Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама


Товари

Реферат на тему Рання профілактика злочинності неповнолітніх скачати

Розділ: кримінологіяТип роботи: реферат
Страница 1 из 27 | Следующая страница

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження.

1. Актуальність теми дослідження.

2. Мету й завдання дипломної роботи.

3. Історіографія.

4. Методологічні основи зовнішньої і методи дослідження.

5. Оговорки.

3

5

7

16

19

Глава I. Криминологическая характеристика злочинності неповнолітніх і його профілактика.

I.1. Стан, структура і динаміка злочинності неповнолітніх.

I.2. Поняття і системи профілактики злочинності

неповнолітніх.

20

28

Глава II. Поняття, обгрунтування та організаційні принципи ранньої профілактики злочинності несвершеннолетних.

II.1. Поняття та обґрунтування ранньої профілактики злочинності неповнолітніх.

II.2. Принцип ефекту позитивної мети перетвориться на ранньої профілактиці злочинності неповнолітніх.

II.3. Принцип пріоритету духовності у ранній профілактиці злочинності неповнолітніх.

II.4. Принцип наступності у ранньої профілактиці злочинності неповнолітніх.

40

66

70

80

Глава III. Рання профілактика злочинності неповнолітніх у ній.

92

Глава IV. Рання профілактика злочинності неповнолітніх в загальноосвітньому установі.

IV.1. Педагогіка ненасильства.

IV.2. Педагогіка здорового споживання.

IV.3. Педагогіка духовно-моральних основ сім'ї.

IV.4. Педагогіка правового виховання.

137

145

159

169

185

Укладання.

196

Список використаних джерел постачання та літератури.

200

Додатка.

206

“Наставь юному при початку шляху його;

не ухилиться від цього,

що й зостариться” (Притч. 22:6)

Запровадження.

1. Актуальність теми дослідження.

Зростання злочинності у Росії, зокрема неповнолітніх, внаслідок те, що крім впливу соціально-економічних причин, такі високі духовні національні цінності буття як самоцінність особистості кожної людини, прагнення доброті і відкидання насильства стосовно іншим, любов до Батьківщині і турбота про ближніх за умов деструктивних змін - у життя втратили своє значення. У зв'язку з цим, завдання духовно-морального відновлення сучасного суспільства через духовно-ориентированное виховання підростаючого покоління росіян стає водночас і завданням ранньої профілактики злочинності неповнолітніх.

Актуальність даної роботи у тому, що у сучасної кримінології і концепціях державної політики боротьби з злочинністю дедалі більша увага приділяється співвідношенню процесу криміналізації громадських відносин із процесами, що відбуваються у Московській духовній сфері суспільства. Так було в розділі третьому концепції національної стратегії безпеки РФ, затвердженої Указом від 17 грудня 1997 р. № 1300, серед причин зростання злочинності названо зниження духовно-морального потенціалу суспільства, а розділі 4 пріоритетним значенням боротьби з злочинністю визнано формування заходів дієвою соціальної профілактики та виховання законослухняних громадян. Проте, попри зросле увагу цієї проблеми, досліджень з питань, що з профілактикою “нематеріальних” чинників злочинності, зокрема неповнолітніх, взагалі обмаль.

У межах даної дипломної роботи з ранньої профілактикою злочинності неповнолітніх розуміється цілеспрямована социально-педагогическая діяльність сім'ї та навчальних закладів дошкільного й середнього загальної освіти, інших державних та громадських установ і закупівельних організацій, спрямовану запобіжне усунення ризику виникнення отклоняющегося поведінки неповнолітніх у вигляді формування в них здорового правосознания1, социально-полезных навичок та інтересів.

Запропонована концепція ранньої профілактики злочинності неповнолітніх у дипломній роботі відповідає новітнім тенденціям міжнародного права – нормативним і рекомендаційним актам ООН, і навіть напрямам сучасної вітчизняної кримінології, розбір яких представлено главі II параграфі 1.

Порівняно з спеціальної профілактикою злочинності концепція ранньої профілактики злочинності неповнолітніх (далі РППН) має чотирма відмітними ознаками. По-перше, проведення запобіжних заходів має здійснюватися набагато раніше появи небезпеки скоєння правопорушення чи виникнення суспільно-небезпечного поведінки. По-друге, “объектами”2 ранньої профілактики є всі несовершеннолетнее населення, Не тільки такі, що у социально-опасном становищі. По-третє, відповідно до цієї концепцією традиційні елементи профілактики такі, як обмеження, усунення, нейтралізація криміногенних факторов3, доповнюються у ранній профілактиці важливим елементом заміщення їхньої негативної дії шляхом цілеспрямованого виховання в дітей здорового правосвідомості, социально-полезных навичок та інтересів, створення умов формування стійкого законослухняного поведінки. По-четверте, активними суб'єктами профілактичних заходів є, передусім, сім'я" і навчальними закладами дошкільного й середнього загальної освіти.

Розкриття перелічених відмінностей РППН разом із концепцією необхідність формування стійких социально-полезных навичок, розвитку духовних, моральних та правових цінностей становлять наукову новизну работы4. Новизна цієї роботи доповнюється також тим, що це тема цілою з яких складається аспектів, незважаючи на актуальність і затребуваність, є мало дослідженої кримінологія.

2. Мету й завдання дипломної роботи.

Метою згаданої роботи є підставою пропозицію заходів й рекомендацій із формування активного стійкого законослухняного поведінки неповнолітніх як однієї з фундаментальних напрямів ранньої профілактики злочинності неповнолітніх. Особливостями запропонованих заходів є переконаність автора у цьому, що за умови сформованій багатовікової правової культури у Росії викладання, наприклад, у навчальних закладах власне основ права має неодмінно випереджатися створенням умов морального та духовної розвитку дітей, як у самій сім'ї, і у навчальних закладах. Цю позицію полягає в непрекращающих свою дію у житті ідеях, висловлених ще митрополитом Иларионом в “Слові закон і благодаті”, у тому, що російське правосвідомість має значно тіснішу зв'язку з етичними та духовними цінностями людини у на відміну від європейського правосвідомості. Мотивація до виконання закону (для даної роботи кримінальних заборон) за умов триваючого російської кризи у цьому контексті, тим паче, мусить бути підкріплена етичними та духовними установками людини (неповнолітнього).

У суспільній свідомості Росії, діях структурі державної влади, знаходить себе у нормативно-правові акти, дедалі частіше зустрічаються положення про коригуванні державної політики щодо підростаючого покоління. Наприклад, в постанові Уряди Москви від 30 січня 2001 р. N 100-ПП "Про укомплектуванні штатів районних Управ фахівцями з охороні прав дітей" сказано про необхідність посилення соціально виховної роботи із наркозалежними підлітками, молоддю цілях профілактики її протиправних дій. Змінилися підходи й у федеральної державній валютній політиці. У преамбулі Федерального Закону “Про основні гарантії прав дитини на Російської Федерації” зазначено, що з принципів дітей до повноцінного життя у суспільстві є виховання у яких високі морально-етичні якості – ідеї, що цілком відсутні до закону “Про освіту”, прийнятому п'ятьма роками раніше, коли впоєність лібералізацією освіти, ідеями самореарелизации, творчості, правами людини уяву і дитини залишала мало місця увазі до проблем свободи, а й відповідальності, як прав, а й обов'язків. Це означає факт державного визнання, що з умов повноцінної підготовки дитину до життя жінок у суспільстві є виховання високі морально-етичні якості. Отже, обгрунтування на сучасному розвитку суспільства зв'язки цієї постулату із загальним процесом формуванням правосвідомості неповнолітніх, пропозицію заснованої в цій зв'язку цілісної концепції РППН, і навіть розкриття змісту цієї профілактики мета даної роботи.

Основних завдань цього дослідження як коштів досягнення цієї мети роботи чотири, порядок розгляду збігаються з загальної структурою диплома.

Перше завдання залежить від обгрунтуванні потреби у сучасних умовах реалізації концепції РППН задовго перед тим, як виникає небезпека социально-опасного поведінки дитини ( глава II параграф 1 ).

Другий завданням, якої відповідають параграфи 2, 3, 4 глави II, розкриття основних принципів ранньої профілактики злочинності неповнолітніх (принципи ефекту позитивної мети, пріоритету духовності та національно-культурної наступності).

За позитивного рішення третьої завдання проводиться аналіз социально-опасных умов дітей в неблагополучних сім'ях, і пропозицію заходів для підвищення педагогічної компетентності та виховання відповідальності батьків (глава III).

Четверта завдання залежить від аналізі труднощів сучасної школи, як суб'єкта ранньої профілактики та пропозиції концепцій педагогіки ненасильства, педагогіки здорового споживання, педагогіки духовно-моральних основ сім'ї та педагогіки правового виховання (глава IV).

Особливого значення для теми даної роботи має “наскрізна”, що об'єднує вищезгадані завдання проблема кримінологічного розгляду таких негативних домінант особистості як егоїзм і егоцентризм і пропозиції заходів для їх профілактику.

3. Історіографія по ранньої профілактиці злочинності неповнолітніх (російська).

Рання профілактика злочинності неповнолітніх - комплексна наукова проблема, що є “область перетину” предметів вивчення, з одного боку – педагогіки і психології, з іншого боку – кримінології. Особливий внесок у розвиток теми внесли Аванесов Г.А. і Миньковский Г.М. Поняття ранньої профілактики злочинності неповнолітніх впровадили науковий обіг у середині шістдесятих років (у літературі запровадження цього терміна приписується Г.М. Міньковському) 5.

Як бачимо, до періоду шістдесятих років були відсутні об'єктивні умови для наукової розробки проблеми РППН. Адже наукові концепції у тому, що раннепрофилактические заходи можуть відбуватися набагато раніше виникнення злочинного поведінки особи, могли виникнути тільки тоді ми, коли разом з зміною цілей кримінальної політики об'єктивно розширилися соціальні можливості і рівень втручання у життя суспільства. Як відомо, на той час думки про цілі кримінальної політики (а про соціальних можливостях держави) були інші. Тож якщо остаточно ХІХ ст. кримінальна законодавство відігравало переважно каральну роль, то кінці в XIX ст. зі зростанням соціальних функцій держави отримують активне поширення гуманістичні погляди, відповідно до якими потрібно було проводити соціальну реабілітацію злочинців, Не тільки карати порушення закону. Особливо активно ця гуманізація уявлень торкнулася неповнолітніх злочинців проти яких, наприклад, відомий фахівець із карному праву Кистяковский А.Ф. вважав, головним їм має не покарання, а виправлення і воспитание6 (зрештою було офіційно визнано, що навчальні заклади для неповнолітніх є каральними установами) 7.

З початку періоду затвердження гуманістичних почав у кримінальної політики держави власне і починають своє наукове історію дослідження з профілактиці злочинності неповнолітніх. Щоправда, спочатку дослідження (особливо активизировавшиеся в двадцяті роки) носили виключно характер профілактики рецидивних злочинів: це був область перетину коррекционной педагогіки і кримінології, не затрагивавшая допреступное поведінка особи. Серед типових за поглядами робіт минулих років може бути роботи Гришакова Н.П. “Дитяча злочинство й боротьби з ній шляхом виховання” (1923) і Куфаева В.І. “Педагогічні заходи боротьби з правопорушеннями неповнолітніх” (1927) 8. Після цього треба тридцятирічний період відсутності розробок як із профілактики злочинності неповнолітніх, а й кримінологічних досліджень: за часів кримінологія було заборонено.

З часу відродження кримінології наукові дослідження з цій вічній темі у другій половині шістдесятих і першою половині 70-х років не проводилися, у літературі минулих років в монографіях зазвичай поняття не згадувалось у класифікації етапів профілактики, давалося визначення та коротка характеристика РППН, що при різних авторів принципово нічим не відрізнялася.

У цей час шістдесятих-сімдесятих років певна увага проблемам ранньої профілактики починає приділятися на роботах педагогів та психологів, Не тільки кримінологів. Проте, вони у роки, з погляду, досліджували переважно педагогічну, общевоспитательную грань ранньої профілактики, залишаючи осторонь її криминологическую сущность9.

Зростання досліджень з проблемам ранньої профілактики розпочиналася наприкінці 1970-х років, що пов'язано, певне, з громадськими змінами у СРСР, розширенню можливостей соціальному вихованню й контролю за неповнолітніми. Свідченням збільшення уваги дослідників до цієї проблеми є спеціальний семінар 26-27 січня 1978 р., який був присвячений спеціально РППН10. До цього періоду було зроблено певні висновки у тому, що відхилення поведінці неповнолітнього творяться у ранньому дитинстві, встановлено їх зв'язку з наступними злочином; проблеми розпещеності дитини, бездоглядності чи аморальності об'єднувалися в комплексну тему педагогічної занедбаності; признанна високою ефективністю і доцільність сполуки правового виховання з нравственным11. Тоді ж сформувалась і певна критична позиція до РППН, подвергавшая сумніву правомірність віднесення цієї теми до предмета кримінології. Таку позицію обіймав Карпец І.І., який писав: “Попередження злочинності адже мусить починатися з з так званого раннього попередження. Питання це складний і явний, як і беззаперечно і те, що кримінологія повинна вивчати аморальні явища, які є преступными…”12.

Водночас у кінці 70-х років остаточно формуються два напрями у РППН, які умовно можна було б назвати як “рання” і “сверхранняя”, різняться друг від одного уявлення по моменту початку РППН. До першого напрямку слід віднести, наприклад, Устінову В.В., котра вважала, що РППН має починатися тільки тоді ми, коли виникають певні відхилення у розвитку неповнолітнього, а сама РППН здійснюється з цілями: а) оздоровлення умов життя і традиції виховання неповнолітніх у разі, коли загрожує нормального розвитку; б) припинення і усунення дії джерел антигромадського впливу неповнолітніх; в) на неповнолітніх, припускають відхилення поведінці, про те, аби дати закріпитися антигромадських поглядам і звичкам” 13.

До другої напрямку слід віднести Аванесова Г.А., найбільш плідна і ще глибоко який розробив загальну теорію соціальної профілактики злочинів, і зокрема ранньої профілактики (цей напрям умовно може бути як “сверхранняя” профілактика, щодо нього відносить себе і автор цих работы)14. Аванесов Г.А. вважав, що профілактика злочинності як найтісніше сближена вихованню, кожна з яких був відповідно профілактична і виховна функція. Так писав: “…виховання і профілактика неможливо знайти ні ізольовані одне одного, ні поставлено у відношенні взаємного підпорядкування. І виховання і профілактика, аналізовані у єдності, забезпечують

Страница 1 из 27 | Следующая страница

Поділіться рефератом Рання профілактика злочинності неповнолітніх

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Рання профілактика злочинності неповнолітніх

Соціально-психологічні особливості злочинності неповнолітніх
Тип роботи: реферат

Запровадження
Запропонована курсова робота присвячена актуальнейшей проблемі сучасності - психологічному аналізу злочинності неповнолітніх. А, щоб кваліфіковано провести такий аналіз, слід визначитися в основних поняттях: злочин і
Завантажити
Психологічні особливості злочинності неповнолітніх
Тип роботи: реферат

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ

 

Кафедра організації розкриття і розслідування злочинів Юридична психологія РЕФЕРАТ

на тему: «Психологічні особливості злочинності неповн

Завантажити
Криминально-психологические особливості злочинності неповнолітніх
Тип роботи: реферат

РЕФЕРАТ

за курсом «Юридична психологія»

«Криминально-психологические особливості злочинності неповнолітніх»

Зміст

 

Запровадження

1. Психологічні чинники формування злочинного поведінки особистості

Завантажити
Особливості злочинності неповнолітніх на матеріалах Красноармейского регіону
Тип роботи: курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Красноармійський міської ліцей “Надія”

Секція права

ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

НА МАТЕРИАЛАХ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РЕГІОНУ

Роботу виконала

Хрипкова Дарія Юріївн

Завантажити
Державна статистична звітність про злочинності. Використання криміналістичних та інших обліків профілактики наркоманії і наркопреступности
Тип роботи: навчальних посібників
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра інформатики, і математики

Основи профілактики наркоманії і наркопреступности

ЛЕКЦІЯ на тему № 7: «Державна статистична звітність про злочинності. В
Завантажити
Загальна характеристика злочинів проти сім'ї та неповнолітніх
Тип роботи: реферат

СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СІМ'Ї І НЕПОВНОЛІТНІХ

План

1. Історія правовим регулюванням злочинів проти сім'ї та неповнолітніх

2. Поняття і різноманітні види злочинів проти сім'ї та неповнолітніх

Завантажити