Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Відкидання відповідальності у зовнішньоекономічному договорі (форс-мажор) скачати

Розділ: Міжнародне приватне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України

їм. Ярослав Мудрий

Кафедра аграрного права Науковий доповідь

на задану тему: “Відкидання відповідальності у зовнішньоекономічному договорі (форс-мажор)”

Выполнил студент 5-го курсу

40 групи 5-го факультету

Волошин Сергій Володимирович

Науковий керівник:

р. Харків

2004 р.

План

Запровадження

Загальна характеристика форс-мажорні обставини

А) юридичне значення “марності” договору англо-американської системі права

Б) умови, у яких договір є “марною” в англо-американської системі права

У) “Force-major» в континентальної системі права

Наслідки наступу форс-мажорні обставини

Форс-мажорні застереження

А) загальних положень про форс-мажорних застереженнях

Б) види форс-мажорних застережень

У) форс-мажорні застереження у зовні - економічному контракті

5.Выводы

З розпадом Радянського Союзу, і демократизацією суспільства на Україні та інших республіках колишнього СРСР та інших соціалістичних країнах для суб'єктів господарювання у країнах можна було дістати вільний доступом до ринків країн решти світу. Монополія держави щодо цей вид діяльності була їм остаточно втрачені. Це своє чергу дозволило розвивати економічні зв'язку й укладати тисячі контрактів на рік із господарюючими суб'єктами інших країнах. Звісно, у будь-якій угоді, чи навіть дуже вигідною, є. Він може полягати в усьому: в простроченні виконання, у дворазовому зниженні курсу валюти розрахунків, в невиконанні зобов'язань контрагента тощо.

А, аби внеможливити різноманітні ризики, необхідно вирішувати якомога краще себе убезпечити під час укладання угоди. І тому необхідно проаналізувати усю інформацію і зробити відповідні висновки. У цьому роботі пропонується вивчити такий ризик, присутній у виконанні зобов'язань контракту, як обставини форс-мажору - обставини, які залежать ні від однієї зі сторін.

Тривалий час англійське Common Law дотримувався принципу, що яке уклало договір обличчя безумовно пов'язано цим договором це має нести всі неприємні наслідки ситуації, як його буде може виконати свою зобов'язання при змінених умовах, якщо відсутня прямо виражене обмеження відповідальності. Такою була правило «абсолютного» договору, яке допускало звільнення боржника від відповідальності, навіть якщо невиконання договору в результаті події, котрий залежить від порушника. Це жорсткого правила прецедентного права було сформульовано у вирішенні у справі Paradine v. Jane в 1647 року і зберігалося недоторканим у системі договірної відповідальності до 1863 року, коли винесли судове рішення в справі Taylor v. Caldwell, що поклала початок цілої низки прецедентів, які віддзеркалили новий підхід регулювання відповідальності порушення договірних зобов'язань. (1, с.58)

Тепер усе правові системи передбачають визволення з відповідальності за наступі для певних обставин, які залежать від волі боржника. У англійському праві практикується доктрина «марності» (frustration) договору. У американському ЄТК ідеться про звільнення від відповідальності внаслідок комерційної нездійсненності, французькій – у разі форс-мажору, німецький закон визначає «відпадіння» основи угоди, а Восточно-Европейские країни звільняють кращий бік від відповідальності за виникненні обставин непереборної сили, які розуміються як надзвичайні обставини, непередбачені і неминучі. (2, с.107)

У англійське право доктрина «марності» договору було запроваджено з допомогою широко використовуваної Common Law конструкції подразумеваемого умови (implied condition). Цю доктрину набула свого підтвердження у подальшої судової практиці, а й було закріплено у "англійському Законі щодо продажу товарів 1893 року: «Договір продажу певних індивідуальними ознаками товарів, якщо вони згодом безвинно із боку продавця чи покупця гинуть до переходу ризику випадкової загибель чи ушкодження на покупця, втрачає чинність».

Доктрина «марності» договору досить швидко поширилася і випадки, коли ділове підприємство, передбачених контрагентами, ставало «марною» й на інших причин. (1, с.59)

У американському праві також сприйняли доктрина «марності». А, щоб певне подія чи обставина могло розглядатися як звільняюче від відповідальності за що настала внаслідок нього неможливість виконання, він повинен задовольняти чотирьом критеріям. По-перше, ця подія має робити «обумовлене виконання нездійсненним». По-друге, ненастання цієї події повинно бути «основний передумовою підписання договору». По-третє, нездійсненність має настати безвинно боку, претендує на визволення з зобов'язання. По-четверте, цей бік має приймати він більш обтяжливе зобов'язання, чому це випливає на закон. (1, с.63)

Основна ідея, де побудована договірна відповідальність французькій праві, як й у праві інших країнах, які стосуються континентальної системі, у тому, що зобов'язання, має своїм змістом те, що неможливо виконати, є юридично незначним. Також це було сформульовано й у римському праві: неможливе може бути зобов'язанням (impossibilium nulla est obligatio). Обстоятельство, яке на ролі підстави звільнення боржника від відповідальності порушення договору, теоретично на практиці прийнято називати «форс-мажором». Слід зазначити, що під терміном французькій праві розуміється як «непереборна сила», а й «випадок», оскільки з погляду Закону (ст.1148 ДК) між двома поняттями стоїть знак рівності, більшість французьких авторів вважають їхню синонімами, що означують всяке обставина, стороннє боржникові і створив перешкоди до виконання зобов'язання. (1, с.67)

Право ФРН також встановлює принцип: неможливість виконання, існувала в останній момент підписання договору, робить договір незначним. Вчення про неможливість виконання німецькому праві більш своєрідно проти французької правової доктриною, що, природно, відбилося й на позитивному праві. Регулювання цього питання у праві ФРН має свої особливості як і юридичної техніці, і у застосуванні практично, обидві правові системи мають однакові вихідні посилки регулювання інституту договірної відповідальності. (1, с.70)

Загалом у всіх правових системах доктрина «марності» особливо є у міжнародних торговельних угодах, що у них невизначеності, ніж у внутрішніх угодах, оскільки вони піддаються політичному й економічному впливу інших держав, і, напевно, не випадково, що ця доктрина у її сучасному розумінні веде своє керівництво у відносинах, спочатку пов'язаних із угодами з торгівлі.

2. Загальна характеристика форс-мажорні обставини

2.а) Юридична значення «марності» договору англо-американської системі права

«Марнота» виникає лише у випадках, коли після підписання договору ситуація несподівано змінюється істотно. Не всяке несподіване для сторін подія потягне даремність договору. Якщо обставини настільки значні, що створюють істотно іншій ситуації, вони представляють даремність договору. Це було сформульовано чітко визначено лордом Рэдклиффом і лордом Симоном. Висловлення лорда Рэдклиффа стало класичним визначенням аналізованої нами доктрини: … «даремність» має місце завжди, коли право визнає, що провини будь-якої їх сторін договірне зобов'язання стало неможливим виконати, оскільки обставини, у яких потрібно виконання, зробили його істотно відмінними від те, що було передбачено договором. Non haec in foedera veni. (Не та, що зобов'язався зробити)

«Марнота» будь-коли є політичним питанням чистого факту, вона завжди потребує аналізу правничий та відповіді питання, зробили чи виступаючі як марні подія чи серія подій виконання радикально іншим, ніж передбачалося договором. (справа The Nema)

З положень цих міркувань ясно, що міжнародні контрагенти повинні подбати у тому, щоб убезпечити себе від несподіваного перебігу подій шляхом зазвичай застосовуваних захисних застережень, як-от обмовка про форс-мажоре, страхування чи хеджування (торгова угоду з метою страхування від втрат).

Безумовно, що у сенсі форс-мажор нелегко передбачити оскільки він з'являється одному з етапів ланцюга швидко мінливих подій і виникає запитання: тягне у сенсі таку страхову подію даремність договору.

… деяких випадках, коли стверджується, що даремність повинна була внаслідок наступу конкретного події, відразу ясно, можна чи ні застосувати цю доктрину. За інших випадках, коли наслідок даної події веде до простроченню виконання договірних зобов'язань, часто потрібно дочекатися закінчення події про те, аби з'ясувати, роблять чи имевшаяся прострочення і наслідки наступної прострочення майбутнє виконання відповідного договірного зобов'язання «радикально який вирізняється» від цього, було передбачено договором. (лорд Роскилл)

Визначення, чи є прострочення, яку жодна зі сторін несе відповідальності, ефект марності, залежить від неї ступеня. З таким запитанням про рівень виникає, коли передбачається, що договір став марною через урядову заборону експорту чи імпорту або у результаті страйки чи іншого промислового конфлікту. У разі початку наступу подій, про яких мова, виконання договору має бути відкладено і може бути марною тільки по закінченні розумного часу, коли можна зрозуміти, що заподіяна подією подією прострочення зачіпає істота договору.

Варто додати, що арбітраж іноді здійснюється з незвичайно довгої затримкою, що з сторін стверджує згодом у суді, що арбітражне рішення стало «марною», оскільки справедливе арбітражне розгляд далі неможливо. Лорд Диплок у справі Hannah Blumenthal зазначив, потенційну неможливість забезпечити справедливе розгляд спору через ненормального затягування процесу однієї зі сторін «не можна кваліфікувати як подія, що призводить до марності, навіть якщо справа зрушила безвинно котроїсь сторони».

Не кваліфікується як подія марності дію чи недогляд однієї зі сторін, що робить виконання договору неможливим чи іншим чином кардинально змінює ситуацію. Першу вимогу доктрини «марності» у тому, що повинно бути і подія поза контролем сторін, тобто, це має бути подія, протягом якого жодна зі сторін і не відповідає. (2, с.108-110)

Сторона, котра посилається на «даремність» договору обгрунтування звільнення від відповідальності за невиконання договору, зобов'язана доводити, що «даремність» настала за її вини. Якщо вона доведе наявність самих обставин, то презюмируется, що відбувається «даремність». Тягар доведення, що це «даремність» стала результатом дій чи недоглядів потерпілої боку, доручається бік, яка заперечує що виникла «даремність» договору. (1, с.62)

2.б) Умови, у яких договір є «марною» в англо-американської системі права

Можна перерахувати найтиповіший список умов, у яких договір може визнаватися «марною». Такими умовами є:

А) загибель предмета договору - у випадках «є подразумеваемое умова, що така внаслідок загибелі особи чи речі неможливість виконання від виконання. Але не можна посилатися на «даремність», якщо подія, зробила виконання неможливим, вже існувало до підписання договору Могло бути передбачено у відповідній статті договору.

Б) початок війни – якщо війна почалася між країнами контрагентів, які уклали угоду, то виконання цього договору стане незаконним, оскільки є торгівлю з ворогом, і такий договір стає марною. З іншого боку, якщо йдеться щодо постачання товарів із країни На країну Б, й між країною Б і У починається війна, це зачіпає договір лише побічно. Договір не стає внаслідок цих подій автоматично марною.

У) заборона експорту чи імпорту – уряд може встановити ембарго експорту чи імпорт товарів після підписання договору. Проте чи всякий заборона дозволяє визнати виконання договору незаконним. Вони повинні має остаточний характері і поширюватися попри всі час, необхідне виконання договору. За відсутності цих умов постачальнику доцільно почекати закінчення терміну виконання договору як слід його марною, оскільки заборона то, можливо зняти вчасно, достатній виспівати договору. Правило у тому, що урядова заборона сприймається як подія марності, тільки якщо він охоплює період дії договору, застосовується й у разі, якщо заборона не відразу набрав чинності і в експортера був, достатні виконання договору. Понад те, іноді урядова заборона може надати експортерові можливість виконання деяких ув'язнених їм договорів. Інакше кажучи, можливі «лазівки». Наприклад, експортер може виконати договір, коли товар перебуває в ліхтері або вже почалася його навантаження на судно. У разі на експортера, хоче послатися на «даремність», лягає тягар доведення, що було надано жодної такий «лазівки».

Р) урядові заборони, що стосуються державних торгових компаній – державна торгова компанія немає права посилатися на урядові заборони, якщо доведуть, що це заборона видано з єдиною метою звільнити державну компанію від виконання зобов'язань за договором.

Д) обов'язок сторін розумно співпрацювати друг з одним – коли після підписання договору експорт, чи імпорт заборонено без урядової ліцензії, часто до договору включається умова, що б боку співпрацювати переважають у всіх розумних діях, які спрямовано отримання ліцензії.

Є) суттєва зміна обставин - договір також вважається марною, коли після реєстрації обставини змінюються настільки, що зникає основа договору, і сам як і залишається, то є вже новий термін і зовсім інший контракт, чому він, який боку спочатку уклали. Тоді як щодо нескладно визначити, коли договір є марною внаслідок неможливості виконання фізичної (загибель предмета) чи юридичної (протизаконність), буває дуже важко визначити, у випадках відбулося суттєве зміна обставин, несподіване для сторін, коли договір перестає пов'язувати їх. Практика показує, що суди вважають принцип обов'язковості договорів вище вимог комерційної доцільності. Це засвідчують звані справи Суецького каналу. Вони виникли внаслідок закриття 2 листопада 1956 року Суецького каналу через бойових дій між Єгиптом й Ізраїлем. За цією справам експортери зі Східної Африки продали певні товари з відвантаженням за умов СИФ у визначені пункти призначення до Європі; договори було підписано до закриття Суецького каналу, а мали виконуватися після нього. На дату виконання канал закрили, але було ще відвантажити товар за місцем призначення через мис Доброї Надії. Цей шлях був довші, як за канал, що волочило додаткові видатки. Було зрозуміло, що додаткові видатки були настільки великі, щоб виправдати думку, що договір через неї став марною. Складніше питання, була необхідність відвантажувати товари альтернативним шляхом через мис радикальною зміною характеру обов'язків продавця. Суд вирішив, що продавець мав, якщо звичайний випробуваний шлях через канал було неможливе, відвантажити товар по розумного та практично осуществимому шляху; у разі такий шлях через мис.

Ж) експортні і імпортні ліцензії і квоти – при засланні цього умова слід пам'ятати таке:

за відсутності у договорі застереження типу «за умови отримання ліцензії» чи «за умови отриманні квоти»

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Поділіться рефератом Відкидання відповідальності у зовнішньоекономічному договорі (форс-мажор)

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Відкидання відповідальності у зовнішньоекономічному договорі (форс-мажор)

Припинення трудового договору з обставинам, які залежать від волі сторін і внаслідок порушення обов'язкових правил під час укладання трудового договору
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою

ГОУ ВПО Южно-Уральский

державний університет

філія р. Озёрска

Кафедра юриспруденції

Курсова робота

По дисципліни:

«Трудове право»

Тема: «Припинення трудо

Завантажити
Договір енергопостачання: особливості ув'язнення й виконання умов договору з обмеженими фізичними особами
Тип роботи: реферат
З ухваленням нової громадянського законодавства та ставлення до нерухомої власності громадян, у Росії збільшився обсяг будівництва приватних житлових будинків культури та котеджів. У бік стимулювання цього будівництва змінюється діючі законодавствЗавантажити
Особливості ув'язнення й виконання договору страхування цивільну відповідальність організацій, експлуатують небезпечні виробничі об'єкти
Тип роботи: дипломна робота

року міністерство освіти Російської Федерації

Сургутський державний університет

Юридичний факультет

Кафедра державно-правових дисциплін

        Допущена до захисту

        Зав. кафедрою

        __________

Завантажити
Загальні засади зобов'язання, забезпечення виконання зобов'язань
Тип роботи: навчальних посібників
Тема. Загальні засади зобов'язання, забезпечення виконання зобов'язань

1. Поняття, зміст, підстави виникнення і припинення зобов'язань. Види зобов'язань (договірні і позадоговірні).

2. Долевые, солідарні і субсидиарные з

Завантажити
Зобов'язання, що виникають із договору дарування
Тип роботи: дипломна робота

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Федеральне державне освітнє установа

середнього професійної освіти

«ИВАНОВСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

 

Очне відділення

Спеціальність 080110.52 «Економіка і бухгалтерсь

Завантажити
Укладання, виконання і значні умови договору поставки
Тип роботи: дипломна робота

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА 1. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА Про ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ

1.1 Поняття договору поставки

1.2 Цілі діяльності сторін для формування умов договору поставки.

ГЛАВА 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВИКОНУЄ І С

Завантажити