Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Аналіз фінансово-економічної діяльності санаторію ''Дон'' (Пятигорск) + звіт про переддипломної практиці у ньому ж скачати

Розділ: фінансиТип роботи: дипломна робота

Запровадження

Перехід до ринкової економіки жадає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг з урахуванням впровадження ефективніші форми господарювання та управління виробництвом, ініціативи, активізації підприємництва тощо. Важлива роль реалізації це завдання відводиться економічному аналізу діяльності господарюючих суб'єктів. З її допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, виявляються резерви ефективності виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, оцінюються результати діяльності. Аналіз фінансово-економічної діяльності вважатимуться найважливішим засобом керівництва та контролю виробничо-господарської діяльності підприємства , заклади, чи організації будь-якої організаційно-правовою форми, у кожній із галузей господарства. У сучасному літературі досить освітлені теоретичні аспекти аналізу фінансово-економічної підприємств промислової сфери. У той самий час взагалі обмаль публікацій , присвячених аналізу роботи і установ , які стосуються галузі туризму й, зокрема, санаторно-курортным. Тим більше що, санаторно-курортний комплекс є важливою складовою частиною лікувально-оздоровчого туризму. Дослідження діяльності суб'єктів господарювання санаторно-курортного комплексу представляє практичний інтерес, і навіть є особливо важливо для регіону Кавказьких Мінеральних Вод.

У зв'язку з вищевикладеним, тема випускний кваліфікаційної роботи : «Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства» видається особливо актуальною. Метою згаданої роботи є підставою всебічне вивчення фінансово-економічної діяльності однієї з провідних санаторіїв міста П'ятигорська . Досягнення цього заплановано розв'язати ряд взаємозалежних приватних завдань :

1.Исследовать динаміку основних фінансових і основи економічних показників санаторію .

2.Рассчитать систему показників, характеризуючих фінансове становище об'єкта дослідження.

3.Проанализировать результати і зробити відповідні висновки, виходячи з яких запропонувати напрями дольнейшего розвитку підприємства.

Кваліфікований економіст, фінансист, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою комплексного фінансово - економічного аналізу. Тому практичні завдання випереджає виклад теоретичних питань методики фінансового аналізу, у цілому і розрахунку необхідних показників. Теоретичною базою дослідження стали роботи відомих учених: Баканова Л.Е.Басовского, В.В.Бочарова, В.Я.Горфинкеля, А.М.Ковалевой, Негашева, Е.С.Стояновой, Шеремета . Практичну основу роботи склали документи термінової й поточної звітності санаторію «Дон»

1.Понятие, значення і завдання аналізу фінансово – економічної діяльності.

Методика аналізу фінансово –економічної діяльності включає аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, аналіз фінансового становища і аналіз ефективності господарську діяльність підприємства.

Метою аналізу фінансово- економічної діяльності є об'єктивну оцінку фінансового становища, фінансових результатів, ефективності і ділову активність об'єкта дослідження. Щоб приймати управлінські рішення на галузі фінансів, керівництву потрібне постійне поінформованість по відповідним питанням, можлива лише результаті відбору, аналізу та оцінки вихідної інформації. Аналіз финансово–хозяйственной діяльності складається з:

1.Предварительного огляду економічного і фінансового стану підприємства;

2.Оценки та виваженості аналізу економічного потенціалу підприємства:

2.1.Оценки майнового становища (побудова порівняльного аналітичного балансу, його вертикальний і горизонтальний аналіз);

2.2.Оценки фінансового стану (оцінка ліквідності, оцінка фі- нансовой стійкості);

3.Оценки та політичного аналізу результативності фінансово господарську діяльність:

3.1.Оценки ділову активність;

3.2.Анализа рентабельності.

1.1.Основные види й методи аналізу.

Економічний аналіз підприємства включає у собі багато різноманітних видів оцінок результатів їх дея тельности і, отже, потребує уважного й допускає застосування різноманітних методів. Вигляд і метод економічного аналізу визначаються поставленої метою, часом проведення аналізу (період функціонування чи ліквідності) і ожи даемым результатом аналізу. Основними цілями економічного аналізу, отже, основними критеріями мають бути такі, яка б підвищити роботу підприємства. Підприємство має бути дохідним, підвищувати продуктивність і доходи громадян та прибутковість

Менеджери туристського підприємства, збираються розширити діяльність й залучати фінансові ресурси повинні вміти визначати й проводити фінансово-економічну стратегію розвитку кілька років. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства за кілька років (хоча за 3 роки) визначальний під час роботи, і з російськими, і з іншими інвесторами. Навіть за наявності прекрасних ділових пропозицій, дають у найближчій перспективі хороший економічний ефект і має попит над ринком, серйозні російські й іноземні інвестори ні працювати з перед приятиями, мають низькі фінансові показники на течу щий момент чи негативну тенденцію зміни останніх

Потенційні інвестори вимагають у які б накреслювали інвестиційних проектів підприємств завірені аудиторами форми фінансової звітності, містять даних про готівкових активах, що виникли зобов'язання результати фінансово-господарської й іншим діяльності у відповідні періоди. Це є традиційною стандартної процедурою у діяльності банків та інших інвестиційних інститутів. Вочевидь, що раціональний підхід для пошуку інвестиційних коштів з боку підприємств, претендують їх отримувати, повинен припускати можливість оцінки ними того враження, що зробить представлена фінансова звітність на банкірів, позичальників чи кандидатів у партнери, запросивших цю інформацію. Проте так само ясно, що з здобуття права встановити це у рамках самої фирмы-соискателя інвестицій, може бути проведено аналіз її фінансової звітності й зроблено оцінка її фінансово-господарського стану як потенційного позичальника. Тобто фахівці туристського підприємства, відповідальні залучення додаткових фінансових коштів, би мало бути може здійснювати роботи з фінансової звітністю і проводити її аналіз методами, подібними з використовуваними представниками ринку. Це вимагає також, що такі фахівці мають знати і і, у яких базуються аналітики фінансових установ в оцінці фінансово-господарського стану підприємств після ухвалення реше ний про надання потрібних ними фінансових коштів. Понад те, перспективні туристські фірми повинні заздалегідь готувати себе на перейшла ринок фінансових капіталів із залучення коштів, необхідні прискореного разви тия і масштабів діяльності. Це насамперед, має передбачати проведення їх финансово-бухгалтерскими підрозділами такий стратегії, що у процесі виробничої, господарської та фінансової складової діяльності міг би забезпечити в порівняно стислі терміни вихід за показниками фінансової звітності до рівня, характерний фінансово стійких і привабливих для інвесторів підприємств.

Беручи до уваги важливість додаткових фінансових коштів на дальшого поступу галузі туризму, фінансово-економічний аналіз розглядається переважно елемент технології їх залучення. Проведення аналізу фінансово-господарську діяльність має величезну практичного значення. І це пояснює те що, що економічне аналіз є радше не продуктом економічної теорії, вживленим у життя, а настійної потребою сфери управління виробництвом і які фінансами. Дослідженню різних сторін аналізу фінансово-господарську діяльність у Росії там присвячено багато наукової праці. Протягом одного десятиліття багато вчених й фахівці розробляють та вдосконалюють його методологію і прийоми проведення. І тоді водночас саме у силу своєю практичною спрямованості, сталого розвитку й постійного вдосконалювання системи управління виробництвом і які фінансами підприємства відзначається стала нагальна вимога розвитку теорії аналізу фінансово-господарську діяльність.

У цьому важливо як ознайомитися з методологією і технологією аналізу фінансово-господарську діяльність, а й зрозуміти його внутрішню логіку, навчитися вибирати найбільш доречну у кожному даному випадку процедуру його проведення, форму уявлення результатів та його інтерпретації. Що особливо значимо, що у спеціальної літературі пропонується безліч прийомів і методів, використовуваних під час аналізу фінансово-господарську діяльність, одержуваних показників і розрахункових коефіцієнтів.

Финансово-хозяйственное становище підприємства, различ ные аспекти його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльність у умовах ринкової економіки за тими або іншим суб'єктам причин цікавлять багатьох суб'єктів економічних пріоритетів і адміністративних відносин. Проте істинні причини, викликають інтерес, отже, вимоги, і завдання, що ці суб'єкти ставлять перед аналізом финансово-хозяйствен іншої діяльності, може істотно різнитися. Конкретний зміст процесу аналізу фінансово-господарську діяльність, його тимчасової період, вимоги до змісту і малої форми уявлення використовуваної під час аналізу фінансової інформації, набір рассчитываемых показників - усе це залежить від того, кому і із метою він (аналіз) здійснюється. У таблиці 1.1 наводяться види аналізу, диференцированного взависимости з його цілей і сучасних напрямів.

Таблиця 1.1.

Види економічного аналізу

Поділіться рефератом Аналіз фінансово-економічної діяльності санаторію ''Дон'' (Пятигорск) + звіт про переддипломної практиці у ньому ж

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Аналіз фінансово-економічної діяльності санаторію ''Дон'' (Пятигорск) + звіт про переддипломної практиці у ньому ж

Аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства з прикладу ТОВ Кар'єра
Тип роботи: реферат
analis.doc - кypcовая pабота (WinWord) p1,2,..,8.* - пpиложeния ф фоpматe WinWord & ExcelЗавантажити
Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства
Тип роботи: контрольна робота

1. Управління виручкою від

 

Розміри прибутків і рівня рентабельності є головними критеріями щодо оцінки ефективності підприємницької діяльності. У складі виручки від залежить від багатьох чинників. Основні чинники:

1. обсяг р

Завантажити
Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконаленн
Тип роботи: дипломна робота

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ „АТП-16354”

 

Зміст

1. Характеристика роботи АТП-16354

2. Технологія й організація автомобільних перевезень.

Завантажити
Фінансово-економічний аналіз господарську діяльність підприємства
Тип роботи: реферат
фінансово-економічний аналіз господарську діяльність підприємства 1. Запровадження . Аналізом господарську діяльність називається науково розроблена система методів і прийомів, з яких вивчається економіка підприємства, виявляються резерви виробництваЗавантажити
Методи аналізу фінансово-господарську діяльність. Використання фонду зарплати
Тип роботи: контрольна робота

Зміст

 

1. Традиційні методи аналізу

2. Завдання 1

3. Завдання 2

Список використаної літератури

1. Традиційні методи аналізу

 

Метод економічного аналізу є спосіб підходи до вивченню госпо

Завантажити
Аналіз результатів фінансово-господарську діяльність організації та її фінансового становища
Тип роботи: реферат
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
КРАСНОЯРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра економічного аналізу та статистики
Н.А.Соловьева, Н.И.Коркина
АНАЛІЗ Р
Завантажити