Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама


Товари

Реферат на тему Грошовий обіг та звернення скачати

Розділ: Гроші і кредитТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ

КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

на задану тему: «Грошовий обіг та грошове звернення»

09.11.2000 Поняття «грошовий оборот», його утримання і структура

У багатьох західних видань визначення грошового обороту відсутня. У підручнику «Грошове звернення української й кредит» під редакцією проф. В.С.Геращенко в 1986 року грошовий оборот окреслюється «сукупність грошових платежів, скоєних гаразд безготівкових перерахувань і з допомогою готівки».

У підручнику «Організація і планування грошового звернення», виданий 1988 року, грошовий оборот сприймається як сукупність безготівкового й готівкового грошових оборотів.

У томі 1 виданого 1984 року «Финансово-кредитного словника» грошовий оборот визначається «як вияв сутності грошей немає та у тому русі».

У виданій у Києві 1992 року підручнику «Гроши та кредит» дається таке визначення грошового обороту: «Узятий сам процес безперервного переміщення грошей між суб'єктами економічних відносин їхнього взаємного задоволення є грошових оборот».

Прийнятнішим є що визначення: грошовий оборот є процес безперервного руху грошей до готівкової і безготівковій формі. Таке визначення відповідає змісту сучасного грошового обороту, де рух роблять саме гроші, а чи не різні замінники чи сурогати грошей.

У разі обігу грошей, які мають власної вартістю, грошовий оборот, як і товарний оборот, виступає як вартісного обороту, оскільки золота чи срібна монети мали власну вартість, відбиту у зазначеному у ньому номіналі. Вартісний оборот об'єднував як грошовий, і товарний обертів.

А сучасна грошовий оборот відбувається з допомогою грошових одиниць (в налично-денежном і безготівковому оборотах), котрі мають вартістю, рівної їх номіналу. Тому стоимостным тепер можна вважати лише товарний оборот.

У фундаменті економічної літературі часто вже не розмежовуються поняття «грошовий оборот», «платіжний оборот», «грошове звернення», «денежно-платежный оборот». Тим часом усі ці поняття різняться між собою.

«Платежный оборот» - процес руху коштів платежу, застосовуваних країні. Воно включає як рух як коштів платежу в налично-денежном і безготівковому оборотах, а й рух інших засобів платежу (чеків, депозитних сертифікатів, векселів тощо.). Грошовий оборот є, отже, складовою платіжного обороту. Грошове звернення, у тому числі оборот готівки, своєю чергою, служить складовою грошового обороту. Звернення грошових знаків передбачає їх постійний перехід від самих юридичних чи фізичних осіб решти. Наприклад, банк видає грошові знаки інституту, які у касу банку. З каси банку ці грошові знаки надходять студентові у вигляді стипендії. Студент купує ті грошові знаки товари над ринком. Продавець товару ті грошові знаки набуває товари у книгарні. Магазин здає ці грошові знаки до банку. Банк знову надає грошові знаки інституту тощо.

Рух грошової одиниці в безготівковому обороті відбивається у вигляді записів за рахунками у банку. У ситуації рух готівки заміщується кредитними операціями, виконуваними з участю банку, за рахунками учасників відповідних операцій. Тому поняття «грошове звернення» можна віднести лише у частини грошового обороту, саме – до налично-денежному обороту.

Під денежно-платежным оборотом розуміється частина грошового обороту, де функціонують як платежу незалежно від цього, безготівковий це оборот чи готівковий.

Гроші, перебувають у обороті, виконують три функції: платежу, обігу євро і накопичення. Останню функцію гроші здійснюють що їх рух вимагає зупинок. Коли вони тимчасово припиняють свій рух, які й виконують функцію накопичення. Функцію заходи вартості гроші, перебувають у грошовому обороті, не виконують. Цю функцію гроші виконали до входження до грошовий оборот під час встановлення з допомогою ціни товари. Тому виконання функції заходи вартості впливає лише з потреба у грошах для грошового обороту, отже, і величину грошового обороту.

Грошовий оборот складається із окремих каналів руху грошей між:

Центральним банком і комерційними банками;

Коммерческими банками;

Підприємствами і міжнародними організаціями;

Банками і підприємствами і міжнародними організаціями;

Банками і населенням;

Підприємствами, організаціями та населенням;

Физическими особами;

Банками і фінансовими інститутами різного призначення;

Фінансовими інститутами різного призначення і населенням.

Щодо кожного з цих каналів гроші роблять зустрічний рух.

Структуру грошового обороту можна визначити з різних ознаками. У тому числі найпоширенішими є класифікація грошового обороту залежно від форми які у ньому грошей. У цій ознакою грошовий оборот підрозділяється на безготівковий і налично-денежный обертів. Проте, попри всі важливість такий класифікації, вона відбиває економічного змісту окремих частин грошового обороту. Тому поруч із даним ознакою класифікації грошового обороту варто використовувати і той ознака – характер відносин, які обслуговує та чи інша частини грошового обороту.

Залежно від імені цієї ознаки грошовий оборот розбивається втричі частини:

грошово-розрахунковий оборот, що обслуговує розрахункові відносини за товари та і з нетоварним зобов'язанням юридичних і фізичних осіб;

грошово-кредитний оборот, обслуговуючий кредитні відносини у господарстві;

денежно-финансовый оборот, обслуговуючий зав'язуванні фінансових відносин у господарстві.

Нарешті, можна класифікувати грошовий оборот залежність від суб'єктів, між якими рухаються гроші. У цій ознакою структура грошового обороту буде така:

оборот між банками (міжбанківський оборот)

оборот між банками і юридичними і фізичними особами (банківський оборот)

оборот між юридичних осіб

оборот між юридичними і фізичними особами

оборот між фізичними особами

Система ринкових відносин розпадається на дві сфери: грошово-товарних і денежно-нетоварных відносин. Особливістю грошово-товарних відносин і те, що відбувається грошовий, а й товарний обертів, оскільки рух грошей тут пов'язаний із зустрічним рухом товарів.

Кожна частина грошового обороту обслуговує свою сферу ринкових відносин (мал.1) , причому гроші вільно переходять із частині грошового обороту до іншої, що дозволяє оперативно підкидати їх з однієї сфери ринкових взаємин у іншу відповідно до що складається у дії закону попиту й пропозиції кон'юнктурою ринку. На відміну з інших ринків валютний ринок не обслуговується конкретно якийсь частиною грошового обороту, вона повинна лише збільшує чи зменшує цей оборот.

Мал.1

Система ринкових відносин

Денежно-товарные відносини Денежно-нетоварные відносини

Ринок

коштів

произ-ва

Ринок

предметів

споживання та і послуг

Ринок

робочої

сили

Ринок

кредит. ресурсів

Ринок

цінних

паперів

Валютний

ринок

Сукупний грошовий оборот

Денежно-расчетный

оборот

Денежно-кредитный

оборот

Денежно-финансовый

оборот

Отже, можна сформулювати дві основні завдання, які вирішує грошовий оборот, обслуговуючи систему ринкових відносин, що визначає його роль:

грошовий оборот, перерозподіляючи гроші між своїми частинами, забезпечує вільний перелив капіталу з однієї сфери, ринкових взаємин у іншу, цим здійснюючи їх взаємозв'язок;

в грошовому обороті створюються нові гроші, щоб забезпечити задоволення потреб у яких всі сфери ринкових відносин.

З допомогою потоку грошей до готівкової і безготівкової формах – грошового обороту як сукупності всіх платежів, опосредующих рух вартістю грошової форми між фінансовими і нефінансовими агентами у внутрішньому, а зовнішньому економічних оборотах за певного періоду – забезпечуються реалізації валовий продукт, використання національного прибутку і всі наступні перерозподільчі процеси економіки.

Головні складові грошового обороту: налично-днежный і безготівковий обертів. Більшість його платіжний оборот, у якому гроші функціонують як платежу, йдуть на погашення боргових зобов'язань. Він произодится як і готівкової, і у безготівкової формах.

Налично-денежное звернення

Економіка кожної країни неспроможна уникнути готівки. Навіть найбільш розвинені і просунуті у сфері передових технологій держави як і приділяють значну увагу готівкової складової грошової маси. Досвід усіх держав показує, що незалежно від рівня розвитку ринкової економіки та переважання в грошово-кредитних системах інструментів безготівкових розрахунків наявне грошове звернення продовжує займати певне місце.

Нині, звісно, нікому прийде на думку, наприклад, вносити готівкою основну масу платежів до бюджету чи здійснювати ними фінансування з бюджету. Разом про те готівка здатні виконувати повною мірою все грошові функції, усе ще самої ліквідної і найнадійнішою формою грошей.

Приклад з днів. Побоюючись тривалих перебоїв у забезпеченні електроенергією в разі настання 2000 року й, як наслідок, порушення діяльності каналів інформації, майже всі центральні банки розвинених держав підготували запаси готівки у розмірі, здатних узяти він багато функції, що їх за нормальної ситуації у безготівковому порядку.

Економічне зміст готівково-грошового звернення

Налично-денежный оборот є процес руху готівкових грошових знаків (банкнот, казначейських квитків, розмінної монети). Саме це оборот обслуговує здобуття влади та витрачання більшу частину грошових доходів населення. Саме налично-денежный оборот складається постійно який повторювався кругообіг готівки.

Налично-денежный оборот починається у розрахунково-касових центрах (РКЦ) за Центральний банк РФ. Готівку переводяться з їхньої резервних фондів в оборотні каси, цим вони вступають у звернення. З оборотних кас РКЦ готівка направляють у операційні каси комерційних банків. Частина грошей банки можуть передавати одна одній на платній основі, але більшість готівки видається клієнтам – юридичними і фізичних осіб (або у каси підприємств, або безпосередньо населенню). Частина готівки, що у касах підприємств, використовується для розрахунків з-поміж них, але більшість передається населенню у різноманітних видів грошових доходів (зарплати, пенсій і допомоги, стипендій, страхових відшкодувань, виплати дивідендів, надходжень від продажу цінних паперів, т.д.)

Населення також використовує готівка для взаєморозрахунків, але велика частина їх витрачається виплату податків, зборів, страхових платежів, квартплати і комунальних платежів, погашення позичок, купівлю товарів хороших і оплату різних платних послуг, купівлю цінних паперів, лотерейних квитків, орендні платежі, сплату штрафів, пені і неустойок тощо.

Отже, гроші надходять або у операційні каси комерційних банків, або у каси підприємств і організація (передусім підприємств торгівлі, і підприємств, надають послуги населенню).

Підприємства, організації, установи використовують між собою готівка на купівлю необхідних їм товарів лише тому випадку, коли вартість їхнього перебування щодо їх щодо невелика.

Відповідно до чинним порядком організації готівково-грошового обороту кожному за підприємства встановлюються ліміти залишку готівки у тому касах і гроші, перевищують ліміт, слід буде здавати в обслуговуючий дане підприємство комерційний банк. Для комерційних банків також встановлюються ліміти їх операційних кас, у сумі, перевищує ліміт, вони здають готівка в РКЦ. Останнім також встановлюється ліміт їх оборотних кас, тому гроші на суму, перевищує ліміт, перетворюється на резервні фонді, тобто. вилучаються з обігу.

Організація готівково-грошового обороту

Налично-денежный оборот організується державою особі центрального банку. І тому ЦБ систематично видає документ, що називається «Порядок ведення касових операцій на народному господарстві». Востаннє цей документ ще у Росії видавався у вересні 1993 року.

Всім підприємств встановлено єдині правила, що забезпечують чіткість в обороті готівки, збереження, економічне використання.

Налично-денежный оборот організується з урахуванням наступних принципів:

Усі підприємства міста і організації повинні зберігати готівка ( крім частини, встановленої лімітом) у комерційних банках банках

Банки встановлюють ліміти залишку готівки підприємствам всіх форм власності

Звернення готівки служить об'єктом прогнозного планування

Управління грошовим обігом ввозяться централізованому порядку

Організація готівково-грошового обороту має своєю метою забезпечити стійкість, еластичність і економічність грошового звернення

Готівку підприємства, можуть одержувати лише в обслуговуючих їх установах банків.

Гроші підприємства, можуть отримати за дотримання наступних умов: наявності джерела коштів (вільний залишок на розрахунковому чи іншому рахунку або дозволу на кредит); якщо потреба коштів відповідно до встановленими правилами повинна задовольнятися готівкою, наступі термінів виплати коштів.

Видача готівки під звіт робиться з кас підприємств на операційні, господарські, відрядження; витрати експедицій, геологорозвідувальних партій, уповноважених окремий підрозділів, філій; у розмірах та на терміни, зумовлені керівниками підприємств із узгодження з установою банку, що забезпечує їх касове обслуговування. Невитрачені готівка, видані під звіт, мають повернути до каси підприємства пізніше 3 днів після закінчення терміну, який вони було видано.

Прийом готівки касами підприємств проводиться у разі приходным касовим ордерам по підпис головного бухгалтера або особи їм уповноваженого.

Видача готівки з кас підприємств проводиться у разі видатковими касовим ордерам або іншими документам (платіжним даними, заявам видачу грошей, банківських рахунках і ін.)

Безготівкові розрахунки

Сучасна економіка кожної держави є широко розгалужену мережу складних відносин мільйонів входять до неї суб'єктів господарювання між собою, ні з зовнішніми агентами інших країн. Основою цих взаємозв'язків виступають розрахунки та обов'язкові платежі, у процесі яких задовольняються взаємні вимоги, і зобов'язання.

Весь безготівковий оборот – платіжний, бо передбачає розрив у часі руху товару у різних його різновидах і надходження коштів, тобто. функціонування грошей до ролі засобів платежу. Безготівковий платіжний оборот, будучи переважним (до 90% всього грошового обороту), ввозяться вигляді записів за рахунками платників і одержувачів коштів у кредитних установах, шляхом заліків взаємних вимог, і передачі оборотних документів (векселів, варіантів т.п.) Відповідно економічні процеси в народному господарстві опосредуются переважно безготівковим платіжним оборотом.

3.1. Форми безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки проводяться виходячи з розрахункових документів встановленої форми і із дотриманням відповідного документообігу. Залежно від виду розрахункових документів, способу платежу та молодіжні організації документообігу у банку, у платників і одержувачів коштів розрізняють такі основні форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями, акредитивну форму розрахунків, розрахунки чеками, розрахунки платіжними требованиями-поручениями, залік взаємних вимог, інкасо.

1. Розрахунки платіжними дорученнями. Це – найпоширеніша нині у Росії форма безготівкових розрахунків. Платежное доручення є доручення підприємства обслуговуючому банку про переведення певної суми зі свого рахунку.

Розрахунки платіжними дорученнями йдуть на скоєння широкого спектра платежів: з допомогою розраховуються з постачальниками і підрядчиками у разі передоплати, органами пенсійного і страхового фондів, з працівниками під час перекладу зарплати з їхньої рахунки інші банки, при податкових та інших платежах, при сплаті банку комісійних тощо.

Платіжні доручення дійсні протягом десяти днів із дня їх виписки і приймаються від платника до виконання лише за наявності коштів у рахунку, якщо інше не обумовлено між банком і власником рахунки.

За взаємною домовленістю сторін платежі дорученнями може бути терміновими, достроковими і отсроченными. Термінове платіж відбувається при авансових платежах, тобто. до відвантаження товару; після відвантаження товару, тобто.

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Грошовий обіг та звернення

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Грошовий обіг та звернення

Безготівковий грошовий оборот
Тип роботи: реферат
Запровадження При товарно-грошових відносинах, у процесі купівлі-продажу і надання послуг, задоволення різноманітних претензій та зобов'язання, і навіть і розподілу і перерозподілу коштів виникають розрахунки. Сукупність усіх грошових розраЗавантажити
Грошовий оборот
Тип роботи: реферат
Зміст Грошовий оборот, його структура а) налично-денежное звернення
б) безготівкове грошове звернення
в) взаємозв'язок готівкового й безготівкового грошових оборотів
Форми безготівкових розрах
Завантажити
Безготівковий оборот коштів
Тип роботи: реферат
СОДЕРЖАНИЕ.
Запровадження
1.Безналичные розрахунки
Основи організації безготівкових розрахунків.
2. Форми безготівкових розрахунків.
2.1 Розрахунки платёжными дорученнями.
2.
Завантажити
Гроші, грошовий ринок, проблеми регулювання грошового ринку
Тип роботи: реферат

Введение…………………………………………………….……..4
1.1Основные етапи розвитку денег………………...5
2. Функції денег…………………………………………………….9
Структура грошового звернення …… ………………… ….12
3.1 класифікація сис
Завантажити
Організація налично грошового обороту Російській Федерації
Тип роботи: реферат
Правила організації налично грошового звернення біля Російської Федерації
__________________________________________________________________________________________________________________________
1. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА
Завантажити
Емісія й випуск грошей до господарський оборот
Тип роботи: реферат
Запровадження Як відомо, російська економіка відбувалася останні роки і відбувається досі одне із найбільш складних періодів у своїй истории.За останні 15 років відбулася повна її перебудова. З адміністративно-командної російська економЗавантажити