Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Місцеве самоврядування, як основа конституційного ладу РФ скачати

Розділ: муніципальне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

ПЛАН.

Запровадження.

Місцеве самоврядування, як основа конституційного ладу.

Місцеве самоврядування, як право населення в самостійного рішення питань місцевого значення.

Місцеве самоврядування – форма народовладдя.

Укладання.

Список літератури.

Запровадження.

Кожне держава зацікавлений у таких засобах формування та діяльності місцевої влади, які відповідали його політики і підтримувалися населенням. Саме місцеве самоврядування покликане забезпечити досягнення цього.

Офіційне та публічне визнання місцевого самоврядування як інституту народовладдя, незалежного від державної влади відбиває процес демократизації у цивільному суспільстві, відбулося лише останніми роками. У 1990 р. Верховна Рада СРСР прийняв Закон "Про засадах місцевого самоврядування і місцевого господарства за СРСР", 1991 р. в РРФСР затвердили Закон місцеве самоврядування, а 1993 р. принципові положення про місцеве самоврядування були у Конституції Російської Федерації. Однак процес створення інститутів місцевого управління протікав дуже болісно. І недаремно підготовка Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації" був такий довготривалої й суперечливою. Багаторазово обговорювалися різні концепції, проводилися парламентських слухань та семінари, вивчався і враховувався різноманітний місцевий й міжнародний досвід. Закон діє досить тривалий період часу, нагромадився досвід його застосування. Внесено і пояснюються деякі поправки. У суб'єктів Федерації прийнято чимало своїх законів та інших актів. Адже Росії налічується 1059 міст, 2066 містечок і 155 тисяч сільських населених пунктів. Якщо 20-х роках частка міського населення становила 20%, то нині - 73%, що створює додаткових труднощів для правовим регулюванням у цій сфері, і доводиться одночасно здійснювати його за рівні Федерації, її суб'єктів та тіла муніципальних утворень, вважає Тихомиров Ю.А.1

І оскільки інститут місцевого самоврядування є явищем комплексним, то свою роботу мені хотілося б роздивитися його у трьох основних, мій погляд, якостях: як конституційного ладу, як права населення в самостійного рішення питань місцевого значення й як форми народовладдя.

Місцеве самоврядування, як основа конституційного ладу.

Місцеве самоврядування відповідно до Європейської хартії місцеве самоврядування становитиме з запорук будь-якої демократичної ладу. «Принцип місцевого самоврядування, — говорить стаття 2 Хартії, — має бути визнаний у законодавстві країни, і за можливості, у конституції страны»1.

Конституція Російської Федерації, Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації», виходячи з положеннях Європейської хартії місцеве самоврядування, закріплюють загальні принципи місцевого самоврядування, властиві всієї системи місцевого самоврядування Російської Федерації. У межах даних принципів здійснюється регулювання особливостей організації місцевого самоврядування прикордонних територіях, закритих адміністративно-територіальних утвореннях, правове регулювання місцевого самоврядування суб'єктів Російської Федерації з урахуванням історичних та інших місцевих традицій.

Конституція Російської Федерації, визначаючи російське держава як демократичне, закріплює найважливіші підвалини його демократизму, знаходять вираз насамперед у народовладді, поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, ідеологічному та політичному різноманітті, і навіть місцеве самоврядування. Конституція Російської Федерації визнає й гарантує місцеве самоврядування в статтях 3, 12, 130—133 та інших. Базуючись на конституційних положеннях, Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» від 28 серпня 1995 р. у статті 2 констатує: «Місцеве самоврядування, як вираз влади народу становитиме з запорук конституційного ладу Російської Федерації».

Місцеве самоврядування, як одне з основ конституційного ладу є основний принцип організації та здійснення влади у суспільстві і державі, що поряд із іншими конституційними принципами визначає систему управління з нашого стране2.

Визнання місцевого самоврядування якості одного із основ конституційного ладу передбачає встановлення децентралізованою системи управління, закріплення інших (ніж у умовах централізації і концентрації влади) основ взаємовідносин федеральних органів структурі державної влади, органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації органів місцевого самоврядування.

Конституція Російської Федерації, закріплюючи місцеве самоврядування як один з елементів конституційного ладу, гарантує організаційну відособленість місцевого самоврядування, його органів у системі керування суспільством, і державою. Відповідно до статтею 12 Конституції Російської Федерації органи місцевого самоврядування не входять до системи органів структурі державної влади. Отже, вони можуть розглядатися як структурне підрозділ державної пенсійної системи управління.

Через це державні органи не виступають, як раніше, як вищої інстанції, цілком і повністю керівної діяльністю місцевих органів влади, заслушивающей звіти і право скасування їх виконання.

Визнаючи і гарантуючи місцеве самоврядування, Конституція Російської Федерації встановлює, що місцеве самоврядування у своїх повноважень самостійно. Отже, закріплення місцевого самоврядування ролі основи конституційного ладу, однієї з основних принципів організації та управління країною, передбачає виділення особливої сфери місцевих питань, у якій органи місцевого самоврядування діють самостійно й більше відповідальні передусім над своїм населенням. Конституція Російської Федерації це не дає вичерпного переліку питань, які стосуються ведення місцевого самоврядування. Базуючись на положеннях Конституції Російської Федерації, Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» від 28 серпня 1995 р. визначає предмети ведення місцевого самоврядування, і навіть розмежовує повноваження органів структурі державної влади Російської Федерації органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації у сфері місцевого самоврядування.

Відповідно до статтею 16 Конституції Російської Федерації становища статей 3 та дванадцяти глави 1 Конституції Російської Федерації, гарантують місцеве самоврядування, неможливо знайти змінені інакше як у порядку, встановленому Конституцією. Ніякі інші норми Конституції що неспроможні суперечити її положенням місцеве самоврядування, закріпленим у розділі 1 Конституції Російської Федерації.

2. Місцеве самоврядування, як право населення в самостійного рішення питань місцевого значення

Стаття 3 Європейської хартії місцеве самоврядування визначає місцеве самоврядування, як право і реально зможе органів місцевого самоврядування регулювати й управляти у межах законом і під свою відповідальність важливою частиною цьогорічного публічних справ у інтересах своєї населення.

Отже, Європейська Хартія місцеве самоврядування, пов'язуючи місцеве самоврядування з правом органів місцевого самоврядування на самостійну й під свою відповідальність діяльність, вказує насамперед роль місцевих органів у реалізації місцевого самоврядування. Але з тим Європейська Хартія встановлює, що цього права здійснюється як виборними органами самоврядування, а й через форми прямої участі громадян, у реалізації функцій місцевого самоврядування.

Російське законодавство визнає основним суб'єктом права на самоврядування населення міських і сільських поселень. Стаття 130 Конституції Російської Федерації закріплює, що місцеве самоврядування забезпечує самостійного рішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної собственностью1. Разом про те Конституція Російської Федерації розмірковує так, що місцевого самоврядування здійснюється населенням ніби крізь форми прямого волевиявлення, і через виборні інші органи місцевого самоврядування.

Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» від 28 серпня 1995 р., розвиваючи конституційні становища, закріпив: «Населення міського, сільського поселення незалежно з його чисельності може бути позбавлене права за проведення місцевого самоврядування».

Це населення може реалізувати шляхом утворення самостійної муніципального освіти, біля якого "буде здійснюватися місцеве самоврядування. Причому у відповідності до статті 61 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» від 28 серпня 1995 р. відсутність муніципальної власності на цій території неспроможна бути підставою відмовити освіти нового муніципального освіти. Конкретний порядок освіти муніципальних утворень, їх об'єднання, перетворення або знищення мають встановлювати законом суб'єкта Російської Федерації.

Признаваемое Конституцією Російської Федерації, і навіть Федеральним законом «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» право населення в здійснення місцевого самоврядування передбачає й інші форми його реалізації. До формам участі у виконанні місцевого самоврядування належить передусім територіальне громадське самоврядування, під яким закон розуміє самоорганізацію за місця їхнього проживання на частини території муніципального освіти (це може бути територія поселення, яка є муніципальним освітою, і території мікрорайонів, кварталів, вулиць, дворів) для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив у питаннях місцевого значення.

Право населення в місцеве самоврядування забезпечується правом кожного громадянина Російської Федерації за проведення місцевого самоврядування. Це закріплює стаття 3 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» від 28 серпня 1995 р. Відповідно до цій статті Закону громадяни мають рівних прав за проведення місцевого самоврядування як безпосередньо, і через своїх представників незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, ставлення до релігії, переконань, приналежність до громадським объединениям1.

Громадянам гарантується право обирати й бути обраними до органів місцевого самоврядування, право рівного доступу до муніципальної службі, право звертатися до органів місцевого самоврядування і до посадових осіб місцевого самоврядування.

Визнаючи право населення в здійснення місцевого самоврядування, держава визнає самостійність місцевого самоврядування межах своїх повноважень і він обов'язок створювати необхідні умови реалізації даного права. Конкретні форми здійснення місцевого самоврядування, структура органів місцевого самоврядування визначаються населенням самостійно. Усі ці питання та здійснення місцевого самоврядування регулюються у статуті муніципального освіти, розроблюваний муніципальним освітою самостійно й більше приймається населенням безпосередньо чи представницьким органом місцевого самоврядування. Реалізація цього принципу передбачає забезпечення фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування самостійно управляють муніципальної власністю, формують, стверджують й виконують місцевий бюджет, встановлюють місцеві податки та збори. Проте забезпечення реальної господарської самостійності муніципальних утворень сьогодні стикається з великими труднощами: зростає навантаження і перекладається відповідальність на органи місцевого самоврядування соціально-культурної та комунально-побутовій областях, оскільки передача муніципальним утворенням колись відомчих об'єктів цих сфер здійснюється не враховуючи реальні можливості організації управління на місцях, без належного фінансування. Органам місцевого самоврядування замало коштів утримання цих об'єктів, їхню модернізацію і підтримку. В багатьох сіл взагалі немає матеріальна база так.

І тоді водночас актами, прийнятими державному рівні, на органи місцевого самоврядування сутнісно перекладаються нездійсненні без відповідного матеріально-фінансового забезпечення функції рішення важких проблем, породжених загальної ситуацією країни (змушені переселенці, біженці, військовослужбовці, звільнені в запас, тощо.).

Муниципальное законодавство, гарантуючи самостійність місцевого самоврядування, забороняє органам структурі державної влади втручатися у діяльність органів місцевого самоврядування вирішення питань місцевого значення.

Держава визнає і захищає так само поряд з іншими формами власності муніципальну власність — економічну основу реалізації права населення в місцеве самоврядування.

Держава визнає права населення в самостійне визначення структури органів місцевого самоврядування.

Зміни кордонів територій, у яких здійснюється місцеве самоврядування, допускається з врахуванням думки населення відповідних територій.

Відповідно до статтею 9 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» від 28 серпня 1995 р. федеральні органи структурі державної влади, органи структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації створюють необхідні правові, організаційні, матеріально-фінансові умови становлення та розвитку місцевого самоврядування надають сприяння населенню у виконанні права на місцеве самоврядування. Цей федеральний закон відносить до повноважень органів структурі державної влади Російської Федерації, органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації прийняття державних програм розвитку самоврядування.

3. Місцеве самоврядування — форма народовладдя

За статтею 3 Конституції Російської Федерації народ здійснює своєю владою: а) безпосередньо (тобто шляхом референдуму, виборів); б) через органи структурі державної влади; в) через органи місцевого самоврядування.

Отже, місцеве самоврядування — це одне з форм реалізації народом що належить йому влади.

Визначення місцевого самоврядування, характеризує його як форму народовладдя, міститься у Федеральному законі «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» від 28 серпня 1995 р. Стаття 2 даного Закону говорить: «Місцеве самоврядування Російській Федерації — визнана і гарантована Конституцією Російської Федерації самостійна й під свою відповідальність діяльність населення за рішенню безпосередньо чи через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, виходили з інтересів населення, його історичних та інших місцевих традиций»1.

Цю ухвалу дає можливість окреслити основні риси, що характеризують місцеве самоврядування, його місце у системі народовладдя.

Насамперед, слід зазначити, що місцеве самоврядування має особливий суб'єкт, яким є населення, громадяни. З огляду на, що до статтям 1 та дванадцяти Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» місцеве самоврядування складає території муніципальних утворень (міст, селищ, станиць та інших.), особливим суб'єктом місцевого самоврядування є населення муніципального освіти. Визначення муніципального освіти дається у статті 1 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації», за якою «муніципальне освіту — міське, сільське поселення, кілька поселень, об'єднаних загальною територією, частина поселення, інша населена територія, передбачена справжнім Федеральним законом, у яких здійснюється місцеве самоврядування, є муніципальна власність, місцевий бюджет і виборні органи місцевого самоврядування». Населення муніципального освіти здійснює місцеве самоврядування безпосередньо (референдум, вибори, сходи та інших.) і крізь органи місцевого самоврядування.

Муніципальні освіти самостійно встановлюють загальнообов'язкові правила з предметів свого ведення, приймають плани і програми розвитку муніципального освіти. У цьому рішення, прийняті шляхом прямого волевиявлення громадян, і навіть рішення органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування обов'язкові їхнього виконання усіма розташованими біля муніципального освіти підприємствами, установами i організаціями незалежно від своїх організаційно-правових форм. Невиконання чи неналежне виконання даних рішень тягне відповідальність відповідно до законом.

По-друге, місцеве самоврядування посідає особливе місце у демократичній механізмі управління суспільством, і державою.

Як зазначалося, місцеве самоврядування, його органи є складовою державного механізму управління. Разом про те місцеве самоврядування та державна владу у Російської Федерації тісно взаємопов'язані — вони єдиний джерело: влада народу. Значна частка власності діяльності місцевого самоврядування є вирішення питань, яким держава впливає багатьма способами (правовими, фінансовими та інших.). З іншого боку, органи місцевого самоврядування відповідності до статті 132 Конституції Російської Федерації можуть наділятися окремими

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Місцеве самоврядування, як основа конституційного ладу РФ

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Місцеве самоврядування, як основа конституційного ладу РФ

Органи структурі державної влади Російської Федерації і місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Контрольна робота з дисципліни Правознавство
Виконала Урубжурова Ервіна Сергіївна студентка 2 курсу
Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет
Санкт-Петербург 2007г
Глава1. Система органів структур
Завантажити
Правові можливості наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями законами суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
© А.В. Шкитин, 1999
Проблема формування та розвитку інституту наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями є як ніколи актуальною. Цей феномен як головний чинник регуляції громадського буття привертає мою
Завантажити
Зарубіжний досвід організації місцевого самоврядування Російської Федерації
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою Міністерства освіти й науки Російської Федерації

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ ПРОФИСИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ВОЛГО-ВЯТСКАЯ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

Факультет середнього

Завантажити
Основи організації державної влади місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра «Соціально - гуманітарних дисциплін» Реферат за курсом \"У конституційному праві\"
Тема: \"Осн
Завантажити
Повноваження державні органи влади й місцевого самоврядування галузі захисту населення від надзвичайних ситуацій
Тип роботи: реферат
Запровадження Громадянська оборона є частиною систему загальнодержавних оборонних заходів, які у мирне і забезпечити військове час за захистом населення Криму і народного господарства країни від зброї масового знищення та інших сучасних засобів наЗавантажити
Органи виконавчої влади і місцевого самоврядування
Тип роботи: курсова робота
1. Поняття, ознаки й ті види органів виконавчої

Орган виконавчої - це організація, що є структурно відокремлену одиницю державної адміністрації, з якої реалізуються управлінські функції виконавчої влади і відбуваються юридично значимі дії від імен

Завантажити