Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Зміна фізико-хімічного складу грунтів та грунтових вод поблизу шламових комор скачати

Розділ: ЕкологіяТип роботи: доповідь

Козицкая Ю. М., Москвина І. Л., Лопатін До. І., Юсупов І. А., Кислицын З. У.

На території родовищ нафти однією з основні джерела забруднення довкілля є відходи, які утворюються і під час буріння амбарным і безамбарным способами. Зазвичай, у тому в іншому випадках вони розміщуються біля кущових майданчиків (до.) в шламових коморах. Проте, склад відходів варіюється значною мірою. Амбарна технологія буріння передбачає тимчасове накопичення в шламових коморах бурових стічних вод мовби, бурового розчину, бурового шламу (выбуренной породи) та інших технологічних рідин, а безамбарная - виключно выбуренную породу (у відповідність із технологічними особливостями). Найбільш токсичними є бурові стічні води, які є стійкі багатокомпонентні суспензії, містять нафту й війни нафтопродукти, мінеральні і органічні домішки. Задля збереження довкілля та запобігання її забруднення формуються противофильтрационные екрани з глинистих грунтів в комбінації із застосуванням синтетичних нетканих матеріалів (СНиП 2.01.28-85). При недостатньою гідроізоляції дна і стінок шламових комор відбувається винесення забруднюючих речовин на прилеглу територію.

Метою роботи було дослідження відходів буріння, які у шламонакопичувачах різних родовищ Нижневартовского району на стан грунтів та грунтових вод, на прилеглої території.

Об'єктами дослідження були грунтів та грунтових вод у районі 4 шламових комор на кя. №№ 23, 17, 14 і 83 (шламовые комори першої групи), містять відходи буріння по комірної технології, і 2 на до. № 11 (шламовые комори другої групи) - по безамбарной. Проби відбиралися з відривом 100 м вище (квазифон), і навіть 50 і 100 м нижче комори в напрямі поверхового стоку. Результати хімічного аналізу відходів буріння представлені у табл. 1. Досліджені зразки за результатами біотестування ставляться до речовин IV класу небезпеки.

Таблиця 1

Фізико-хімічні показники бурового шламу в коморах кущових підстав. мг/кг

№ рН Cl Zn Mn Cr Ni Pb Cu Нафтопродукти 14 10,22 92,7 46,2 266,2 13,7 14,7 52,5 13,5 3414,6 17 9,72 58,5 75,0 335,8 24,8 18,5 58,9 19,0 1125,1 23 9,98 323,1 128,7 500,0 28,7 41,8 41,1 43,9 1640,8 83 10,03 30,1 34,6 241,9 20,4 11,3 46,6 9,62 425,8 11, ША-1 9,74 159,8 78,0 524,5 37,6 33,4 54,2 20,3 3252,4 11, ША-2 9,30 1739,5 122,1 555,0 40,1 21,1 58,9 14,9 726,9

Коефіцієнти фільтрації грунту стінок шламових комор становлять для до. № 14 - 0,9 м/сут.; № 17 - 3,9; № 23 - 2,1; № 83 - 0,5; № 11 ША-1 - 10,38; ША-2 - 7,74 м/сут. Відповідно до вимог СНиП 2.01.28-85, цей показник ні перевищувати 0,01 м/сут.

Аналіз грунтових вод, на тест-объектах Ceriodaphnia affinis показав, що проба, відібрана в 100 м нижче ША-1 до. № 11, належить до малотоксичной категорії, інші зразки токсичної дії на гідробіонти не надають. Значення рН ґрунтовий води у районі шламових комор першої та другої груп в напрямі стоку збільшуються. Забруднення ґрунтовий води іонами амонію, концентрація яких збільшується в 3-8 разів у районі шламових комор першої групи й у 4-20 раз - другої групи, призводить до зміщення значення водневого показника в лужний бік. Загальний рівень мінералізації грунтових вод, на пробних майданчиках нижче шламових комор кя. №№ 17 і одинадцять значно перевищує значення для квазифоновых проб, що свідчить про вступі з шламових комор розчинів сильних електролітів. Спостерігається позитивна кореляція між рівнем мінералізації і концентрацією хлоридів. Зміст нафтопродуктів і тяжких металів (мідь, хром, марганець, цинк, нікель, свинець, хром, залізо) переважають у всіх досліджених пробах ґрунтовий води перевищують квазифоновые концентрації незначно.

Кислотність грунтів нижче шламових комор і квазифоновых зразків відрізняється незначно, але зміщується в лужний бік. Концентрація хлоридів у ґрунтах з відривом 50 і 100 м від комор першої групи і ША-1 до. № 11 житлом становить квазифоновых значень. Винятком є зразок грунту у районі ША-2, де з їхніми вищий рівень вп'ятеро. Слід зазначити, що у выбуренной породі цього комори зміст хлоридів набагато більше, ніж у сусідніх (табл. 1). Зміст нафтопродуктів на грунті районі шламових комор першої групи і ША-2 до. № 11 достовірно вбирається у квазифоновые величини. З віддалі 50 м нижче ША-1 до. № 11 і комори до. № 17 зміст нафтопродуктів на цих пробах в 1,5 разу вищу. У районі шламових комор другої групи і до. № 23 забруднення грунту важкими металами (цинк, марганець, хром, нікель, свинець і мідь), які у бурових відходах, немає.

На видаленні 50 і 100 м від до. №17 концентрація цинку в 15 разів перевищує фонові й у 2 разу встановлену ПДКп. Аналогічна ситуація щодо нікелю і міді. Концентрація марганцю і свинцю за 25-50 км 50 м вище фонової у і 2 разу, відповідно, але значення становить встановлені нормативи. У районі до. № 83 високі концентрації (в 3-15 разів більше квазифоновых) хрому, нікелю, свинцю і міді відзначаються за 25-50 км 50 і 100 м. З віддалі 50 м від до. № 14 концентрація всіх важких металів перебувають у межах квазифона. Проте, в 100 м від комори значення збільшуються в 3-10 раз, ПДКп не перевищується лише марганцю і свинцю.

Отже, склад відходів, які у шламових коморах залежить від технологічних особливостей буріння, а складу подстилающих порід. За результатами біотестування відходи ставляться до речовин IV класу небезпеки. Винесення забруднюючих речовин межі шламових комор наслідок недостатньою гідроізоляція дна і стінок. Підвищення концентрації амонію і хлоридів призводить до зміни фізико-хімічних властивостей ґрунтовий води - кислотності і мінералізації. У районі шламових комор першої групи відзначається високі концентрації важких металів (у кілька разів перевищують квазифон), а другої групи - хлоридів і нафтопродуктів. Незначне відмінність результатів обстеження ґрунтовий води і грунту в близи комор з відходами буріння амбарным і безамбарным способами зумовлено, мабуть, тим, що як перша група комор експлуатується довше (5-8 років) і забруднюючі речовини вимилися талими і дощовими водами. Вік комор другої групи - 2 року, у відходах збереглася велика кількість водорозчинних сполук. Безамбарный спосіб буріння забезпечує освіту меншої кількості бурових відходів, надають слабке токсично впливає на живі організми (малоопасные). Проте, розміщення їх в накопичувачах, несоответсвующих вимогам тих нормативних документів, причина забруднення довкілля.

Поділіться рефератом Зміна фізико-хімічного складу грунтів та грунтових вод поблизу шламових комор

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Зміна фізико-хімічного складу грунтів та грунтових вод поблизу шламових комор

Перекладка двониткового газопроводу на переході через річку Москва у районі міста Жуковський методом наклонно-направленного буріння
Тип роботи: реферат
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
Кафедра «Водні шляху, порти й електрообладнання»
«До захисту»
Завідувач кафедри
______________
Завантажити
Екологія міст. Забруднення грунтів, води та повітря
Тип роботи: стаття
Будрейко Є. М.
Проблема екології міських територій стоїть у даний час більшої актуальності. По експертних оцінок, вже близько половини людства живе у містах, а до 2050 р. цей показник зросте до70% і перевищить 80% в промислово розвинених к
Завантажити
Ліси першої групи
Тип роботи: реферат
Відповідно до чинним лісовим законодавством, лісу Росії з своєму цільовим призначенням поділяються втричі групи. До першої групи ставляться лісу лісу, основним призначенням якого є виконання водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчЗавантажити
Деякі можливі способи утилізації відходів буріння, а нафтовидобутку
Тип роботи: реферат
Шорникова Е.А.
Характеристика відходів буріння На сучасному розвитку технології нафтовидобутку при експлуатації нафтових родовищ утворюються більше об'ємів відходів, переважне кількість яких накопичується в шламових коморах. На нафтов
Завантажити
Вплив групи, огруппление мислення (з прикладу социально-религиозной групи Свідки Єгови)
Тип роботи: реферат
Реферат на уроках «Соціальна психологія» студента другого курсу групи 47б Максима Линич,(код – е024788)
Ekonomiskas un kulturas Аugstskola
Рига
2003
Запровадження Тема «Вплив групи, огруппление мислення» є одним із
Завантажити
Застосування хімічних речовин групи вуглеводів у розписі тканин
Тип роботи: реферат
Зміст
I . Вуглеводи. 2
II. Класифікація всіх видів вуглеводів. 3
III. Найважливіші представники вуглеводів 4
1. Моносахариды 4
а) Глюкоза 5
Хімічні властивості. 7
Одержання. 7
Завантажити