Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Ведення трудових книжок скачати

Розділ: діловодствоТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження 4

1. Загальні засади 5

2. Оформлення і ведення трудових книжок 7

2.1 Підготовка до ведення трудових книжок і вкладишів до них 7

2.2 Документи відкриття трудовий книжки 10

2.3 Оформлення титульного аркуша 10

2.4 Оформлення даних про роботі 13

3. Практика кадрових служб. 16

3.1 Прийом працювати людини утерявшего трудову книжку. 16

3.2 Внесення даних про нагородження ювілейними медалями 17

3.3 Видача на руки трудовий книжки 18

3.4 Оформлення виправлень 18

3.5 Виписка з трудової книжки 19

Практична 19

робота 19

Додаток 1 22

Додаток 2 23

Додаток 3. 24

Додаток 4 25

Список літератури 32

Запровадження

Трудова книжка - одне з найважливіших особистих документів громадянина нашій країні. З 15 січня 1939 р. до нашого часу трудова книжка є основний документ про праці робітників і службовців.

Проте зовсім в усіх керівники неурядових організацій приділяють належну увагу цим документом, а багато молоді працівники не знають його ролі під час встановлення виробничого стажу і часто вважає її необов'язковим. З іншого боку, у невеликих по штатної чисельності організаціях, зазвичай, відсутні кадрові служби й немає фахівців із ведення кадрової документації. Усе це призводить до численних помилок під час трудових книжок, до їх повної ігнорації або, дуже недбалого оформлення, зокрема без використання бланка встановленого зразка.

Поруч із зазначеними суб'єктивними причинами є держава й причини об'єктивні, пов'язані з невідповідністю діючих нормативних документів за питанням ведення трудових книжок реальним життєвим ситуацій, які виникають у повсякденної практиці. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, у державних установах та організаціях, утв. постановою Госкомтруда СРСР від 20.06.74 № 162 (далі - Інструкція), змінювалася і доповнювалася в 1985 р. (постанову Госкомтруда СРСР від 02.08.85 № 252), 1987 р. (постанову Госкомтруда СРСР від 31.03.87 № 201) й у 1990 р. (постанову Госкомтруда СРСР від 19.10.90 №412).

1. Загальні засади

Трудові книжки ведуться усім працівників, працівників підприємстві, у пихатій інституції, організації понад п'ять днів, зокрема на тимчасових, сезонних, позаштатних працівників (якщо вони підлягають державного соціального страхування), надомників, працівників з неповним робочим часом. Причому у трудовий книжці останніх не відзначається, що вони працюють із неповним робочим часом.

Трудова книжка вперше заповнюється у присутності працівника пізніше тижневого терміну з його прийому працювати. У неї вносяться:

інформацію про працівника, тобто прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, (виходячи з відомостей паспорти) освіту, професія, спеціальність (виходячи з диплома), кваліфікація;

інформацію про роботі, тобто прийом працювати, переклад в іншу постійну роботу, звільнення з посиланнями відповідні накази;

інформацію про заохочення і нагородженнях;

відомостей про відкриттях, куди є в працівника дипломи про використаних винаходах і раціоналізаторських пропозиціях і виплачених у зв'язку з цим вознаграждениях.

Отже, трудова книжка відбиває всю оплачувану діяльність працівника і є основний документ про його трудовій діяльності. По трудовий книжці обчислюється загальний, спеціальний і безперервний стаж працівника.

Усі дані в трудову книжку заносяться без скорочення - повністю. Прізвище, ім'я, по батькові та дата народження працівника вказуються виходячи з паспорти, освіту (загальне та спеціальне) - виходячи з відповідного документа, професія і спеціальність також вказуються виходячи з документа. Усі зміни у цьому заносять у трудову книжку виходячи з відповідних документів з останнього місцеві роботи. Тож якщо робочому у період роботи присвоюється новий розряд, то трудовий книжці звідси виробляється відповідна запис.

За бажання працівника у трудовій книжці окремим рядком вказується його робота з сумісництву про її закінченні.

Имеющим трудові книжки студентам, аспірантам і клінічним ординаторам навчальний заклад (науковий заклад) вносить запис про час навчання на денних відділеннях (зокрема підготовчих) вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Період його роботи в студентських загонах, на виробничої практиці, і під час проведення науково-дослідної хоздоговорной роботи також вносять у трудову книжку окремої записом виходячи з відповідної звідси довідки.

З посиланням на дату, номер і найменування відповідних документів мають у трудову книжку на роботі до занесення даних про роботи даному виробництві вносяться такі записи окремим рядком:

про час служби до армій, флоті, органах державної безпеки, внутрішніх справ України та всі види охорони;

про час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах і аспірантурі, якщо це раніше був занесено;

про час навчання у ПТУ та інших училищах, на курсах й у школах підвищення кваліфікації, і підготовці кадрів;

роботу у як член колгоспу.

Записи про причини звільнення трудовий книжці роблять у точному відповідність до формулюванням підстави, яка вказана у законі, та з посиланням на відповідній статті і пункт Закону. Наприклад, "звільнений за власним бажанням ст.80 КзпПр РФ".

При звільнення за власним бажанням по поважним причин у трудовій книжці звільнення записується із зазначенням цих причин. Наприклад, "звільнено за власним бажанням по ст.80 КзпПр РФ у зв'язку з перекладом мужа-военнослужащего до іншої місцевість".

Дата звільнення вказується відповідно до наказом про звільнення. Днем звільнення вважається останній день минулого роботи. Цього дня працівникові видається трудова книжка з внесеними у ній відповідними записами про звільнення та інші, зробленими цьому виробництві, завіреними печаткою та підписом керівника виробництва.

Ніяких викреслювань і виправлень неточностей у трудовій книжці робити не можна. Якщо є такі неточності, то виправлення виробляється окремим рядком адміністрацією того виробництва, у якому зроблено відповідна неточна запис. У цьому слід зазначити, що порядок нумераций записів зберігається триває далі.

При відновленні на роботі незаконно звільненого, запис у трудовій книжці про звільнення не викреслюється, а анулюється наступній рядком, що б, що попередню рядок про звільнення вважати недійсною.

Під час втрати трудовий книжки працівник зобов'язаний негайно заявити звідси адміністрації останнє місце роботи, яка пізніше 15 днів після отримання такої заяви видає працівникові іншу трудову книжку з написом "Дубликат".

Коли трудова книжка не вміщує у собі знову внесені дані, тоді неї вкладається вкладка, у якому триває нумерація записів, відповідних трудовий книжці. На титульний лист вкладиша вносяться даних про його власника, аналогічно даним в титулі трудовий книжці. На титулі вкладиша можна вносити вже оновлені даних про власника книжки, наприклад, нову прізвище чи нову спеціальність. У іншому, всі вимоги які пред'являються трудовим книжках, поширюються і вкладки до них.

2. Оформлення і ведення трудових книжек2.1 Підготовка до ведення трудових книжок і вкладишів до них

Приступаючи роботи з трудовими книжками, відповідальний право їх ведення співробітник повинен передусім вирішити такі основні питання.

По-перше, прийняти з відповідного акту трудові книжки робітників і службовців, що є в кадрової службі.

По-друге, перевірити наявність і правильність ведення книжки обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. У цій книзі мали бути зацікавленими зареєстровані все трудові книжки робітників і службовців, одержані від них на час вступу працювати, і навіть оформлені їм вперше (прил. 1):

По-третє, перевірити наявність та збереження трудових книжок працівників. При виявленні фактів відсутності окремих трудових книжок необхідно з'ясувати причини їх відсутності (прийом громадян роботу з трудовому договору без трудових книжок; втрата трудових книжок працівників із вини адміністрації підприємства; неповернення трудових книжок працівниками, які отримали їх у руки для потреб під розписку, тощо. п.).

Для розшуку відсутніх документів створюється комісія, результати своєї роботи якої оформляються актом із зазначенням проведених заходів та зроблені висновків.

По-четверте, перевірити його присутність серед організації необхідного запасу бланків трудових книжок і вкладишів до них (п. 6.3 Інструкції). Кількість бланків визначається потребою організації у залежність від плинність кадрів і характеристик прийнятих працювати громадян (наприклад, прийом працювати випускників шкіл та вузів, яким трудова книжка мусить бути оформлена вперше).

Запасні бланки трудових книжок і вкладишів до них мусить зберігатися над кадрової службі, а бухгалтерії (у касира) і "бути оприбутковано як документи суворої звітності у спеціальній прибутково-видатковою книзі (пп. 7.1 і 7.2 Інструкції).

У приходно-расходную книжку вносяться усі фінансові операції, пов'язані із отриманням і витрачанням бланків трудових книжок і вкладишів до них із зазначенням серії і номери кожного бланка (прил. 2)

Пред'явлення трудовий книжки на час вступу працювати обов'язковий для робітників і службовців, т. до. прийом працювати без трудовий книжки заборонена (п. 1.2 Інструкції). Якщо трудова книжка у громадянина відсутня, потрібно "пред'явити адміністрації довідку про нього занятті, видану за місцем проживання відповідної житлово-комунальній організацією..." (п. 1.3 Інструкції). Однак у сучасних умовах одержання такої довідки який завжди можливо, а "останнім заняттям" колишнього школяра, студента чи військовослужбовця може бути тривалий пошук роботи з трудовому договору, і по цивільно-правовим договорами, не супроводжується оформленням трудовий книжки, і у роботодавців - фізичних осіб, якою дозволено вести трудові книжки осіб, працюючих вони по трудовому договору.

У разі видається цілком логічною пред'явлення громадянином будь-якого наявної в нього документа про праці замість відсутньої трудовий книжки чи довідки з місце проживання. У цьому виробничого стажу громадянина може підтверджуватися: договорами підряду чи договорами доручення (спільне инструктивное лист Пенсійного фонду РФ і Минсоцзащиты Росії від 02.02.92 № ЮСИ-22/ИН; 1-299-17); довідками, розрахунковими книжками, лицьовими рахунками і відомостями видачу зарплати, і навіть довідками про сплату страхових внесків у Пенсійного фонду РФ, виданими відповідними відділеннями Пенсійного фонду (лист Мінпраці РФ від 04.02.97 № 28-6).

Особливо складне становище в громадян, які пережили стихійними лихами, аварії з виробництва і майже, переїзд у Росію з союзних республік тощо. п. Трудові книжки вони можуть бути втраченими через обставини, які відновлення вкрай утруднено за багатьма які залежать від чоловіка причин.

Оформлення дубліката з останнього місцеві роботи відповідно до вимог Інструкції (п. 5.1) буває можливо який завжди. Опинившись у цій ситуації громадянин, очевидно, зможе пред'явити нічого, крім письмових пояснень всіх своїх обставин (наприклад, у вигляді заяви з проханням оформити трудову книжку і зазначенням причин її відсутності).

Отже, приймаючи громадян роботу, фахівець кадрової служби стикається з двома протилежними ситуаціями: або трудова книжка є договір тоді необхідно перевірити її заповнення щодо відповідності встановленому порядку, або трудова книжка відсутня тоді доведеться її оформити.

Трудова книжка є за складом інформації документом і входять такі елементи: обкладинку, титульний лист, змістовну частина (інформацію про роботі, нагородженнях, заохочення, призначенні пенсії).

Обкладинка трудовий книжки має лише захисну, а й інформаційну функції: на внутрішню бік обкладинки виносять факти про зміни в записах, зроблених на титулі. Слід сказати, що Інструкція (п. 2.12.) говорить саме про зміну особистих даних працівника з причин, а чи не про їхнє виправленні через допущених під час заповнення титульного аркуша помилок. Зіпсовані під час заповнення бланки трудових книжок і вкладишів до них знищуються шляхом спалення виходячи з відповідного акта (прил. 3)

2.2 Документи відкриття трудовий книжки

Організація може видати працівникові трудову книжку в тому разі, якщо працівник надходить працювати вперше. У цьому обличчя, яке надходить працювати, зобов'язана надати довідку про нього занятті, видану за місцем проживання відповідної житлово-комунальній організацією. Особи, звільнені з лав Збройних Сил, зобов'язані пред'явити військовий квиток.

Відповідно до Інструкції заповнення трудовий книжки виробляється у присутності працівника пізніше тижневого терміну від часу прийому працювати. Відомості про працівника записуються виходячи з представлених особистих документів: прізвище, ім'я, по батькові та дата народження - виходячи з паспорти; освіту - виходячи з атестата, диплома, посвідчення; інформацію про незакінченому середньому чи вищу освіту - виходячи з студентського квитка, залікової книжки чи довідки навчального закладу.

2.3 Оформлення титульного аркуша

У титулі трудовий книжки відбиваються основні інформацію про працівника: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; освіту; професія чи спеціальність.

Прізвище, ім'я, по батькові та дата народження вказуються виходячи з паспорти, а рівень освіти буде, професія і спеціальність - виходячи з документів про утворення (атестат, диплом, посвідчення, студентський квиток, залікова книжка, довідка навчального закладу та т. п.).

Внесення цих, начебто, найпростіших відомостей супроводжується на практиці значною кількістю помилок. Нерідко трапляється записування прізвища, імені Ілліча та по батькові працівника "на слух", без суворого відповідності даним паспорти ("класичним" прикладом такого розбіжності є імена Наталія і Наталія). Рідше, проте зустрічаються скорочення довгих імен та по батькові і навіть заміна їх ініціалами, що цілком припустимо (п. 2.10. Інструкції). Дату народження пишуть іноді чи шістьма арабськими цифрами (наприклад: 25.04.71 р.), чи змішаним буквенно-цифровым методом з неправильним позначенням років народження (наприклад, 15 травня 52 р.), чи римськими цифрами (наприклад, 3/VIII-47 р.), давно виведеними з ужитку у трудових книжках. Відповідно до Інструкції (п. 2.3) дата народження записується вісьмома арабськими цифрами: число і місяць би мало бути двозначними, рік - чотиризначним, наприклад 08.09.1963, чи дата записується змішаним буквенно-цифровым методом з обов'язковим зазначенням року чотирма цифрами, наприклад 8 вересня 1963 р.

Інформація про рівень освіти працівника у сучасній формі трудовий книжки, по-перше, має відсутні, а по-друге, мусить бути вписано над відповідної лінійкою, а чи не підкреслена під нею.

Інший помилкою у цій частини титульного аркуша трудовий книжки є даних про спеціальності, попри напис "вище" в рядку про утворення:

Допускаються помилки і за заповненні даних про професії, чи спеціальності. Громадянину, ще має ніякої професії, чи спеціальності, нерідко вписують в

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Ведення трудових книжок

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Ведення трудових книжок

Прийом працювати. Ведення трудовий книжки
Тип роботи: курсова робота

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

I. Діловодство з особового складу

2.1. Укладання трудового договору

2.2. Порядок оформлення документів прийому працювати

II. Трудова книжка. Загальні відомості

2.1. Відомості про

Завантажити
Правовий порядок ведення і збереження трудових книжок роботодавцем
Тип роботи: курсова робота

КАФЕДРА «ПРАВА»

КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни

«Трудове право»

«Правовий порядок ведення і збереження трудових книжок роботодавцем»

Петропавловск-Камчатский

2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

<
Завантажити
Аналіз книжки Мішель Монтень "Досліди. Книжка 1"
Тип роботи: реферат

Южно-Уральский Державний Університет

Кафедра філософії

Аналіз книжки Мішель Монтень

\"Досліди. Книжка 1\"

Виконала ст. грн. А-333 Рамазанова Діна

Перевірив викладач Усов В.М.

<
Завантажити
Звільнення працівника у зв'язку з відмовою від роботи зміну істотних умов трудового договору
Тип роботи: реферат

УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА У ЗВ'ЯЗКУ З ОТКАЗОМ ВІД ПРОДОЛЖЕНИЯ РОБОТИ ИЗ-ЗА ЗМІНИ СУЩЕСТВЕННЫХ

УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

При вирішенні трудових суперечок відновленні на роботі осіб, звільнених по п. 7 ст. 77 Трудового кодексу РФ (да

Завантажити
Прийом працювати, трудова книжка й випробувальний термін в один умовах Півночі
Тип роботи: реферат
Прийом працювати. Трудова книжка. Испытательный термін в один умовах ПІВНОЧІ.
Серед юридичних гарантій права на працю велике значе ние має чітка правову регламентацію порядку прийому на ра боту. Відповідно до ст. 64 ТК забороняється необгр
Завантажити
Редакторский аналіз художньо-технічного оформлення серії книжок "Історія книжкового мистецтва"
Тип роботи: курсова робота

КУРСОВАЯ РОБОТА

 

РЕДАКТОРСКИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ СЕРИИ КНИЖОК «ІСТОРІЯ КНИЖНОГО МИСТЕЦТВА»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завантажити