Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Місцеве самоврядування у конституції РФ скачати

Розділ: муніципальне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ У КОСТИТУЦИИ РФ

Зміст.

Введение................................................................................................2

Стаття 130.............................................................................................3

Стаття 131.............................................................................................9

Стаття 132............................................................................................11

Стаття 133............................................................................................15

Заключение..........................................................................................18

Список литературы............................................................................19

Запровадження.

Кризова ситуація, що склалася у економіці сучасної Росії, супроводжується загостренням політичних вимог і соціальних проблем, які у своє чергу стримують соціально-економічному розвитку країни. У умовах, як свідчить вітчизняний і закордонний досвід, найважливішим чинником якого стабілізації соціально-економічної та політичної ситуації країни виступає використання потенціалу самоорганізації і самоврядування населення.

Місцеве самоврядування, спираючись на активність населення рішенні актуальних для конкретної території соціально-економічних і екологічних проблем, здатне надати розвитку російського суспільства додаткові стимули саморозвитку.

У реформуванні всієї системи управління. У Росії її пріоритетний напрямок займає створення й розвиток ефективного муніципального управління. Це з дією наступних чинників:

потреби у широкої демократизації всі сфери життя російського суспільства, загальнодержавної і главою регіональної децентралізації всі сфери життя російського суспільства, загальнодержавної і учасникам регіональної децентралізації з перерозподілом влади й ресурсів між Федерацією, регіональними структурами і низовими адміністративно-територіальними утвореннями;

необхідністю збалансування інтересів і стосунків федеральних, регіональних еліт і муніципальних утворень і лобіювання відповідних їм органів влади;

необхідністю поліпшення якості життя більшості населення муніципальних утворень;

настійної потребою використання потенціалу самоорганізації і самоврядування населення рамках муніципальних утворень.

На жаль, можна припустити, що реформу місцевого самоврядування досі стала пріоритетною: украй низький рівень законодавчого забезпечення діяльності органів муніципального управління, організаційні структури та методи прийняття рішень на управління муніципальними утвореннями найчастіше копіюють структури та методи федеральних галузевих органів управління, нарешті, слід відзначити й гострий дефіцит кваліфікованих фахівців у сфері муніципального управління.

У разі здійснення радикальної політичної реформи важливим елементом процесу розвитку народовладдя у Росії виявилося запровадження самоврядних почав. Місцеве самоврядування є логічним вираженням процесу демократизації. Конституція Російської Федерації 1993 року вперше відносить місцеве самоврядування до основ конституційного ладу же Росії та визначає її як самостійної форми здійснення народом що належить йому влади. Тим самим було вперше на конституційному рівні закріплено існування існуванням незалежної потім від держави системи влади народу, створеної вирішення питань місцевого значення.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ У КОСТИТУЦИИ РФ

Стаття 130

1.Местное самоврядування Російській Федерації забезпечує самостійного рішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю.

2. Місцеве самоврядування здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, за інші форми волевиявлення, через виборні інші органи місцевого самоврядування.

1. Перша частина розвиває положення про місцеве самоврядування як формі здійснення влади народом і основі конституційного ладу Російської Федерації. У разі визначається її соціальне призначення – забезпечувати самостійного рішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю.

У цьому сутнісного функціональної характеристиці місцевого самоврядування звертає уваги на цілий ряд важливими моментами. Перше: названо суб'єкт місцевого самоврядування – населення. Йому як співтовариству громадян, жителів відповідної території, і кожному зокрема гарантується декларація про здійснення місцевого самоврядування безпосередньо і крізь своїх представників, причому незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, ставлення до релігії, переконань, приналежність до громадським об'єднанням. Зазначене право конкретизується системою спеціальних прав, передбачено Конституцією: обирати й бути обраними до органів місцевого самоврядування, брати участь у референдумі, звертатися особисто, а як і спрямовувати індивідуальні і колективні звернення до органи місцевого самоврядування, ознайомитися з документами і матеріалами органів місцевого самоврядування, безпосередньо затрагивающими правничий та свободи громадян, визначати структуру органів місцевого самоврядування, висловлювати думку щодо зміни кордонів територій місцевого самоврядування, захищати декларація про місцеве самоврядування і що утворюють його права через суд знову.

Друге: загалом сформульовано полі діяльності місцевого самоврядування – «питання місцевого значення», під яким слід розуміти питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення муніципального освіти, віднесені до таких статутом муніципального освіти у відповідність до Конституції Р.Ф., Федеральним законом, законами суб'єктів Р.Ф. До переліку конституція включає до житлового будівництва і розподілу житла, муніципальне охорону здоров'я й освіту, управління муніципальної власністю, охорону громадського порядку та ін.

Третє: встановлено економічна основа місцевого самоврядування з наділенням населення правами власника – володіння, користування і розпорядження цієї власністю. Вона і захищається які з іншими формами власності.

Федеральний закон «про принципи організації місцевого самоврядування Р.Ф.» під муніципальної власністю розуміє власність муніципальних утворень - міських, сільських та інших. До її складу, відповідно до названому Закону входять кошти місцевих бюджетів, муніципальні позабюджетні фонди, майно органів місцевого самоврядування, а як і муніципальні землі та інші природні ресурси, перебувають у муніципальної власності, муніципальні підприємства міста і організації, муніципальні банки та інші финансово–кредитные організації, муніципальні житлового фонду та нежитлові приміщення, муніципальні заклади освіти, охорони здоров'я, культури та спорту, інше рухоме і нерухомого майна. Суб'єкти Р.Ф. передають у власність муніципальних утворень об'єкти, перебувають у власності суб'єктів Р.Ф. необхідних вирішення питань місцевого значення, відповідно до розмежуванням повноважень суб'єктами Р.Ф. і муніципальними образованьями, а як і між муніципальними образованьями. Суперечки, які з через це, дозволяються у вигляді погоджувальних процедур чи в судовому порядку.

Органи місцевого самоврядування управляють муніципальної власністю. І саме від імені муніципального освіти здійснюють права власника щодо майна, що до складу даної власності; у разі передбачених законами суб'єктів Р.Ф. і статутами муніципальних утворень, цього права може бути реалізований населенням безпосередньо.

Відповідно до Законом органи місцевого самоврядування вправі передавати об'єкти муніципальної власності у тимчасове чи постійне користування фізичними і юридичних осіб, здавати в оренду, відчужувати у порядку, і навіть здійснювати з майном, які у муніципальної власності, інші угоди, визначати в договорах і угодах умови використання приватизованих чи що передаються у користування об'єктів. У чиїх інтересах населення можуть встановлювати умови використання земель, що у межах муніципального освіти.

Муніципальна власність то, можливо приватизована. У цьому лад і зусилля її приватизації визначають безпосередньо населенням чи представницькими органами місцевого самоврядування. Доходи від об'єктів муніципальної власності вступають у обсязі до місцевого бюджету.

Право муніципальної власності регулюється Цивільним кодексом Р.Ф. Їм, зокрема, закріплено, що особливості придбання і припинення права власності на майно, включаючи майно, що у власності муніципального освіти, можуть встановлюватися лише законом.

Четверте: місцеве самоврядування забезпечує самостійного рішення населенням питань місцевого значення. Самостійність – визначальна риса місцевого самоврядування. Вона виділяється за його характеристиці як конституційного ладу синапси і в ін. випадках; реалізується у межах встановлених повноважень; производна від реально забезпечених матеріальних, фінансових та інших умов функціонування місцевого самоврядування; корреспондирует відповідальності органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування; отримує конкретне правове вираз і гарантується.

2. У 2ой частини статті розкривається організаційний механізм функціонування місцевого самоврядування. Провідну роль ньому грають форми прямого волевиявлення громадян. На перше місце такому випадку Конституція ставить референдум. Він, відповідно до Федеральним законом «про принципи організації місцевого самоврядування Р.Ф.», окреслюється голосування питанням місцевого значення. Цим самим Законом встановлюються загальні правила, що стосуються референдуму, у тому числі закріплюється, що:

постанову по їх проведення приймається представницьким органом місцевого самоврядування з власної ініціативи або навіть на вимогу населення відповідно до статуту муніципального освіти. Що стосується, тоді як муніципальному освіті до представницького органу місцевого самоврядування не сформований, місцевий референдум може робити призначення главою місцевої адміністрації з вимозі громадян, у кількості щонайменше 5% числа виборців муніципального освіти.;

у ньому заслуговують брати участь всіх громадян, мешканці території муніципального освіти, які мають виборчого права, причому не лише безпосередньо і добровільних засадах;

голосування здійснюється таємно, контролю над волевиявленням громадян заборонена;

рішення, прийняте на місцевому референдумі, вже не потребує затвердженні певними органами структурі державної влади, державними посадовими особами чи органами місцевого самоврядування. Якщо його реалізації потрібно видання нормативного правового акта, орган місцевого самоврядування, до компетенції входить це можна, зобов'язаний прийняти такий акт. Прийняте на місцевому референдумі рішення і результати голосування підлягають офіційному опублікуванню;

рішення, прийняті шляхом прямого волевиявлення громадян, у межах повноважень місцевого самоврядування, обов'язкові виспівати усіма розташованим біля муніципального освіти підприємствами, установами i організаціями незалежно від своїх організаційно-правових форм, і навіть органами місцевого самоврядування та громадянами; невиконання чи неналежне виконання таких рішень тягне відповідальність відповідно до законами; ці рішення можуть бути оскаржені до суду.

Передбачається, що положення з приводу місцевого референдуму розвиватимуться законів РФ і згідно із нею, в статутах муніципальних утворень. Вони, зокрема, мають відбитися порядок призначення і проведення, ухвалення, й зміни прийнятих ними рішень, види референдумів та нещасні випадки, що вони обов'язкові, гарантії участі у них громадян.

Місцеве самоврядування здійснюється громадянами і шляхом муніципальних питань. З їхньою допомогою населення висловлює своєї волі складу представницьких органів, членах інших виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, подає необхідну демократичну легітимація.

Конституція Р.Ф. закріплює право обирати й бути обраними до органів місцевого самоврядування, і навіть випадки, коли громадяни позбавляються цих прав. Її становища конкретизуються Федеральним законом « про основні гарантії виборчих прав громадян Р.Ф.» від 6 грудня 1994 р., який поширюється зокрема на вибори органів місцевого самоврядування. Федеральний закон « про принципи організації місцевого самоврядування Р.Ф.» визначає, що муніципальні вибори здійснюються з урахуванням загального рівного і прямого виборчого права при таємне голосування забезпечивши встановлених законом виборчих прав громадян. Федеральне законодавство, в такий спосіб, створює необхідні передумови демократичної однорідності виборів у всіх щаблях, включаючи місцеве самоврядування. Суб'єкти Р.Ф. ухвалюють законів про порядок проведення муніципальних виборів. Це питання відбивається у статуті муніципального освіти. У цьому формулируемые в названих актах становища що неспроможні суперечити Федеральним законом « про основні гарантії виборчих прав громадян Р.Ф.», але у них можуть встановлюватися додаткові гарантії виборчих прав громадян.

Федеральні органи державної влади органи структурі державної влади суб'єктів Р.Ф. гарантують проведення муніципальних виборів. Це означає, що ці органи створюють необхідні правові, матеріально-технічні, фінансові та інші умови для таких виборів, не перешкоджають їх проведенню і захищають виборчі громадян.

Саме з позицій гарантій місцевого самоврядування Конституційний Суд Р.Ф. в постанові від 30 травня 1996 р. у справі перевірці конституційності Федерального закону « про принципи організації місцевого самоврядування Р.Ф.» зі змінами від 22 квітня 1996 р. дійшов висновку про допустимості вказівки Федеральним законом термінів, протягом яких мають сформовані шляхом виборів нові органи місцевого самоврядування. У цьому цей захід обмежена перехідним періодом, і сприймається як засіб, упорядочивающее процес становлення і яка допускає зволіканні зі створенням її виборних органів; вона порушує права органів структурі державної влади суб'єктів федерації і муніципальних утворень призначати конкретну дату виборів, а лише ставить реалізацію зазначеного права у визначені час проведення.

Вже згадана частина статті розмірковує так, що здійснюють місцеве самоврядування також шляхом «за інші форми прямого волевиявлення». І це Федеральний закон «про принципи організації місцевого самоврядування Р.Ф.» відносить зборів (сходи) громадян. Вони сприяють вираженню суспільної думки, дозволяють населенню публічно спрямовувати, контролювати й оцінювати діяльність органів місцевого самоврядування. У окремих поселеннях, якщо таке передбачено статутом муніципального освіти й відповідає закону суб'єкта Р.Ф., дані зборів можуть виконувати повноваження представницьких органів місцевого самоврядування. І тут вони вважаються правомочні з участю у яких понад половина жителів муніципального освіти, які мають виборчого права.

Порядок скликання і проведення зборів громадян, ухвалення, й зміни його рішення, межі її відання встановлюються статутом муніципального освіти у відповідно до законів суб'єктів Р.Ф.

Федеральний закон закріплює право населення в правотворческую ініціативу у питаннях місцевого значення. Вона реалізується у відповідно до статуту муніципального освіти і, якщо виділити головне, у тому, що вносить до органів місцевого самоврядування проекти правових актів, які підлягають обов'язковому розгляду на відкритому засіданні з участю представників населення, а результати розгляду - офіційному опублікуванню.

Громадяни беруть безпосередню у вирішенні справ місцевого значення шляхом індивідуальних і колективних звернень, які направляються органи місцевого самоврядування і посадовими особами місцевого самоврядування. Федеральним законом встановлено, що ці адресати зобов'язані з відповіддю сутнісно обертань у протягом місяця. За порушення термінів і близько відповіді громадян законом то, можливо передбачити адміністративну відповідальність.

Місцеве самоврядування здійснюється через власні органи. Їм притаманний риси: структура цих органів визначається населенням самостійно; їх підґрунтя даним громадянами та його представницькими органами; мають повноваженнями влади на рішення питань місцевого значення й у межах видають правові акти; є юридичних осіб відповідно до статутом муніципального освіти; не входять до системи органів структурі державної влади.

Федеральний закон « про принципи організації місцевого самоврядування Р.Ф.» виходить із розмаїття системи органів місцевого самоврядування. У цьому, проте, виділяються виборні органи, утворювані відповідно до названим законом, законами суб'єктів Р.Ф., статутами муніципальних утворень, а як і визнається обов'язковим наявність виборних органів місцевого самоврядування муніципальних утворень.

Однією з видів виборних органів є до представницького органу місцевого самоврядування. Він з депутатів, що обираються у основі загального рівного і прямого виборчого права при таємне голосування відповідно до федеральним законом і законами суб'єктів Р.Ф.

Головний становище цих органів надається виділенням питань, що у їх винятковому віданні. Такими Федеральний закон відносить: прийняття загальнообов'язкових правил з предметів ведення муніципального освіти, передбачених статутом муніципального освіти; твердження місцевого бюджету та звіту

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Місцеве самоврядування у конституції РФ

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Місцеве самоврядування у конституції РФ

Правове положення муніципального службовця органів місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Поняття «муніципальна служба» порівняно нове до нашого законодавства. До початку організації місцевої влади на засадах самоврядування та становлення місцевого самоврядування ролі самостійної форми здійснення влади народу поняття «муніципальна слуЗавантажити
Правові можливості наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями законами суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
© А.В. Шкитин, 1999
Проблема формування та розвитку інституту наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями є як ніколи актуальною. Цей феномен як головний чинник регуляції громадського буття привертає мою
Завантажити
Звернення громадян і організації до органів місцевого самоврядування
Тип роботи: контрольна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВО- ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КЕМЕРОВСКИЙ ІНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Завантажити
Глава муніципального освіти і до представницького органу місцевого самоврядування: проблеми розмежування компетенції
Тип роботи: дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«ТЮМЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО І МУН

Завантажити
Органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування - як суб'єкти адміністративного права
Тип роботи: реферат
1. Органи виконавчої влади і їх роль державному управлении.2. Административно-правовой статус органів місцевого самоврядування.
Література
указ президента РФ від 14.08.96г. “Осистеме федеральних органів виконавчої (СЗ № 34-96г).У
Завантажити
Органи структурі державної влади Російської Федерації і місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Контрольна робота з дисципліни Правознавство
Виконала Урубжурова Ервіна Сергіївна студентка 2 курсу
Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет
Санкт-Петербург 2007г
Глава1. Система органів структур
Завантажити