Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Інформатика сьогодні скачати

Розділ: кібернетикаТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

ВИСТАВУ ПРО ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 2

РОЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ У РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА 2

Роль і значення інформаційних революцій 2

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗМІНИ ДО ІТ 7

ТРИ КАЧЕСТВЕННЫХ СКАЧКА У ІТ - ТРИ ВЕЛИКИХ ФЕНОМЕНА 8

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГІЙ 8

ВИСТАВУ ПРО ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ РОЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ У РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

Що таке процес інформатизації суспільства

Діяльність окремих осіб, груп, колективів і закупівельних організацій нині всі більшою мірою починає залежати від своїх інформованості та здібності змогли ефективно використати інформацію. Перш ніж робити якісь дії, необхідно провести велику роботу зі збору і переробки інформації, його осмислення та аналізу. Відшукування раціональних рішень на будь-якій сфері вимагає опрацювання великих обсягів інформації, що інколи вимагає залучення спеціальних технічних засобів.

Зростання обсягу інформації особливо можна помітити у середині XX в. Лавиноподібний потік інформації обрушилася людини, аби дати йому можливості сприйняти цю інформацію повною мірою. У щодня що постає новому потоці інформації орієнтуватися ставало дедалі складніше. Інколи вигідніше стало створювати новий матеріальний чи інтелектуальний продукт, ніж вести розшук аналога, зробленого раніше. Освіта великих потоків інформації обумовлюється:

надзвичайно швидким зростанням кількості документів, звітів, дисертацій, доповідей тощо., у яких викладаються результати наукових і опьггно-конструкторских робіт;

постійно увеличивающимся числом періодичних видань по рыным областям людської діяльності;

появою різноманітних даних (метеорологічних, геофізичних, медичних, економічних пріоритетів і ін.), записуваних зазвичай на магнітних стрічках і тому які у сферу дії системи комунікації.

Роль і значення інформаційних революцій

У розвитку цивілізації сталося кілька інформаційних революцій – перетворень громадських відносин через кардинальних змін - у сфері обробки інформації. Наслідком таких перетворень було придбання людським суспільством нової якості.

Перша революція пов'язані з винаходом писемності, що призвело до чи якісному і кількісному стрибка. З'явилась би можливість передачі знань від покоління до поколінням.

Вто р а я (середина XVI в.) викликана винаходом друкарства, яке радикально змінило індустріальне суспільство, культуру, організацію діяльності.

Т р е т т я (кінець XIx в.) обумовлена винаходом електрики, завдяки якому вона з'явилися телеграф, телефон, радіо, дозволяють оперативно передавати й накопичувати інформацію у кожному обсязі.

Ч е тонн на е р т а я (70-ті рр. XX в.) пов'язані з винаходом мікропроцесорної технологій і появою самого персонального комп'ютера. На мікропроцесорах і інтегральних схемах создакугся комп'ютери, комп'ютерні мережі, системи передачі (інформаційні комунікації). Цей період характеризують три фундаментальні інновації:

перехід від механічних і електричних коштів перетворення інформації до електронних;

мініатюризація всіх вузлів, пристроїв, приладів, машин;

створення программно-управляемых пристроїв і процесів.

До сформування більш цілісного уявлення про эом періоді доцільно позна-

комигься з наведеної нижче довідкою про зміну поколінь електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) і зіставити ці дані з етапами у сфері обробітку грунту і передачі информацин.

Довідка про зміну поколінь ЕОМ. 1-е покоління (початок 50-x рр.). Элементная база – електронні лампи. ЕОМ відрізнялися великими габаритами, великим споживанням енергії, малим швидкодією, низькою надежностъю, програмуванням в кодах.

2-ге покоління (з кінця 50-x рр. ). Элементная баа – напівпровідникові элеменгы. Поліпшилися проти ЕОМ попереднього покоління все технічні характеристики. Для програмування використовуються алгоритмічні мови.

3-тє покоління (початок бо-х гт.). Элементная база – інтегральні схеми, багатошаровий друкований монтаж. Різке зниження габаритів ЕОМ, підвищення його надійності, збільшення продуктивності. Доступ з віддалених терміналів.

4-те покоління (з середини 70-x рр.). Элементняя бма – мікропроцесори, великі інтегральні схеми. Поліпшилися технічні характеристики. Масовий випуск персональних комп'ютерів. Напрями розвитку: потужні многопроцессорные обчислювальні системи із високим производигельностью, створення дешевих микроЭВМ.

5-те покоління (з середини1980-х рр.). Почалася розробка інтелектуальних комп'ютерів, доки що увінчалася успіхом. Впровадження у всі сфери комп'ютерних мереж, і об'єднання, використання розподіленої обробки даних, повсюдне застосування комп'ютерних інформаційних технологій.

Остання інформаційна революція висуває першому плані появу нової галузі – інформаційну індустрію, пов'язану з виробництвом технічних засобів, методів, технології виробництва нових знань. Найважливішими складовими інформаційної індустрії стають всі види інформаційних технологій, особливо телекомунікації. Сучасна інформаційна технологія спирається на досягнення у галузі комп'ютерна техніка і зв'язку.

Інформаційна технологія (ІТ) – процес, використовує сукупність засобів і методів збору, обробітку грунту і передачі (первинної інформації) щоб одержати інформації нової якості про стан об'єкта, процесу чи явища.

Телекомунікації – дистанційна передача даних з урахуванням комп'ютерних мереж, і сучасних засобів зв'язку.

Примітка. Докладний аналіз видів інформаційних технологій розглянутий в подразд. 3.3 і 3.4.

Ускладнення індустріального виробництва, соціальної, економічної і політичною життя, зміна динаміки процесів в усіх галузях діяльності привели, з одного боку, до зростання потреб у знаннях, з другого – до створення нових засобів та способів задоволення цих потреб.

Бурхливий розвиток комп'ютерна техніка та інформаційних технологій послужили потужним поштовхом до розвитку суспільства, побудованого на використанні різноманітної інформації і названих інформаційного суспільства.

Як розуміють вчені інформаційне суспільство

Японські вчених вважають, що у суспільстві процес комп'ютеризації дасть людям доступом до надійним джерелам інформації, позбавить їхню відмінність від рутинної роботи, забезпечить високий рівень автоматизації обробки інформацією виробничу краще й соціальної сферах. Рушійною силою розвитку суспільства має стати виробництво інформаційного, а чи не матеріального продукту. Матеріальний ж продукт ствнет більш інформаційно ємним, що означає збільшення частки інновацій, дизайну і маркетингу у його вартості.

У суспільстві зміняться як виробництво, а й увесь спосіб життя, система цінностей, зросте значимість культурних розваг стосовно матеріальних цінностей. У порівняні з індустріальним суспільством, де всі спрямоване виробництво та споживання товарів, в суспільстві виробляються споживаються інтелект, знання, що зумовлює збільшення частки розумової праці. Від людини знадобиться здатність творити, зросте попит на знання.

Матеріальною і технологічного базою інформаційного суспільства стануть різноманітних системи з урахуванням комп'ютерна техніка і комп'ютерних мереж, інформаційної технології, телекомунікаційної зв'язку.

Інформаційне суспільство – суспільство, у якому більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, переробкою й реалізацією інформації, особливо вищої її форми – знань.

У реальної практиці розвитку науку й техніки передових країн кінці XX в. поступово набуває зримих обрисів створена теоретиками картина інформаційного суспільства. Прогнозується перетворення усієї світової простору у єдиний комп'ютеризоване та інформаційний співтовариство людей, що у електронних квартирах і котеджах. Будь-яке житло оснащено різноманітними електронними приладами й комп'ютеризованими пристроями. Діяльність людей зосереджуватиметься головним чином обробці інформації, а матеріальне виробництво і виробництво енергії буде покладено машини.

Вже опубліковано ряд фактичних матеріалів, які свідчать, що це утопія, а неминуча реальність недалекого майбутнього.

Приклад 1.1. За даними соціологічного дослідження, проведеного на США, вже нині 27 млн. працюючих можуть здійснити своєї діяльності, виходячи з дому, а 1/3 всіх недавно зареєстрованих фірм полягає в широке використання самостійної зайнятості. У до категорії самостійно зайнятих віднесли: в 1980 р. – 5,7 млн. людина, 1989 р. – 14,6 млн., а 1995 р. – 20,7 млн. людина.

При перехід до інформаційного суспільства постає нове індустрія переробки інформації з урахуванням комп'ютерних і телекомунікаційних інформаційних технологій.

Ряд учених виділяють характерні риси інформаційного суспільства:

розв'язано проблему інформаційного кризи, тобто. дозволено протиріччя між інформаційної лавиною і сучасних інформаційних голодом;

забезпечений пріоритет інформації з порівнянню коїться з іншими ресурсами;

головною формою розвитку стане інформаційна економіка;

основою суспільства буде закладено автоматизовані генерація, зберігання, обробка і знань з допомогою новітньої інформаційної техніки і техцологии;

інформаційна технологія придбає глобального характеру, охоплюючи всі сфери соціальної деятельностй людини;

формується інформаційне єдність всієї людської цивілізації;

з допомогою коштів інформатики реалізований вільний доступ кожної людини до інформаційних ресурсів всієї цивілізації;

реалізовані гуманістичні принципи управління суспільством, і на довкілля.

Крім позитивних моментів прогнозуються і небезпечні тенденції:

дедалі більшого впливу на суспільство засобів;

інформаційні технології можуть зруйнувати приватне життя покупців, безліч організацій; існує проблема відбору якісної й достовірною інформацією;

багатьом людям буде складно адаптуватися до середовища інформаційного суспільства. Існує небезпека розриву між "інформаційної елітою" (людьми, що займаються розробкою інформаційних технологій) і споживачами.

Найближче шляху до інформаційного суспільства стоять країни з передовою інформаційної індустрією, до які слід віднести США, Японію, Англію, Німеччину, країни Західної Європи. У цих країнах це вже давно однією з напрямів державної політики є напрям, що з інвестиціями і інновацій в інформаційну індустрію, у розвиток комп'ютерних систем і телекомунікацій.

Федеральний закон20 лютого 1995 року № 24-ФЗПринят Державної Думой25 січня 1995 року

Про інформацію, інформатизації і захист інформації

Глава 4.

Глава 4. Інформатизація, інформаційні системи, технологій і кошти забезпечення

Стаття 16. Розробка і виробництво інформаційних систем, технологій і коштів на свою забезпечення

Стаття 17. Право власності на інформаційні системи, технологій і кошти забезпечення

Стаття 18. Право авторства право власності на інформаційні системи, технологій і кошти забезпечення

Ст.19. Сертифікація інформаційних систем, технологій, коштів на свою забезпечення і ліцензування діяльності з формуванню та використання інформаційних ресурсів

Глава 4. Інформатизація, інформаційні системи, технологій і кошти забезпечення

Стаття 16. Розробка і виробництво інформаційних систем, технологій і коштів на свою забезпечення

1. Усі види виробництва інформаційних систем та мереж, технологій і коштів на свою забезпечення становлять спеціальну галузь економічної діяльності, розвиток визначається державної науково-технічної й промислової політикою інформатизації.

2. Державні і недержавні організації, і навіть громадяни мають рівних прав розробці і виробництво інформаційних систем, технологій і коштів на свою забезпечення.

3. Держава створює умови щодо проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт у царині розробки і виробництва інформаційних систем, технологій і коштів на свою забезпечення. Уряд Російської Федерації визначає пріоритетні напрямки розвитку інформатизації й встановлює порядок фінансування.

4. Розробка і експлуатація федеральних інформаційних систем фінансуються із засобів федерального бюджету за статті витрат "Інформатика" ("Інформаційне забезпечення").

5. Органи державної статистики що з Комітетом за Президента Російської Федерації з економічної політики інформатизації встановлюють правила обліку, і аналізу становища галузі економічної діяльності, розвиток визначається державної науково-технічної й промислової політикою інформатизації.

Стаття 17. Право власності на інформаційні системи, технологій і кошти забезпечення

1. Інформаційні системи, технологій і кошти забезпечення може бути об'єктами власності фізичних юридичних осіб, держави.

2. Власником інформаційної системи, технологій і коштів на свою забезпечення визнається фізичне чи юридична особа, коштом якого ці об'єкти зроблено, придбано чи одержані порядку наслідування, дарування або іншим суб'єктам законним способом.

3. Інформаційні системи, технологій і кошти забезпечення входять у склад майна суб'єкта, здійснює права власника чи власника цих об'єктів. Інформаційні системи, технологій і кошти забезпечення виступають товару (продукції) за дотримання виняткових прав їх розробників. Власник інформаційної системи, технологій і коштів на свою забезпечення визначає умови використання цієї категорії продукції.

Стаття 18. Право авторства право власності на інформаційні системи, технологій і кошти забезпечення

Право авторства право власності на інформаційні системи, технологій і кошти забезпечення можуть належати різним особам. Власник інформаційної системи, технологій і коштів на свою забезпечення зобов'язаний захищати права їх автора відповідно до законодавством Російської Федерації.

Ст.19. Сертифікація інформаційних систем, технологій, коштів на свою забезпечення і ліцензування діяльності з формуванню та використання інформаційних ресурсів

1. Інформаційні системи, бази й банки даних, призначені для інформаційного обслуговування громадян і організації, підлягають сертифікації гаразд, встановленому Законом Російської Федерації "Про сертифікації продукції та послуг".

2. Інформаційні системи органів структурі державної влади Російської Федерації органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації, інших органів, організацій, які обробляють документовану інформацію з обмеженою доступом, і навіть засоби захисту цих систем підлягають обов'язкової сертифікації. Порядок сертифікації визначається законодавством Російської Федерації.

3. Організації, виконують роботи у сфері проектування, виробництва засобів захисту інформації та обробки персональних даних, отримують ліцензії цей вид діяльності. Порядок ліцензування визначається законодавством Російської Федерації.

4. Інтереси споживача інформації під час використання імпортної продукції інформаційних системах захищаються митні органи Російської Федерації з урахуванням міжнародної системи сертифікації.

Президент Російської Федерації Б.ЕльцинМосква, Кремль.20 лютого 1995 року. № 24-ФЗ

Закон опубликован:20 лютого 1995 року, "Збори законодавства РФ", № 822 лютого 1995 року, "Російська газета", № 39

КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗМІНИ ДО ІТ

У 1980-х роках відбувся низку якісних змін - у ІТ. Деякі їх усвідомлювалися поступово (наприклад, розвиток архітектури та стандартів відкритих систем), інші, як феномен персональних обчислень, входили у життя значно більше революційним шляхом. Розглянемо коротко, щоб ці зміни дедалі більше обмежували застосування класичних методів системного проектування, вимагаючи нових підходів з розробки суто "комп'ютерних" компонентів ІВ. Далі, у другій частині буде розглянуто, щоб ці зміни допомагали також появі BPR.

ТРИ КАЧЕСТВЕННЫХ СКАЧКА У ІТ - ТРИ ВЕЛИКИХ ФЕНОМЕНА

Нарешті, до кінця 80-х - початку 90-х в усьому світі як розробниками, а й користувачами були усвідомлені три справді революційних феномена. Вони почали дедалі ширше укладати вітчизняну практику, якісно змінюючи діяльність компьютеризованных підприємств:

1.Феномен персональних обчислень, заснований на постійної доступності працівникові можливостей ЕОМ, насамперед - на використанні персональних комп'ютерів. Феномен у тому, що в багатьох видах інформаційних, проектних і управлінських робіт зникла потреба у работниках-исполнителях (друкарках, чертежниках, делопроизводителях та інших.), є посередниками між формулюванням завдання і його рішенням.

2.Феномен кооперативних технологій, котра перебувала комп'ютерної підтримці спільної узгодженої роботи групи працівників над одним проектом. Цього феномену виник з урахуванням суми методів, які забезпечують управління доступом члени групи до різних частин проекту, управління версіями і редакціями проектної документації і узгодженим виконанням робіт у послідовної процедурі робіт, управління

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Інформатика сьогодні

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Інформатика сьогодні

Інформаційні технологій і кошти забезпечення як об'єкти інформаційних правовідносин
Тип роботи: контрольна робота

Федеральне агентство за освітою Російської Федерації

Державне освітнє установа

вищого професійної освіти

Тихоокеанський державний університет

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ

 

Кафедра Інформаційне пра

Завантажити
Застосування комп'ютерних інформаційних технологій у створенні установчих документів на підготовку діяльності фірми ТОВ "Медиатур"
Тип роботи: контрольна робота

Зміст

1. Опис діяльності фірми

2. Фірмовий знак

3. Установчі документи фірми на підготовку до діяльності

4. Схема реєстрації суспільства з обмеженою відповідальністю

5. Штатний розклад фірми

6. Договір ст

Завантажити
Впровадження нових комп'ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховний процес
Тип роботи: реферат
Нині всіх рівнях системи освіти ведеться робота з переходу на профільне навчання. У Воронезької області розробити концепцію профільного навчання на 2003-2006 роки, розпочато роботу з її впровадження у шкільну практику. У Елань-Коленовской середньоЗавантажити
Злочини у сфері інформаційних і комп'ютерних технологій
Тип роботи: реферат
Нижегородський Державний Університет.
Юридичний Факультет.
Курсова робота
По Кримінального праву РФ.
Тема: Злочини у сфері інформаційних і комп'ютерних технологій.
Выполнил:
Студент 3 курсу групи ****
Завантажити
Інструментальні кошти комп'ютерних технологій інформаційного обслуговування управлінської діяльності
Тип роботи: реферат

МОСКОВСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РЕФЕРАТ з дисципліни:

Інформаційні технології управління

Тема: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

           

Завантажити
Ефективне управління навчальної діяльністю з допомогою комп'ютерних інформаційних технологій
Тип роботи: реферат
І.Н. Голіцина
Запровадження Нині, коли освітні установи усього світу отримали доступом до інформаційних ресурсів Всесвітньої Інтернету, реальністю стало використання комп'ютерна техніка у навчанні, дедалі більше пильна увага педагогів
Завантажити