Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Виникнення писемності та історія кодування інформації скачати

Розділ: діловодствоТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Розділ 1

Виникнення писемності та історія розвитку листи.

Способи та засоби документування.

Кодування інформації та класифікація знаків.

1.1 Писемність виникла на певному етапі розвитку людства, коли продуктивні сили й суспільні відносини почали досягати певного, досить високого рівня. Цей рівень, за висловом Ф. Енгельса: „Починається із плавки залізної рудій й переходити у цивілізацію в результаті винаходу буквеного листи й застосування словесної творчости.”

Причини, що зумовили появу писемності, всюди були більш-менш однакові. Лист, що передає звукову мову, з’являється в пенріод формування держави. Алі різні народи не одночасно досягали однакового рівня суспільного розвитку, тому писемність з’являється в різних народів в різні часи. Щоб зрозуміти, вивчити шлях розвитку тієї чи іншої писемності, треба знаті історію народу , який її створив.

[Наприклад египетська писемність, Яка виникла десь у глибині IV тисячоліття до нашої ери, спочатку був піктограічною, тобто малюнковою. „Під годину виникнення египетської цівілізації перша писемність, котра почала вживатися, полягала.. у простому замальовуванні предметів, ” писавши Шампольйон . 6ст.83]

На світанку розвитку будь-якої культури найпершим й найбільшим її досягненням є народження писемності, всюди, - на будь-якому континенті , у будь-якій стране, - першим способом закріплення думи на відстані : в часі, перим способом обміну і збереження знань та досвіду людей був малюнок. Так було в Єгипті.

У піктограмі кількість знаків залежала від фантазії людини, що її малювала, від ступеня й „малюнкової говіркості”. Алі на початку III тисячоліття до нашої ери в Єгипті становище змінюється. Кількість знаків обмежується, звужується значення шкірного окремого зображення , стандартизується їхня форма. Кожен знак тепер точно означає певне слово. Ос-кільки цей вид писемності передавав не лише назви предметів, а і цілі слова, поняття , ідеї, його називають ідеографією. Ідеографія - перехідний ступінь від піктографії до звукової, мовної графікі.

[«Піктографія - це недосконала система, котра поступово упорядкувалася, майже повністю змінилася лише под впливом прогресу людського розуму свій характер й утворила ... ієрогліфічне лист» 6 ст. 86]

1.2 З далеких часів дійшли до нас різні види документів, за допомогою які ми пізнаємо історію своєї країни, її героїчне минуле, з’ясовуємо особливості побуту народу, правові форми та етичні норми взаємовідності між суспільством й Державою, між окремими особами, знайомимося із культурою становлення письмового мовлення.

До появи листи для оформлення міжплеміних договірних відносин, а полегшення запам’ятовування предки використовували палиці з карбами. Щоб закріпити договір чи торгівельну угоду, наприклад, записки про узять борг, на палиці робились зарубки, а потім її розрубували впродовж . Кожен бравши собі по половині. При поверненні боргу половинки складали разом й перевіряли правильність розрахунків. Наскельні малюнки та написи виконували примітивними інструментальними знаряддями ( кам’яними сокирами, довбнями ) на рівних кам’яних брилах.

З появою писемності виникає необхідність складати документи. Вважається, що необхідність в укладненні різноманітних документів (догоди, домов, тестаменти) й зумовила появу писемності як засобу фіксації й збереження державної й приватної документації. Так, знайдені под годину праскопок білая м. Сузи в 1901р. французькими вченими на поверхні кам’яного стовпа клинописні тексти були законами, що належали вавилонському цареві Хаммурапі, який правив із 1792 по 1750р. до н.е. Фігура бога солнця Шамаша над текстом начебто затверджувала закони й дозволяла цареві творити від його імені суд над усіма своїми підданими. Всьго було б близько итрьох сотень законів й усі смердоті, за заявою Хаммурапі, захищали слабкого від сильного.

1.3 Важко переоцінити внеск вавилонян й ассирійців та інших шумеро-аккадських предків у культуру документування. По-перше, це винайдення листи. Вавилонське клинописне лист, а точніше – шумерське, із якого воно та розвинулось, - найдавніше у світі. Використовували його у різних видозмінах протягом трьох тисяч років, тобто досше ніж сучасний латинський алфавіт. Цим листом користувалися народи від Вірменських гір до Перської затоки, від Єгипетського моря до кордонів Індії. Саме в Месопотамії виник перший великий теоретично-філософський твір „Сказання про Гільгамеша”. Тема цого документа - пошуки людського безсмертя, яку можна здобути лише корисними для людства справами – сягають справжньої філософської глибини й забезпечують йому почесне місце серед найвизначних робіт усіх часів й народів.

Сторінки історії, на шкода, й доси рясніють „білими плямами”. Навіть, про ті , що уже , здаєьбся, вивчене, інколи ховає чимало цікавих таємниць.

1.4 Вивчення слів янської писемності почалося давно. Х сторіччям датується перша філологічна ровідка зцього запитання – „Сказання про письмена”Чорноризця Храбра. Довгий годину вважалось, особливо наполегали на цьому буржуазні історики, що наші предки, східні слов’яне, здобули писемність лише после 988 року, после хрещення Русі. Тоді перед тим прийшла, писемність – богослужбові книжки, написані тією слов’янською абеткою, якої 863 року створили вчені просветителі Кирил та Мефодій.

З Болгарії та Візантиї у Кіївську Русь спадало свого години чимало книжок, насамперед релігійних. Алі не писемність – не іспортний товар, й завезти її не можливо – Писемна система народжується на певному етапі розвитку суспільства, коли вон стає для цого суспільства необхідною.

У Давній Русі , ще до її хрещення, суспільні відносини досягли такого рівня розвитку, що без писемності Русь не могла обійтися й тому на теріторії, де жили східні слов’яне , археологи неодноразово натрапляли на предмети, вкриті таємничими, ієрогліфічними знаками. І годиною ці знаки дуже складалися на Літери якогось невідомого нам алфавіту. Можливо, це не знаки, а Літери кількох окремих абеток. Ними користувались різні слов’янські племена, коли у яких зароджувалася державність, розвивалася торгівля, з’явилися Перші паростки дипломатичних стосунків.

Також було б створено кирилицю та глаголицю.

Кирилиця складалась із сорока трьох писемних знаків, вон мала усі Літери, потрібні для передачі звуків старослов’янської мови. Навять більше, ніж потрібно. Зайві знаки протягом ХVIII-XX сторіч були вилучені за слов’янських абеток.

Глаголиця мала сорок літер. Їхня форма дуже складна і химерна. Якщо уважно придивитись, деякі знаки глаголиці схожі на перкинуті чи перекручені Літери кириллиці. Тільки ще і ускладнені, прикрашені завитками та кружальцями .

У 10-му сторіччі, у Болгарії народжується нова, зручніша абетка, - прямий нащадок візантійського статуту. І на честь першонавчителя слов’ян її назвали кирилицею. Кирил й Мефодій боролися не було за ті. щоб у слов’янських країнах правили церковну службу рідною мовою. Вони присвятили своє життя благородній справі „вищої мети”., брати прагнули відстояти самобутність слов’янської культури.

Вони рохгорнули величезну просвітительську діяльність. Кирилові і Мефодію всіляко допомогали вірні учні - Горазд, Лаврентій, Наум, Ангеларій, Климент.

Та католицька церква залишилася вірною собі. Лише одну годину, з дипломатичних міркувань, тато римський Адріан II дозволив церковні віправи слов’янською мовою.

Найдавніші пам’ятки слов’янського листи (IX – X сторіччя) – це три написи на стінах церкви болгарського царевича Самуїла, в Македонії.

Починаючи із XI століття, написи кирилицею, котрі доси зустрічаються лише на пам’ятниках та в богослужебних книгах, иожна побачити і на предметах побуту.

2.1 Засоби - інструменти, за допомогою які документують інформацію.

Технічний й текстові способи документування є найдавнішими.

Писемність є засобом для текстового способу .

Вона з’являється тоді, коли виникає потреба передавати інформацію за годину й простір.

Піктографічне лист (рисункове лист) – перший етап еволюції писемності, перший спосіб вираження почуттів, але й малюнок можна лише трактувати, дослівно його прочитати неможливо.

Писемність виникла у VIII тисячолітті до н.е. Писемність слугувала для передачі соціального досвідунащадкам, але й життеве сприйняття слідуючого покоління змінються й уутруднює прочитання.

Логограмма чи ієрогліфи – передача – передача інформації зазасобами схем.

Слогове лист (шумерське) – лист за засобами символів, але й симовл позначае не слово, а склад.

Літеро-звукове лист (гречеський алфавіт).

Грекі рочленували слово на Літери, Літери на звуки й створили алфавіт.

Звукове лист слугувало основою стенографії – запису інформації зазасобами значків.

Знак позначає не слово, не літеру, а цілі фрази та устойчиві словосполучення.

На початку нашої ери існували два основних алфавіту – грецький й латинський.

До VI століття н.е. слов’янськи племена використовували чорно-розовий алфавіт (...)

З V століття з’являється протокирилиця (відрізняється від грецького алфавіту лише тім, що відсутня частина літер.)

На базі цого алфавіту у IX столітті з’являються два алфавіти – глаголиця та кирилиця. Глаголиця стала називатися вяз’ю й використовуватися як парадне лист, для написання дорогих книжок й т.д.

У розвитку шприфту виділяють три етапи:

статут (чітка геометрія, рівні Літери)

півстатут (на відміну від статуту - наклонні Літери, немає чіткої геометрії)

скоропис 15-16 ст. (іноді викидаються гласні Літери, зливаються слова. Самий тяжкочитаємий шрифт.)

Петро у XVII столітті ввів гражданський шрифт.

У 1735,1738, 1758 рр. – реформи Ро-сійської Академії наук, котрі модернизували алфавіт. Вперше з’являється руську національний алфавіт.

Ленін видає декрети 1917-1918рр. про реорганізації руської мови, створюється сучасний руську алфавіт. У 1931 р. цей алфавіт поповнюють лише двома літерами – і, і.

До середини XIX сторіччя писемність був рукописною, потім з’являються Перші машинописні прилади (машини) .

Технічний спосіб документування.

Малювали самих спорудах. Малюнки містять в собі техічну інформацію, вміщують свідчення про технічних знаннях. Технічний малюнок виникає, коли виникає патріархальне господарство, воно та з’єднане із характером виробництва, коли потребуються более точні засоби реалізації інформації. Колі людина починає робити щось сама, виникає технічна інформація.

Один спосіб - малюнок.

На Русі малюнки робили безпосередньо в землі.

Виникає диференціація сільського господарства, виникають нові методи документування. З’являються Перші наукові писання, метеозаписи, Перші земельні плани.

Ремеслене виробництво з’являеться із потребою в описанні заказів, товари на обмін – технічне описування виробу, моделі чи образець.

Розвивається торгівля. Торговці були створювальниками карти. Разом із нею з’являються Перші наукові щрденники демографічного змісту.

На зміну ремесленому засобу виробництва приходити мануфакутрне (серійне виробництво). Це виробництво вимагало более точного зображення самого предмета. Конструкторська документація виникає у зв’язку із розвитком механіки, судобудівництва, машинобудівництва.

У XVII-XVIIIст. починається типове будівництво. З’являється проект, проектна документація.

Машиний характер виробництва відрізняється від мануактурного технологією, предполагають, використання кваліфікованих спеціалістів. Виникає технологічна документація, технологічна карта.

У виробництво входити наука. З’являється наукова документація. З’являеться держстандарт.

Вводиться різниця між часною та державною інтелектуальною власністю.

З’являються звіти, рецензії та укладнення.

Наступного дня ми маємо технічний комплекс научної документації, який складався у всіх сферах життя.

Графічна документація: плани, креслення, схеми.

Текстова документація : держстандарти, технічні описання, технчні умови й т.д.

Картографічна й гідрографічна: карти, географічні, геодезичні й т.д.

Основний засіб - технічна графіка.

У IV столітті до н.е. Євклід створив працб „Оптика”, де вперше формулює правила виготовлення точного технічного малюнка, створення малюнка на площині.

У XVI ст. Декарт й Ферма розробляють теорію аналітичної геометрії.

З’являються методи проектного зображення предметів.

Схематичні плани залишаються кресленими, смердоті відрізняються більшою точністю зображення.

У кожній галузі виникають креслені майстерні (18-19ст.) 1798р. - рік народження інженерної графіки.

Французьський авантюрист Гаспар Травень видав книжку „Нарисна геометрія”, написану за гратами.

У XIX столітті розробляється методичка рельєфного зображення на площині (М. Ферог)

Він ввів технолгогію виготовлення документів із рельєфним зображенням предметів.

Створюється компьютерна графіка.

2.2 Документування - це створення документа із виконанням різних методів, способів, засобів фксувати інформації на матеріальні носії.

Метод документування - це захід чи сутність прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем.

3.1 Кодування інформації- це спеціальнал вироблена система прийомів (правил)фіксування інформації. Основними атрибутами кодування є знак, код, мова, за допомогою які інформація фіксується й передається у просторі й часі.

Код – це набір знаків, котрі упорядковані відповідно до визначених правил тієї чи іншої мови, для передачі інформації.

Знак - це позначка, предмет, та позначення чогось. Наприклад, може бути цифра чи літеру. Колі знак поєднується зі своїм значенням, він стає символом. Код винен однозначно сприйматися, відтворюватися й передаватися, тобто бути незмінним, однотипним й визначним . Винен бути зрозумілими відправнику й одержувачу. Кодів існує набагато більше, ніж матеріальних носіів.

Розрізняють наступні види кодів:

алфавитні – система літер;

цифровий - система цифр;

алфавитно-цифровий – змішана система алфавитних й цифрових кодів;

рельєфно – точковий – система випуклих точок (шифр Брайля);

матричний - система поглиблень чи отверстій та інші.

Використовує у якості коду ліьтери, можна фіксувати слова на різних мовах, отже використовуючи різні коди.

Вибір коду залежить від матеріального носія, чим коротше код, тім довше якщо текст й навпаки. Наприклад, китайські ієрогліфи. Вироблення коротких кодів постає одним з важливих завдань перед науковцямі.

3.2 Вивченням знаків займається семіотика. Семіотика (від грецького semion – знак, ознака) – наука, Яка вивчає спільні якості знаків, їхнього системи й ситуації у людському суспільстві. Семіотика вивчається на трьох різних щаблях:

синтактика;

семантика;

прагматика.

Синтактика розглядає способи поєднань знаків, котрі ведуть у кінцевому результаті до формування текстів. Семантика аналізує поняття, значення й смисл. Знак не лише позначає який-небудь предмет чи явище, але й має й своє смислове й експресивне значення. Прагматика займається відношеннями „людина - знак”.

Класиком семіотичної науки є американський вчений Ф. де Соссюр (1857 - 1913). У нашій стране увага до семіотики виникла у 60-70 рокта.

У широкому розумінні знак – це будь-яке фізичне явище , яку має загальну чи суб’єктивну інтерпретацію, Яка залежить від навколишнього середовища.

в документознавстві знак – матеріальний, чуттєво

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Виникнення писемності та історія кодування інформації

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Виникнення писемності та історія кодування інформації

Давні писемності: стос – загадкове узелковое лист інків
Тип роботи: доповідь
Алекс Громов
Кипу – це близько цього часу один із найбільш таємничих і нерозгаданих древніх писемностей, барвиста загадкової системі різнобарвних шнурків з самими клунками, яку досі сперечаються вчені багатьох країн світу.
Подібно
Завантажити
Літери англійського алфавіту, слова. Ігри під час уроків англійської мови
Тип роботи: навчальних посібників

 

Літери англійського алфавіту, слова. Ігри під час уроків англійської мови

 

Тип уроку: Урок узагальнення й систематизації вивченого матеріалу.

Ціль: 1. Повторити й закріпити в ігровій формі вивчений

Завантажити
Історія розвитку писемності
Тип роботи: реферат
Тема: \"Письменность\" Розділ: \"Культурологія\" Призначення: \"Реферат\" Формат: \"WinWord\" Автор: Ручкин Григорій Володимирович, e-mail: [email protected] Використання: 2001, Рязанская Радиотехническая акадЗавантажити
Історія розвитку китайської писемності
Тип роботи: топік
ХАБАРОВСКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ
ФПС РФ
КАФЕДРА №15
СПЕЦІАЛЬНОЇ МОВНИЙ
ПІДГОТОВКИ
РЕФЕРАТ
тема:
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПИСЬМЕННОСТИ КИТАЮ
В
Завантажити
Виявлення й документування правопорушень і злочинів, що з незаконним використанням товарний знак
Тип роботи: дипломна робота

Виявлення й документування правопорушень і злочинів, що з незаконним використанням товарний знак

Зміст

Запровадження

Глава 1. Сутність товарний знак й особливо правовим регулюванням його у Російської Федерації

1.1

Завантажити
Роль носія в еволюції документування інформації
Тип роботи: контрольна робота

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

Російський державний гуманітарний університет

Філія а р. Одинцово

Контрольна робота

По « Технотронное документування »<

Завантажити