Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Муніципальна власність Російській Федерації скачати

Розділ: муніципальне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 8 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження…………………………………………………………….. 3

Глава 1. Економічна основа місцевого самоврядування Російської Федерації

§1. Поняття і склад муніципальної власності. Її розмежування між суб'єктами за законодавством Російської Федерации……………………………………………………………………6

§2. Формування муніципальної собственности……………….12

§3. Управління муніципальної собственностью…………………22

§4. Приватизація муніципальної собственности……………...…27

§5 Захист прав муніципальної собственности………………..…33

Глава 2. Економічна основа місцевого самоврядування міста Москви

§1 Місцеве самоврядування у місті Москве……..………..…….35

§2 Склад муніципальної собственности…………………………36

§3 Принципи розмежування собственности………………………37

§4 Управління об'єктами муніципальної собственности………38

§5 Муніципальна власність на землю………………………44

§6 Способи приватизація муніципальної собственности………45

Заключение………………………………………………………..…54

Список використаних нормативних актів і литературы...……60

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Місцеве самоврядування - це основний базовий, найнаочніший населенню елемент влади у країні. Це найбільш близька до людям, найнижчий, але, водночас, найближчий до людей рівень влади. Та заодно це - основа влади. Оскільки далі влада вже стає більш державна і менше громадська.

Протягом багато часу федеральна влада мало приділяла уваги проблемам місцевого самоврядування. У остаточному підсумку це безпосередньо б'є по рівень життя населення російських міста і села. Однією з джерел цій ситуації є низьку якість законодавчої бази для місцевого самоврядування.

Нині ухвалені й діє понад 100000 нормативно-правових актів, регулюючих організацію та влитися діяльність органів місцевого самоврядування. Законодавча база, визначальна економічну господарську діяльність органів місцевого самоврядування, далекою від повноти і досконалості і забезпечує самостійності місцевого самоврядування розв'язанні тих завдань місцевого значення.

Проблема самостійності місцевого самоврядування рішенні місцевих питань входить у перше місце своєму значенням. Розв'язання даної проблеми немислимо без передачі місцевого самоврядування фінансових ресурсів немає і об'єктів муніципальної власності. Але слід зазначити, що питання придбання і відчуженні муніципальної власності вирішене досить докладно і навряд буде викликати труднощі за його рішенні.

Финансово–экономическая самостійність місцевого самоврядування, а справі самостійність місцевого самоврядування загалом бути забезпечена лише тоді наявності достатніх засобів покриття, принаймні, обов'язкових витрат місцевих бюджетів, і навіть за умови довгострокового фінансового планування.

У посланні президента Російської Федерації Федеральному Собранию1 від 16 травня 2003 року говориться необхідність розвитку самоврядування, визначено стратегічних завдань і яскрава програма реалізації. Зазначено вимушені зміцнення економічного підгрунтя місцевого самоврядування, чіткого розмежування об'єктів муніципальної власності між муніципальними утвореннями різних рівнів. Така позиція підтверджує актуальність обраної теми дипломного дослідження «Муніципальна власність».

Указом Президента була створена спеціальна робоча комісія під керівництвом Дмитра Козака, яка б провести розмежування предметів ведення і повноважень гілок між місцевим самоврядуванням, суб'єктами Федерації і прийняття державної федеральної владою, у тому, щоб створити основні засади і, як до діяльності кожного рівня влади, і взаємодії цих рівнів влади між собою.

Місцеве самоврядування одне із найбільш потужних чинників реалізації потенціалу чоловіки й включення їх у громадські процеси, необхідних будь-якій державі.

Відповідно до ст. 1 Федерального Закону “Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерации”2 місцеве самоврядування становитиме з запорук конституційного ладу Російської Федерації. Місцеве самоврядування - визнана і гарантована Конституцією Російської Федерації самостійна й під свою відповідальність діяльність населення за рішенню безпосередньо чи через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, виходили з інтересів населення, його історичних та інших місцевих традицій.

Економічну основу місцевого самоврядування становить муніципальна власність.

Інститут муніципальної власності отримав своє закріплення в Законах «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерации”3, у Конституції Російської Федерации4. Відповідно до чинною Конституцією «Російській Федерації визнаються, й захищаються так само приватна, державна, муніципальна й інші форми власності». Отже, Конституція закріпила наявність муніципальної власності і його рівноправність коїться з іншими формами власності, і навіть наділила органи місцевого самоврядування правом на самостійне управління цієї власністю.

Метою згаданої роботи є підставою розгляд правовим регулюванням муніципальної власності Російській Федерації, об'єктів, які стосуються муніципальної власності, коштів місцевих бюджетів, і навіть способи виникнення права муніципальної власності і приватизації муніципальної власності.

Зазначені питання вивчаються у дипломній роботи основі аналізу чинних законів та інших нормативно-правових актів. Зблизька цієї теми широко і ефективно використовуються методи наукового пізнання: соціологічний, статистичний, з порівняльного аналізу та інші.

Глава 1. ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

§1. Поняття і склад муніципальної власності. Її розмежування між суб'єктами за законодавством Російської Федерації

1.1 Склад муніципальної власності

Правове регулювання муніципальної власності до здійснюється цілу низку нормативних актів. Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування РФ»5, Цивільний кодекс РФ6, Федеральний закон «Про фінансових засадах місцевого самоврядування Російської Федерации»7, і навіть нормативні акти суб'єктів РФ.

Відповідно до ст. 29 Федерального Закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування РФ» у складі муніципальної власності входять кошти місцевих бюджетів, муніципальні позабюджетні фонди, майно органів місцевого самоврядування, і навіть муніципальні землі та інші природні ресурси, перебувають у муніципальної власності, муніципальні підприємства міста і організації, муніципальні банки та інші фінансово-кредитні організації, муніципальні житлового фонду та нежитлові приміщення, муніципальні заклади освіти, охорони здоров'я, культури та спорту, інше рухоме і нерухомого майна. Як бачимо закон дає досить широке склад елементів муніципальної власності. Реальне наявність такого переліку власності створює всі умови органам місцевого самоврядування для здобуття справжньої влади.

Відповідно до ст. 215 Цивільного кодексу РФ під муніципальної власністю розуміється майно, те що на праві власності міським головою й сільським поселенням, і навіть іншим муніципальним утворенням.

Усі закони суб'єктів Російської Федерації місцеве самоврядування закріпили норми про муніципальної власності. У більшості з них містять поняття муніципальної власності, її складу, порядок формування та управління. Наприклад, в Рязанської області встановили, що майно, те що на праві власності муніципальним утворенням, є муніципальної власністю. Визначено склад муніципальної власності, порядок її формування та розпорядження. У багатьох суб'єктів Російської Федерації передбачено приблизно такою самою склад муніципальної власності, що у ст. 29 вищевказаного Федерального закону. Однак у законах багатьох суб'єктів РФ склад муніципальної власності доповнюється такими, наприклад, об'єктами, як унітарні підприємства, зокрема транспорту, торгівлі, комунального харчування, побутового обслуговування, ремонтно-будівничі, житлово-експлуатаційні, з надання ритуальних послуг та змісту місць поховання, по утилізації і переробки сміття; цінних паперів (Московська область); пакети акцій у господарські товариства (Іркутська, Пермская області); об'єкти інженерної інфраструктури (Республіка Дагестан, Псковская, Костромська області); майно, придбане внаслідок підприємницької діяльності підприємствами і міжнародними організаціями, входять до складу муніципальної власності (Білгородська, Вологодська, Псковская області). Докладніше склад муніципальної власності визначено у статутах муніципальних образований8.

1.2 Розмежування власності

Процес формування муніципальної власності великою мірою залежить від розв'язання проблеми розмежування власності між Російською Федерацією, суб'єктами РФ і муніципальними утвореннями.

Розмежування власності на державну і муніципальну досі викликає чимало проблем. Пояснюється це, передусім, єдиним публично-правовым статусом суб'єктів державної влади і муніципальної власності: наявністю вони особливих владних повноважень, дозволяють приймати нормативні акти, які регламентують порядок здійснення належить їм права власності, і навіть здійсненням своїх прав власності у публічних (громадських) інтересах держави й відсутністю належної нормативної бази, регулюючої дані відносини.

З іншого боку, право державної власності право муніципальної власності характеризуються множинністю суб'єктів. У ролі суб'єктів державної власності виступають Російської Федерації загалом і його суб'єкти - республіки, краю, області й т.д., але їх органи виконавчої влади чи управління, як у пункті 3 статті 214 Цивільного кодексу РФ). Останні виступають на майновому обороті від імені державної освіти і відповідно до свого компетенції лише здійснюють ті чи інші правомочності публічного власника. Суб'єктами права муніципальної власності міські і сільські поселення та інші муніципальні освіти загалом. Від його імені цього у цивільному обороті правомочності можуть здійснювати ті чи інші органи відповідно до своєї компетенцією (стаття 125 Цивільного кодексу РФ).

Порядок формування муніципальної власності було визначено у постанові Верховної Ради Російської Федерації «Про розмежування державної власності Російській Федерації на федеральну власність, державну власність республік у складі Російської Федерації, країв, областей, автономної області, автономних округів, міст Москви й Санкт-Петербурга і муніципальну собственность»9. Відповідно до додатком №3 до названому постанови у складі муніципальної власності підлягали передачі об'єкти держави, розташовані біля міських і районних Рад (житловий і нежилий фонди, житлово-експлуатаційні і ремонтно-будівничі підприємства, об'єкти інженерної інфраструктури т.д.). Це була перша спроба розмежувати власність муніципалітетів і власності РФ і його суб'єктів. До складу муніципальної власності також передавалися об'єкти, що перебували на власності суб'єктів Російської Федерації розташовані біля відповідних міст. До них ставилися підприємства роздрібної торгівлі, громадського та побутового обслуговування населення; заклади і об'єкти охорони здоров'я, народної освіти, культури та спорту; оптово-складские потужності. До того ж в муніципальну власність повинні бути передані підприємства роздрібної торгівлі, громадського та побутового обслуговування, що перебували на віданні міністерств та.

Постановою ЗС РФ від 27 грудня 1991 року передбачена можливість передачі об'єктів, що у державної власності республік у складі Російської Федерації, країв, областей, автономної області, автономних округів, міст Москви й Санкт-Петербурга, в муніципальну власність гаразд, установлюваному Урядом Російської Федерації. Такий порядок встановлено Положенням про визначення пообъектного складу федеральної, державної влади і муніципальної власності і порядок оформлення прав власності, затвердженим розпорядженням президента Російської Федерации10. Відповідно до названим Положенням Рада народних депутатів міста стверджує переліки об'єктів, що передаються у муніципальну власність, зареєстрованих у фінансовому комітеті із управління майном області. Не виключені їх об'єкти вважаються переданими в муніципальну власність міста з лиця моменту складення рішення Радою народних депутатів області про їхню передачу чи з закінченні 2-месячного терміну від моменту реєстрації переліку, якщо відповідне рішення було прийняте. Отже, для віднесення об'єкта до муніципальної власності потрібно дотримання певного порядку, встановленого вищезгаданим Положенням.

У багатьох суб'єктів Російської Федерації питання, пов'язані з формуванням законодавчої бази для про муніципальної власності, вирішені. Вони прийнято спеціальні закони про муніципальної власності. Так було в Красноярському краї ухвалено закон від 26 вересня 1996 року «Про порядок безоплатної передачі об'єктів крайової державної власності в муніципальну і прийому муніципальної власності в крайову державну». У Московській області ухвалено закон «Про загальні принципи формування, управління і розпорядження муніципальної власністю Московської области»11.

Відмінності муніципальної власності й Управлінням державної у науковій літературі проводяться з таких підстав:

по суб'єктам. Суб'єктом державної власності є народ РФ і органи структурі державної влади, а суб'єктом муніципальної власності – населення муніципального освіти і органи місцевого самоврядування, які входять у систему органів структурі державної влади;

з об'єктів. Об'єктом права державної власності може бути будь-яка майно, а об'єктом муніципальної власності – будь-яке майно, ще, що може знаходитися лише у державної власності;

з підстав придбання і припинення права власності. Деякі підстави придбання права державної власності неможливо знайти підставами придбання права муніципальної власності (наприклад, націоналізація чи міжнародний договір);

за змістом. Права власника муніципальної власності може бути обмежено, наприклад, це стосується праву розпорядження (право розпорядження державними дотаціями, які входять у місцевий бюджет, обмежена державними органами).

1.3 Суб'єкти муніципального права

Здійснення від імені відповідного муніципального освіти власника його правомочності відповідно до своєї компетенцією робить їх власниками відповідного майна. САМІ Як і державні органи, органи муніципальних утворень можуть виступати у майновому обігу залишалися і як самостійних юридичних - муніципальних установ, які мають самостійним речовим правом оперативно керувати на закріплене по них майно (ст. 296 Цивільного кодексу РФ). Частиною цього майна - грошима - вони теж відповідатимуть за своїми зобов'язаннями. При здійсненні ними правомочий власника муніципального освіти - вони мають можливість у тій чи іншій мері розпоряджатися майном цього власника, що надходять, выбывающим чи що становить його скарбницю, що саме майно скарбниці, насамперед кошти відповідного бюджету, становить базу самостійної майнової відповідальності такого муніципального (публічного) власника за свої борги.

У зв'язку з цим муніципальне майно, подібно державному, також ділиться на частини (ст. 215 п.3 Цивільного кодексу РФ). Одна частина закріплюється за муніципальними підприємствами і установами на самостійних, хоч і обмежених речових правах господарського ведення та оперативної управління, іншу, нерозподілена частина становить скарбницю відповідного муніципального освіти. З огляду на інтереси майнового обороту такий поділ муніципального майна має значення, передусім, для обгрунтування роздільної майнової відповідальності муніципального освіти і створених нею юридичних з їхньої долгам.12

Визнавши громадянську правосуб'єктність муніципалітетів, Цивільний кодекс, проте, дозволяє виступати у цивільно-правових стосунках можлива лише органам місцевого самоврядування (п. 2 ст. 125). Тим самим було муніципалітети як інститути влади практично позбавляються громадянської правоспособности.13

У цивільно-правових відносинах, регульованих зазначеної нормою, як їх суб'єктів виступають саме муніципальні освіти, а органи місцевого самоврядування у своїй - їх представниками. Тож органів місцевого самоврядування цивільно-правових відносинах неспроможна знижувати громадянську правосуб'єктність муніципальних утворень.

Найбільш важливі із усіх прав, здійснюваних муніципальним освітою як суб'єктом цивільних правовідносин, права власника муніципального майна.

Суб'єктами права муніципальної власності виступають: органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування, населення муніципального освіти.

Але й Цивільний Кодекс РФ, і Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерации"14 встановлюють, що має рацію власника муніципального майна здійснюються від імені муніципального освіти. Отже, суб'єктом права муніципальної власності є лише муніципальне освіту, а чи не органи місцевого самоврядування і особи місцевого самоврядування, які у відповідно до закону, і юридичних

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Поділіться рефератом Муніципальна власність Російській Федерації

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Муніципальна власність Російській Федерації

Приватизація державної влади і муніципальної власності
Тип роботи: курсова робота
Запровадження Останніми десятиліттями у державі сталися докорінні зміни, пов'язані з перехід нашої країни від командно-адміністративної системи економіки до ринкової моделі економічних відносин. Для цього переходу необхідно, передусім, необхіЗавантажити
Право державної влади і муніципальної власності
Тип роботи: дипломна робота

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ І МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСНОСТІ

1.1 Історія розвитку права державної влади і муніципальної власності

1.2 Поняття права державної влади і муніципальної власнос

Завантажити
Правові питання приватизації державної влади і муніципальної власності РФ
Тип роботи: реферат
МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВНА ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМІЯ
Курсова робота
по Цивільному праву
на задану тему : Правові питання приватизації державної влади і муніципальної власності до.
Науковий керівник: Фролова М.М.
Мос
Завантажити
Право муніципальної власності як самостійної форми власності
Тип роботи: реферат

Міністерство загального характеру і професійної освіти Російської Федерації
Хабаровская державна академія економіки та права
Кафедра громадянського правничий та процесу
Курсова робота з предмета: Громадянське право Т
Завантажити
Правові можливості наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями законами суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
© А.В. Шкитин, 1999
Проблема формування та розвитку інституту наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями є як ніколи актуальною. Цей феномен як головний чинник регуляції громадського буття привертає мою
Завантажити
Органи структурі державної влади Російської Федерації і місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Контрольна робота з дисципліни Правознавство
Виконала Урубжурова Ервіна Сергіївна студентка 2 курсу
Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет
Санкт-Петербург 2007г
Глава1. Система органів структур
Завантажити