Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама


Товари

Реферат на тему Грошово-кредитна система і ринок позичкового капіталу скачати

Розділ: Гроші і кредитТип роботи: реферат
Страница 1 из 7 | Следующая страница

Державного комітету Російської Федерації

з вищої освіти

Казанський ордена "Знак Пошани" фінансово-економічний інститут ім. В.В. Куйбишева

____________________________________________________

Кафедра економічної теорії

Грошово-кредитна система і ринок позичкового капіталу

Курсова робота

виконано студентом

209 групи ОЭФ

Юдиным Р. Є.

Укладання про Науковий керівник

допуск до захисту Хабибуллин З. Х.

_________________ _____________________

___________1994 р. _______________________

_________________ Защищена _______

"____" ___________1994 р.

_______________________

Казань 1994 року

Запровадження

Складовою частиною ринкової економіки є грошово-кредитна система держави. Саме їй має бути відведена особлива роль організації ринкових взаємин у країні. Перехід до ринкової економіки вимагає радикальних змін в грошово-кредитної сфері. Очевидна необхідність реалізації принципово методів під управлінням грошовим оборотом країни, кредитним механізмом, іншими економічними важелями. Грошово-кредитна система має перехідний характер, відчуває вплив кризових явищ економіки, піддається корінний перебудові й ламанню, має низку суттєвих недоліків своєї діяльності. У прийнятих законах, які регулюють діяльність грошово-кредитної системи, закладено засади утворення дворівневої банківської системи. Процес перетворення йде, але ще надто повільно. Працюють Центральні банки республік, розширюється мережу комерційних банків. Прийняття законів з приводу створення банківської системи - це тільки перший крок було, потрібна послідовна державна політика у цій галузі. Реформування кредитної системи за умов початку ринку іде у декількох напрямах, взаємозалежних між собою : перше - це вдосконалення роботи Центральных банків та їхнього взаємодію Космосу з комерційними банками, друге - це створення нових ринкових структури кредитної системі, й третє - шляху пошуку ефективне використання цих важелів в приносить чималі гроші- кредитної сфері. У будь-якому напрямку існує низка невирішених нині проблем. Але слід враховувати, що протягом тривалого часу у нашій країні створювалося єдиний економічний простір, заснований у громадському розподілі праці, спеціалізації і кооперації виробництва. У межах цього простору сформувалась і єдина грошово-кредитна система. Сьогодні ж треба не її руйнація, а "м'яке" якісне перетворення, про те, щоб ця реорганізована система всіляко сприяла розвитку творчих процесів в народному господарстві.

З переходом налаштувалася на нові економічні форми відносин надзвичайно зростає актуальність і важливість проблем, що з позичковим капіталом. Це тим, що з позичкового капіталу, норми його відсотка залежать інвестиційна діяльність, заощадження, які є основними показниками і з'єднувальною ланкою ринку та реальною сфери господарювання. У кризовій ситуації, при інфляційних процесах цінність і важливість позичкового капіталу різко посилюється. Так, норма відсотки з 1987 по 1992 року зросла з 3 % річних до 80 % і від, тобто. майже 17 раз. Аналіз проблеми позичкового капіталу ускладнює відсутність законодавчого регулювання даної сфери, і навіть досвіду цивілізованого використання її можливостей, неконвертованість валюти, орієнтація поточний споживання й багато іншого.

Ця робота ставить за мету визначити зміст найгостріших і важливих проблем позичкового капіталу і грошово-кредитної системи нашої країни для всебічного аналізу становища й пошуку шляхів виходу з кризи.

Більшість

Ринок позичкового капіталу і кредиту. У ринковій економіці незаперечним законом і те, що мають перебувати у постійному обороті, здійснювати безупинне звернення. Тимчасово вільні кошти мають негайно надходити ринку позичкових капіталів, акумулюватися в кредитно-фінансових установах, та був ефективно пускатися до справи, будуть показані у тих галузях економіки, де є потреба у додаткових капіталовкладень.

Ссудный - це грошовий капітал, отдаваемый його власниками позичку функціонуючим підприємці можуть і який приносить самі дохід у вигляді позичкового відсотка. Постало воно з урахуванням кругообігу промислового капіталу, але є особливу, отделившуюся від цього самостійну форму капіталу, що характеризується кругообігом, відмінними від кругообігу промислового й торгового капіталів. Першим важливим джерелом позичкового капіталу є грошові капітали промислових капіталістів, тимчасово высвобождающиеся у процесі кругообігу промислового капіталу. У процесі кругообігу промисловий капітал проходить 3 стадії і їм приймає 3 функціональні форми: грошову, продуктивну і товарну. Оскільки виробництво є безперервним, то капітал одночасно перебуває усім стадіях кругообігу й у відповідних різні форми, що він послідовно змінює у своєму русі. У процесі руху частина промислового капіталу за різноманітних причин тимчасово вивільняється в грошової форми. До таких причин ставляться такі:

1) Поступове зношування речовинних елементів основний капітал. Протягом періоду з початку експлуатації до їх зносу заміна новими елементами стерпна ними на створювані товари вартість накопичується у вигляді амортизації і є тимчасово вільним грошовим капіталом.

2) Розбіжність періодів реалізації товарів згодом купівлі речовинних елементів обігового капіталу (Сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива). Така розбіжність має місце в усіх галузях виробництва, але це найбільш яскраво виражено в галузях з сезонним характером виробництва. Тому виручена від товарів грошова сума, возмещающая вартість речовинних елементів обігового капіталу виробництва цих товарів, буде вільної до моменту оплати нових надходжень товарно-матеріальних цінностей.

3) Розбіжність періодів реалізації товарів з періодами виплати зарплати робітникам і службовцям. У зв'язку з цим частина грошової виручки, що призначалася на оплату робочої сили в, є також тимчасово вільним грошовим капіталом від часу реалізації товарів до виплати зарплати.

4) Необхідність накопичення прибутку на протягом певного періоду часу до розмірів, достатніх реалізації запланованих капітальних вкладень. Протягом періоду накопичення прибуток буде тимчасово вільним грошовим капіталом.

Тоді як в одних функціонуючих капіталістів утворюються тимчасово вільні грошові капітали, в інших виникає додаткова потреба у них. Наприклад, капіталіст не закінчив виготовлення своєї продукції, що можна реалізувати, але продовжити процесу виробництва він має додатково закупити сировину, матеріали, мати для оплати робочої сили в, чи що вона не нагромадив амортизаційних нарахувань та одержання прибутку в достатніх розмірах, але вважає вкрай необхідним здійснити модернізацію розширення свого підприємства.

Отже, у процесі кругообігу промислового капіталу виникає об'єктивній необхідності перерозподілу грошових капіталів між окремими підприємствами, яку здійснювався у вигляді кредиту.

Ще одне джерело позичкових капіталів є капітали пустопорожніх грошових капіталістів - рантьє, основне багатство яких міститься у формі грошової капіталу. Не займаються підприємницької діяльності, а надають свої капітали у позичку функціонуючим капіталістам або.

Третій джерело позичкових капіталів - доходи громадян та заощадження різних шарів суспільства. З розвитком банківське системи, вони дедалі більше повно акумулюються нею цим перетворюються на позичковий капітал.

Джерелом позичкового капіталу служать також тимчасово вільні кошти державного бюджету та взагалі громадських організацій. Причому розміри грошових накопичень держави визначаються масштабами державної власності та чималою часткою валового національний продукт (ВНП), що перерозподіляється через до державного бюджету (окремими країнах до 40 - 55%). /4-32-33 стор./

Особливості позичкового капіталу. Ссудный капітал відрізняється від промислового й торгового капіталу. Найважливіші особливості позичкового капіталу такі :

1. Ссудный капітал - це капитал-собственность. З його освітою сталося роздвоєння капіталу на капитал-собственность, який передається у тимчасове користування для одержання відсотків, і капитал-функцию. Функціонуючий капітал виконує кругообіг в підприємстві позичальника і дає прибуток. Ссудный капіталіст є лише як власника капіталу, які у чужих підприємствах. Реальним вираженням цієї власності є обов'язок позичальника повернути отриману позичку вчасно зі сплатою відсотків.

2. Ссудный капітал - своєрідний товар. Його потребительная вартість полягає у здібності функціонувати у ролі капіталу і давати дохід у формі прибутку. Частина прибутку - відсоток, чи ціна позичкового капіталу,- є оплатою цієї її здібності на відміну ціни звичайних товарів, що становить грошовий вираз вартості.

3. Ссудный капітал має специфічну форму відчуження. На відміну від купівлі-продажу, де одночасно товар переміщається від продавця до покупця, а гроші - від покупця до продавця, при кредитної угоді позичковий капітал передається однобічно: при наданні позички - від кредитора до позичальнику, при її погашенні - від позичальника до кредитору зі сплатою відсотка.

4. Рух позичкового капіталу відрізняється від руху функціонуючого капіталу. Промисловий капітал послідовно приймає три форми - грошову, продуктивну і товарну, проробляючи кругообіг Д - Т... П... Т' - Д'. Торговий капітал приймає дві форми - товарну і грошову. Ссудный капітал постійно перебуває у грошової форми, оскільки пов'язані з наданням грошового капіталу позичку і її поверненням з 17 відсотками (Д - Д'). /3-35-37 стор./

Ссудный капітал та гроші. Ссудный капітал завжди виступає у формі грошової. Але це значить, що поняття грошового і позичкового капіталу тотожні. Грошовий капітал який завжди набуває форми позичкового. Він вимагає як одне з функціональних форм промислового капіталу набуває форми позичкового буде лише тоді, коли виявляється вільним для власника. Якщо ж функціонуючий капіталіст отримані від реалізації товарів гроші використовує на оплату нових речовинних елементів обігового чи основного капіталів або заради виплати заробітної плати робітників, то гроші використовуються не як позичковий, бо як грошовий капітал.

Ссудный капітал існує у формі грошей. Але він не є і від грошей якісно, і кількісно. Якісна відмінність у тому, що, хоч би функцію де вони виконували, власними силами не приносять додаткової вартості. Ссудный ж капітал - це вартість, дає додаткову вартість формі позичкового відсотка. Відмінність позичкового капіталу від грошей до кількісному плані у

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Поділіться рефератом Грошово-кредитна система і ринок позичкового капіталу

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Грошово-кредитна система і ринок позичкового капіталу

Ринок позичкового капіталу
Тип роботи: контрольна робота

року міністерство освіти Російської Федерації

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут р. Омську

Факультет Учетно-статистический

 

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

 

на тему «Ринок позичкових капіталів»

Завантажити
Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки
Тип роботи: курсова робота

                                                       Зміст

ВСТУП.. 3

1. СТРУКТУРА ТА ЗНАЧЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПОЗИЧКОВИХ КАПІТАЛІВ 5

1.1. Поняття міжнародного ринку позикових капіталів. 5

1.2. Передумови формування

Завантажити
Рух позичкового капіталу
Тип роботи: реферат
Під міграцією капіталу позичкової формі розуміють усі міжнародні переміщення капіталу, крім ПЗИ і ПИ. Ссудная форма ММК реалізується у наступних операціях:
видача державні й приватні позик;
придбання облігацій в іншій країні, цінни
Завантажити
Функціонування капіталу і форми прибутку
Тип роботи: реферат
ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ І ФОРМЫ ПРИБУТКУ
1.Издержки пр-ва та одержання прибутку
Пр-во постає як процес созд. опред продуктів, але це також і продуктивною споживанням рабоч. сили та коштів пр-ва (живої і минулого праці). Уся сукупні
Завантажити
Ссудный капітал та кредит
Тип роботи: реферат
Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут
Учётно-статистический факультет Кафедра - Грошей, кредиту та цінних паперів Керівник Маркова О.М.
Контрольна роботаТема: Ссудный капітал та кредит
Зміст: I. Запров
Завантажити
Оренда і лізинг як форми господарювання та найкращого використання капіталу
Тип роботи: курсова робота

Федеральне агентство за освітою

Сибірський державний аерокосмічний університет

імені академіка М. Ф. Решетнева (СибГАУ)

Інститут менеджменту і соціальних технологій

КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему:

<
Завантажити