Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Місцеве самоврядування у системі публічної влади скачати

Розділ: муніципальне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Кирово-Чепецкий Коледж Економіки і Права

Спеціальність «Державне і муніципальне управління»

"Місцеве самоврядування у системі публічної влади".

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни «Правові основи ГМУ»

Выполнил студент

групи УД3:

Бельтюков

Сергій Юрійович

Керівник:

Тимкина

Олена Василівна

Кирово-Чепецк 2003

Зміст

1. Запровадження.

-3-

2. Історія розвитку самоврядування.

-4-

2.1 Системи місцевого самоврядування.

-5-

2.2. Форми самоврядування в XIX ст.

-6-

2.3 Відродження місцевого самоврядування

-7-

3. Конституционно-правовые основи місцевого самоврядування.

-8-

3.1 Основні конституційні становища місцевого самоврядування.

-9-

3.2 Права громадян.

-10-

4. Проблеми місцевого самоврядування Російської Федерації.

-11-

5. Укладання.

-16-

6. Список використовуваної літератури.

-18- Запровадження

«У Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування» (Конституція РФ, ст. 12)1. У цій статті також йдеться, що місцеве самоврядування перестав бути частиною системи державної влади «у своїх повноважень» самостійно.

Отже, видно, що місцеве самоврядування Російській Федерації досить цікаво як об'єкт вивчення зважаючи на те, що є цілком самостійної сферою. До того ж сучасне самоврядування у Росії перебуває в стадії становлення. І це процес йшов протягом, по меншою мірою, десятиріччя досить динамічно й триває донині.

Предметом даної курсової роботи є підставою місцеве самоврядування, як інститут публічної влади на місцях, його організація та функціонування.

Попри тринадцятирічний термін дії конституції Російської Федерації тема становлення місцевого самоврядування не втратила своєї актуальності. Про це рік у рік у їхніх посланнях Федеральному Собранию Російської Федерації каже Президент Російської Федерації. У посланні Президента 2002 року Президент Росії В.В. Путін підкреслює, що “протягом багато часу федеральна влада мало приділяла уваги проблемам місцевого самоврядування”. Розгляд питань місцевого самоврядування актуально сьогодні ще у світі планованої реформи місцевого самоврядування. Для організації місцевого самоврядування мали бути зацікавленими «єдині правила, оскільки Росія - єдина країна», зазначив Президент. Разом про те, главу держави підкреслив, що «має бути враховано «усе різноманіття» регіонів і територій». Почати реформу передбачається 1 січня 2006 року, «а за умови напруженої багатоденної роботи на місцях – можливо, уже 2005 року». До того ж, заявляє РІА «Новини», «Володимир Путін вважає, що реалізація закон про загальні принципи організації місцевого самоврядування має розпочатися 2005 року».

Зблизька актуальності теми даної курсової роботи не можна ані звернути увагу до конституційними правами громадян здійснення місцевого самоврядування:

право здійснювати місцеве самоврядування шляхом прямого волевиявлення та через обрані ними органи (ст. 3, 32, 130);

право брати участь у референдумах, обирати і "бути хат ранными до органів місцевого самоврядування (ст. 32);

право самостійно визначати структуру органів місць ного самоврядування (ст. 131);

декларація про участь у вирішенні питань про зміну меж муніципальних утворень (ст. 131);

право володіти, користуватися й розпоряджатися муниципаль іншої власністю (ст. 130).

Тобто тут бачимо досить широке спектр конституційні права громадян Російської Федерації, які є підвалинами законодавства надають у цій сфері. Особливо це показово у межах заявленого постперестроечными реформаторами курсу до демократичного держави і громадянського суспільства.

Метою згаданої курсової роботи є підставою ознайомитися з банківською діяльністю та організацією місцевої публічної влади, розглянути різні аспекти місцевого самоврядування. Під час вивчення теми курсової праці були використані різні джерела. Насамперед, було розглянуто закони, які мають різної юридичну чинність: Конституція Російської Федерації, федеральні закони, і навіть було використане законодавство радянських часів, нині яке втратило свою дію та інших аналітична література.

2. Історія розвитку самоврядування.

Місцеве самоврядування Російській Федерації - форма здійснення народом своєї місцевої влади, забезпечує не більше, встановлених Конституцією та федеральними законами, самостійну й під свою відповідальність рішення населенням безпосередньо і крізь органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, виходили з інтересів населення, з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. Місцеве самоврядування перестав бути аналогом комуністичної ідеї громадського самоврядування чи проявом лише безпосереднього волевиявлення населення, хоча окремі елементи безпосередньої демократії у ньому є (наприклад сільські сходи). Одна й та, що у місцевому рівні зосереджена чимала муніципальна власність, вимагає встановлення владних відносин також певній системи органів управління. Але вплив населення в діяльність цих органів інших може бути досить велика, породжуючи ефективні організаційно-правові форми рішення місцевих питань. Місцеве самоврядування – складова частина демократії, у зв'язку з ніж Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. встановлює, що повинна бути закріплено у законодавстві і навіть Конституції кожної країни.

Місцеве самоврядування почав розвиватися у Європі ще Середньовіччі. У XVIII в. Американська й особливо Французька революції покликали до життя організовані та порівняно однакові системи місцевого самоврядування, надавши їм функцію вислови й охорони права і свободи людини і громадянина. Ідеї общинного управління отримали розвиток у Великій Британії, Бельгії, Німеччині та інших країнах. Пі цьому стала усвідомлюватись, що місцевими інтересами й державою існує певний у собі що місцеве суспільство – це основний осередок вільного громадянського суспільства.

2.1 Системи місцевого самоврядування.

У ХІХ в. склалися і нині існують три основні системи місцевого самоврядування:

1) Англосаксонская, коли він виключаються будь-які представники центрального уряду місцях, а муніципалітети самостійно здійснюють своєю владою у своїх повноважень (вихід ті межі дозволяє втручатися уряду);

2) Французька, яка припускає контроль центральної влади через спеціально призначуваних представників в інших формах;

3) Німецька, через яку органи місцевого самоврядування діють за дорученням держави, а громада самостійно й більше під свою відповідальність вирішує завдання на своєму рівні, але у відповідно до законів.

У Росії її розвиток місцевого самоврядування, неодноразово преобразовывавшегося XVII – XVIII ст., призвело до земської (1864 р.) та Київської міської (1870 р.) реформам, які створили децентралізовану систему місцевого самоврядування. Реформи передбачали обрання населенням земських зборів (губернських, повітових) чи міської сумніви й управи, одержували широкі повноваження. Земские й міські органи не підпорядковувалися місцевої адміністрації (губернатору), хоча діяли у його контролем. Отже, на місцевому рівні існувало як самоврядування, і державне управління, між якими нерідко виникали розбіжності. Соціалістичну державу посилив місцеве самоврядування, встановивши жорстку централізовану систему управления.2

2.2. Форми самоврядування ХІХ ст.

Місцеве самоврядування у Росії наприкінці ХІХ століття одержало значного розвитку. У дивовижній країні сформувалася певна система визначення форм самоврядування, подана у відповідних органах й осіб. Вона відбивала специфічну соціальну структуру російського нашого суспільства та носила різноплановий характер.

Так потомствені дворяни кожної губернії утворювали дворянське суспільство, органами управління якому було: 1) губернські повітові дворянські зборів; 2) губернський і повітове ватажки дворянства; 3) дворянське депутатське збори і; 4) повітові дворянські опіки. Ці органи мали опікуватиметься реалізацією станових інтересів дворян.

Купці становили купецьке співтовариство з правом юридичної особи. Управління цим суспільством здійснювалося, передусім, лише на рівні купецьких управ, до складу яких входили: купецькі старости та їх заступників, обрані всім купецьким суспільством. Обов'язки управ звучали однаково: впорядкування і облік всіх купців, що належать цьому стану; розподіл і валовий збір податків, які із купецького стану; видача посвідчень щоб одержати паспортів і виконання інших справ, що з потребами купецького суспільства.

Міщани кожного становили особливе міщанське суспільство. Управління їм здійснювалося міщанським старостою та її помічниками (десятскими), избираемыми на 3-річний термін і затверджуваними губернатором. Лише цього учреждались міщанські управи, служили колегіальними органами самоврядування. У деяких містах (Нижньому Новгороді, Пензі) і губерніях (Віленської, Гродненської, Мінської, Ковенської) мають місце особливі міщанські депутатські зборів, формовані виборним шляхом.

У сільській місцевості діяло селянське самоврядування. Його органами були: сільський сход і сільський староста. Учасниками сільського сходу були все селяни, а тільки представники селянських сімейств (старші віком). Має рацію участі у сільських сходах позбавили особи, залучені до судової відповідальності; які під поліцейським наглядом, і навіть жителі, позбавлені збіговиськом права бути присутніми при його зборах.

Рішення на сходах приймалися простим більшістю голосів.

До компетенції сходів входило рішення наступних завдань:

заміна общинного землеволодіння подворным;

переділ землі між сільських жителів;

встановлення зборів і податей;

ухвалення рішення про выдворении з територій сільській місцевості, підвідомчої сільському одразу ж, осіб, котрі заплямували свою репутацію, тощо. п.

Усе це свідчить у тому, як було чітко самоорганизованы вищезгадані соціальні групи і стани у Росії.

Вказані вище форми самоврядування були різновидами з так званого земського самоврядування. Вони з урахуванням положень 1864 і 1890 рр.

Земское самоврядування було б забезпечувати реалізацію місцевих інтересів, у господарської сфери життя населення. Цим і визначалися його характерні риси, які звучали однаково.

По-перше, земські органи, як громадські установи не мали владними функціями. У разі потребу використання державного примусу під час здійснення своїх повноважень вони був у праві звертатися за сприянням до владних структур держави. Пізніше становищем 1890 р. їм було надано владні повноваження з питань місцевого значення.

По-друге, земські органів самоврядування зберігали на своїй незалежності від державними структурами.

По-третє, у разі зловживань із боку земських органів самоврядування, обмеження ними інтересів для місцевих жителів їх у праві були пред'явити їм цивільний позов у в судовому порядку спільною для підставі.

Підставою функціонування місцевих співтовариств були й відособленість їхніх інтересів. Там, де початкової адміністративно-територіальної одиницею була громада, діяло общинне самоврядування. Воно мало забезпечити потреби і облік господарської специфіки кожного окремого селища державному рівні.

У провінціях і областях створювались і функціонували вищі форми місцевого самоврядування. До того ж необхідність муніципального та обласної самоврядування обумовлювалася відмінностями побутових, історичних, етнографічних та інших умов регіонів России.3

2.3 Відродження місцевого самоврядування почалося з прийняття у 1991 р. російського законів місцеве самоврядування. У 1993 р. було видано укази Росії з цього питання, затвердили «норму закону про засадах організації місцевого самоврядування Російської Федерації» (у редакції 22 грудня 1993 р.) і «Основні положення про вибори до органів місцевого самоврядування» (29 жовтня 1993 р.). Ці укази переставали працювати колишніх місцевих рад, які функції тимчасово пов'язували зі спектаклем виконавчі органи у системі місцевого самоврядування. 28 серпня 1995 р. Президентом було підписано Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» (нині він чи діє у редакції від 4 серпня 2000 р.), що визначає роль місцевого самоврядування здійсненні народовладдя, правові, економічні та фінансові основи місцевого самоврядування і державні гарантії його здійснення, встановлює загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації.

Однак згодом знайшовся ряд проблем, що перешкоджають ефективному розвитку системи місцевого самоврядування, у тому числі нечёткость у визначенні законом компетенції муніципальних утворень, невідповідність ресурсів виконуваними органами Місцевого самоврядування обов'язків, удалённость органів місцевого самоврядування від населення тощо. У зв'язку з цим із 2003 р. початку проводитися реформа всієї системи; відповідний Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» за станом 1 серпня 2003 р. пройшов друге читання у Державній думі.

3. Конституционно-правовые основи

Основні становища Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації» спрямовані зміну принципів територіальної організації місцевого самоврядування. Встановлюється обов'язкове формування муніципальних утворень двома територіальних рівнях – в поселеннях і муніципальних районах з розмежуванням і закріпленням кожним рівнем властивих йому повноважень із вирішення питань місцевого значення, і навіть переданих державних повноважень. Єдині принципи організації місцевого самоврядування всім суб'єктів Російської Федерації дозволять реалізувати на місцевому рівні нової судової системи міжбюджетних відносин між суб'єктами Російської Федерації і муніципальними утвореннями. Законодавчо визначається процедура передачі органам місцевого самоврядування окремих державних повноважень, виключає виникнення нефинансируемых мандатів й передбачає необхідні заходи, куди входять відповідальність органів місцевого самоврядування, з ефективного виконання зазначених повноважень. Передбачається також посилити контроль над виконанням органами місцевого самоврядування повноважень із вирішення питань місцевого значення.

Становлення органів місцевого самоврядування відбувається з певними труднощами внаслідок недостатнього засвоєння населенням недержавного характеру цих органів прокуратури та відсутності в нього навичок громадської самодіяльності. З іншого боку, справа гальмують деякі органи виконавчої влади суб'єктів РФ, незгодні з передачею власності і повноважень гілок формування бюджету на місця, ні з запровадженням виборності нижнього шару місцевого чиновництва, не підпорядковується «верхів». У зв'язку з цим у кількох регіонах, особливо у республіках, ухвалені якісь закони, извращающие саму суть самоврядування і ставлять його передачі під контроль регіональних органів.

Правову базу місцевого самоврядування була істотно зміцненні прийняттям 1996 р. федеральних законів «Про забезпечення конституційні права громадян Російської Федерації обирати й бути обраними до органів місцевого самоврядування» (у редакції від 22 червня 1998 р.), «Про основи муніципальної служби Російській Федерації» (у редакції від 25 липня 2002 р.). У багатьох суб'єктів РФ прийнято власні закони.

3.1 Основні конституційні становища.

Конституція Російської Федерації містить спеціальну главу місцеве самоврядування з чотирьох статей (ст. 130-033). Проте кілька положень входить у основ конституційного ладу (ст. 12), крім того, міститься у ст. 8, 9, 15, 24, 32, 33, 40, 41, 43, 46, 68 Конституції. З погляду організації та принципів місцевого самоврядування найбільше значення мають такі конституційні становища:

місцеве самоврядування у своїх полномочии самостійно;

органи місцевого самоврядування не входять до системи органів структурі державної влади;

місцеве самоврядування забезпечує самостійного рішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю;

місцеве самоврядування здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, за інші форми прямого волевиявлення, через виборні інші органи місцевого самоврядування;

структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно;

зміна кордонів територій, у яких здійснюється місцеве самоврядування, допускається з врахуванням думки населення відповідних територій.

У Конституції Російської Федерації містяться також

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Місцеве самоврядування у системі публічної влади

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Місцеве самоврядування у системі публічної влади

Органи структурі державної влади Російської Федерації і місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Контрольна робота з дисципліни Правознавство
Виконала Урубжурова Ервіна Сергіївна студентка 2 курсу
Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет
Санкт-Петербург 2007г
Глава1. Система органів структур
Завантажити
Правові можливості наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями законами суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
© А.В. Шкитин, 1999
Проблема формування та розвитку інституту наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями є як ніколи актуальною. Цей феномен як головний чинник регуляції громадського буття привертає мою
Завантажити
Зарубіжний досвід організації місцевого самоврядування Російської Федерації
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою Міністерства освіти й науки Російської Федерації

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ ПРОФИСИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ВОЛГО-ВЯТСКАЯ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

Факультет середнього

Завантажити
Звернення громадян і організації до органів місцевого самоврядування
Тип роботи: контрольна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВО- ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КЕМЕРОВСКИЙ ІНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Завантажити
Органи виконавчої влади і місцевого самоврядування
Тип роботи: курсова робота
1. Поняття, ознаки й ті види органів виконавчої

Орган виконавчої - це організація, що є структурно відокремлену одиницю державної адміністрації, з якої реалізуються управлінські функції виконавчої влади і відбуваються юридично значимі дії від імен

Завантажити
Основи організації державної влади місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
Кафедра «Соціально - гуманітарних дисциплін» Реферат за курсом \"У конституційному праві\"
Тема: \"Осн
Завантажити