Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Фінансові основи місцевого самоврядування скачати

Розділ: муніципальне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

МОСКОВСЬКА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРИ УРЯДІ Р. МОСКВИ

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

Юридичний факультет

Контрольна робота

По курсу «Муниципальное право»

Тема: «Фінансові основи місцевого самоврядування»

Контрольна робота студента

Заочного відділення

_________________________

Група ____

р. Благовєщенськ, 2003 р.

План

Поняття фінансових основ місцевого самоврядування.

Муніципальна власність.

Місцевий бюджет та інші місцеві фінанси.

Поняття фінансових основ місцевого самоврядування

Існування муніципальної власності і місцевих фінансів, безсумнівно, припускає наявність відомої самостійності режиму регулювання економічних відносин на місцевому рівні. Відсутність традицій ефективне використання муніципальної власності і місцевих фінансів у підприємницькій діяльності, їх недостатнє правове регулювання робить складним функціонування муніципального господарства.

Аналіз сутності поняття економічна основа місцевого самоврядування його різноманітних модифікаціях показує, що його дуже багатогранно, объемлет собою масу різних за характером, ступеня значимості й можливості вирішення питань. Позитивну роль процесі правовим регулюванням економічного підгрунтя місцевого самоврядування міг би зіграти планомірна систематична розробка актів, що стосується господарську діяльність на місцевому рівні у різних галузях: бюджету, податків, банківської справи, інвестицій, зовнішньоекономічних відносин.

До найважливішим параметрами економічної діяльності лише на рівні місцевого самоврядування ставляться: основні засади організації місцевих фінансів; джерела формування та напрям використання фінансових ресурсів місцевого самоврядування, основи фінансового і бюджетного планування в муніципальних утвореннях; взаємовідносини органів місцевого самоврядування із саудівським фінансовим інститутами; гарантії фінансових прав органів місцевого самоврядування та відповідальність у виконанні фінансових зобов'язань.

Федеральна програма державної місцевого самоврядування, затверджена постановою Уряди Російської Федерації від 27 грудня 1995 р., визначає основні підходи до закріплення фінансово-економічної основи місцевого самоврядування.

У ньому говориться, що з метою забезпечення функцій місцевого самоврядування відповідними фінансово-економічними ресурсами необхідно сформувати муніципальну власність; забезпечити чітке розмежування прибутків і витрат між федеральним бюджетом і бюджетами суб'єктів Російської Федерації, і навіть всередині суб'єктів Російської Федерації: між республіканськими, крайовими, обласними, міськими г.г.Москвы і Санкт-Петербурга бюджетами, з одного боку, та місцевими бюджетами, з іншого.

Бюджети кожного рівня повинні відповідати повноважень і функцій, які покладено на органи структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування.

Органи структурі державної влади беруть участь у рішенні фінансово-економічних питань місцевого самоврядування через: 1) розподіл коштів на фінансування федеральних і регіональних програм між муніципальними утвореннями; 2) контролю над ефективністю використання коштів; 3) розробку мінімальних державних соціальних стандартів, соціальних та фінансових норм; 4) організаційно-фінансові і правові заходи для формуванню і виконання до місцевих бюджетів, формуванню муніципальних позабюджетних фондів.

Збільшення витрат чи зменшення доходів до місцевих бюджетів, який виник у результаті рішень органів структурі державної влади Російської Федерації чи його суб'єктів, компенсується органами, які взяли рішення, рахунок коштів федерального бюджету чи бюджетів суб'єктів Федерації.

указ президента Російської Федерації від 8 липня 1994 р. "Про порядок надання фінансової підтримки підприємствам рахунок коштів федерального бюджету" встановлює, що муніципальним підприємствам короткострокова фінансову підтримку може надаватися: для проведення структурної перебудови виробництва; для розрахунків з цільовим кредитах, спрямованим на закупівлю обладнання й матеріалів; розробці, впровадження і придбання технологій, устаткування й матеріалів, зокрема за кордоном.

Муніципальна власність

Частина 2 ст.8 Конституції Російської Федерації встановлює, що "Російській Федерації визнаються, й захищаються так само приватна, державна, муніципальна й інші форми власності".

Такі становище справді захищає інтереси муніципальної власності, проте виникає серйозне питання про наслідки самостійного (незалежного) включення місцевих органів до господарського обороту. Правовий режим, встановлений цією статтею, не визначає, якою мірою поширяться на муніципальну власність федеральне законодавство ще й законодавство суб'єктів Федерації у сфері управління господарською діяльністю. Річ у тім, що з місцевих органів існує дуже проста легальна можливість обійти запропоновані федеральним законодавством соціальні гарантії прав трудящих, вимоги до капіталовкладень, фінансів, підприємницької діяльності у тому лише підставі, що відповідні органи місцевого самоврядування самі управляють муніципальної власністю.

Практично органи місцевого самоврядування користуються повної цивільно-правової свободою та адміністративно-правовій самостійністю. У цьому бажано проявити розумну обережність щодо участі місцевих утворень у господарському обороті України й зобов'язати органи виконавчої влади суб'єктів Федерації посилити контролю над впливом діяльності органів місцевого самоврядування на соціально-економічну обстановку у регіоні та розвиток ринкових відносин.

Стаття 124 Цивільного кодексу Російської Федерації встановлює, що міські, сільські поселення та інші муніципальні освіти виступають на відносинах, врегульованих цивільним законодавством, однакові засадах з іншими учасниками громадянських стосунків.

Стаття 125 конкретизує порядок такої участі, визначаючи, що з імені муніципальних утворень у цивільних правовідносинах купують нерухомість і здійснюють правничий та обов'язки органи місцевого самоврядування межах їхніх компетенції, встановленої актами,определяющими статус цих органів.

Стаття 215 визначає статус муніципальної власності, встановлюючи, що до неї належить майно, те що на праві власності міським головою й сільським поселенням, і навіть іншим муніципальним утворенням.

Стаття 217 встановлює, що майно, що у муніципальної власності, може бути передане його власником у власність громадян, і юридичних осіб у порядку, передбаченому законами про приватизацію.

Кошти до місцевих бюджетів, муніципальних позабюджетних фондів, цінних паперів, належать органам місцевого самоврядування, та інші фінансові ресурси є муніципальної власністю.

Постанова Уряди Російської Федерації від 29 червня 1995 р. "Про першочергових заходи з зміцненню дохідної частини бюджету федерального бюджету та взагалі поліпшенню діяльності податкові органи", Закон Російської Федерації від 3 липня 1991 р. "Про приватизацію державних підприємств і муніципальних підприємств у Російської Федерації", Державна програма приватизації державних підприємств і муніципальних підприємств у Російської Федерації, затверджена Указом президента Російської Федерації від 24 грудня 1993 р. N 2284, Положення про порядок сплати, розподілу, обліку й контролю за надходженням коштів від приватизації державної влади і муніципальної власності, розроблене Госкомимуществом РФ, Госналогслужбой РФ, Мінфіном РФ, Фондом майна РФ від 18 жовтня 1995 р., Основні становища державна програма приватизації державних підприємств і муніципальних підприємств у Російської Федерації після 1 липня 1994 року, затверджені Указом президента Російської Федерації від 22 липня 1994 р., указ президента Російської Федерації від 11 травня 1995 р. "Про заходи з забезпечення гарантованого надходження у федеральний бюджет доходів від приватизації", статті комментируемого Федерального закону регулюють лад і умови приватизації муніципальної власності, встановлюють Режим контролю за надходженням до місцевих бюджетів доходів від приватизованого муніципального майна.

Продавець об'єктів приватизації зобов'язаний із засобів від продажу об'єктів приватизації, котрі вступили із першого по 15 число кожного місяці, виробляти за встановленими нормативам перерахування їх пізніше 25 числа, а, по засобам, котрі вступили із 16-го по 31 число, - пізніше 10 числа наступного місяці.

Кошти, які надійшли від покупців як оплата об'єктів приватизації, якими не затверджені плани приватизації, мали бути зацікавленими їм повернуті цим покупцям.

Якщо покупці приватизованих об'єктів перераховують кошти раніше моменту підписання договору купівлі-продажу, то зазначені кошти залишаються на спеціальному рахунку продавця до підписання договору купівлі-продажу, відколи реєстрації ці гроші підлягають розподілу на встановленому законодавством порядку.

Орган місцевого самоврядування (продавець об'єкта приватизації) зобов'язаний:

здійснювати контролю над повнотою і своєчасністю надходження від покупців об'єктів приватизації у відповідність до договорами купівлі-продажу, і навіть виконанням ними умов із відношення до об'єкту приватизації, передбачених договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації;

забезпечувати облік і коштів від приватизації щодо об'єкта приватизації;

представляти податковому органу за місцем свого перебування відомості, необхідних контролю над надходженням на відповідні бюджети коштів від приватизації.

Покупці об'єктів приватизації відповідають за повноту і своєчасність оплати об'єктів приватизації у відповідність до чинним законодавством, і навіть у виконанні інших умов із відношення до об'єкту приватизації, передбачених планом приватизації і договором купівлі-продажу зазначеного об'єкта приватизації.

Що стосується невчасного перерахування продавцем засобів у дохід бюджету відповідає за законодавством.

Контроль за правильністю розподілу коштів від приватизації, повнотою і своєчасністю перерахування органами приватизації зазначених платежів до бюджету різних рівнів ввозяться відповідність до п.4.9 Державної програми приватизації, п.9 постанови Уряди Російської Федерації від 24 червня 1995 р. "Про результати виконання федерального бюджету I кварталі 1995 р. і щодо забезпечення виконання федерального бюджету 1995 р." і постановою Уряди Російської Федерації від 29 червня 1995 р. "Про першочергових заходи з зміцненню дохідної частини бюджету федерального бюджету та взагалі поліпшенню діяльності податкові органи".

У цих цілях податкові органи з місцеві перебування продавця об'єктів приватизації відкривають кожного їх дисконтну картку, у якій відбиваються необхідні дані про продавці, його банківські реквізити, інформацію про належних і буде перелічених їм платежах у дохід відповідних бюджетів.

Фінансові органи здійснюють контролю над використанням коштів від приватизації муніципальних підприємств у відповідно до законодавства про приватизацію і податковим законодавством.

Приміром, постановою адміністрації Саратовської області від 29 травня 1995 р. "Про заходи з забезпечення контролю над надходженням до бюджету дивідендів і орендної плати" встановлено єдина політика у забезпеченні контролю над перерахуванням до бюджету дивідендів з акцій, що належить муніципальної власності, і орендної плати використання державного устрою і муніципального майна. Администрациями міст і навіть районів області прийнято аналогічні постанови з питань муніципальної власності.

Акціонерним товариствам, у яких пакети акцій, закріплені в муніципальної власності, необхідно забезпечити перерахування до місцевого бюджету міста та району річних дивідендів за цими акціям пізніше 1 травня року, наступного за звітним, а при виплаті дивідендів протягом року у авансовому порядку ці гроші підлягають перерахуванню до бюджету пізніше 10 днів із дня їх нарахування.

Копії платіжних доручень, що підтверджують перерахування до місцевого бюджету сум дивідендів і орендної плати, видають у органи місцевого самоврядування задля забезпечення контролю над повнотою і своєчасністю їх перерахування до бюджету.

Сплата орендної плати за здачі у найм органом місцевого самоврядування об'єктів нерухомості та інших основних фондів повинна перевірятися самими орендарями у найкоротші терміни, певні в договорах оренди.

Органи місцевого самоврядування володіють, користуються, розпоряджаються муніципальними землями та інші на природні ресурси у сфері розвитку муніципального освіти і соціально-економічних інтересів своїх громадян.

У будівництво промислових підприємств та інших несільськогосподарських потреб надаються за узгодженням із власником землі (органом місцевого самоврядування), землевласником, землекористувачем земельні ділянки несільськогосподарського призначення або придатні сільського господарства або сільськогосподарські угіддя гіршої якості по кадастрової оцінці. Надання для зазначених цілей земельних ділянок з земель лісового фонду виробляється з допомогою не покритих лісом площ чи площ, зайнятих малоцінними насадженнями.

Орган місцевого самоврядування чи з його дорученням місцевий комітет із земельну реформу і земельних ресурсах забезпечує вибір земельної ділянки у натурі (на місцевості). У цьому враховуються екологічні та інші наслідки можливого заняття земель, перспективи використання території Франції і її надр. Результати роботи оформляються актом вибору земельних ділянок розміщувати об'єкта, а необхідних випадках та її санітарної (охоронної) зони. До акту додаються картографічні матеріали, розрахунки збитків власників землі, землевласників, землекористувачів, орендарів й гіркоти втрат сільськогосподарського виробництва, що з вилученням земельних ділянок, матеріали інших узгоджень і експертиз, проведених урахуванням комплексного розвитку території, передбачених законодавством Російської Федерації.

Землевладение, безстрокове (постійне) і тимчасове користування земельними ділянками та його оренда є платними, крім випадків, вказаних у ст. 51 Земельною кодексу. За земельні ділянки, перебувають у власності, стягується земельний податок.

Органи місцевого самоврядування інформують населення можливий (майбутньому) наданні земель розміщувати об'єктів, діяльність яких порушує її інтересів, і з'ясовують думка громадян через місцеві референдуми, зборів, сходи громадян, якихось інших форм безпосередньої демократії. Громадяни, громадські організації, об'єднання і органи територіального громадського самоврядування заслуговують брати участь у розгляді питань, що з вилученням і наданням земельних ділянок, які зачіпають інтереси населення.

Місцевий бюджет та інші місцеві фінанси

Місцеві фінанси включають: кошти до місцевих бюджетів, муніципальних позабюджетних (включаючи валютні) фондів, соціальній та відповідно до закону інші фінансові ресурси, службовці задоволенню потреб населення муніципального освіти.

Формування й використання місцевих фінансів полягає в принципах самостійності місцевих фінансів, державної фінансової підтримки, гласності формування та використання фінансових ресурсів. Держава сприяє розвитку місцевих фінансів, гарантує їхньої захист через відповідну систему заходів, зокрема і крізь цільові федеральні і регіональні програми.

Органи місцевого самоврядування здійснюють об'єднання на добровільних засадах коштів юридичних і фізичних осіб на фінансування програм розвитку муніципальних утворень.

Бюджети муніципальних утворень складаються під час використання основних фінансових й розтринькування бюджетних понять, встановлених законодавством (зокрема, статтями чинного частково Закону Російської Федерації від 15 квітня 1993 р. "Про основи бюджетних правий і прав із формування та використання позабюджетних фондів представницьких і виконавчих органів структурі державної влади республік у складі Російської Федерації, автономної області, автономних округів, країв, областей, міст Москви й Санкт-Петербурга, органів місцевого самоврядування".

Консолідований бюджет - звід бюджетів нижчестоящих територіальних рівнів і бюджету відповідного національно-державного і адміністративно-територіального освіти, використовуваний для розрахунків й аналізу.

Мінімальний бюджет - розрахунковий обсяг доходів відповідного консолідованого бюджету нижчестоящого територіального рівня, бюджету селища, районного бюджету у місті, міського бюджету міста без районного розподілу, покриваючих гарантовані відповідними вищестоящими органами влади необхідні витрати, частина яких у разі недостатності розрахункового обсягу закріплених доходів покривається відрахуваннями від регулюючих доходів, дотаціями і субвенціями у вирішенні органів структурі державної влади Російської Федерації і його суб'єктів.

Мінімальні соціальні й фінансові норми і нормативи - відповідно натуральному чи грошах єдині чи групові удільні показники мінімально необхідної забезпеченості найважливішими жилищно-бытовыми, соціально-культурними та інші послугами.

Закріплені доходи - доходи, які або в

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Фінансові основи місцевого самоврядування

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Фінансові основи місцевого самоврядування

Правові можливості наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями законами суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
© А.В. Шкитин, 1999
Проблема формування та розвитку інституту наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями є як ніколи актуальною. Цей феномен як головний чинник регуляції громадського буття привертає мою
Завантажити
Органи структурі державної влади Російської Федерації і місцевого самоврядування
Тип роботи: реферат
Контрольна робота з дисципліни Правознавство
Виконала Урубжурова Ервіна Сергіївна студентка 2 курсу
Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет
Санкт-Петербург 2007г
Глава1. Система органів структур
Завантажити
Вибори в законодавчі (представницькі) органи структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації
Тип роботи: реферат
Самарський муніципальний інститут управління Спеціальність «Державне і муніципальне управління» Кафедра права
Курсова робота з системі управління на задану тему:
Завантажити
Органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування - як суб'єкти адміністративного права
Тип роботи: реферат
1. Органи виконавчої влади і їх роль державному управлении.2. Административно-правовой статус органів місцевого самоврядування.
Література
указ президента РФ від 14.08.96г. “Осистеме федеральних органів виконавчої (СЗ № 34-96г).У
Завантажити
Зарубіжний досвід організації місцевого самоврядування Російської Федерації
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою Міністерства освіти й науки Російської Федерації

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ ПРОФИСИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

ВОЛГО-ВЯТСКАЯ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

Факультет середнього

Завантажити
Органи виконавчої влади і місцевого самоврядування
Тип роботи: курсова робота
1. Поняття, ознаки й ті види органів виконавчої

Орган виконавчої - це організація, що є структурно відокремлену одиницю державної адміністрації, з якої реалізуються управлінські функції виконавчої влади і відбуваються юридично значимі дії від імен

Завантажити