Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Місцеве самоврядування у Нижньому Новгороді скачати

Розділ: муніципальне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Московський Інститут Права

Юридичний факультет

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: Муниципальное право.

Тема: "Місцеве самоврядування

У Нижньому Новгороді".

Виконала студентка VI курсу, гр.Ю-436А

Силкина Олена Олександрівна

Рецензент: Фролов

Сергій Володимирович

Нижній Новгород

2005

Зміст

Зміст 2

Запровадження 3

1 Місцеве самоврядування, як форма місцевої влади 6

1.1 Основні поняття 6

1.2 Організація влади на місцях 8

1.3 Відповідальність місцевого самоврядування 10

1.3.1 Відповідальність в населення 11

1.3.2 Відповідальність перед державою 12

1.3.3 Відповідальність перед фізичними і юридичних осіб 13

2 Місцеве самоврядування у Нижньому Новгороді 15

2.1 Стан місцевого самоврядування Нижньому Новгороді. 15

2.2 Організація місцевої влади у Нижньому Новгороді 17

2.2.1 Основні стану та питання ведення 18

2.2.2 Правова і фінансово-економічна основи місцевого самоврядування 19

2.2.3 Органи і особи місцевого самоврядування 21

2.2.4 Відповідальність місцевого самоврядування 25

2.3 «Плюси» і «мінуси» місцевого самоврядування 26

2.4 Шляхи вирішення наявних проблем 27

Укладання 29

Список використаної літератури 31

Запровадження

«У Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування» (Конституція РФ, ст. 12)1. У цій статті також йдеться у тому, що місцеве самоврядування перестав бути частиною системи державної влади «у своїх повноважень самостійно».

Місцеве самоврядування Російській Федерації досить цікаво як об'єкт вивчення, оскільки є цілком самостійної сферою. Також треба сказати, що сучасний самоврядування у Росії перебуває в стадії становлення. Цей процес відбувається йшов протягом, по меншою мірою, десятиріччя і досить динамічно триває донині.

Предметом даної курсової роботи є підставою місцеве самоврядування у Нижньому Новгороді - влади на місцях, його організація та функціонування і структура.

Попри термін дії конституції Російської Федерації тема становлення місцевого самоврядування не втратила своєї актуальності. Про це рік у рік у їхніх посланнях Федеральному Собранию Російської Федерації каже Президент Росії. Наприклад, в посланні 2002 року Президент Росії В.В. Путін підкреслює, що “протягом багато часу федеральна влада мало приділяла уваги проблемам місцевого самоуправления”2. Для організації місцевого самоврядування мали бути зацікавленими «єдині правила, оскільки Росія - єдина страна»3, зазначив президент. Разом про те, главу держави підкреслив, що «має бути враховано «розмаїття» регіонів і территорий»4. Зблизька теми даної курсової роботи слід зазначити конституційними правами громадян здійснення місцевого самоуправления5:

право здійснювати місцеве самоврядування шляхом прямого волевиявлення та через обрані ними органи (ст. 3, 32, 130);

право брати участь у референдумах, обирати і "бути хат ранными до органів місцевого самоврядування (ст. 32);

право самостійно визначати структуру органів місць ного самоврядування (ст. 131);

декларація про участь у вирішенні питань про зміну меж муніципальних утворень (ст. 131);

право володіти, користуватися й розпоряджатися муниципаль іншої власністю (ст. 130).

Отже, ми бачимо досить широкий, спектр конституційні права громадян Російської Федерації, які є підвалинами законодавства надають у цій сфері. Особливо це показово у межах заявленого посаду перебудованими реформаторами курсу до демократичного держави і громадянського суспільства.

Однією із завдань даної роботи є підставою показати, за які ж гарантії, і відповідальність органами і посадових осіб місцевого самоврядування перебувають у відношенні, населення муніципального освіти.

Серед завдань курсової роботи варто виокремити такі:

Ознайомитися з суттю поняття і явища місцевого самоврядування цілому;

Ознайомитися улаштуванням місцевої влади на місцях відповідно до законодавством Російської Федерації;

Розглянути діяльність місцевої влади у Нижньому Новгороді, у своїй виявити істотними недоліками системи місцевого самоврядування місті;

Вивчити організацію місцевого самоврядування міста Нижнього Новгорода з урахуванням його статуту;

Сформулювати шляхи вирішення наявних проблем, що перешкоджають ефективному функціонуванню місцевої влади міста Нижнього Новгорода.

Мета, даної курсової роботи, - ознайомитися з банківською діяльністю та організацією місцевої влади, розглянути різні аспекти місцевого самоврядування Нижньому Новгороді.

Під час вивчення теми курсової роботи було використані різні джерела. Насамперед, було розглянуто закони, які мають різної юридичну чинність: Конституція Російської Федерації, федеральні закони, Статут міста Нижнього Новгорода. Серед джерел Велика радянська енциклопедія, що дозволило «відштовхнутися» від понять «самоврядування» і «місцеве самоврядування». Крім цього, було використано деякі Інтернет-видання й інша література.

1 Місцеве самоврядування, як форма місцевої влади 1.1 Основні поняття

Основним поняттям даної роботи є підставою поняття «місцеве самоврядування». Поняття «місцеве самоврядування» є у різних джерелах. Велика радянська енциклопедія визначає самоврядування, як «управління справами територіальної спільності, організації, або колективу, самостійно здійснюване їх членами через виборні органи або безпосередньо (з допомогою зборів, референдумів і т.п.)»1. Але водночас тут зустрічаємо таке визначення поняття «місцеве самоврядування». По-перше, воно сприймається як «одне із видів управління на місцях», а потім уже потім говориться, що заодно «населення адміністративно-територіальної одиниці самостійно управляє місцевими справами (через виборні органи, чи безпосередньо) не більше прав, встановлених державою». Справді, у СРСР як місцевого самоврядування сучасному розумінні, тобто самостійного, був: воно було системі суворої управлінської вертикалі управління. Звідси й визначення у Великій Радянській Енциклопедії, не на встречаемых у багатьох інших джерелах, куди сьогодні доцільно спиратися. Наприклад, у Конституції Російської Федерації (ст. 130) говориться, що місцеве самоврядування «забезпечує самостійного рішення населенням питань місцевого значения»2.

Відповідно до Європейської хартією місцевого самоврядування «під місцевим самоврядуванням розуміється право та реальною здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину державних справ України та управляти нею, діючи у межах закону, під свою відповідальність й у інтересах місцевого населения»1 (ст.3). Європейська хартія місцевого самоврядування не диференціює питань ведення стосовно питань місцевого значення й справи державні. Швидше хартією визначається, питання місцевого значення є частиною «державних справ». У цьому вся особливість поняття місцевого самоврядування, даваемого у цьому документі. Наголосимо також на, що Європейська хартія місцевого самоврядування «свого часу послужила орієнтиром формування національного законодательст ва у цій сфері, зокрема й проблеми юридичного захисту місцевого самоуправления»2.

У сучасному ж літературі місцеве самоврядування трактується «як процес управління низовими територіальними співтовариствами жителів, заснований наступних принципах: розумне поєднання представницьких інститутів власності та інститутів безпосередньої демократії; надання всім суб'єктам територіальних співтовариств жителів широких можливостей заяві, обстоюванню і проведення у життя власних; політико-правова прихильність органів місцевого самоврядування до корінним запитам жителей».3

«Місцеве самоврядування Російській Федерації – визнана і гарантована Конституцією Російської Федерації самостійна й під свою відповідальність діяльність населення за рішенню безпосередньо чи через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, виходили з інтересів населення, його історичних та інших місцевих традиций».4 Отже:

У кодексі законодавстві говориться про самостійності діяльності місцевої влади;

У основу цієї бурхливої діяльності лягають не «державні інтереси» (крім інтересів громадян), а «історичні й інші місцеві традиції».

Вочевидь, що зміни у законодавстві кардинально змінюють як підходи до управління усіма сферами життя муніципального освіти, а й (слідуючи не «державним інтересам», а «історичним й іншими місцевими традиціями») повніше враховувати місцеві особливості і, найефективніше їх використати. У цьому треба сказати, що використовувати специфіку місцевості керівництво відповідної території буде зацікавлений у інтересах (з урахуванням нового законодавства) того суспільства і самої муніципального освіти. І це, своєю чергою, має сприяти економічного зростання на місцях.

1.2 Організація влади на місцях

Відповідно до федеральним законом «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації», органи місцевого самоврядування – це «виборні інші органи, наділені повноваженнями влади на рішення питань місцевого значення й які входять у систему органів державної власти»1. З іншого боку, стаття 14 пункт 5 Закону встановлюється, що «здійснення місцевого самоврядування органами державної влади державними посадовими особами не допускается»2. Тобто законом мається на увазі автономія органів місцевого самоврядування розв'язанні тих завдань забезпечення життєдіяльності населення муніципального освіти.

Основу організації роботи влади на місцях становлять виборні представницькі органи влади й виборні посадові особи місцевого самоврядування. Виборний до представницького органу місцевого самоврядування на пропозицію адміністрації затверджує місцевий бюджет, вводить чи скасовує місцеві податки та збори, і навіть приймає становище (статут) місцеве самоврядування, контролює діяльність глави місцевого самоврядування. Інші повноваження, передбачені Законом, реалізує місцева адміністрація. Голова податкової адміністрації вправі виносити на референдум проект становища (статуту) місцеве самоврядування, головувати на засіданнях представницького органу; «через утворювані їм органи місцевого самоврядування управляє муніципальним господарством, розпоряджається майном і об'єктами муніципальної власності розробляє місцевий бюджет, забезпечує його исполнение»1; може бути членом представницького органу місцевого самоврядування. Також голова адміністрації муніципального освіти (чи інший виборне посадова особа місцевого самоврядування) подотчётен населенню безпосередньо і представницькому органу місцевого самоврядування (відповідно до статутом муніципального освіти).

Дане положення свідчить про згадуваному вище переважання виконавчій гілці на місцях. Про це свідчить тим, що адміністрація муніципального освіти у свого глави «управляє муніципальним господарством, розпоряджається майном і об'єктами муніципальної власності». Тобто концентрує в руках економічні важелі управління муніципальним освітою, що є найважливішими, либонь у основі будь-якого управлінського рішення з погляду теорії управління лежать ресурси, особливо фінансові.

Крім виборних представницьких органів прокуратури та виборних посадових осіб місцевого самоврядування законом «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» передбачається наявність «інших» органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 17). Вони може бути передбачені статутом муніципального освіти, з урахуванням якого включаються до системи місцевої влади даного територіального освіти. І ця стаття закону забороняє освіту «інших» органів прокуратури та призначення «інших» посадових осіб органами державної влади державними посадовими особами. Зазначимо, що ці органи влади та посадові особи можуть вводитися керувати матеріальних ресурсів для відповідної території Польщі і управління муніципальним освітою з допомогою цих ресурсів. Оскільки ініціатива розробки становища (статуту) муніципального освіти належить самій виконавчій гілці місцевої влади, соціальній та питаннях створення «інших» органів прокуратури та запровадження «інших» посадових осіб місцевого самоврядування місцева влада самостійні і залежить від державної, то, на обличчя їх перевагу використання з так званого «адміністративного ресурсу».

Отже, очевидний ухил у розподілі повноважень серед різних гілок нашої влади на місцевому рівні у бік виконавчих органів місцевого самоврядування (з погляду законодавства).

1.3 Відповідальність місцевого самоврядування

«Органи структурі державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи, громадяни та його об'єднання зобов'язані дотримуватися Конституції Російської Федерації і закони» (Конституція РФ, ст. 15)1. Ця конституційна норма явля ется основою юридичну відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування. «Органи місцевого самоврядування і особи місцевого самоврядування відповідають в населення муніципального освіти, державою, фізичними і юридичних осіб відповідно до законом»( ст. 47)1.

1.3.1 Відповідальність в населення

«Відповідальність в населення муніципального образова ния сутнісно є политико-юридической відповідальністю обраних осіб перед виборцями й реалізується шляхом їх відкликання внаслідок втрати доверия»2. Під підставами ж «втрати» різні джерела розуміють від скоєння ніякого кримінального злочину вщерть прийому громадян.

Стаття 48 закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» говорить, «Відповідальність органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування в населення настає внаслідок втрати. Порядок й умови відповідальності органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування результаті довіри визначаються статутами муніципальних образований»3. Тобто питання органів (посадових осіб) місцевого самоврядування в населення (зокрема відгук депутата відповідного представницького органу) федеральним законодавством мало регулюються.

Слід зазначити також, що посадові особи місцевого самоврядування відповідають перед представницькими органами місцевого самоврядування. І це форма відповідальності посадових осіб в населення, оскільки до представницького органу складається з обранців громадян-виборців даного муніципального освіти.

Ще один різновид відповідальності органів прокуратури та койка ных осіб місцевого самоврядування в населення пов'язані з реа лизацией контрольні функції сходів (зборів) громадян. Діяльність вони мають оцінювати як діяльність органу, «не посередньо яка здійснює повноваження представницької уласе ти»1.

1.3.2 Відповідальність перед державою

Відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою виходить з статтях 12 і 15 Конституції Російської Федерації, тобто. на визнання самостійності місцевого самоврядування «у своїх повноважень» й обов'язки місцевої влади дотримуватись законів.

Закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» «Відповідальність органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою настає у разі порушення ними Конституції Російської Федерації, конституції, статуту суб'єкта Російської Федерації, федеральних законів, законів суб'єкта Російської Федерації, статуту муніципальних утворень» (п. 1 ст. 49)2. Також даний закон встановлює процедуру реалізації відповідальності, що включає судову оцінку факту порушення місцевої влади Конституції РФ і федеральних законів, конституцій (статутів) і законів суб'єктів Федерації і статутів муници пальных утворень. Потім ухвалення закону суб'єкта Фе дерации про яке припинення повноважень органу чи виборного полиця ного особи місцевого самоврядування та призначення нових виборів. Слід зазначити, що довгоочікуваний Закон встановлює відповідальна ность органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування за на рушения, різні за своєю природою; порушення чинного законодавства, і навіть за невиконання окремих державних повноважень (п. 2 ст. 49).

Слід звернути увагу, що "застосування заходів відповідальності органу і виборного посадової особи виходить з укладанні суду обласної ланки про визнання невідповідності своєї діяльності Конституції РФ й чинному законодавству. Це є досить вагомим обставиною: цю норму відповідає заявленої у Конституції самостійності місцевого самоврядування і сприяє його реалізації.

1.3.3 Відповідальність перед фізичними і юридичних осіб

Відповідальність перед фізичними особами, передусім, пов'язані з обов'язком органів прокуратури та полиця ных осіб місцевого самоврядування дотримуватися конституційними правами і свободи людини і громадянина. Найдійовіший спосіб відновлення порушених прав – звернення до суду. «Кожен громадянин вправі звертатися зі скаргою до суду, якщо уряд

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Місцеве самоврядування у Нижньому Новгороді

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Місцеве самоврядування у Нижньому Новгороді

Відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування
Тип роботи: стаття
Чихладзе Л.Т.
1. Поняття відповідальності органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування
Відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування — це неприємних наслідків, наступаючі у разі
Завантажити
Поняття, ознаки, види правову відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування
Тип роботи: контрольна робота

Поняття, ознаки, види правову відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування

Зміст

1. Поняття та ознаки правову відповідальність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування. 3

Завантажити
Органи структурі державної влади Російської Федерації і місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Контрольна робота з дисципліни Правознавство
Виконала Урубжурова Ервіна Сергіївна студентка 2 курсу
Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет
Санкт-Петербург 2007г
Глава1. Система органів структур
Завантажити
Правові можливості наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями законами суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
© А.В. Шкитин, 1999
Проблема формування та розвитку інституту наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями є як ніколи актуальною. Цей феномен як головний чинник регуляції громадського буття привертає мою
Завантажити
Повноваження державні органи влади й місцевого самоврядування галузі захисту населення від надзвичайних ситуацій
Тип роботи: реферат
Запровадження Громадянська оборона є частиною систему загальнодержавних оборонних заходів, які у мирне і забезпечити військове час за захистом населення Криму і народного господарства країни від зброї масового знищення та інших сучасних засобів наЗавантажити
Органи виконавчої влади і місцевого самоврядування
Тип роботи: курсова робота
1. Поняття, ознаки й ті види органів виконавчої

Орган виконавчої - це організація, що є структурно відокремлену одиницю державної адміністрації, з якої реалізуються управлінські функції виконавчої влади і відбуваються юридично значимі дії від імен

Завантажити