Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Гарантії місцевого самоврядування скачати

Розділ: муніципальне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Санкт-Петербурзька юридична академія

реферат

По дисципліни: Муниципальное право

На тему: Гарантії місцевого самоврядування

Выполнил:

студент 2 курсу

31 групи

Санкт-Петербург

2003

Зміст

Стр.

Зміст 2

Запровадження 3

Глава 1. Поняття гарантій місцевого самоврядування 4

Глава 2. Види гарантій місцевого самоврядування 6

2.1. Економічні гарантії 6

2.2. Політичні гарантії 7

Організаційні гарантії 9

2.4. Соціальні гарантії 10

2.5. Правові гарантії 11

2.6. Правові форми захисту прав місцевого самоврядування 13

Укладання 15

Література 1

Запровадження

Тема моєї контрольної роботи з муніципальному праву звучить так: Гарантії місцевого самоврядування. З багатьох запропонованих тим я вибрав її не випадково. Вона зацікавила мене своїм актуальністю, фундаментальністю, складністю і глобальністю що порушуються у процесі її вивчення проблем, і навіть величезної значимістю, як у теоретичному, і у практичному плані. На погляд, дана тема може бути банальної і легко засвоювання, але, заглибившись у неї глибше, переконуєшся у протилежному.

Місцеве самоврядування – то окрема сфера життя суспільства. Воно є цілісну систему громадських відносин, пов'язаних із територіальною самоорганізацією населення, самостійно вирішального питання місцевого значення, питання пристрої і функціонування муніципальної влади. Місцеве самоврядування так можна трактувати як: основи конституційного ладу, права населення в самостійного рішення питань місцевого значення, форми народовладдя. Тому місцеве самоврядування, як дуже важливе, комплексне і багатоаспектний явище, вимагає особливо докладного вивчення й розгляду різних його сторін. Моя робота присвячена дослідженню і пізнання місцевого самоврядування з погляду його гарантованості.

Головні мети, поставлених роботі, зводяться до чого: ретельніше вивчити тему «Гарантії місцевого самоврядування», наголошуючи на основних поняттях, термінах, структурних елементах; познайомиться з наукової літературою на цю тему і підставі її аналізу спробувати систематизувати накопичені знання, зробити певні висновки та дати раду основні проблеми, пов'язаних із нею. З вибором теми я визначився, проблема полягає у цьому, чи вдасться мені впоратися з поставленим завданням, поринути у глибини аналізованого питання й не помилитися з висновками.

Глава 1. Поняття гарантій місцевого самоврядування

Найважливішим необхідним умовою повного та ефективного здійснення завдань і державних функцій місцевого самоврядування є гарантированность його прав. Що під цим мається на увазі? Серед правознавців існують різноманітні підходи до визначення поняття «гарантії місцевого самоврядування», хочу розглянути основні їх.

Кутафин Про. Є. і Фадєєв У. І. під гарантіями місцевого самоврядування розуміють всю сукупність умов і коштів, які забезпечують реалізацію і правовий захист місцевого самоврядування. З їхніми погляду, гарантії поділяються на спільні смаки й спеціальні (юридичні). Як загальних гарантій вони розглядають економічні, політичні відносини, духовні підвалини суспільства, як спеціальних – певні правові кошти. Вони свідчать про гарантії, як "про реальних і головних дійових явищах реальному житті, які, однак, стимулюють розвиток місцевого самоврядування, забезпечують стійкість і стабільність у діяльності його органів, створюють реальні змогу найповнішої реалізації норм, які визначають компетенцію органів місцевого самоврядування.

Професор Князєв під гарантированностью розуміє зобов'язання держави у особі регіональних еліт і федеральних органів як не перешкоджати законної діяльності різних управлінських структур, а й сприяти їй (вчасно приймати потрібні закони), сприяти захисту інтересів місцевого самоврядування. Фактично Князєв свідчить, держава настільки "зобов'язане" місцевого самоврядування, що казати про самостійності місцевого самоврядування неможливо, тому що в держави суцільні обов'язки, а й у місцевого самоврядування лише права. Князєв також виділяє спільні смаки й юридичні гарантії. Під загальними розуміються економічні, політичні, соціальні умови, мають вплив (як позитивне, і негативне) на процес самоврядування.

Постовой М. У. говорить про класифікації гарантій, виділяючи економічні, організаційні і правові. Він свідчить про джерела закріплення гарантій: Конституцію РФ, федеральні закони («Про загальні принципи організації місцевого самоврядування РФ», «Про основи муніципальної служби до» та інших.), закони суб'єктів РФ, статути муніципальних утворень й інші нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування.

Професор Говорилин зазначає, що до законодавства, гарантії визначаються і забезпечуються державою. Він підтримує традиційну класифікацію на спільні смаки й спеціальні (правові) гарантії, але розглядає їх за іншому підставі - з погляду суб'єктів гарантованості: гарантії населення муніципального освіти, гарантії прав окремих особистостей, гарантії прав органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування. Фактично муніципальному праві це єдина класифікація, проведена за предметного, а субъектному принципу.

Васильєв Р. Ф. класифікує гарантії місцевого самоврядування на економічні, політичні, організаційні, виховні і правові. Він розглядає перші чотири групи гарантій ширшому плані, ніж правові, але такі широко, як Кутафин Про. Є., і визнає їх як реально сформовані умови.

Отже, в муніципальному праві склалися відмінності в розумінні гарантій місцевого самоврядування:

Гарантії розуміються як реально умови і кошти, щоб забезпечити реалізацію місцевого самоврядування.

Як сукупність правових норм, які гарантують здійснення місцевого самоврядування.

Гарантії місцевого самоврядування розглядаються у перших двох сенсах спільно, це думка більшості.

Що стосується класифікації можна сказати, що всі автори базуються на матеріальному критерії і виділяють: політичні, економічні, соціальні, правові норми й т.д. гарантії.

Глава 2. Види гарантій місцевого самоврядування 2.1. Економічні гарантії

Економічні гарантії розглядаються як самостійного виду. Економічні гарантії становить економічна система суспільства, основу якої лежить свобода економічної діяльності, свобода підприємництва, розмаїтості та рівноправність форм власності, їх рівна правовий захист. Такий підхід, у сенсі, може бути соціологічним.

З правової погляду, треба виділяти як економічних гарантій муніципальну власність, якихось інших форм власності, що впливають розвиток місцевого самоврядування, і навіть принцип фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування.

Професор Князєв деталізує економічні гарантії місцевого самоврядування, виділяючи у структурі:

По-перше, принцип зізнання й рівної захисту державою муніципальної власності.

По-друге, можливість перебування у муніципальної власності землі і природних ресурсів.

По-третє, самостійного рішення населенням, органами місцевого самоврядування питань володіння, розпорядження і користування муніципальної власності.

По-четверте, у разі наділення органів місцевого самоврядування окремим державними повноваженнями, передача їм необхідних потребує матеріальних та фінансових ресурсів у обсязі.

Фінансова самостійність місцевого самоврядування є важливим економічної гарантією, вона проявляється:

У принципі так самостійності формування, затвердження і виконання місцевих бюджетів.

Право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори.

Право випускати місцеві позики, лотереї, отримувати видавати кредити, створити муніципальні банки й інші установи

Право на компенсацію додаткових витрат, які з'явились у результаті рішень органів структурі державної влади.

Постовой М. У., повідомивши їм про економічні гарантії, відносить до таких муніципальну власність, фінансові ресурси, якими володіє місцеве самоврядування, можливість перебування у власності муніципального освіти землі і природних ресурсів, формування достатньої оподатковуваної бази з допомогою розвитку місцевої виробництва.

Сьогодні існує дві основні погляду економічні гарантії:

Як система чинників у сфері муніципального освіти, передусім, економічних.

Не сукупність, бо як єдина економічна гарантія, у межах якої розглядають усіх інші чинники.

2.2. Політичні гарантії

Під політичними гарантіями місцевого самоврядування традиційно розуміється політико-правової режим держави, саме система структурі державної влади, джерело якої в принципах поділу влади, розмежування предметів ведення та обмеження повноважень між органами структурі державної влади РФ і органами структурі державної влади її суб'єктів, принципі ідеологічного різноманіття, здійснення народовладдя безпосередньо і крізь органи місцевого самоврядування, самостійність органів місцевого самоврядування межах їхніх повноважень, повнота і гарантированность права і свободи людини і громадянина та інших гарантії.

Васильєв Р. Ф. зазначає, політичні гарантії припускають наявність державної волі й підтримувати розвиток місцевого самоврядування, проте саму суть політичних гарантій не розкриває.

Коваленка виділяє організаційно-політичні гарантії, розуміючи під ними, демократичний характер політичного режиму на країні, що забезпечує надання населенню як права на місцеве самоврядування, а й підтримку і їх захист цього права. Аналізуючи його позицію, можна дійти невтішного висновку у тому, що не відносить до політичних гарантіям реально склалися стосунки, а приймає до уваги лише нормативно закріплені принципи й визначення прав, незалежно від рівня їх дійсною реалізованості.

Ряд вчених під політичними гарантіями розуміє політичні основи місцевого самоврядування, які розглядає, як сукупність правових і принципів, закріплюють політичне й ідеологічне розмаїття у межах муніципального освіти, і навіть правове закріплення права і свободи людини.

Дмитрієв: «Політичні правничий та свободи націлені на активне залучення до політичного життя місцевих співтовариств та саме з них залежить стійкість місцевого самоврядування, реальність демократизму у співтовариствах».

Практично ніхто з дослідників не звертає уваги особливу гарантированность політичної самостійності органів місцевого самоврядування. Не випадково, під політичними гарантіями розглядаються або власне політичні гарантії, або правові гарантії, щоб забезпечити деякі аспекти політичної діяльності.

Організаційні гарантії

Під організаційними гарантіями розуміються організаційні основи місцевого самоврядування, принципи визначення компетенції органів місцевого самоврядування, принципи забезпечення організаційної самостійність місцевого самоврядування.

Постовой М. У.: «Організаційні гарантії створюють умови реалізації громадянами права на місцеве самоврядування як безпосередньою й представницької форм демократії». Доводячи це, він свідчить, що у Конституції РФ, федеральному законодавстві, отримали декларація про місцевий референдум, на інститут муніципальних виборів і навіть відкликання депутата, правотворческую ініціативу тощо.

Васильєв Р.Ф. зазначає те, що організаційні гарантії спрямовані створення і підтримку демократичного порядку формування та діяльності структур місцевого самоврядування, використання форм прямого волевиявлення населення, підготовку кадрів для органів місцевого самоврядування тощо.

Коваленка, передусім, звертає увагу до право муніципального освіти на об'єднання і вважає цю право міцної організаційної гарантією місцевого самоврядування.

У цілому констатувати слабку розробленість цієї теми з нашого юридичної науці.

2.4. Соціальні гарантії

Про соціальні гарантії місцевого самоврядування почали говорити після ухвалення Конституції РФ. За Конституцією, РФ проголошена соціальним державою, отже, це стосується і до місцевого самоврядування. Соціальні гарантії з цим погляду означають гарантированность правий і звід у економічній та соціальній сфері, у житті суспільства, гарантированность права і свободи особи на одне рівні місцевого самоврядування. І йдеться про гарантованості освіти, культури, сім'ї, здоров'я та інших соціальних питань на місцевому рівні.

Коли йдеться про соціальні гарантії, особливо розглядаються гуманістичні основи місцевого самоврядування, під якими розуміються основні принципи, які закріплюють правове становище людини, його правничий та волі у ролі найвищої цінності. Коли йдеться про права і свободи, то передбачається їхню розповсюдженість на абсолютно всіх людей:

Без дискримінації.

Здійснення органами держави й місцевого самоврядування дій зі забезпечення цих прав.

Визнання права і свободи людини і громадянина основою будь-яких правових відносин, зокрема і місцевому рівні. Виходячи з цього, правничий та свободи повинні бути головним орієнтиром після ухвалення нормативних актів органами державної влади місцевого самоврядування, і за застосуванні даних нормативних актів.

Професор Коваленка серед соціальних гарантій виділяє такі, як розвиток соціальної структури суспільства, формування основних соціальних груп з деякими соціально-економічними інтересами і потребами, інститути громадянського суспільства. Інакше кажучи під соціальними гарантіями вона розуміє реально сформовані умови існування й розвитку самоврядування.

Поруч із соціальними гарантіями, він виділяє духовні гарантії, включаючи у яких систему духовні цінності людини, включаючи ментальність людей (оскільки ментальність, орієнтована щодо участі у місцевому самоврядуванні, є гарантією від зловживання влади, і є самостійності місцевого самоврядування). Кутафин Про. Є. і Фадєєв У. І так само виділяють духовні гарантії в до окремого виду, та заодно нічого що мовчать про гарантії соціальних.

Наприкінці можна сказати, що це вид гарантій вивчений недостатньо, провідної ролі у тому пізнанні грають роботи Дмитрієва і Коваленка.

2.5. Правові гарантії

Під правовими гарантіями розуміються юридичні гарантії місцевого самоврядування, метою якого є забезпечення правовими засобами організації матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування розв'язанні тих завдань місцевого значення, і навіть захист прав місцевого самоврядування й створення сприятливою можливості їх найповнішої реалізації. Правовим гарантіями зізнаються:

Становище ст.12 Конституції РФ у тому, що відповідні органи місцевого самоврядування не входять до системи органів структурі державної влади.

Самостійність визначення населенням структури органів місцевого самоврядування, і навіть обов'язкове наявність біля муніципального освіти хоча самого виборного органу місцевого самоврядування.

Організаційна самостійність місцевого самоврядування, його відокремлення у сфері управління, зокрема й області кадрової політики, коли формування органів прокуратури та призначення посадових осіб підпорядковано муніципального освіти.

Наявність власної компетенції органів місцевого самоврядування, передусім, з рішенням питань місцевого значення.

Право муніципального освіти мати власну символіку, яка б історичні, культурні, соціально-економічні, національні й інші традиції.

Облік думки населення за зміні кордонів територій, у яких здійснюється місцеве самоврядування.

Контроль державні органи над діяльністю органів місцевого самоврядування, цей контроль має межі, зумовлені організаційної самостійністю муніципального освіти.

Постовой М. У. визначає правові гарантії як сукупність правових норм, які забезпечують діяльність всієї системи місцевого самоврядування, цьому він стверджує, що гарантії місцевого самоврядування вимірюються силою нормативних актів, застосовуваних системі місцевого самоврядування, обов'язковістю виконання нормативних актів і відповідальністю право їх невиконання.

Васильєв Р. Ф.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Гарантії місцевого самоврядування

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Гарантії місцевого самоврядування

Гарантії і захист прав місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Запровадження
У Росії її нагромаджено великий досвід у розвитку місцевого самоврядування. Кожне держава зацікавлений у таких засобах формування та діяльності місцевої влади, які відповідали його політики і підтримувалися населенням. Сам
Завантажити
Правові можливості наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями законами суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
© А.В. Шкитин, 1999
Проблема формування та розвитку інституту наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями є як ніколи актуальною. Цей феномен як головний чинник регуляції громадського буття привертає мою
Завантажити
Правове положення муніципального службовця органів місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Поняття «муніципальна служба» порівняно нове до нашого законодавства. До початку організації місцевої влади на засадах самоврядування та становлення місцевого самоврядування ролі самостійної форми здійснення влади народу поняття «муніципальна слуЗавантажити
Поняття і системи гарантій місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Поняття гарантії місцевого самоврядування
Найважливішим необхідним умовою повного та ефективного здійснення завдань та зняття функцій місцевого самоврядування є гарантированность прав місцевого самоврядування.
Система гарантій прав
Завантажити
Формування органів місцевого самоврядування
Тип роботи: доповідь
Найважливіший принцип організації місцевого самоврядування -–формування його керівних органів у вигляді виборів.
З федерального законодавства і згідно з ув'язненими Російською Федерацією міжнародними договорами, Європейс
Завантажити
Глава муніципального освіти і до представницького органу місцевого самоврядування: проблеми розмежування компетенції
Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«ТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО І МУН

Завантажити