Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Муніципальна власність як об'єкт муніципального управління (з прикладу МО “Місто Архангельськ”) скачати

Розділ: муніципальне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 7 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРИИ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСНІСТЬ» 6

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛІННЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСНІСТЮ У МО «Місто Архангельськ» 24

3. ПРОБЛЕМИ І ДЕЯКІ ПИТАННЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСНІСТЮ У МО «Місто Архангельськ» 53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ 69

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Тема управління муніципальної власністю у Росії один із найбільш актуальних. По-перше, ще п'ятнадцять років тому такої форми власності біля Російської Федерації був. Процес її становлення триває і сьогодні. По-друге, ефективність діяльності владних структур обумовлена життєздатною структурою місцевого самоврядування: «майже усі державні рішення, що стосуються інтересів громадян, однак проходять через місцевих органів, реалізуються в життєдіяльності місцевих сообществ»1. Люди відчувають результати державної політики і оцінюють її крізь призму задоволення якихось своїх життєвих потреб та інтересів. Саме цим потреб та інтересам того суспільства і покликана служити муніципальна власність. І цього, насамперед, сприяє грамотне та їхнє ефективне управління муніципальної власністю.

У зв'язку з цим метою роботи є підставою вивчення діяльності органів місцевого самоврядування із управління муніципальної власністю: їх компетенція, практика управління і ефективність діяльності. Досягнення мети дипломного проекту необхідне рішення наступних завдань:

вивчення категорії «муніципальна власність» з економічної і питання правової точок зору;

вивчення муніципальної власності МО «Місто Архангельськ»: формування та склад;

вивчення місцевих органів влади, що у управлінні муніципальної власністю;

виявлення основних проблем, що перешкоджають найефективнішого управлінню муніципальної власністю;

пошуку шляхів вирішення наявних проблем, зокрема з допомогою стороннього досвіду.

Відповідно до Статутом муніципального освіти «Місто Архангельськ», муніципальна власність є одним із складових економічного підгрунтя місцевого самоврядування поруч із місцевими фінансами, майном, які у державної власності і переданому у порядку у керування органам місцевого самоврядування та інші. У зв'язку з цим, об'єктом вивчення у процесі написання даного дипломного проекту є діяльність органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування муніципального освіти «Місто Архангельськ» у сфері управління муніципальної власністю. Предметом виступає ефективність використання муніципальної власності, ефективність управління до неї з боку органів місцевого самоврядування р. Архангельська.

Відповідно до поставленими завданнями, об'єктом і предметом дипломного проекту провідним методом під час аналізу діяльності органів місцевого самоврядування є статистичний. Він дозволяє з урахуванням наявних показників оцінити результативність діяльності відповідних органів із управління муніципальної власністю, зокрема в порівняльному аспекті. Також використовувався аналіз документів (законів, інших нормативних правових актів). Поруч із статистичним методом й аналізом тих нормативних документів застосований метод економічного аналізу, предметом якого є «господарські процеси підприємств, їх соціально-економічна ефективність яких і кінцеві фінансові результати діяльності, складаються під впливом об'єктивних і піддається, знаходять відбиток системою економічної информации»1.

При дослідженні означеній вище теми виникли складності, насамперед із публікаціями та інші джерелами, присвяченими проблемі управління муніципальної власністю Російській Федерації на етапі. Центральне питання дипломного проекту можна з'ясувати, як мало вивчений у межах економічної науки, особливо вітчизняної. Проте, у роботі було застосовано такі основні групи джерел:

федеральні закони;

закони суб'єктів Російської Федерації;

муніципальні нормативні правові акти;

тогочасні книги й публікації окремих авторів, присвячені зазвичай загальноекономічним питанням;

статистичні джерела.

Для якісного вивчення питання управління муніципальної власністю у межах дипломного проекту потрібно більше публікацій, присвячених саме управлінню муніципальної власністю. Більшість авторів загострюють своє увагу до процесі формування муніципальної власності, процесах приватизації тощо.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРИИ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСНІСТЬ»

1.1. Категорія «власність» у суспільних науках

Там, де є економічна діяльність, там завжди присутній проблема власності. Відносини власності пронизують всієї системи економічних відносин також супроводжують людини з народження його до догляду у іншій світ. Скрізь і скрізь ми постійно натрапляємо однією загальний корінний питання: кому належить економічна влада, хто привласнює матеріальні умови існування людей, господар землі, фабрики, духовного багатства?

Розглядаючи муніципальну власність, зокрема як об'єкт управління, необхідно, передусім, розглянути поняття «власність», його розуміння наукою. У науці існують досить численні скарги й дуже неоднозначні тлумачення цього питання.

Значною популярності набув речовинне розуміння власності – як ставлення людей до речей, зокрема грошовим знакам. Наприклад, П. Самуэльсон вважає, що власність є володіння товарами чи грошовими сумами. Макконнелл і Брю характеризують власність як розпорядження матеріальних ресурсів для. Таке розуміння трапляється у радянських суспільствознавців: «власність – приналежність будь-яких об'єктів суб'єкту, яким буде бути окремі люди, їх групи, держава, общество»1. Тим більше що Г.І. Черкасов у своїй книжці «Загальна теорія власності» зазначає, що «там, де немає відносин для людей, й не існує собственности»2.

Широке поширення має юридичне тлумачення власності, за яким «це поняття належить до сукупності прав»3. Цей підхід є надто вузьким, позаяк у реальному житті власність які завжди юридично оформляється чи відповідає правових норм.

Власність як породження природною природи людини розглядається природно-биологическим поданням щодо власності. У межах наукової літературі зустрічаються також религиозно-идеалистическое розуміння власності. На думку багатьох авторів, таке бачення природи власності, м'яко висловлюючись, сумнівно.

Прибічники багатопланового тлумачення власності бачать природу цього явища у взаєминах двоякого роду: та між людьми, та між людьми і речами. З одного боку, це правомірно: адже власність й без участі покупців, безліч речей існувати неспроможна; з іншого – відносини для людей які завжди обумовлені власністю та його ставленням до неї (наприклад, самооцінка). У той самий час існують відносини, які виникають для людей тільки з наявності власності. Наприклад, професор Г.І. Черкасов виділяє як жодну з характерних ознак власності її здатність в ролі «опосередкованої зв'язку» між суб'єктами. А прикладом тут може бути ситуація, коли власник підприємства перебуває у країні, а працівники – на другий.

Розглянувши вище зазначені підходи до поняття «власність», можна укласти, що близькими до реальності є речовинне і багатопланове тлумачення цього поняття. У цьому слід зазначити, що багатоплановий підхід до визначення власності певною мірою доповнює речовинне розуміння, оскільки важко ні з твердженням, що відносини між людиною і річчю, хоч і переважають у всіх аспектах, але впливають на відносини для людей. Наприклад, люди можуть не надто відрізнятиметься зовні (зростання, статура), і це завжди буде визначального чинника, впливає з їхньої взаємовідносини (за інших рівних умов), але до того часу, коли вони або знають про рівень добробуту одне одного (чи її незначно в обох) або якщо ці суб'єкти займають практично рівні позиції з суспільстві (щодо обсягів коштів виробництва, якими вони мають).

1.2. Общесоциальный характер власності

Муниципальное освіту у особі органів місцевого самоврядування покликане здійснювати своєї діяльності вирішення питань місцевого значення, «виходили з інтересів населення, його історичних та інших місцевих традиций»1. Вочевидь, що захищати інтереси того суспільства органи МСУ можуть, як здійснюючи законотворчу діяльність, представником інтересів місцевого населення в вищестоящому (державному) чи іншими діями, а й багато в чому з допомогою використання муніципальної власності, складової економічну основу місцевого самоврядування (ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації», ст. 28).

З упевненістю можна стверджувати, питання місцевого значення, які вирішуються у вигляді користування і розпорядження власністю, ставляться до різним сферам («інтереси населення» досить широкі): як економічної чи правової. Саме поняття «власність» є, передусім, економічної категорією, а юридичне закріплення об'єктів власності є важливим чинником в межсубъектных взаємовідносинах. Проте, відносини власності (на місцевому рівні бачимо краще) присутні й у духовної, й у соціально-політичної сферах життя суспільства. Отже, «власність носить общесоциальный характер»2 як жодну з її змістовних чорт.

Спробуємо обгрунтувати дане твердження. По-перше, в вище сферах складаються присвоєння і відчуження – основи відносин власності. У соціально-політичної сфери життя суспільства неминуче розподіл влади, привілеїв, можливостей та гарантій. Духовна сфера включає у собі присвоєння і відчуження (навіть елементарне використання) ідей, знань, інформації, малярських творів та інших. Дані явища у тих сферах має існувати в певній громадської формі, тобто у вигляді власності. У той самий час слід зазначити, що, наприклад, одній з функціональних статей витрат місцевих бюджетів є «організація, утримання і розвиток закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, ЗМІ, інших закладів, що у муніципальної власності, чи у веденні органів місцевого самоуправления»1 (Бюджетний Кодекс РФ, ст. 87). Цей пункт показує участь відносин власності у соціально-політичній і приклад духовної сферах життя населення (у разі органи МСУ через відносини власності беруть участь у життя суспільства).

Общесоциальный характер власності доводиться також та обставина, що учасники життя (всіх її сфер) може бути суб'єктами будь-яких власності. Приміром, об'єктами соціальної сфери, такі як кінотеатри, різні розважальні комплекси, можуть володіти приватні та юридичних осіб. Як учасники життя можуть бути суб'єктами відносин власності, а й будь-які життєвих благ можуть в ролі об'єкта таких відносин.

Отже, видно, що ваші стосунки власності проникають у всі сфери життя людини і суспільства загалом.

1.3. Загальне і особливе змісту поняття «муніципальна власність»

Відповідно до статтею 7 Конституції Російської Федерації, нашій країні «визнаються, й захищаються так само приватна, державна, муніципальна й інші форми собственности»2. Фактично сучасної Росії є велика різноманітність типів власності, що законодавством і, одержало своє розвиток останніх років уже минулого століття.

Розглянемо типи власності, котрі за праву вважати найбільшими її різновидами, найбільш фундаментальними і здатні якісно відмінними.

І це отнесём такі типи:

приватна;

державна;

муніципальна;

колективна;

громадська;

змішана.

1.3.1. Приватна власність

Приватну власність можна з'ясувати, як «власність окремих, відособлених осіб, спрямовану головним чином здобуття влади та множення їх доходов»1. Відносини приватної власності є – власне – відносини з приводу присвоєння-відчуження названими особами певних життєвих благ з метою збагачення. Цьому типу власності притаманний купівельний характер. Слід зазначити, що що це тип власності, який цілком обгрунтовано вважатимуться природним типом власності, позаяк у основі лежить поява додаткового продукту результаті зростання продуктивність праці (з урахуванням поділу праці).

Частными власниками може бути індивіди чи група людей, відособлених друг від друга з глибокого розрізнення їх приобретательских потреб та інтересів (власники приватних станів). Розвиваючи цю ідею, дійшли з того що суб'єктами приватновласницьких відносин можуть бути певні соціальні верстви (промислова, торгова буржуазія), і навіть цілі класи, життєдіяльність них базувалася у приватному присвоєння життєвих благ: рабовласники, феодали, капіталісти, вільні селяни і ремісники – відособлені особи (у межах класу).

Основними об'єктами приватної власності служать матеріальними благами: засоби і робоча сила (якщо вона використовується для свого особистого збагачення), і навіть багато природні багатства, різноманітні послуги (будівельні, транспортні тощо.) тощо. До об'єктах приватновласницьких відносин ставляться також соціальні й духовні (за умови, якщо їх використовують окремими особами, у інтересах одержання прибутку) блага. Серед соціальних об'єктів можна назвати, як використання особисту популярність і слави з метою збагачення, і навіть, наприклад, юридичні і освітні послуги. Духовными об'єктами можуть бути інтелектуальні цінності (наприклад, інформація, винаходи), художні твори. Отже, видно, що приватна власності має місце у економічної, соціально-політичної і приклад духовної сферах життя суспільства.

Серед основних чорт приватної власності виділимо, передусім:

трудовий чи нетрудовий характер (також може бути змішаний, що нерідко є у сучасної Росії);

здатність ставати капіталом: коли дана власність приносить додаткову вартість з використання наёмного праці;

класовий характер: саму себе породжує класи, яких і належать відповідні власники.

1.3.2. Державна власність

«Державна власність завжди виступає однією з чинників розвитку экономики»1. Безумовно, не можна заперечити і значний вплив даної форми власності у загальне розвитку економіки країни. Без належної державну соціальну допомогу у постачанні підприємств сучасними засобами виробництва, без організації виробництва засобів виробництва розвиток приватної ініціативи й підприємливості неможливо.

Є різні підходи до визначення державної власності. Один із визначень говорить: «державна власність – це система відносин щодо присвоєння благ з метою реалізації державних, публічних интересов»2.

У економіці країн велике значення має державної власності. У неї входять зазвичай деякі великі промислові підприємства, банки, і навіть підприємства тих галузей, які обслуговують виробництво і соціально-побутову сферу — вантажний транспорт, енергетика, зв'язок тощо. Створення державних підприємств зумовлено почасти бажанням прискорити науково-технічний прогрес. Разом про те держава іноді перебирає переозброєння слабких ланок економіки.

У держави зосереджені чималі матеріальні резерви галузі у вигляді запасів продовольства, палива й інших засобів життєзабезпечення. Це, переважно, двома факторами1:

кожна держава мусить думати скоріш про своєї ж безпеки;

держава виконує широке коло «социализаторских функцій», покликаних забезпечити достатній прожиткового мінімуму населення і побудову підтримку можновладців із боку електорату, серед якого знедолених.

Тривалий час (СРСР доперестроечный період) держава було єдиним суб'єктом відносин державної власності. «У руках держави зосереджена близько 90 відсотків відсотків основних виробничих фондів страны»2. Отже, спостерігався одноуровневый, однаковий характер держави як суб'єкта права державної власності. Нині багаторівневий характер державної власності і коло її суб'єктів визначені у цивільному, а відомої мері й у конституційному законодавстві (див., наприклад, ст. 212, 214 ДК; п. "буд" ст. 71; подп. "р" п. 1 ст. 72 Конституції РФ). Державна власність підрозділяється на федеральну власність, т. е. власність, приналежну Російської Федерації, і власність, приналежну суб'єктам федерації – республікам, краях, областям, містам федерального значення, автономної області, автономним округах.

Державна власність висловлює вищу форму усуспільнення відносин привласнення благ. Функції державної власності ілюструють її значимість, показують природу відносин суб'єктів державної власності. Очевидно, що це особливий тип

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Поділіться рефератом Муніципальна власність як об'єкт муніципального управління (з прикладу МО “Місто Архангельськ”)

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Муніципальна власність як об'єкт муніципального управління (з прикладу МО “Місто Архангельськ”)

Право муніципальної власності як самостійної форми власності
Тип роботи: реферат

Міністерство загального характеру і професійної освіти Російської Федерації
Хабаровская державна академія економіки та права
Кафедра громадянського правничий та процесу
Курсова робота з предмета: Громадянське право Т
Завантажити
Порядок передачі земель, що у державної власності, у приватну власність Республіка Білорусь
Тип роботи: реферат

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ У ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ, У ЧАСТНУЮ ВЛАСНІСТЬ У РЕСПУБЛИКЕ БІЛОРУСЬ

Питання передачі земель, що у державної власності, у приватну власність громадян, і юридичних регламентовані Кодексом про землю (ст. 35,

Завантажити
Правові питання приватизації державної влади і муніципальної власності РФ
Тип роботи: реферат
МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВНА ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ
Курсова робота
по Цивільному праву
на задану тему : Правові питання приватизації державної влади і муніципальної власності до.
Науковий керівник: Фролова М.М.
Мос
Завантажити
Власність право власності
Тип роботи: реферат

Запровадження
Поняття власності і право власності одні з найдавніших юридичних понять, тому неповним буде розгляд терміна права власності, а то й зазирнути у його історичне коріння, не роздивитися його розвиток окремими країн світу.
Завантажити
Правове регулювання прав на інтелектуальну власність. Міжнародна охорона інтелектуальної власності
Тип роботи: стаття
Забелова Людмила Борисівна — кандидат юридичних наук, кандидат психологічних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Московського інституту економіки, менеджменту і право.
Правове регулювання авторського права до. Міжнародні договори
Завантажити
Право державної влади і муніципальної власності
Тип роботи: дипломна робота

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ І МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСНОСТІ

1.1 Історія розвитку права державної влади і муніципальної власності

1.2 Поняття права державної влади і муніципальної власнос

Завантажити