Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама


Товари

Реферат на тему Гроши скачати

Розділ: Гроші і кредитТип роботи: реферат
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Тема лекції №1: Гроші: сутність, історія та функції.

Проблеми:

Гроші: сутність та коротка історія їхні розвитку.

Функції грошей та різні підходи перед тим.

Функціональні форми грошей. Грошові агрегати M1, M2, M3, L.

Грошовий обіг. Закон копійчаного обігу.

Грошова реформа. Особливості її проведення в Україні.

Рекомендована література:

Борисов Е.Ф. Економічна теорія. – Москва: Юристъ, 1997

Гальчинський А. Теорія грошей. – Київ: Основи, 1996

Дорнбуш Р., Фішер З. Макроекономіка. –Київ: Основи, 1996

Жукова Е.Ф. Загальна теорія від грошей і кредиту. – Москва: Банки біржі, ЮНИТИ, 1995

Основи економічної теорії. – под редакцією Климко Г.Н. - Київ: Вища школа, 1997

Кравець У. Гривня – жіночого роду \\ Вісник НБУ. – 1997. - №9

Основи ринкової економіки. – под редакцією - Київ: Ли-бідь, 1995

Макконелл К.Л., Брюс С.Л. Економікс. Принципи, існують, та політика. – Москва: «Республіка», 1992

Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – Тернополі: АТ «Тарнекс», 1993

Савлук М. І. Гроші та кредит. – Київ: Ли-бідь, 1992

Чухно А. Передумови й результати грошових реформ у постсоціалістичних країнах \\ Вісник НБУ. – 1997. – №5

Ющенка У. Результати реформи мовою цифр \\ Вісник НБУ. – 1997. - №9

Гроші: сутність та коротка історія їхні розвитку.

Гроші – одне із найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до собі пильну увагу науковців.

Гроші – це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним із найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, то й повній зайнятості. Та навпаки, зле функціонуюча грошова система може статі головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.

Гроші – це категорія товарного виробництва й товарного обігу. Вони мають товарне походження й виражають певні виробничі відносини між товаровиробниками із приводу обміну продуктами роботи через ринок. У грошах як загальному еквіваленті втілений безпосередньо суспільний характер роботи. Вони дають змогу вимірювати суспільні витрати й отримані результати.

Гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом.

Суть грошей визначається, як правило, лише на основі їхнього функціонального застосування. Прикладом такого підходу може бути характеристика суті грошей в підручнику “Економікс” Макконнела та Брю. На запитання “що таке гроші?” автори підручника дають відповідь: “Гроші є тім, що смердоті роблять. Ті, що виконує функції грошей, є грішми”.

Незважаючи на багатовікові дослідження й велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної і остаточної відповіді на запитання, що таке гроші. Уявлення, котрі не викликали сумнівів тільки в суспільних умовах, зі зміною останніх брали суперечність із реальною дійсністю й відкидалися.

Вочевидь, все це можна пояснити тім, що суть грошей змінюється адекватно змінам характеру суспільних відносин, в які смердоті функціонують. Тому для визначення суті грошей необхідно з’ясувати запитання про їхні походження, про заподій, що зумовлюють виникнення та існування грошей в економічному житті суспільства.

На ранніх етапах розвитку людського суспільства відбувався безпосередній обмін товару товару. Спочатку це був випадковий й епізодичний обмін, коли у первісних людей внаслідок щасливого збігу обставин (наприклад, вдале полювання, рибалка) з’являлись деякі надлишки продуктів, якими можна було б обмінятись. Розвиток суспільного поділу роботи, зокрема виділення скотарства й землеробства, сприяв подальшому розвитку товарних відносин. Відбувся перехід від випадкового, епізодичного обміну до регулярного. Поступово з загальної маси товарів стихійно виділялись такі, котрі почали відігравати роль головних предметів обміну. Такими товарами тільки в місцевостях був худорба, в інших – зерно, в третіх – хутро тощо.У одного і того ж народу в різні часи, на різних місцевих ринках й у різних народів до одного й тієї ж годину існували різні найбільш ходові товари, котрі виконували роль загального еквіваленту. Врешті-решт, у процесі історичної еволюції товарного виробництва й товарного обміну відбувається перехід від загального товарообміну до грошової форми обміну.

Подальшим ступенем у розвитку грошей стало карбування металевих монет. Вважається, що Перші монети з’явилися в Китаї та в країнах Близького Сходу в 8-7 ст. до н.е. Це були здебільшого мідні монети. Близько 4 тис. років тому в Асирії почали карбувати монети з золота.

Протягом тривалого годині на обігу використовували повноцінні монети, реальний зміст які відповідав їхні номінальній вартості. Скарбниці окремих країн помиляюся отримувати прибуток від випуску монет. Та і назви багатьох грошових одиниць окремих країн встановлювалися відповідно до ваги їхні металевого змісту. Так, приміром, фунт стурлінгів ставши грошовою одиницею Англії як фунт срібла.

Від 2-ї половини 19 ст. становище змінилося. Номінальна вартість монет почала відділятися від їхньої реальної вартості. У обігу з’явилися розмінні монети, номінальна вартість які значно перевищувала їхню вагову вартість. Емісія таких монет стала прибутковою. Прибуток, отриманий від різниці між номінальною вартістю випущених в обіг грошей та витратами на їхні емісію, дістів назву сеньйорат. Сеньйорат присвоювався скарбницями чи центральними банками, що здійснювали грошову емісію.

Для багатьох країн з функціонуванням товарних грошей було б характерним використання системи біметалевого обігу – паралельної емісії золотих й срібних монет. У цьому випадку Державою встановлювалися фіксовані пропорції між їхнього номінальним визначенням. Паралельний обіг золотих й срібних монет породжував труднощі. При біметалевій системі гроші, вартість які на ринку цінних металів нижча за їхню номінальну вартість, витісняють тих грошові одиниці, що коштують дорожче своєї офіційної ціни.

Епоху товарних (металевих) грошей заступила епоха грошей паперових. як знаки вартості повноцінних товарних грошей, паперові гроші почали використовуватися понад тисячу років тому. Вважається, що вперше паперові гроші з’явились у Китаї ще у 18 ст. н.е. У Європі це сталося значно пізніше. У Франції емісія розпочалася 1783 р. Наприкінці 18 ст. банкнотний обіг мав місце в Англії.

Повний відхід од конверотованості паперових грошей в золото відбувся значно пізніше. Більшість країн Заходу припинила такий обмін под годину великої депресії й в Перші післякризові рокта. Проте такий обмін залишився у сфері міжнародних валютних відносин. Однак від середини 1970 –x рр. Практика конвертованості паперових грошей у золото зовсім припинилася й на рівні міжнародних валютних відносин. Відбулось цілковіте витіснення дорогоцінного металу зі сфери грошових відносин. Золото повністю втратило грошові функції. Сталася його демонетизація, й воно та перетворилось на звичайний товар.

Проголосивши своїм Третім універсалом 18 июля 1917 року утворення Української Народної Республіки, Центральна Рада запровадила в Україні нову національну валюту. Первісно такою валютою було б визначено Український карбованець. Ухвалою Центральної Заради від 19 грудня 1917 року було б видрукувано перший грошовий знак Української Народної Республіки — купюру вартістю у 100 карбованців. Напис «100 карбованців» подавався на купюрі мовами чотирьох найчисленніших націй, що живуть на територї України, — російською, російською, польською та єврейською (івритом).

З випуском стокарбованцевої купюри пов'язаний вибір тризуба як державного герба України.

Після введення купюри в обіг майже одразу ж було б зафіксовано випадки її фальшування. З огляду тих, але в деякі політичні заподій (так, УНР, котра за Третім універсалом визначалася як складова частина федеративної Росії, проголошувалася за Четвертим універсалом 22 января 1918 року «самостійною, ані від кого ніхто не залежною Державою») Центральна Рада 1 березня 1918 року прийняла закон про запровадження нової грошової одиниці — гривні.

Протягом 1918 року в Берліні було б видрукувано грошові знаки у 2, 10, 100, 500, 1000 та 2000 гривень (проекти двох останніх було б виконано уже после проголошення гетьманату на чолі із Павлом Скоропадським).

Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади в Україні у квітні 1918 року, відновив як основну грошову одиницю Української Держави карбованець.

Після переходу влади в Україні у грудні 1918 року до рук Директорії на чолі із Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою основною грошовою одиницею відновленої УНР знову було б проголошено гривню.

«Більшовицькі тисячки» запроваджені Раднаркомом на землях Радянської України. Це становище спричинилося до проведення у 1922—1924 роках грошової реформи, наслідком якої стало введення в обіг радянського червінця. 1924 року було б встановлено курс нового радянського карбованця, який дорівнював 1/10 червінця. Ця подія стала моментом залишкового утвердження радянської валюти.

Акт проголошення незалежності України відкрив шлях запровадження в нашій молодій державі повноцінної національної валюти. Такою валютою мала статі, згідно із традиціями як доби Київської Русі, то й періоду визвольних змагань 1917—1920 років, гривня. Щодо назви розмінної монети, то тут для неї пропонувалися назви «сотий», «резана», але й врешті було б віддано перевагу звичній вже «копійці». 1992 року Перші зразки української національної валюти було б виготовлено в Канаді за ескізами В.І.Лопати. Однак в обіг в Україні із 1992 року було б введено тимчасову валюту, розраховану на перехідний період, — Український карбованець, чи купоно-карбованець.

З цого випливає, що:

Гроші – непросто товар, а носій певних суспільних відносин, формування які зумовило виділення з широкого ряду товарів одного – копійчаного

як результат тривалого історичного розвитку товару й форм вартості гроші сам не можуть бути застиглим, раз й назавжди даним явищем, а повинні постійно розвиватися як по суті, то й за формами існування

Функції грошей та різні підходи перед тим.

Різноманітність й складність виробничих відносин, котрі втілюються в грошах, визначають

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Поділіться рефератом Гроши

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Гроши

Функції грошей немає та визначення попиту гроші
Тип роботи: доповідь
Серед сучасних економістів є кілька думок стосовно числа і тлумачення функцій грошей, але одностайно при-знаются три основні: засіб звернення, засіб збереження багатства (накопичення), міра вартості .
Виконуючи функцію кошти звернення, гро
Завантажити
Історія виникнення грошей. Росіяни гроші
Тип роботи: реферат

Федеральне агентство за освітою РФ

Ульяновський державний технічний університет

Cпециальность: Прикладна і теоретична лінгвістика

Дисципліна: Основи економіки

Реферат

                                на задану те

Завантажити
Гроші, види грошей
Тип роботи: реферат
Гроші - це товар, що є загальним еквівалентом й володіє абсолютної ліквідністю.
Товар - єдність потребительной і мінової вартості, а вартість - це єдність корисності блага і витрат за його виробництво.
Масштаб ціни - це певне вагове кі
Завантажити
Роль грошей і їхньої функції. Грошове звернення української й грошова система Республіка Білорусь
Тип роботи: курсова робота

УЧЕРЕЖДЕНИЕ ОСВІТИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСОЮЗОВ БІЛОРУСІ

«МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВЫХ І СОЦИАЛЬНЫХ ВІДНОСИН»

Кафедра світової економіки та фінансів

КУРСОВАЯ РОБОТА:

з дисципліни: Макроекономіка

на задану тему: «Ро

Завантажити
Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 – 1924 року
Тип роботи: реферат
Реферат студента 7 групи 4 курсу Фінансово-економічного факультету спеціальності 0104 Вертелецького Д.Б.
Міністерство освіти України
Київський Національний Економічний Університет
Кафедра “ Банківська справа ”
Київ
Завантажити
Еволюція від грошей і природа сучасних кредитно-бумажных грошей
Тип роботи: курсова робота
Московський технічний університет зв'язку й інформатики Кафедра політичної економію газу й політології реферат Автор: Рибалко З. Про. група А19301 -Москва- 1995 р. Функції і сутність грошей. Еволюція грошей. Гроші за доби капіталізму.
Завантажити