Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Правове регулювання кредитних взаємин у Україні скачати

Розділ: господарське правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 8 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ПРАВОВОЇ РЕГУЛИРОВАНИЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ У СФЕРІ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВІДНОСИН

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА 5204

ГРУПА №1

КУРСОВАЯ РОБОТА НА ТЕМУ

ПРАВОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН У УКРАЇНІ

ПО КУРСУ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО»

Студентки: Арестовой Наталі Леонідівни

Домашній адресу:

Донецк-50, вул. Університетська, будинок. 54, кв. 9

ДОНЕЦЬК – 2002 р.

ПЛАН

Содержание--------------------------------------------------------------------------------------------с.2

Запровадження -----------------------------------------------------------------------------------------------с.3-5

1.Сущность та організаційні принципи правовим регулюванням кредитно-фінансових операцій.

1.1.Понятие та принципи кредитно-фінансових операцій та підприємницької деятельности-----------------------------------------------------------------------------------------------с.6-10

1.2.Порядок відкриття банківських рахунків в банківських установах Украины-------с.10-12

2.Расчетные операції.

2.1.Механизм здійснення розрахунків у народному хозяйстве-----------------------------с.13-15

2.2.Правовое регулювання готівкових розрахунків у Украине--------------------------------с.15-17

2.3.Система безготівкових розрахунків, порядок їх здійснення в Украине-------------с.17-23

3.Кредитные операції.

3.1.Роль кредиту на здійсненні комерційної діяльності предприятий---------с.23-25

3.2.Кредитный договір: поняття, сутність, порядок ув'язнення й исполнения-----с.25-31

3.3.Способы забезпечення повернення кредитов--------------------------------------------с.31-36

Заключение--------------------------------------------------------------------------------------------с.37-38

Литература---------------------------------------------------------------------------------------------с.39-41

Приложения--------------------------------------------------------------------------------------------с.42

Запровадження

Діяльність поставлені такі:

з урахуванням наукової літератури досліджувати правову природу фінансово-кредитних відносин;

проаналізувати норми чинного законодавства, усвідомити поняття;

узагальнити рекомендації по практичного застосування, дії у сучасних умовах суб'єктів підприємницької діяльності.

Актуальність цієї теми зумовлена тим, що підприємства, фізичні особи, здійснюючи підприємницьку діяльність, ж повинні знати порядок розрахунків з-поміж них, своїх прав й обов'язки і під час узятих він зобов'язань, яку допомогу надає держава робить у питаннях підтримки та розвитку вітчизняних підприємців та багато іншого, стосовно фінансово-кредитних операцій.

Після проголошення державного суверенітету Україна почала проводити незалежну економічну політику, спрямовану на побудова соціально орієнтованою ринкової економіки. І, звісно неможливо залишити без уваги роль цьому економічних двигунів, як-от фінансові та кредитні операції.

Грошово-кредитна політика є складовою економічної політики держави, одночасно реалізує як політичних, й економічні мети. Економічна сутність грошово-кредитної політики разом економічних пріоритетів і адміністративних заходів держави й Національного банку України, вкладених у використання економічних інструментів ринкового механізму впливу на суб'єктів грошово-кредитного ринку з єдиною метою стабілізації національної грошової маси, ліквідності і кредитоспроможності банківських інститутів, задля забезпечення необхідного економічного зростання, зайнятості стримування інфляційних процессов.[31.С.20.].

Грошово-кредитна політика дає можливість акумулювати вільні державні кошти, підприємств, населення і ще використовувати найбільш раціонально і ефективно. Сьогоднішнє фінансове і технічний стан підприємств це не дає їм можливості проводити самостійну економічну політику. Отримавши юридичну самостійність, підприємства економічно що неспроможні самостійно розвиватися. Це насамперед, обумовлюється тим, продукція неспроможна конкурувати з товарами імпортного виробництва.

Тому основним завданням грошово-кредитної політики держави є створення умов прориву вітчизняного виробника на національний і кораблям міжнародний товарні ринки. Такими умовами, зокрема, може бути, на думку кандидата економічних наук Лютого В.О., пільгове кредитування пріоритетних деяких галузей і підприємств, встановлення державного контролю над обов'язковістю надання кредитів комерційними банками певним державою підприємствам на на пільгових умовах, створення відповідної законодавчої бази для, що дає змогу одночасно реалізовувати інтереси підприємця, і держави. [31. С.22.].

У країнах із розвиненою ринковою економікою з широко розгалуженими кредитними відносинами, опосредующими платежі, розрахунки грунтуються, переважно, на використанні оборотних документів (векселів, чеків), які передаються з рук до рук майже також вільно, як і гроші, та у багатьох випадках безпечніше, зручніше та простіше від використання. Признанными процесом обміну паперами вони заміняють гроші, реальний грошовий капітал та у цьому заощаджують мільярдні суми, направлені на інвестиції.

З часу, коли поглибилось розподіл праці, і торгівля грошима відокремилася від торгівлі товарами і перетворилася на окремий, самостійний вид діяльності, підприємства (виробники), реалізують товари, большє нє залежить від своєчасного перерахування грошей покупцями наукової продукції. Нині вони мають можливість слідству безперешкодно перетворювати грошові вимоги на гроші, під заставу грошових вимог (векселів) отримувати кредит, здійснювати їхню дисконт. До того вони можуть шляхом проведення факторинговых операцій відразу після відвантаження товарів покупцям продати комерційних банків чи спеціальним конторах борги останніх, передоручивши їм ще й ведення своїх рахунків. Для таких посередницьких функцій і виникли спеціальні установи – комерційних банків, які в нас ухиляються від цього праці та зосередилися на чистої грошової спекуляции.[30. С.16].

З давніх часів люди знали, що оплачувати придбані чужі товари можна:

своїми товарами, коли застосовується примітивний, безпосередній обмін (бартер), куди ми повернулися у період електронних грошей;

своєю працею (селянин мав відпрацювати кілька днів полі за продукцію, що йому давав поміщик);

грошима;

борговими зобов'язаннями покупців (якщо їх можна використовувати як платіжних коштів чи продати і перетворити на гроші).

У умовах підприємець має можливість вибирати найприйнятнішу і зручне йому форму платежу. Якщо в нього стійке фінансове становище, він може продавати своєї продукції в кредит (з відстрочкою платежу), Якщо ж незадовільний – бажає одержати гроші відразу.

На думку економістів, країни давно назріла потреба у реформуванні банківської системи, її переорієнтації обслуговування підприємств, роботи з грошовими платіжними вимогами і зобов'язаннями. Упродовж багатьох десятиріч складують у досоветский період ми використовувалися векселі, боргові і передавальні чеки, продаж на виплату, торгівля грішми і т.д. Проте, це разом з придбаним у період НЕПу позитивним досвідом активного і результативного використання комерційного кредиту потім були втрачено, і замінено простим, примітивним прямим регулюванням складних громадських процесів переважно шляхом і розподілу і перерозподілу. Замість комерційного кредиту та посередницького кредитування під векселі було впроваджено пряме банківське кредитування, який відкрив широкі змогу волюнтаризма.[30. С.16.].

За сучасних умов банк має стати посередником під час розрахунків. Фундаментальна обізнаність із борговими платіжними грошовими вимогами і зобов'язаннями – головне функціональне призначення банків. Такі зобов'язання продавець може використовувати як гроші, оплатити, наприклад, отриманим їм векселем куплені товари, продати його з гроші (дисконт, факторинг), віддати під заставу, переуступити (цессия) чи розпорядитися інакше. Отже, рух визнаних обміном паперів тут успішно заміняло б гроші. Що ж до гостроти проблеми «живих» грошей, виникає у зв'язку з неможливістю виплачувати паперами (векселями) заробітну плату, пенсії, здійснювати ряд інших платежів, то в усіх країнах наважується у вигляді надання Центральним банком кредиту під заставу комерційних векселів банками. Тут ідеться не про збільшення доходів з допомогою порожніх папірців, йдеться про реальних, вироблених товарах, що їх реалізовані споживачеві.

Важливе місце у фінансовій системі України займає кредит. Кредит – важливий інститут, з якого держава здійснює мобілізацію і перерозподіл тимчасово вільних засобів і контролю над правильним використанням.

Встановлений законом обов'язковий порядок збереження усіма підприємствами, організаціями, установами свої кошти на рахунках банках дає можливість вільно використовувати такі вільні кошти за кредитуванні. У процесі кредитування виникають відносини, що перебувають у мобілізацію коштів підприємств, організацій, бюджету та взагалі населення, і перспективи використання цих коштів відбувається за умов повернення задоволення економічних та соціальних потреб держави.

Отже, кредит містка за змістом категорія є об'єктивно необхідної формою функціонування громадського виробництва, яка серйозно впливає попри всі сфери громадського відтворення. Вона використала всі глибше впроваджують у життя і діяльність кожної людини, що знаходить особливо яскраве вираження у значне поширення кредитних карток, продажу товарів та послуг в кредит тощо. Тому розуміння широту охоплення кредитними відносинами виробництва та суспільства загалом становить важлива умова для й ефективного її використання.

У цілому нині фінансово-кредитні відносини у суспільстві впливають економічний стан підприємств та розвитку галузей народного господарства. Тому того, як будується фінансова звітність, тут дотримуються законодавства, такі в підприємства з колишніми державними органами.

1.Сущность та принципи правовим регулюванням кредитно-фінансових операцій на Україні.

1.1.Понятие та організаційні принципи кредитно-фінансових операцій та підприємницької діяльності.

Механізм розрахунків у економіці влаштований отже фінансові та кредитні операції розглядаються і аналізуються спільно, хоча вони представляють дві різні інституту, відносини із своїми особливостями і правилами. Проте дані операції неможливо виробляти одні без інших. Підприємства тісно співробітничають із банківськими установами, у потрібний той час у цілях підвищення продуктивності можуть звернутися й одержати кредит, розрахунки з якому виробляються також із принципам фінансових операцій.

Отже, суб'єкти підприємницької діяльності викликають відповідність свої фінансові та кредитні операції, оборот грошових (готівкових і безготівкових) коштів із чинним законодавством, нормами і принципами розрахунків у народному господарстві.

Будь-яке дослідження слід з визначення понять і принципів, щоб потім матимуть можливість аналізувати його з точками зору різноманітних учених- економістів і нормативними актами.

З погляду державних інтересів налично-денежные розрахунки ускладнюють здійснення контролю над грошовим оборотом, дозволяють юридичним і фізичних осіб приховувати від податкових служб реальні доходи громадян та в такий спосіб ухиляються з податків. Тож у багатьох країн світу прийнято законодавчі акти, обмежують налично-денежные розрахунки і що передбачають особливу систему контролю над їх скоєнням.

Всі фінансові операції можна визначити з допомогою понять розрахунки, касові операції, послуги банку. Проте поняття фінансових операцій не можу дати. Простіше ситуація з поняттям кредиту. Тим самим було хочеться докладніше розглянути поняття і сутність кредитних операцій.

Термін «кредит» стався від латинського слова «credo», що означає «вірю». Побутує думка щодо виникнення кредиту: продавцю потрібно було продати товар, проте в покупця було грошей щодо його придбання. Тому товар передали покупцю з відстрочкою платежу – в кредит. Згодом кредит придбав нові функції, довіру передачі партії товару в кредит трансформувалась у позику коштів.

На сучасному розвитку народного господарства кредит став інструментом, якого функціонування товарного виробництва просто неможливо.

Общеэкономической причиною появи кредитних відносин є товарне виробництво. Основою функціонування кредиту є рух вартістю сфері товарного обміну, де виникає розрив у часі між рухом товару та її грошовим еквівалентом, відбувається відділення грошової форми вартості від товарної. Якщо рух товарних потоків випереджає грошові, то підприємства – споживачі товарів із настанням оплати який завжди мають досить коштів, що комп'ютер може призупинити нормальний процес відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то, на підприємствах утворюються тимчасово вільні кошти.

Виникає парадокс між безперервним визволенням грошей до кругообіг обігових коштів і потреби у постійному використанні матеріальних й грошових ресурсов.[28. С.194.].

Отже, виникнення і функціонування кредиту пов'язаний з потребою забезпечення безперервного процесу відтворення, зі тимчасово вільними кошти в одних підприємств і появою потреби у них інших. У цьому виникнення кредитних відносин обумовлюється не самим фактом невідповідності під час відвантаження товару та її оплатою, а узгодженням між суб'єктами кредитних відносин умов із відстрочку платежу через укладання кредитного договору. Проте оборот товарів перестав бути єдиною причиною появи кредитних взаємовідносин. Сьогодні кредитні відносини виникають за будь-якої економічної або фінансової операції, що з заборгованістю однієї з учасників цієї операції.

Поруч із об'єктивної основою існують специфічні причини виникнення і функціонування кредитних відносин, викликаних необхідністю забезпечення безперервності процесу відтворення.

Причини

Общеэкономические Специфічні Товарное виробництво Сезонний характер окремих виробництв Рух вартістю сфері товарного обміну Відмінності між нагромадженням коштів та їхнього використання для підприємства Функціонування підприємств за принципами комерційних розрахунків Відхилення фактичного використання оборотних засобів від своїх нормативу у процесі індивідуального кругообігу оборотних фондів підприємств

Табл.1. Причини появи кредитних відносин.

У юридичної літератури за кредитними правовідносинами розуміють усі кредитні відносини, які під час наданні (передачі, використанні і повернення) коштів чи інших речей, певних родовими ознаками, за умов повернення. [24. С.449.].

закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції від 22 травня 1997 року) дає загальне визначення поняття кредита.[5]. Це кошти й матеріальних цінностей, надані резидентами або нерезидентами у користування юридичних осіб визначений термін й під відсоток. Кредит ділиться на фінансовий, товарний і кредиту під цінних паперів, які засвідчують відносини позики.

Становище «Про кредитуванні», затверджене Постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 року № 246, [11], дає окремо визначення кредиту та кредитної операції, розкриваючи ці поняття ширше. І мені здається, що ці поняття і слід розмежовувати.

Кредит – це позиковий капітал банку грошової форми, рухаючись у тимчасове користування за умов забезпеченості, повернення, терміновості, платності і цільового характеру використання. Ці умови і основні принципами надання кредиту підприємствам, їх поняття ми неодмінно розглянемо нижче.

З економічного погляду кредит – це форма позикового капіталу (в грошової або товарної формах), що дається за умов повернення і зумовлює виникнення кредитних відносин серед тих, хто надає кредит, і тих, хто отримує (кредитором і позичальником). Отже, головним у отримання кредиту є можливість його повернення з 17 відсотками.

Кредитна операція – це договору про надання кредиту, який супроводжується записами по банківських рахунків, з певним відбитком в балансах кредитора і позичальника.

Отже, кредитна операція охоплює весь процес, починаючи на переговори про надання і до виконанням зобов'язань та повним розрахунком за надані кошти, включаючи виплату відсотків.

Для банків кредитування є вид активних операцій, який із наданням позичок. Саме кредитні операції становлять головну сферу діяльності банку, дають йому значну частину прибутку. Кредитування здійснюється з допомогою послідовних, і, зазвичай, стандартних дій, але це значить доведених до автоматизму. Навпаки, попри масового характеру кредитування, цей процес у кожному конкретному банку суворо индивидуализирован. Природно, для банку краще надавати найбільш дорогі, і навіть короткострокові кредити.

Діяльність підприємства у системі ринкової економіки, своєю чергою також неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів. Для позичальника кредит – це спосіб розв'язання фінансової скрути, спосіб забезпечення виробничої діяльності. У зв'язку з цим позичальник готовий нести додаткові витрати як відсотків за користуванням кредитом, проте це відсоток і

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Поділіться рефератом Правове регулювання кредитних взаємин у Україні

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Правове регулювання кредитних взаємин у Україні

Кредит, функції кредиту, сутність кредиту
Тип роботи: реферат

Запровадження
Преобладавшая донедавна державна форма власності передбачала переважно централізоване бюджетне фінансування підприємств. Колишня раніше система, коли він бюджетні гроші засоби виділялися у межах державного планування р
Завантажити
Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"
Тип роботи: контрольна робота
Моніторинг фінансових операцій комерційного банку \"Фінанси та кредит\"

До моніторингу фінансових операцій КБ \"Фінанси та кредит\" відносяться запобігання та захист із метою боротьби із відмиванням грошей та фінансуванням теро

Завантажити
Розвиток безготівкових форм розрахунків з урахуванням використання коштів мобільного зв'язку
Тип роботи: реферат

2 АНАЛІЗ РИНКІВ СОТОВОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ ЗВ'ЯЗКУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО І РЕГИОНАЛЬНОГО РІВНІВ
2.1 Стан федерального ринку стільникового радіотелефонного зв'язку
У Росії її широке внедре ние послуг бездротовог
Завантажити
Шпаргалка на уроках Гроші потрібні і кредит (Гроши та кредит)
Тип роботи: реферат
Походження грошей. Роль держави у створення грошей. Ще в літописах години Аристотеля згадується про гроші. Алі дослідження гріш. почалось із розвитком капіталізму. Засновниками класичної політекономії були Сміт, Рікардо, Маркс. ВиникненняЗавантажити
Суб'єкти кредитних відносин
Тип роботи: доповідь
У разі сучасної ринкової економіки основний формою кредиту є банківський кредит, тобто. кредит, наданий комерційними банками різних типів і деяких видів. Суб'єктами кредитних відносин у галузі банківського кредиту є господарські органи, населЗавантажити
Сутність й ті види фінансових операцій використовуваних під час здійснення фінансової складової діяльності підприємств і закупівельних організацій
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації Хабаровський державний технічний університет
Кафедра ФКиБУ Реферат По курсу: « фінансового менеджменту » Тема: «Сутність й ті види фінансових операцій використовуваних під час здійснення фінансо
Завантажити