Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама


Товари

Реферат на тему Безготівковий грошовий оборот скачати

Розділ: Гроші і кредитТип роботи: реферат
Страница 1 из 4 | Следующая страница
Запровадження

При товарно-грошових відносинах, у процесі купівлі-продажу і надання послуг, задоволення різноманітних претензій та зобов'язання, і навіть і розподілу і перерозподілу коштів виникають розрахунки. Сукупність усіх грошових розрахунків, скоєних як готівкою, і у безготівковому порядку, утворює грошовий оборот.

Основну частина грошового обороту (80-90%) становить безготівковий грошовий оборот [Ивасенко, із чотирьох]. Він утворюється тоді, коли розрахунки виробляються без прямого використання готівки, тобто. при перерахування грошей за рахунками кредитних установ чи заліках взаємних вимог. Безготівковий оборот опосередковує такі сфери господарських відносин, як реалізація продукції, робіт і постачальники послуг; здобуття влади та повернення банківських кредитів; виплата і фактичних доходів. Між налично-денежным і безготівковим зверненням існує тісний і взаємна залежність: гроші постійно переходять із однієї сфери звернення до іншу, змінюючи форму готівкових грошових знаків на депозит у банку, і навпаки.

Найгострішою проблемою російської економіки є проблема неплатежів. На 1 січня 1999 р. сумарна прострочена заборгованість за зобов'язаннями підприємств і закупівельних організацій досягла 1390 млрд. руб.1 За 1998 р. вона становить 34% до ВВП проти 31% 1997 р.

Тому вважаю, що тему безготівкового грошового обороту нині є актуальною. Відповідно до вищезазначеного, можна визначити завдання даної курсової роботи:

дати поняття сутності безготівкового обороту, його значенням в грошовому обороті країни;

розглянути основні засади організації безготівкового обігу субстандартні та основні класифікації безготівкових платежів;

проаналізувати застосування різної форми безготівкових розрахунків у сучасних умовах і надасть динаміки структури безготівкових платежів й найкомплекснішою грошовою маси 1996-1999гг.;

торкнутися основних проблем організації безготівкових розрахунків й перспектив окремих форм платежів.

З завдань даної роботи, можна визначити її структуру. У першій главі я розгляну суть і стала значення безготівкового обороту, вимоги, і принципи організації, дам засадничі поняття системи безготівкових розрахунків, проведу класифікацію.

Другий розділ буде присвячено безготівковому грошовому обороту Російській Федерації, саме формам безготівкових розрахунків у сучасних умовах та аналізу динаміки безготівкових платежів.

У третій главі я зупинюся проблем контролю та раціональної організації системи безготівкових розрахунків, спробую зазначити деякі шляху подолання недоліків, і вдосконалення організації безготівкових розрахунків у Росії, і навіть розгляну форми розрахунків, які мають найперспективніший значення.

У своїй роботі я використовувала матеріал наступних авторів: О.И. Лаврушина, Е.Ф. Жукова, Л.А. Дробозиной, О.Г. Ивасенко та інших.

Зміст і організація безготівкового грошового обороту Сутність і значення безготівкового обороту

З удосконаленням платежно-расчетных відносин змінювалося і співвідношення між готівкою й безготівковими сферами грошового звернення. Не варто 19 в. переважали платежі готівкою. За сучасних умов питому вагу готівки, особливо у промислово розвинених державах, невеликий, наприклад, США становить близько 10% [Жуков, с85].

Безготівкові розрахунки – це розрахунки, здійснювані без використання готівки, у вигляді перерахування коштів за рахунками в кредитних закладах державної і заліків взаємних вимог. Безготівкові розрахунки мають важливе економічне значення у пришвидшенні оборотності коштів, скороченні готівки, необхідні звернення, зниженні витрат звернення. Особливості безготівкових розрахунків виявляється у наступному:

під час розрахунків готівкою беруть участь платник і одержувач, передають наявні кошти. У безготівкових грошових розрахунках учасників троє: платник, одержувач і, у якому здійснюються такі розрахунки у вигляді записи за рахунками платника і одержувача;

учасники безготівкових грошових розрахунків перебувають у кредитних стосунки з банком. Ці відносини виявляється у сумах залишків на рахунках учасників таких розрахунків. Такі кредитні відносини у налично-денежном обороті відсутні;

переміщення (перерахування) грошей, що належать одному учаснику розрахунків, на користь іншого виробляються шляхом записів з їхньої рахунках, у результаті змінюються кредитні відносини банки з учасниками таких операцій. Інакше кажучи, тут виробляється кредитна операція, чинена з допомогою грошей. Тим самим було оборот готівки заміщується кредитної операцією.

Безготівкові розрахунки обслуговують переважно сферу господарських зв'язків підприємств та його стосунки з фінансово-кредитної системою. Отже, сутність в тому, що господарські органи виробляють платежі одна одній за товарно-матеріальні цінності й надані послуги, і навіть стосовно фінансових зобов'язань шляхом перерахування належних сум із рахунку платника з цього приводу одержувача чи заліку взаємної заборгованості.

Значення безготівкових розрахунків велике, оскільки:

безготівкові розрахунки сприяють концентрації грошових ресурсів у банках. Тимчасово вільні кошти підприємств, які у банках, є з джерел кредитування;

безготівкові розрахунки сприяють нормальному кругообігу засобів у народному господарстві;

чітке розмежування безготівкового й готівкового грошового оборотів створює умови, які полегшують планування грошового обігу євро і безготівкового грошового обороту. Розширення сфери безготівкового обороту дозволяє точніше визначати розміри емісії і вилучення готівки з обігу.

З одного боку, розвиток безготівкових розрахунків призводить до зменшення потреби у готівку і до економії витрат звернення. Що більше платіж, тим більше виявляються ці переваги. Проте, якщо сума сплати незначна, то економічніший внесок готівкою. Встановити точно грань, коли переваги готівкового платежу переходить до всі його недоліки, досить складно.

З іншого боку, безготівкові розрахунки можуть заміняти собою банкнотное звернення. Особливого значення набувають безготівкові розрахунки за будь-яких спроб стабілізації валюти, оскільки вони полегшують перехід від «падаючих» грошей до золотого зверненню (або до валюті, має золоте забезпечення). Так само значно вплив безготівкових розрахунків на купівельну здатність грошей у країні. Коли безготівкові розрахунки отримують громадське визнання (наприклад, розвинена чекова система), тоді надмірне форсування їх, подібно надмірного випуску банкнот, може діяти інфляційно. Тому розвиток безготівкового обороту має піддаватися того ж таки регулювання, як і эмитирование банкнот.

Отже, можна сказати, що безготівкові розрахунки – сукупність безготівкових грошово-кредитних операцій на процесі реалізації товарів та послуг, і розподілу і перерозподілу національного доходу. Їх призначення полягає у погашенні грошових і кредитних зобов'язань юридичних і фізичних осіб з урахуванням функціонування як безготівкового кошти платежу.

Принципи організації безготівкового обороту. Безготівковий платіжний оборот стані організується з урахуванням певних принципів. Принципи організації розрахунків – основні початку їхнього проведення. Дотримання принципів разом дозволяє забезпечити відповідність розрахунків які висуваються вимогам: своєчасності, надійності, ефективності. Нині дуже багато літератури про принципи безготівкового обігу субстандартні та, відповідно кожен автор має власний підхід до розгляду цих принципів, тому розгляд лише одну автора дасть повне порозуміння сутності принципів безготівкового обороту. У своїй роботі я розглянула кількох авторів. Принцип правового режиму здійснення розрахунків й платежів обумовлений роллю платіжної системи як основного елемента будь-якої сучасної суспільства. До головним законодавчим джерелам регулювання розрахунків ставляться: Цивільний кодекс РФ, ФЗ «Про центральному Банку РФ» від 26 квітня 1995 р., ФЗ «Про банки та надійної банківської діяльності» від 3 лютого 1996 р., ФЗ «Про перекладному і простому векселі» від 11 березня 1997 р. та інших. Особливо слід відзначити роль ДК РФ, частині другій, введеній у дію із 1996 р. У розділах 45 і 46 цієї маленької частини упорядковані багато запитань організації безготівкових розрахунків стосовно ринковим умовам економіки: дію договору ЄС і таємниця банківського рахунки, черговість списання коштів із рахунку, форми розрахунків й способи платежів, відповідальність учасників розрахунків. Головний регулюючий орган платіжної системи – ЦБ РФ. Відповідно до вищезазначеному закону про неї серед його основних цілей, викладені у початку закону, значиться забезпечення і безперебійного функціонування системи розрахунків. На Банк Росії покладено: встановлення правил, термінів і стандартів здійснення розрахунків й застосовуваних у своїй документів;

координація, регулювання і ліцензування організації розрахункових систем.

Порядок безготівкових розрахунків у народному господарстві визначено у Положенні про безготівкових розрахунках до від 9 липня 1992 р. №14 із змінами і доповненнями. Згідно з положенням організація безготівкових розрахунків у РФ будується наступних правилах:

1. При різних формах власності, підприємств за умов розвитку товарно-грошових відносин за підприємствами залишається право вибору форм розрахунків й закріплення в договорах. Обмеження свободи вибору із боку комерційного банку заборонена.

2. Кошти з рахунку підприємств списуються з розпорядження власника рахунків.

3. Усі платежі з рахунку підприємств здійснюються за черговості, обумовленою керівником підприємства, якщо інше не передбачено законодавством. [Становище].

Принцип здійснення розрахунків з банківських рахунків. Наявність останніх як в одержувача, і у платника – необхідна передумова розрахунків. Підприємства, організації, установи, незалежно від їх організаційно-правової форми, зобов'язані зберігати кошти у установах банку на розрахункових, поточних, бюджетних рахунках. Їм здійснюються платежі за матеріальних цінностей, послуги і з фінансово-банківським зобов'язанням.

Гроші на рахунку з цього приводу переводяться банком за отриманими від госпорганів розрахунковим документам. Банк зараховує вступники для цієї рахунки суми, виконує розпорядження підприємств про їхнє перерахування і видачі з рахунків і здійснює проведення інших банківських операцій, передбачених банківськими правилами і договорами про використання тій чи іншій форми безготівкових розрахунків.

Принцип забезпеченості платежу припускає наявність у платника коштів, тобто платежі відбуваються рахунок власних коштів платників чи кредитів банку. І тому все платники (підприємства, банки тощо.) повинні планувати надходження, списання коштів із рахунків, завбачливо шукати відсутні ресурси.

Принцип періодичної черговості платежів. Черговість платежів то, можливо:

А) хронологічна – претензії задовольняються у тому послідовності, як і розрахункові документи вступають у банк, незалежно від України цілі платежу;

Б) цільова – насамперед відбуваються найважливіші за значенням платежі.

З 1929 р. незалежності до середини 1987 р. колишнього СРСР діяла у різних модифікаціях цільова черговість платежів. У 1987 р. було встановлено, що це платежі з рахунку об'єднань, підприємств і закупівельних організацій, включаючи відрахувань до бюджету і виплату зарплати, здійснюються у порядку черговості надходження у банк розрахункових документів (наступу термінів платежів). Але часом же календарна черговість порушувалася як банками, а й осередками влади управління. І тому з липня 1992 р. календарна черговість платежів скасували Положенням про безготівкових розрахунках від 9 липня 1992 р. №14, і платникам дозволили з їхньої розсуду визначати черговість платежів зі своїми рахунків. Але вже 10 липня цього року постановою Верховної Ради РФ встановлено, що платежів до республіканський бюджет й у позабюджетні фонди вносять у першу чергу. У 1993 р. Президент РФ встановив першочерговість платежів до бюджету і поза товари та.

Указами Президента РФ від 23 травня, і 9 серпня 1994 р., і навіть 24 січня 1995 р. введена черговість платежів, забезпечує першочергові виплати коштів на невідкладні потреби, платежі до бюджету й у державні позабюджетні фонди. Решта платежі вирішено здійснювати гаразд календарної черговості надходження у банк розрахункових документів (наступу термінів платежів). [Косий принципи].

Принцип згоди (акцепту) платника. Цей принцип реалізується шляхом застосування:

або відповідного платіжного інструмента (чека, простого векселі, платіжного доручення), засвідчує про розпорядженні власника на списання коштів;

або спеціального акцепту документів, виписаних одержувачами коштів (платіжних вимог-доручень, перекладних векселів).

Разом про те законодавством передбачено випадків безперечного (без згоди платників) списання коштів: недоїмок із податків та інших обов'язкових платежах – виходячи з виконавчих аркушів, виданих судами, деяких штрафів за розпорядженням взыскателей та інших., і навіть безакцептного списання за теплову і електричну енергію, комунальні та послуги.

Принцип терміновості платежу. Розрахунки здійснюються суворо у терміни, передбачені в договорах, в інструкціях Мінфіну й т.д. Платіж може здійснюватися:

А) на початок торгової операції (авансовий платіж);

Б) відразу після скоєння торгової операції;

У) через певний строк після виконання торгової операції;

Р) за умов комерційного кредиту (без оформлення боргового зобов'язання чи з письмовим оформленням векселі).

Установи банків зобов'язані зараховувати з цього приводу підприємства (списувати) належні суми пізніше наступного дні після відповідної документа. За невчасне (пізніше наступного дні після отримання документа) чи неправильне списання коштів із рахунку власника, і навіть невчасне чи неправильне зарахування банком сум, належних власнику, власник має право вимагати від банку до свою користь штраф у вигляді 0.5% невчасно зарахованої (списаної) суми кожний день затримки [Жуков].

Принцип контролю над проведенням операцій. Контроль підрозділяється на попередній, поточний і подальший. Є певні особливості у проведенні контролем із боку підприємств і банків. Зокрема, банки, виступаючи посередниками між продавцями і покупцями, податковими органами, населенням, бюджетом, позабюджетними органами, контролюють дотримання ними встановлених правил розрахунків.

Принцип майнової відповідальності за договором. Сутність цього принципу у тому, що порушення в договірних зобов'язань у частині розрахунків тягнуть застосування цивільно-правову відповідальність у вигляді відшкодування збитків, сплати неустойки (штрафу, пені), і навіть інших заходів відповідальності. Належний контроль дозволяє запобігти невиконання зобов'язань як, і контрагентів, і якщо де вони виконані останніми, - практично цілком відшкодувати завдані збитки і тим самим послабити негативні наслідки.

Подальший розвиток одержало правове регулювання процесу стягнення недоїмок із податків: віднесення до першочергових платежів; встановлення пені за прострочення платежу 0,3% суми кожний день прострочення; прийняття порядку безперечного стягнення недоїмки з платежів у бюджет як звернення на суми, належні з його дебіторів, і навіть майно недоимщиков та інших.

Класифікація безготівкових розрахунків Основу класифікації безготівкових розрахунків становлять вид розрахункового документа, спосіб організації платежів, характер економічних зв'язків і склад учасників. Звернімося до таблиці 1. Таблиця 1

Критерій класифікації безготівкових розрахунків.

Вигляд розрахункового документа Спосіб організації платежу Характер економічних зв'язків Склад учасників

Платіжні вимоги

Требования-поручения

Платіжні доручення

Чеки

Аккредитивы

Векселі

-планові розрахунки

Взаємозаліки

Факторинг

Лізинг

Розрахунки у повній сумі платежу чи частинами

Розрахунки з гарантованим чи негарантованим платежем

Иногородние і одногородние розрахунки

розрахунки з товарним і нетоварним операціям

прямі і транзитні розрахунки

міжбанківські розрахунки

клієнтські розрахунки

внутрішньобанківські розрахунки

Як бачимо з наведеної схеми, залежно

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Поділіться рефератом Безготівковий грошовий оборот

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Безготівковий грошовий оборот

Матеріальна відповідальність учасників безготівкових розрахунків за невчасність платежів
Тип роботи: доповідь
Претензії платників і одержувачів коштів друг до друга, пов'язані з здійсненням розрахункових операцій, розглядаються ними й без участі банку. У той самий час у договорі між господарюючими суб'єктами то, можливо передбачена необхідність Завантажити
Розвиток безготівкових форм розрахунків з урахуванням використання коштів мобільного зв'язку
Тип роботи: реферат

2 АНАЛІЗ РИНКІВ СОТОВОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ ЗВ'ЯЗКУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО І РЕГИОНАЛЬНОГО РІВНІВ
2.1 Стан федерального ринку стільникового радіотелефонного зв'язку
У Росії її широке внедре ние послуг бездротовог
Завантажити
Особливості організації безготівкових розрахунків юридичних осіб у комерційних банках
Тип роботи: реферат
Загальні основи організації безготівкових розрахунків й економічне зміст.
1.1. Виникнення та розвитку безготівкових розрахунків.
Після Жовтневого перевороту 1917 р. нашій країні відбувалися глибокі перетворення на екон
Завантажити
Банківські операції, і форми безготівкових розрахунків
Тип роботи: реферат
БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
Поняття «банківські операції» одна із основопо лагающих понять банківського законодавства, оскільки отноше ния, які з приводу здійснення таких операцій, зі ставляют суть, серцевину банківську діяльність і визначаю щим
Завантажити
Форми безготівкових розрахунків
Тип роботи: реферат
Розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки з акредитиву. Стаття 862. Форми безготівкових розрахунків
1. При здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки платіжними дорученнями, по акредитиву, чеками, розрахунки з інкасо,
Завантажити
Форми безготівкових розрахунків у Росії. Пластикові картки
Тип роботи: реферат
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛІННЯ
Реферат
з дисципліни «Гроші, кредит, банки»
На тему: Форми безготівкових розрахунків у Росії.
Пластикові картк
Завантажити