Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему MACS: корпоративна стратегія, активована ринком скачати

Розділ: ЕкономікаТип роботи: реферат

Підхід до формування корпоративної стратегії, застосовували McKinsey в 1970–е рр., можна схематично у вигляді матриці портфельного аналізу, у якій за однією осі визначається рівень привабливості конкретної галузі для корпорації, а, по інший — конкурентоспроможність бизнес–единиц цієї самої корпорації на галузевому ринку. Така матриця дозволяла відобразити потенціал підвищення вартості компанії буквально в одній сторінці.

Однак такий підхід можна було використовувати лише за розробці стратегії виробництва й продажу товарів чи послуг, тоді як стратегія розвитку великих корпорацій повинна мати у себе та способи їх досягнення лідерства над ринком зливань і поглинань, у якому фірми продаються, купуються, разукрупняются і приватизуються. Тому ми пропонуємо новий метод формування стратегії — MACS (market–activated corporate strategy, чи активована ринком корпоративна стратегія).

MACS включає у собі останні розробки McKinsey у сфері стратегії і фінансів. Як можна і стара матриця портфельного аналізу, MACS дозволяє визначити відносну вартість бизнес–единицы всередині холдингу, але додає новий вимір — доцільність продажу бизнес–единицы іншим власникам.

Основна ідея MACS ось у чому. Якщо корпорація може отримувати від що належить їй бизнес–единицы більше вартості, ніж інші потенційні власники, то таку бизнес–единицу слід зберігати.

Рішення щодо продажу потрібно приймати, виходячи з привабливості бизнес–единиц для корпорації, та якщо з того, чи є ця фірма найкращим власником.

Осі старої матриці портфельного аналізу, які відображатимуть привабливість галузі й конкурентоспроможність бизнес–единиц, були суміщені до однієї горизонтальну вісь, що описує здатність бизнес–единицы створювати вартість. По вертикальної осі в MACS представлена відносна (проти можливостями інших потенційних власників) здатність материнської компанії видобувати вартість з бизнес–единицы.

Малюнок 1.

Керівники корпорацій може використати MACS як і, як матрицю портфельного аналізу, представляючи кожну з бизнес–единиц як окружності, радіус якої пропорційний какому–либо параметру — обсягу продажів, сумі інвестованого капіталу, величині створюваної даної бизнес–единицей доданій вартості. У результаті складається загальну картину, орієнтуючись яку, можна планувати процес поглинань і продажів бизнес–единиц, визначати стратегію здобути нові корпоративних умінь і навиків.

Горизонтальна вісь: потенціал створення вартості

Горизонтальна вісь матриці MACS показує потенційну вартість бизнес–единицы як ефективно керованого незалежного підприємства. Іноді тут досить дати якісну оцінку, але необхідна особлива точність, слід розрахувати максимально можливу чисту наведену вартість компанії (net present value, NPV) і збільшити на значення однієї з трьох параметрів (обсяг продажу, сума інвестованого капіталу чи величина доданій вартості). Тоді вартість цієї бизнес–единицы виявиться порівняної зі вартостями інших бизнес–единиц. Якщо бизнес–единица управляється погано, у її оцінці потрібно зробити припущення, що вона управлятися ефективно, бо залежить від визначенні оптимальної, а чи не існуючої нині вартості.

Малюнок 2.

Оптимальна вартість залежить від з трьох основних чинників.

Привабливість галузі. Це функція двох параметрів — структури галузі й поведінки основних учасників ринку, які можна оцінити з допомогою моделі SCP (структура — поведінка — ефективність). Починати потрібно з оцінки тієї зовнішніх сил, які впливають на індустрію, такі як нові технології, законодавства способу життя. Потім розглянути структуру галузі, включаючи економічні характеристики ланцюжків постачальників, у виробників і споживачів. На закінчення потрібно досліджувати поведінку і фінансові показники головних гравців. Такий аналіз необхідно проводити постійно, щоб оцінювати привабливість галузі кожен момент.

Позиція бизнес–единицы на галузевому ринку. Вона визначається здатністю цієї одиниці підтримувати підвищення цін зважується на власну продукцію чи менший, ніж в конкурентів, рівень витрат.

Шанси підвищення привабливості галузі зміцнення конкурентної позиції бизнес–единицы. Вони визначаються двома можливостями — збільшення ефективності внутрішнього управління та структури індустрії і навички поведінки гравців.

Малюнок 3. Модель SCP (структура — поведінка — ефективність)

Вертикальна вісь: здатність видобувати вартість

Вертикальна вісь матриці MACS дозволяє виміряти відносну (проти можливостями інших потенційних власників) здатність корпорації видобувати вартість з функціонування її бизнес–единиц. Вертикальна вісь задає чітке вимогу до ефективності роботи компаній: отримувати від діяльності своїх бизнес–единиц більше вартості, ніж здатні будь-які інші власники.

Зробити корпорацію «природним» власником бизнес–единицы дозволяють найрізноманітніші її переваги. Припустимо, вона здатна досить точно спрогнозувати майбутню структуру галузі. Тоді материнська компанія купувати й продавати активи те щоб найкраще підготуватися до прийдешнім змін. Можна домогтися і першокласного виконання функцій внутрішнього контролю — зниження витрат, досягнення вигідних умов співробітництва з постачальниками тощо. Бизнес–единицы корпорації здатні використовувати загальні ресурси, і виробляти внутрішній обмін товарами і послугами. (Щоправда, як свідчить наш досвід, потенційний ефект синергії що така зазвичай переоцінюється. Керівники спочатку переконані, що й внутрішній обмін продукцією дає безумовну вигоду, тому розглядають переваги трансакцій на ринкових засадах.) Є й багатьох інших фінансові та технічні чинники, тим чи іншим чином що визначають «природного» власника бизнес–единицы.

Використання матриці

Отримавши підсумкову картину «розміщення» бизнес–единиц в матриці і проаналізувавши їхній позиції, можна можливість перейти до планування попередніх стратегій кожної їх. Основний принцип цієї роботи збігаються з головними принципами MACS: рішення про збереження конкретної бизнес–единицы портфелі корпорації залежить передовсім від здібності останньої отримувати від даної одиниці максимальну вартість, а чи не від можливості бизнес–единицы створювати вартість ролі незалежної компанії.

З іншого боку, матриця MACS дозволяє сформулювати кілька корисних стратегічних рад:

чи навіть дуже привабливі бизнес–единицы мають бути тим власникам, які можуть отримати від них велику вартість;

необхідно залишити портфелі посередні бизнес–единицы, коли ви можете отримати від них велику вартість, ніж інші потенційні власники;

максимального уваги вимагають ті бизнес–единицы, найчастіше розташованих у верхньому лівому кутку матриці: якщо є найкращим власником, його потрібно розвивати всередині корпорації, а іншому разі — швидше продати;

якщо потенціал підвищення ефективності тих чи інших бизнес–единиц ще вичерпаний, слід подивитися на можливостей його максимальної реалізації і наступного продажу цих одиниць іншим власникам.

Природно, матриця MACS дозволяє їм отримати лише одномоментне відображення поточну ситуацію, її «фотографію». У окремих випадках корпорація може знайти нові шляхи вилучення вартості та мріяв стати «природним» власником тих бизнес–единиц, що колись не потрапляли у її «природного» володіння. Але значних змін, зазвичай, потребують і від материнської компанії, і зажадав від бизнес–единиц істотних витрат. Через війну завдання управлінців зводиться до того що, щоб визначити комбінації корпоративних навичок і бизнес–единиц, щоб забезпечити найсприятливіші умови до створення вартості.

Поділіться рефератом MACS: корпоративна стратегія, активована ринком

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на MACS: корпоративна стратегія, активована ринком

Корпорація: мови управління бизнес-процессами. BPML
Тип роботи: реферат
Підготовлено: за матеріалами зарубіжних сайтів Ми вже писали про мову реалізації бізнес-процесів для Web-сервисов (Бизнес-процессы і XML). Запропонована читачам стаття присвячена іншої мови - мови моделювання бізнес-процесів.
У 2000р. у К
Завантажити
Бизнес-модель ХХІ сторіччя — компанія, що займається лише маркетингом і просуванням свого бренду
Тип роботи: реферат
Бизнес-модель ХХІ сторіччя — оболочечная компанія, що займається лише маркетингом і просуванням свого бренду. Решта функції можна віддати стороннім організаціям.
«Компанія Nike, начинавшая свій бізнес як імпорту японських бігових черевикі
Завантажити
Як стати бизнес-тренером: цінності, мотивація, навички
Тип роботи: реферат

Реферат

По дисципліни: \"МОТИВАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ\"

На тему:

\"ЯК СТАТИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОМ: ЦІННОСТІ, МОТИВАЦІЯ, НАВЫКИ\"

р. Москва – 2009 р.

Професія бизнес-тренера з'явилася

Завантажити
Як стати бизнес-тренером?
Тип роботи: доповідь
Богданова Поліна
Завжди складно щось починати. Особливо якщо починаємо ми від початку. Здається, що ми всі - такі розумні, чарівні й огрядні ентузіазму, після виходу з інституту би мало бути на розрив! Повні щастя відчуттів «нової, захоплю
Завантажити
Реинжиниринговый підхід до управління бизнес-процессами у створенні
Тип роботи: реферат

(З використанням методології IDEF (Integrated computer-aided manufacturing DEFinition))
(Теоретико-методический аспект)
Чупров Краснослав Краснославович Москва, 2002 р.
Глава 1. Общетеоретические основи моделювання,
Завантажити
Бизнес-процессы, процессное управління економіки й ефективність
Тип роботи: доповідь
Василь Евдокиенко, Исследовательско-консультационная фірма «АЛЬТ»
У кровопотливой роботу з підвищенню операційній ефективності компанії важливо постійно пам'ятати про цілі цього заходу і дозволяти інструментам підвищення ефективності
Завантажити