кримінології

Методологія й методику будь-який науки має важливого значення, оскільки вони прив'язуються до предмета дослідження та визначають надійність і достовірність її результатів.

Методика і методологія – дві різні визначення. Методологічна база кримінології, тобто. система принципів, і способів організації та побудови її діяльність, визначає наукову достовірність досліджень, і їх результатів; методологія – це глибоке, всебічне, правильне пізнання соціальних явлений.1 Під методикою ж розуміється сукупність конкретних прийомів, способів, методів, коштів (інструментів) збору, обробки та аналізу інформації про злочинності, його причини й нестерпні умови й особистості злочинців, і навіть про заходи боротьби з ней.2 Кінцевим результатом досліджень повинні прагнути бути практичні висновки з пропозицією, рекомендаціями про вдосконаленні практики боротьби з злочинністю, поліпшенні діяльності правоохоронних органів прокуратури та інших суб'єктів профілактики. Тож у поняття методики слід залучити і нові методи розробки таких висновків, пропозицій, рекомендацій.

Повернімося до методології.

Методологія кримінологічного дослідження, як й іншого, залежить від предмети й об'єкта дослідження, завдань, які дослідником завдань. Предмет кримінологічного дослідження - закономірності поведінки злочинця, їх детермінації, причинності, схильності різним впливам, а об'єкт – злочинність у різних проявах, які продукують її, і що впливають її явища, процеси, характер на злочинство й наслідки такої впливу.

Якщо говорити, у цілому про методології кримінологічного пізнання, воно виходить з використанні діалектико-матеріалістичного вчення. У цьому треба враховувати кілька аспектів. Злочинність сприймається як соціальне явище, тому у її дослідженні використовують методи соціальних наук, наприклад, соціології, соціальної психології.

Поруч із різноманітними соціальними явищами вивчається і творча людина, але з біологічної погляду, бо як член суспільства, продукт у суспільному розвиткові. У з цим кримінологи говорять про особистості злочинця. Злочинність міцно пов'язана з іншими громадськими явищами, з так званими негативними відхиленнями чи різними формами соціальної патології, наприклад, наркоманією, адміністративними порушеннями. Криминология вивчає злочинність у її рух і зміні, аналізує її минуле, справжнє, прогнозує майбутнє. Розвиток криминологически значимих явищ розглядається, як процес, у якому рух носить поступальний характер. Враховуються та внутрішні протиріччя, різні боки досліджуваних кримінальних явищ. У кримінології, як і у звичних науках, важливо проходження правилу збіги початкового пункту з теорії з початковим пунктом практично.

Криминологическое дослідження – це з видів соціального дослідження, у його широкому розумінні. Воно відбувається із усіх методів використання громадських явищ. У цьому враховуються особливості предмети й змісту кримінології. використовуються такі загальнонаукові методи пізнання:

Сходження від абстрактного до конкретного.

Гіпотеза.

Системно – структурний аналіз.

Історичний метод.

Порівняння.

Динамічні і статистичні методи

Що ж до методики кримінологічних досліджень, то междисциплинарность кримінології визначає їх комплексність, оскільки вони проводяться спільно юристами, соціологами, економістами, психологами, фахівцями у сфері науку й управління. Участь спеціалістів" цих галузей наук необхідне й щодо пологових і індивідуальних об'єктів, але у залежність від рівнів дослідження участь буде різним. Так, щодо майнових злочинів важливі знання економіки, насильницьких – з психології та т.д.1

Оскільки кримінологія є соціально-правовий наукою, основою методики кримінологічних досліджень має бути належить поєднання соціологічних і правових методів. Без цього можна з'ясувати значення й можливостей правових заходів у боротьби зі злочинністю, шляхів підвищення їхньої ефективності. Серед правових методів найбільш значимі системно- і историко-сравнительные методи, прийоми аналізу нормотворчої і правозастосовчої практики з погляду їхньої ефективності для скорочення злочинності, її про причини і умов. Також широко використовуються методи, розроблені соціологією: статистичні, анкетні, інтерв'ю, спостереження тощо.

Вказівка на методи має значення. Їх своєрідність визначає необхідність виділення фахівців, володіють цими методами, і навіть організацію досліджень. Спочатку кримінології під час розгляду її предмети й змісту не згадувалася особистість злочинця. Пізніше неї почали згадувати поруч із злочинністю, її причинами, заходами попередження злочинності. Це було зроблено, щоб показати, що це особа злочинця має і вимагає самостійного уваги кримінологів, вивчення громадських відносин неспроможна заміщати вивчення особистості, що впливає на злочинство й її причини – ці оздоровлення умов життєдіяльності чоловіки й корекція певних життєвих характеристик. Такий підхід до визначенню предмета, змісту кримінології цілком виправдав себе, оскільки послужив розвитку кримінологічних досліджень особистості злочинця.

Зміст кримінології як науки

Зміст кримінології як науки - це дослідження і - оцінка злочинності, її змін, регіональних еліт і соціально-групових відмінностей, їх оцінка; дослідження і - оцінка процесів детермінації і причинності злочинності, її змін відмінностей; розробка рекомендацій боротьби з злочинністю, і навіть методологією й методики кримінологічних досліджень.

Зв'язок кримінології коїться з іншими науками

Слід зазначити, що злочинність завжди займала одне з чільних місць серед найгостріших соціальних проблем, хвилюючих думку. Сьогодні кримінологія довела свою необхідність, і самостійність як галузі науки, яка передбачає наявність спеціалістів-професіоналів. Багато рекомендації специалистов-криминологов передаються інших фахівців: економістам, соціологам, юристам різного профілю їхнього докладного пропрацювання з урахуванням наукових знань і розробки всього комплексу конкретних заходів з усунення про причини і умов кримінальних явищ. Доробок кримінологів використовують фахівці у сфері інших наук з так званого кримінального циклу: кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого права, криміналістики, судової статистики, кримінальної психології. У підручниках по кримінології відзначається тісний зв'язок кримінології з прокурорським наглядом, цивільне право і процесом, іншими правовими спеціальностями, і навіть іншими громадськими науками: правоведением, філософією, політологією, соціологією, економікою, демографією, соціальної і загальної психологією, статистикою та інших.

Сфера загального інтересу кримінології і наук кримінального процесу саме, судоустрою, прокурорського нагляду – правовідносини, пов'язані з процесуальним нормотворчеством і правозастосовчої діяльністю органів дізнання, слідства, суду, прокуратури з виявлення й усунення про причини і умов злочинності.

До правознавства кримінологія належить, оскільки студійовані нею явища мають характеристику, що базується на кримінально-правових поняттях "злочин", "злочинець", а причини умови злочинності, особистість злочинця пов'язані з дефектами правосвідомості, правової з психології та т.п. Разом про те вивчення злочинності як явища загалом, про причини і умов, особистості злочинця, заходів запобігання злочинності не вкладається лише у рамки правових характеристик, аналізу правовідносин і у сферу соціології, науки про суспільство. Особливо велике значення має соціології до вивчення про причини і умов злочинності, і навіть особистості злочинця.

І тоді водночас розгляд проблем злочинності з погляду лише однієї – єдиною науки, тієї ж соціології, приміром, незмінно виявляється однобоким і з цього завжди достовірним. Завдання кримінології має полягати у цьому, щоб їх висновки постійно використовувалися юристами розробки кримінального законодавства й у практики застосування кримінального права, та її дані бралися до уваги для дослідження фактів злочинності або антигромадського поводження з урахуванням методів і теорії громадських наук, пристосованих з метою кримінології.

Криминология широко користується даними правової статистики. Оскільки кримінологія має своїм предметом щодо масові явища, то однією з її основних методів зі збирання й аналізу інформації служить статистичний метод. Дані кримінальної статистики органів внутрішніх справ, прокуратури й суду, інформація, отримана внаслідок конкретних кримінологічних досліджень, дають картину злочинності, її про причини і умов, особистості злочинців та ефективності застосовуваних заходів.

Науки державного устрою і адміністративного права надають кримінології матеріал про адміністративні проступки, чимало з яких нерідко переростають в злочину, і навіть про завдання й функціях державних громадських формувань у сфері профілактики правопорушень. Натомість кримінологія досліджує завдання, утримання і результативність діяльності цих органів прокуратури та організацій, вивчає співвідношення профілактики правопорушень.

Дані наук громадянської непокори і сімейного права йдуть на вивчення завдань, місця, дієвості правових заходів для стабілізації сім'ї, охороні материнства та дитинства, із запобігання побутових злочинів і злочинів неповнолітніх.

Практичні працівники кримінального правосуддя (кримінальний суд, поліція, органи виконання покарання) схильні розглядати криминологию як науки, що занадто далеко відійшла конкретної дійсності. Часто ведуть справи, спираючись на сформовані стереотипи про "людської природі". Але перед кримінологією стоять складні і насущні проблеми дослідження з допомогою наукових методів соціальних і психологічних взаємозв'язку злочинності і антигромадського поведінки.

Принципове питання відповідності кримінології та інших наук тривалий час викликав дискусії. Адже кримінологія, як і генетика чи кібернетика – наука зі складною долею. Упраздненная наприкінці 20-х, вона знову відродилася і має визнання з початку 1960-х.

Нині Шнайдер характеризує криминологию як міждисциплінарну науку, вважаючи, що кримінолог може бути юристом і обществоведом1, плюс відповідну професійну підготовку. З питання є кілька різних точок зору. Перша у тому, що кримінологія – це соціологія злочинності. Наприклад, У і у Великобританії вона вивчається соціологами, а чи не юристами. Друга позиція у тому, що кримінологія – юридична наука. У Східній Європі й Росії криминологию викладають на юридичних факультетах, розглядаючи її як жодну з юридичних спеціальностей. Третя позиція у тому, що криминологическое дослідження

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Криминология

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Криминология

Класична школа кримінології XVIII в. Ч. Беккариа "Про злочинах і покарання"
Тип роботи: реферат
ХРИСТИЯНСЬКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭЕОНОМИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РЕФЕРАТ

студентки 5 курсу гуманітарного факультету

Навчальна дисципліна: «Психологія отклоняющегося поведінки»

 

Тема: «КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА КРИМИНОЛОГИИ

XVIII в. Ч.

Завантажити
Коротка характеристика основних про причини і умов, сприяють зростанню злочинності на сучасний період
Тип роботи: реферат
У юридичної літератури за злочинністю розуміється громадське явище, що полягає в соціально зумовленому відхиленні, поведінці окремих членів товариства від норм, встановлених кримінальним законодавством. Проте якщо з погляду просторового пояснення Завантажити
Криминология: методика вивчення злочинності
Тип роботи: реферат
ПРЕСТУПНОСТЬ І МЕТОДИКА ЇЇ ВИВЧЕННЯ.

Запровадження.

Злочинність, як відомо, соціальне явище, супроводжує людство стільки часу, скільки існує самого суспільства...

Криминология - наука, вивчає (узагальнено кажучи) злочинність.

Завантажити
Предмет кримінології
Тип роботи: реферат
ОГЛАВЛЕНИЕ
Запровадження . . . . . . . . . . . 1
1. Поняття кримінології . . . . . . . . 2
2. Предмет кримінології . . . . . . . . 4
а) злочинність . . . . . . . . . 4
б) причини злочинності . . . . . . .
Завантажити
Становлення і сучасний стан кримінології. Основні етапи його розвитку
Тип роботи: реферат
Л Є До Ц І Я
Тема № 2. СТАНОВЛЕНИЕ І СУЧАСНЕ
СТАН КРИМИНОЛОГИИ.
ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ.
Завантажити
Питання по кримінології
Тип роботи: шпаргалка
Деякі чинники молодіжної злочинності у Росії
Проведене криминологическое дослідження виявило: серед ряду факторів, зумовлюючих підвищення суспільної небезпечності злочинності останніх, слід виділити несприятливі тенденції у характері і ди
Завантажити