Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Апарат державної думи скачати

Розділ: управлінняТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство Освіти Російської Федерації

Читинский Державний університет

КУРСОВАЯ РОБОТА

за курсом: «Теорія організації»

тема: «Розробка організаційної структури управління апарату державної думи»

Виконала: студентка ГУВ3- 03-01

Машукова О.В.

Перевірив: ________________

Хлызов П. Р.

Чита – 2004

План

Введение………………………………………………………………………...3

Глава I. Розробка організаційної структури управління: поняття, види, методи.

Поняття і класифікація організаційних структур управления……………………………………………………………….5

2. Методи розробки організаційних структур управления…………………………………………………………………12

Глава II. Структура управління апарату державної думи.

1. Забезпечення діяльності апарату Державної Думы………………………………………………………………………….15

2. 2. Склад і структура Державної Думы……………………………..19

2. 3. Рада Державної Думы…………………………………………...21

Заключение………………………………………………………………………26

Список використовуваної литературы…………………………………………..….29

Запровадження

Організаційна структура показує область відповідальності кожного працівника та її стосунки з іншими працівниками структурних підрозділів. Якщо всі взаємозв'язку, описувані організаційної структурою управління, застосовані правильно, всі вони ведуть до гармонійному співробітництву й загальному прагненню виконати поставлені перед підприємством завдання. Організаційна структура показує, хто й які ділянки роботи відповідає. Вона показує взаємодія (комунікацію) окремих ділянок між собою, дозволяє отримати і вимагає всіх рівнях управління застосування здорового глузду і здібності оцінювати обстановку.

Під час розробки організаційної структури необхідно забезпечити ефективне розподіл функцій управління з підрозділам.

У основу структури управління належить певна система. Відомо три основні системи управління виробництвом:

- лінійна

- функціональна

- змішана.

Актуальність роботи у тому, що побудова ефективної організаційної структури є важливим завданням сучасного менеджменту. Під час розробки організаційної структури управленя тиснуть на колектив людей певній метою. І на водночас з цього впливу відбувається впливом геть довкілля, на світ довкола себе, з яким взаємодіє колектив. У цій було б говорити, що вплив виявляється на систему — однією з елементів якої, таки є колектив працівників якогось установи.

Якщо вплив надала, воно надала на вирішення якихось конкретних завдань і досягнення цієї мети. І хороший керівник має поставити таку генеральну мета, яка відбивала б стратегічних завдань досить період. Проте, варто забувати, що з здійснення будь-яких стратегічних планів вирішити безліч тактичних завдань: підвищення продуктивність праці, підвищення ефективності і забезпечення якості надання послуг, постійний контроль, коригування поточних завдань, раціональний добір кадрів, їх перекваліфікацію. Важливе значення має приділятися прийняттю управлінських рішень та організаційної структури управління - лінійної, функціональної, тощо. буд. Тому викладена тема цього дослідження є актуальною.

Предметом дослідження є розробка організаційної структури управління апарату державної думи.

Об'єкт дослідження – розробка й вивчення забезпечення діяльності апарату Державної Думи.

Мета курсової роботи – вивчити структури управління апарату державної думи.

У результаті реалізації даної мети нами було поставлено такі:

вивчити теоретичну і методичну літературу на цю тему;

дати поняття і класифікацію організаційних структур управління;

розкрити методи розробки організаційних структур управління;

вивчити забезпечення діяльності апарату Державної Думи;

визначити склад парламенту й структура Державної Думи;

розкрити діяльність Ради Державної Думи.

Структура курсової праці полягає з впровадження, двох глав, ув'язнення й списку використаної літератури. У першій главі розглядаються поняття організаційних структур управління, дається їх класифікація і силові методи розробки. У другій главі йдеться про діяльність апарату Державної Думи, розкривається склад парламенту й структура Державної Думи, діяльність Ради Державної Думи. Наприкінці підбиваються підсумки.

Глава I. Розробка організаційної структури управління: поняття, види, методи.

1.1. Поняття і класифікація організаційних структур управління.

Організаційна структура — область відповідальності кожного працівника та її стосунки з іншими працівниками структурних підрозділів. Показує, хто й які ділянки роботи відповідає, і навіть показує взаємодія (комунікацію) окремих ділянок між собою, дозволяє отримати і вимагає всіх рівнях управління застосування здорового глузду і здібності оцінювати обстановку1.

Під час розробки організаційної структури необхідно забезпечити ефективне розподіл функцій управління з підрозділам. У цьому важливо виконання таких умов:

рішення одним і також кілька запитань на повинен перебуває у ведення різних підрозділів;

всі функції управління мають укладати обов'язки управляючих підрозділів;

На цей підрозділ на повинен покладатися вирішення питань, які ефективніше вирішувати й інші.

У основу структури управління належить певна система. Відомо три основні системи управління виробництвом:

- лінійна

- функціональна

- змішана

  ЛИНЕЙНАЯ - є схему безпосереднього підпорядкування з усіх питань нижчестоящих підрозділів вищим. Це система є простою і може бути ефективною, а то й велике число аналізованих запитань і із них можуть бути дані рішення на найближчих підрозділах.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ - система є схему підпорядкування нижчестоящого підрозділи ряду функціональних підрозділів, вирішальних деякі питання управління - технічні, планові, фінансові та т. І тут вказівки надходять більш кваліфіковані. Проте підлеглі підрозділи який завжди знають, як узгодити отримані вказівки, як і черговості їх виконувати... У чистому вигляді цю систему використовується дуже рідко.

  Найпоширеніша СМЕШАННАЯ система, у якій поєднується лінійна функціональний системи. І тут рішення, підготовлені функціональними підрозділами розглядаються і затверджуються лінійним керівником, який передає їх підлеглим подразделениям1. При дуже великий обсяг різноманітних питань така схема надзвичайно ускладнює роботу лінійного керівника. Для її спрощення з певних питанням функціональні підрозділи можуть безпосередньо керувати нижчестоящими підрозділами. Рациональная структура управління визначається типом підприємства, його масштабом і характеристиками. На підприємствах можна використовувати безцеховая, цехова, корпусні чи змішана структури управління. Найпростіший структурою є безцеховая, коли він виробництво ділиться до дільниць, очолювані майстрами. Майстра можуть безпосередньо підпорядковуватися керівнику підприємства або старшому майстру, який підпорядковується керівнику підприємства. Ця структура може бути доцільною на малих і середніх промислових підприємствах.

Внутрішня організаційну структуру підприємств покликана насправді забезпечити інтеграцію науку й виробництва; виробництва, технічного обслуговування і збуту; виробництва та зовнішньоекономічної діяльності; економічної відповідальності організації у цілому і її виробничих одиниць.

Усі оргструктури можна умовно розділити ми такі типы1:

бюрократична;

функціональна;

дивизиональная;

продуктова;

регіональна;

адаптивна;

органічна;

проектна;

матрична;

конгломератная;

централізована;

децентралізована;

інтеграційна.

Ця класифікація не вичерпує від інших типів оргструктур, оскільки кожна чи фірма можуть застосувати і змогли ефективно використати практично будь-яку іншу оргструктуру, котра знайшла відображення у цій класифікації.

Розробка оргструктур управління починається з докладного аналізу діючої, де враховується накопичений досвід, її ефективність, сильні й слабкі форми функціонування. Потім здійснюється процес вибору нової оргструктури з названої класифікації моделей оргструктур з огляду на специфіку роботи підприємства, форми власності, розроблених цілей і стратегії.

У методичному і організаційному аспектах проектування нової структури можна підрозділити сталася на кілька етапів. Проектування етапів розробки оргструктури адекватно процесу планування взагалі.

Разом про те під час проектування оргструктури з урахуванням цілей і завдань, завдань, які підприємством, передбачається певна послідовність практичних дій:

Здійснюється розподіл підприємства на загальні блоки за напрямами діяльності, зі урахуванням поставлених завдань.

Встановлюються співвідношення повноважень різних посад у цілях запобігання перевантаження керівників різних рівнів управління.

Розробляються посадові обов'язки (посадові інструкції) конкретно в кожному виконавцю.

Оцінюється потенціал загального керівництва, чого залежить ефективність нової структури.

Перші три дії не вимагають додаткових коментарів. Четверте дію передбачає визначення відповідних компонентів управлінського потенціалу за трьома направлениям1.

Керівники:

Настрій:

порівняльна схильність до вирішення зовнішніх (внутрішніх) проблем;

орієнтація на минуле (майбутнє);

готовність ризикувати;

модель дійсності, характерна даного керівника: що у поданні є найважливішим чинником якого успіху і яким відповідну поведінку;

цінності, норми та особисті мети керівника.

Повноваження:

сила влади у посадовий ієрархії фірми;

честолюбство і схильність для використання влади.

Компетенція:

здібності, особисті риси;

вміння розв'язувати проблеми;

стиль (навички лідерства, засновані на політиці, традиціях, натхненні, підприємництво, особистому чарівності).

Можливості.

особиста працездатність;

стиль роботи.

Клімат

Культура:

ставлення організації змін: вороже, нейтральне чи повне ентузіазму;

готовність до ризику (вважає за потрібне керівництво - уникати ризику, ставитися щодо нього терпимо чи йти до ризику; воліє воно знайомі види ризику чи готове спробувати невідомі);

тимчасова перспектива, у якій керівництво сприймає свої проблеми (потрібно було на минулий досвід, воліє поводитися з справжнім чи наголошує на майбутньому);

перспектива діяльності (зосереджені чи увага фахівців і сили організації внутрішній діяльності чи зовнішньому оточенні);

мети поведінки (прагнення стабільності техніко-економічній ефективності або до зростання і нововведень);

що причиною змін (криза, незадовільні результати протягом великого відтинку періоду чи навіть постійне прагнення до відновлення);

загального уявлення про дійсності (але це бачиться керівництву найважливішими чинниками успіху).

Повноваження:

розподіл повноважень між групами з різними культурами;

ступінь стабільності культури повноважень;

пильність можновладців.

Тож не дивно, що групові характеристики, які визначають культуру організації, аналогічні критеріям індивідуального поведінки керівників вищого рівня.

Компетенція

Метод розв'язання проблеми організації: апеляція поваги минулому досвіду, метод спроб і помилок, оптимізація наявних альтернатив, створення нових.

Процедура вирішення питань: окремо у кожному відділенні, відразу масштабу всієї організації.

Процес управління (неформальна і формальна системи): орієнтації на минулі показники, шукані показники майбутнього.

Інформація, використовувана керувати, виходить основі фактичних даних, шляхом їх екстраполяції, виводиться з широкого контролю над зовнішнім оточенням.

Організаційна структура: тип структури та рівень її складності, гнучкість і адаптивність.

Винагороди й економічні стимули: працю керівників оплачується по досягнутим показниками, критеріям зростання, ініціативи й творчості.

Визначення посадових обов'язків: узкорегламентированное чи відкрите, заохочуючи пошук і освоєння ініціативу.

Технічні кошти, які полегшують прийняття рішень (обчислювальні процедури, правила, моделі, машинні програми розвитку й т.д.): орієнтовані рутинні повторювані операції чи нововведення і зміни.

Організаційний потенціал: сукупні можливості лінійних і функціональних управляючих, виражені у категоріях обсягу роботи, яке може выполнить1.

У цих визначеннях обгрунтовується дію, причому професійне дію, щодо або чи чогось. Вірним і те, що існує тиск на колектив людей певній метою. І на водночас з цього впливу відбувається впливом геть довкілля, на світ довкола себе, з яким взаємодіє колектив. У цій було б говорити, що вплив виявляється на систему — однією з елементів якої, таки є колектив працівників якогось установи.

Якщо вплив надала, воно надала на вирішення якихось конкретних завдань і досягнення цієї мети. І хороший керівник має поставити таку генеральну мета, яка відбивала б стратегічних завдань досить період. Проте, варто забувати, що з здійснення будь-яких стратегічних планів вирішити безліч тактичних завдань: підвищення продуктивність праці, підвищення ефективності і забезпечення якості надання послуг, постійний контроль, коригування поточних завдань, раціональний добір кадрів, їх переквалификацию.2.

1. 2. Методи розробки організаційних структур управління.

Під час розробки організаційних структур управління розробники мають керуватися такими принципами:

визначити необхідність єдиноначальності у цій організації;

передбачити кількість рівнів у структурі управління;

розробляти піраміду підпорядкованості у всій ієрархії управління проектованої оргструктури управління;

розробити схему інформаційних потоків з метою забезпечити інформацією кожне робоче місце структурних підрозділів;

створити групу і спеціальні підрозділ з розробці функціональних обов'язків;

визначити форми контролю у проектованої структурі управління;

розробити мотиваційну модель зацікавленості працівників у результатах індивідуального та колективного праці.

Відомо, що організаційне проектування передбачає розподіл оргструктури (організації) на блоки за напрямами діяльність у відповідність до розробленої підприємством стратегією і спрямоване насамперед оптимізацію цієї оргструктури управління.

Оптимізація оргструктури управління припускає наявність повну інформацію, зокрема:

загальну характеристику об'єкта управління;

цілі й завдання управління;

наявність тих матеріальних цінностей в підприємства і постачальників;

інформаційні потоки;

маршрут руху інформаційних потоків;

число рівнів управління;

кількість підрозділів, які входять у об'єкт управління;

норми керованості;

кваліфікація які працюють у спеціальностями і посадам;

рівень механізації і автоматизації робіт.

Оптимізація оргструктур управління передбачає наявність низки оціночних параметрів:

видатки зміст системи управління;

інформаційна навантаження працюючих;

час на обробку інформації;

витрати часу на виробничі роботи;

час влади на рішення завдань управління;

наявність помилок в управлінських рішеннях.

Під час розробки структури управління необхідно враховуватиме й інші факторы1:

Ознаки оптимальної структури

Невеликі підрозділи з висококваліфікованим персоналом.

Невелика кількість рівнів керівництва.

Наявність у структурі груп фахівців.

Орієнтація графіків роботи з споживачів.

Швидка реакція зміни.

Висока продуктивність.

Низькі витрати.

Влияющие чинники

Технологія.

Зовнішнє оточення.

Розмір підприємства.

Стратегія бізнесу.

Наявний персонал.

Система рішень.

Сформована структура.

Ознаки структуризації

Функціональне призначення.

"Обслуживаемый" продукт.

Обслуживаемая група споживачів.

Обслуживаемый регіон.

Інтервал робочого дня.

Кількість підлеглих.

Обслуживаемый процесс1.

Вироблення критеріїв з метою оцінки можливостей організаційної структури управління

Першим критерієм, є визначення ступеня здібності організаційної структури управління забезпечити отримання норми прибутку.

Другий критерій - ступінь здібності існуючої структури управління забезпечити умови підвищення норми прибутку з допомогою заходів НТП.

Третій критерій оцінки організаційної структури

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Апарат державної думи

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Апарат державної думи

Розробка організаційної структури служби управління персоналом
Тип роботи: реферат

Міністерство спільного освітнього і професійної освіти РФ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Інститут заочного навчання

Кафедра управління персоналом

Навчальна дисципліна – Управління персоналом

РЕФЕРАТ

Завантажити
Оптимізація організаційної структури управління
Тип роботи: реферат
року міністерство освіти Російської Федерації
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки та управління в автомобільному транспорті
КУРСОВАЯ РОБОТА
По дисципліни: «Менеджмент»
На тему: «Оптимізац
Завантажити
Удосконалення організаційної структури управління підприємством
Тип роботи: реферат

Запровадження Особливості системи управління промисловими підприємствами на етапі тісно пов'язані зі зміною стратегічних орієнтирів у тому діяльності. Основними економічними цілями підприємства у ринкових умов є підвищення ефективност
Завантажити
Удосконалення організаційної структури управління підприємством трапилося в ринковій економіці
Тип роботи: дипломна робота

Зміст

Запровадження

1. Теоретичні основи вивчення організаційної структури підприємства

1.1 Поняття, суть і стала значення організаційної структури підприємства

1.2 Типи організаційних структур, їх переваги та недоліки

Завантажити
Аналіз і оптимізація чисельності та структури працівників апарату управління підприємством
Тип роботи: курсова робота

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

Тверська державна сільськогосподарська академія

Кафедра менеджменту і маркетингу в АПК

Курсовой проект

з дисципліни «Менеджмент»

на задану тему: «

Завантажити
Проектинрование організаційної структури управління фірмою
Тип роботи: реферат

Зміст
ЗАПРОВАДЖЕННЯ 5
1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АТ «ЮНИВ» 7
Вибір типовий організаційної структури АТ «Юнив» 8
Визначення окремих блоків системи управління АТ «Юнив»
Завантажити