Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Глобальні проблеми сучасності та медичної екології скачати

Розділ: екологічне правоТип роботи: реферат
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Санкт-Петербурзький технічний коледж управління і комерції

Екологічний право

Реферат на задану тему

"Глобальні проблеми сучасності та медичної екології"

Виконала:

студентка групи 11П-22К Ромашева Ганна

Викладач: Турчин В.П.

Санкт-Петербург

квітень 2000

Зміст

Запровадження 3

Що таке глобальні проблеми? 3

Демографічна проблема 5

Екологічні проблеми 6

Потепління клімату 7

Озоновые діри 8

Загибель і вирубування лісів 9

Опустынивание 9

Чиста вода 10

Екологічні проблеми освіти й розвинених країн 11

Екологічні існують, та що розвиваються 11

Енергетична проблема 12

Сировинна проблема 13

Проблеми Світового океану 13

Проблеми освоєння космосу 15

Висновок 16

Список літератури 18

Запровадження

Все взаємозалежне з усім - говорить перший екологічний закон. Отже, і кроку не можна ступити, не зачепивши, а де й не порушивши чогось із довкілля. Кожен крок людини звичайною галявині - це десятки погублених мікроорганізмів, спугнутых комах, змінюють міграційні шляху, і може бути, і знижують свою природну продуктивність.

Вже у минулому столітті виникла тривога людини за долю планети, а поточному столітті справа не дійшла до кризи світової екологічної системи через поновлення навантажень на довкілля.

Що таке глобальні проблеми?

Здається, питання давно ясний, а коло їх визначився ще початку 1970-х років, розпочавши застосовуватися термін "глобалістика", з'явилися перші моделі глобального развития1.

Один із визначень відносить до глобальних "проблеми, що у результаті об'єктивного розвитку суспільства, створюють загрози всьому людству і потребують для свого рішення об'єднаних зусиль усієї світової сообщества"1.

Правильність цього визначення залежить від цього, які проблеми відносити до глобальних. Якщо це вузьке коло вищих, планетарних проблем, воно цілком цілком відповідає істині. Якщо ж додати сюди такі проблеми, як стихійними лихами (вона глобальна лише сенсі можливості прояви у регіоні), тоді визначення виявляється вузьким, які обмежують, чого й полягає його зміст.

Юрій Гладкий зробив цікаву спробу класифікації глобальних проблем, виділивши три основних групи:

Проблеми політичного і соціально-економічного характеру.

Проблеми природо-экономического характеру

Проблеми соціального характеру.

Рис. 1. Схема "Класифікація глобальних проблем"1.

Усвідомлення глобальних проблем, невідкладність перегляду багатьох звичних стереотипів дійшло до нам пізно, набагато пізніше опублікування у країнах перших глобальних моделей, закликів зупинити зростання економіки. Тим часом усі глобальні проблеми дуже тісно пов'язані між собою.

Охорона природи донедавна була справою окремих осіб та наукових товариств, а екологія спочатку вони мали найменшого стосунку до охорони природи. Ним Ернест Геккель в 1866 року у монографії "Загальна морфологія" охрестив науку про взаємозв'язках тварин і звинувачують рослин, які живуть певній території, їхні стосунки між собою і злочини до місцевих умов проживання.

Хто що або кого їсть, як пристосовується сезонним змін клімату - основні питання початкової екології. За винятком вузького кола спеціалістів про неї ніхто щось знав. Нині ж слово "екологія" в усіх говорять про.

Така різка зміна протягом 30 років відбулася у силу двох взаємозалежних обставин, притаманних другої половини століття: зростання населення й науково-технічної революції.

Швидке зростання населення світу отримав назву демографічного вибуху. Він супроводжувався вилученням у природи величезних територій під житлові будинки та громадські установи, автомобільні і залізниці, аеропорти і пристані, посіви і пасовища. Сотнями квадратних кілометрів вирубувалися тропічні лісу. Під копитами численних стад степу і прерії перетворювалися на пустелі.

Поруч із демографічним вибухом сталася науково-технічна революція. Людина освоїв ядерну енергію, ракетну техніку й вирушив у космос. Ним було винайдено комп'ютер, створив електронну техніку й промисловість синтетичних матеріалів.

Демографічна вибух і науково-технічна революція сприяли колосальному збільшення споживання природних ресурсів. Так, нині у світі щорічно видобувається 3,5 мільярда тонн нафти і 4,5 тонн кам'яного і бурого угля1. При таких темпах споживання стала очевидною вичерпання багатьох природних ресурсів у найближчим часом. Одночасно відходи гігантських виробництв стають дедалі схожішими забруднювати навколишнє середовище, руйнуючи здоров'я населення. В усіх життєвих промислово розвинених країн велике торгівлі поширення набули ракові, хронічні лёгочные і серцево-судинні захворювання.

Першими вдарили на сполох вчені. Починаючи з 1968 року, італійський економіст Аурелио Печчен став щорічно збирати у Римі великих фахівців із країн до обговорення питань про майбутнє цивілізації. Ці зустрічі дістали назву Римського клубу. Навесні 1972 року вийшла книжка, підготовлена Римським клубом, з дуже характерною назвою "Межі зростання". На червні цього року ООН провела Стокгольмі Першу міжнародну конференцію по навколишньому середовищі розвитку, яка узагальнила матеріали про забруднення та її шкідливий вплив для здоров'я населення багатьох країн. Учасники конференції дійшли висновку, що людина з суб'єкта, який вивчав екологію тварин і звинувачують рослин, за умов має перетворитися на об'єкт багатосторонніх екологічних досліджень. Вони звернулися урядів всіх країн світу із закликом вимагати створити цих цілей спеціальні державних установ.

Після конференції у Стокгольмі екологія поєднувалася з охороною природи й почала набувати нинішній велике значення. У різних країнах стали створюватися міністерства, департаменти і комітети по екології, причому їх головна мета став моніторинг довкілля і з її забрудненням задля збереження здоров'я населення.

Для проводити дослідження по екологію людини була потрібна теоретична основа. Таким підґрунтям спочатку російські, і потім й іноземні незалежні дослідники визнали вчення В.І. Вернадського про біосфері й невідворотності її еволюційного перетворення на середу людського розуму - ноосферу.

Проте антропогенний вплив на природу досягло таких масштабів, що виникла проблема глобального характеру, про яких початку ХХ століття хто б міг собі підозрювати. Якщо залишити осторонь економічні та соціальні аспекти, а говорити про природі, можна назвати такі глобальні екологічні проблеми, перебувають у зору людства наприкінці ХХ століття: глобальне потепління клімату, виснаження озонового шару, винищування лісового покриву Землі, спустелення великих територій, забруднення Світового океану, зменшення видової розмаїтості флори і фауни. Наукові дослідження потрібні як на вирішення чи пом'якшення них, але й з'ясування причин їх виникненню, адже самотужки розв'язати їх неможливо.

Розглянемо певні проблеми були і їх виникненню докладніше.

Демографічна проблема

Людям завжди був тісно планети. Перенаселенностью Землі було стурбовані ще Аристотель та інші філософи античності. Але це тіснота служила і стимулом у тому, щоб люди прагнули до освоєння нових земних просторів. Це було стимулом Великих географічних відкриттів, технічних винаходів, самого наукового процесу. Якби це були негаразд, люди й не освоювали б нових земель, не прагнули переселитися налаштувалася на нові континенти, не припускалися географічних відкриттів.

Насправді під час історії з розвитком продуктивних сил розміри території, яка потрібна на забезпечення продовольством одну людину, скорочувалися. За деякими оцінками, в доісторичні часи, коли жили збиранням, залежно від природної зони проживання у тому, щоб прогодувати одну людину, потрібно було освоювати від 25 до 250 квадратних кілометрів. У період землеробства, в рабовласницьку епоху їх кількість зменшилася і становить вже близько 1 квадратного кілометра. При феодалізмі вона знизилась до 0,2 квадратного кілометра, а час становить від 0,5 до 1 гектара1.

Растущее населення планети вимагає все більшого нарощування темпів економічного розвитку, щоб зберегти рівновагу. Але якщо прийняти до уваги нинішній стан технологій, такий зростання викликатиме дедалі більше забруднення довкілля і навіть можуть призвести до безповоротної загибелі природи, яка для всіх нас дає багату поживу і підтримує будь-яку життя.

Про явище демографічного вибуху важко судити з Росії, де населення починаючи з 1993 року початок убувати, і навіть із Західної Європи, де вона зростає надто повільно, та його добре ілюструють дані демографічної статистики Китаю, країн Африки, Латинська Америка, півдня Азії, де населення зростає гігантськими темпами.

На початку століття Землі жили 1,5 мільярди чоловік. 1950-го, попри втрати у двох світові війни, чисельність населення підвищилася до 2,5 мільярдів, та був стала щорічно збільшуватися на 70-100 мільйонів. У 1993 року чисельність населення світу досягала 5,5 мільярди чоловік, тобто подвоїлася проти 1950 роком, а 2000 року перевищить 6 миллиардов2.

У кінцевому просторі зростання може бути нескінченним. Стабілізація чисельності населення світі - одне з найважливіших умов початку стійкого эколого-экономическому розвитку. Цілком імовірно, сучасна чисельність людей Землі подвоїться. Можливо, вона стабілізується лише на рівні 10-12, то, можливо, 14 мільярдів людина до кінця століття. Звідси висновок: слід поспішати сьогодні, щоб зупинити сповзання до необоротним ситуацій у майбутньому.

Істотна особливість сучасної демографічної картини світу у цьому, що 90 %Error: Reference source not found приросту населення припадає на що розвиваються. Щоб представляти реальної картини світу, треба знати, як це більшість людства.

Пряма зв'язок між злиднями й демографічним вибухом видно зі глобальних, континентальних і регіональних масштабах. Африка - континент, що у найважчому, кризовому эколого-экономическом стані, - має найбільші у світі темпи зростання населення, і на відміну з інших континентів вони там доки знижуються. Так замикається порочне коло: злидні - швидке зростання населення - деградація природних систем життєзабезпечення.

Розрив між прискореним зростанням населення Криму і недостатніми темпами розвитку промисловості ще більше посилюється повсюдним спадом виробництва, що перешкоджає рішення величезної проблеми безробіття у що розвиваються. Майже третину їх працездатного населення належить до в цілому або частково безробітних. Злидні не зменшує, а посилює стимули мати більше дітей. Діти - важливу складову сімейної робочої сили в. Вони з дитинства збирають хмиз, заготовляють паливо приготування їжі, пасуть худобу, няньчать молодших дітей, роблять багато іншої домашньої праці.

Отже, насправді небезпеку обману нашої планети - злидні, у якій перебуває абсолютну більшість населення світу. Демографічна вибух і вимушене руйнація природної основи існування - більшою мірою слідства злиднів.

Думка, що населення країн є таки головною причиною зростаючих глобальних сировинних і екологічних дефіцитів, також просто, як й невірно. Шведський ученый-эколог Рольф Эдберг писав: "Дві населення земної кулі змушені задовольнятися життєвим рівнем, котрий становить 5-10 % від рівня найбагатших країнах. Швед, швейцарець, американець споживають у 40 разів більше ресурсів Землі, ніж сомалієць, їдять в 75 разів більше м'ясних продуктів, ніж індієць. Один англійський журналіст вирахував, що англійська кішка з'їдає вдвічі більше білків м'яса, ніж середній африканець, їжа цієї кішки коштує понад середньорівневого статку одного мільярда людей бідних країнах. Більше справедливий розподіл земних ресурсів міг би передусім висловитися у цьому, що забезпечена чверть населення планети - хоча із інстинкт самозбереження - проти від прямих надмірностей, щоб бідні країни могли отримати те, без чого жити нельзя."1

Екологічні проблеми

Спочатку як і раніше кілька слів саме поняття "екологія". Екологія народилася і суто біологічна наука про взаємини "організм - середовище". Проте якщо з посиленням антропогенного і техногенного тиску довкілля стало очевидною недостатність такий підхід. Адже час немає явищ, процесів і територій, незатронутых цим потужним тиском. І науки, яка б усунутися від пошуків виходу з екологічної кризи. Коло наук, втягнутих у екологічну проблематику, надзвичайно розширився. Нині поруч із біологією економічна й географічна науки, медичні і соціологічні дослідження, фізика атмосфери і математика і ще науки.

Екологічні проблеми сучасності за своїми масштабами умовно можна розділити на локальні, регіональні і глобальні і вимагають для свого рішення неоднакових коштів рішення і різних за характеру наукових розробок.

Приклад локальної екологічної проблеми - завод, відпущення без очищення у ріку свої промстоки, шкідливі здоров'ю людей. Це - порушення закону. Органи охорони навколишнього середовища і навіть громадськість мають крізь суд оштрафувати такий підприємство і під загрозою закриття змусити його будувати очисні споруди. Особливою науки у своїй непотрібен.

Прикладом регіональних екологічних проблем може бути Кузбасс2 - майже замкнута горах улоговина, заповнена газами коксових печей і димами металургійного гіганта, про уловлюванні яких за будівництві хто б думав, чи высыхающее Аральське на морі з різким погіршенням екологічної обстановки на його периферії, чи висока радіоактивність грунтів околицях, що прилягають до Чорнобиля.

Для таких проблем вже потрібні наукових досліджень. У першому випадку - розробка раціональних методів поглинання димових і газових аерозолів, у другому - точні гідрологічні дослідження розробки рекомендацій до збільшення стоку в Аральське море, у третій - з'ясування впливу здоров'я населення тривалого впливу слабких доз радіації і розробка методів дезактивації грунтів.

Як і раніше у нескінченному Всесвіту орбітою навколо Сонця безперервно обертається невеличка планета Земля, кожним витком хіба що стверджуючи непорушність свого існування. Лик планети безперервно відбивають супутники, посилали на Землю космічну інформацію. Але образ цей необоротно змінюється. Антропогенное вплив на природу досягло таких масштабів, що виникла проблема глобального характеру. Нині ж час торкнутися конкретним екологічні проблеми.

Потепління клімату

Начавшееся у другій половині століття різке потепління клімату є достовірним фактом. Ми її відчуваємо з більш м'яким, ніж раніше, зимам. Середня температура приземного шару повітря проти 1956-1957 роками, коли проводився Перший міжнародний геофізичний рік, зросла на 0,7 С1. На екваторі потепління немає, та що ближчі один до полюсах, тим вона помітнішою. За Полярним колом вона сягає 2 СError: Reference source not found. На Північному полюсі підлідна вода потепліла на 1 СError: Reference source not found і крижаної покрив почав підтавати знизу.

У чому причини цього явища? Одні вчених вважають, що це - результат спалювання безлічі органічного палива й виділення у повітря великих кількостей вуглекислого газу, що є парниковим, тобто утрудняє віддачу тепла від Землі.

То що таке тепличний ефект? Мільярди тонн вуглекислого газу щогодини вступають

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Поділіться рефератом Глобальні проблеми сучасності та медичної екології

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Глобальні проблеми сучасності та медичної екології

Вплив ВАТ "Волгоградский алюміній" на стан довкілля і населення в Волгограді
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою

ГОУ ВПО «Волгоградский державний університет»

Факультет управління і учасникам регіональної економіки

Кафедра економіки природокористування

 

 

 

 

 

 <

Завантажити
Вплив довкілля для здоров'я міського населення
Тип роботи: реферат
Великою мірою забруднення атмосфери б'є по здоров'я міського населення. Це засвідчують, зокрема, істотні розбіжності в захворюваності населення окремих районах однієї й тієї ж міста.
На підтвердження сказаного наведемо дані із ро
Завантажити
Свинцовое забруднення довкілля Російської Федерації та для здоров'я населення
Тип роботи: курсова робота
Кафедра вищої математики інформатики.
Реферат підготовлений Соловйовим Олександром, грн. 702
СибАГС, 1997 р.
Зміст. 1. Характеристика проблеми свинцевого забруднення довкілля у Росії
1.1. Джерела забруднення
Завантажити
Фінансове становище підприємства: аналіз, проблеми освіти й шляхи їхнього розв'язання з прикладу ТОВ "Сарапульского молочного комбінату"
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою

 

гоу впо «удмуртский державний університет»

 

Інститут економіки та управління

Кафедра галузевої економіки

Курсова робота

на задану тему «Фінансове становище

Завантажити
Глобальні проблеми здоров'я людства
Тип роботи: реферат
ГІМНАЗІЯ № 1563
ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛІННЯ
(ВАО)
Р Є Ф Є Р А Т
з економічної та соціальній географії світу
на задану тему: «Глобальні проблеми здоров'я людства»
Виконала: учениця 10
Завантажити
Використання методу стандартизації в оцінці здоров'я населення і побудову показників роботи закладів охорони здоров'я. Динамічні ряди
Тип роботи: навчальних посібників

ПЕНЗЕНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Медичний інститут

Кафедра гігієни, громадського здоров'я дитини і охорони здоров'я

( зав. кафедрою к.м.н. О.П. Дмитрієв)

 

Використання методу стандартизації

Завантажити