Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Розробка комплексу ділової листування фірми скачати

Розділ: діловодствоТип роботи: реферат
Страница 1 из 3 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Пензенский державний університет

Кафедра ИнОУП

Курсова робота

Розробка комплексу ділової листування фірми

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПГУ 2.061300.110 ПЗ

Розробив:

студент грн. 99ВД1

Прийняв:

Ю.Ю. Фионова

2003

Зміст

Запровадження 4

1Виды ділових листів 5

2Общая характеристика листування 7

3 Вимоги до тексту листи 8

4Анализ листів 9

1.Языковые особливості ділових листів 9

1.Лексика 9

2.Фразеология 10

3.Морфология 11

4.Синтаксис 15

5Приемы підвищення інформативності і переконливості 18

6Влияние комунікативних чинників на структуру листи 19

Укладання 21

Библиографический список 22

Додаток А 23

Додаток Б 24

Додаток У 25

Додаток Р 26

Додаток Є 28

Додаток Ж 29

Додаток З 30

Додаток І 31

Додаток До 32

Додаток Л 33

Додаток М 34

Додаток М 35

Додаток П 36

Додаток Р 37

Додаток З 38

Додаток Т 39

Запровадження

Ділова листування – невід'ємне засіб зв'язку підприємства з зовнішніми організаціями, оскільки саме листи з'єднують организацию-автора з іншими закладами.

Через листи здійснюється обміну інформацією, робляться пропозиції, ведеться переговірний спілкування, тощо. Іноді інформаційно-довідкова документація просто підтверджує факти, події, потрібно лише прийняти до відома.

Отже, службове лист – це узагальнену назву різних за змісту документів, оформлених відповідно до ДОСТом, пересланих поштою, факсом чи в спосіб.

Без перебільшення можна сказати, що це з найпоширеніших видів службових документів, тому, від цього наскільки текст послання точний грамотний, коректний багато в чому залежати успіх вирішення питань, отже, і всього підприємства у цілому.

1Виды ділових листів

Види некомерційних ділових листів:

Письмо-просьба. У письме-просьбе викладається якась прохання, причому у ній підкреслюється зацікавленість організації у її виконанні. Прохання може викладатися від першої особи однини, від першої особи множини; від третя особа однини і зажадав від третя особа множини.

Сопроводительное лист. Сопроводительное лист складається при відправлення адресата документів або тих матеріальних цінностей. Такі лист відшкодовується у випадках, коли містить додаткові роз'яснення до прикладеному документа.

Письмо-сообщение. У цьому вигляді ділового листи дається якась інформація, яка потребує відповіді чи підтвердження з боку, якої надсилають даний лист.

Письмо-подтверждение. Містить повідомлення про набуття будь-якого відправлення чи те, як раніше складений документ залишається у силі. Можна підтверджувати факт або дію.

Письмо-напоминание. Направляется у випадках, не вдається одержати відповідь з допомогою телефонних переговорів, або особистих зустрічей. Вона складається з двох елементів: нагадування про виконання дії; заходи, які приєднаються у разі невиконання раніше укладеного договору чи угоди.

Пометка «Вдруге» вирушає тоді, коли відправник припускає можливість, що адресат недоотримав листи, відправленого раніше.

Письмо-приглашение. Пишеться у разі, коли організація хоче запросити іншу організацію у яке- або торжество чи захід. У цьому діловому листі вказується час, місце й час проведення заходу.

Лист-подяку. У цьому вигляді листи виражається подяку у виконанні будь-якого роду діяльності.

Гарантийное лист. Складається із підтвердження певних зобов'язань та адресується організації, або окремому особі.

Для комерційної кореспонденції характерна наступна градація:

письмо-запрос, нього;

лист-пропозицію (оферта), нього;

письмо-претензия (рекламація), нього.

Запит і нею. Дані види комерційної кореспонденції є у письмовій промови реалізацією двосторонньої зв'язку.

Запит є звернення особи, хоче укласти угоду. У запиті обов'язково вказується найменування товару (послуг), умови, у яких бажано отримати товар, умови платежу, кількість і якість товару.

Написання цього виду листів вимагає дотримання наступних принципів:

посилання первинне його лист і його тему;

дотримання однакових мовних засобів у обох листах;

дотримання послідовності у викладі аспектів змісту.

Оферта і її у. У цьому вигляді листи зазвичай вказується, яких умов має відбутися обмін товарами (послугами). У ній виражається згоду чи незгоду з висунутими умовами.

Письмо-претензия (рекламація), нього. Рекламация містить претензії до сторони, яка порушила усталені себе за договором зобов'язання й підвищити вимоги відшкодування збитків. Вона може бути пред'явлена щодо якості, кількості товарів, терміни постачання російської та т.п.

Рекламация містить:

підстави для пред'явлення претензій;

докази що сталося шкоди;

конкретні вимоги боку, предъявляющей претензію.

Рекламация представляється у вигляді, із фотографією усіх необхідних документів. Якщо вона може бути сторонами, вона переноситися до Вищого арбітражу.

У ній на рекламацію повідомляється, що: інформація прийнята до розгляду; вона розглядається повністю, частково або відхиляється; грошова оплата зроблена.

2Общая характеристика листування

Фірма ВАТ «АСТРОН» (її фірмову емблему і фірмовий бланк див. в додаток А, Б) займається виготовленням устаткування переробки с/г продукції і на для харчової промисловості.

Через війну листування вирішується питання про реалізації товару.

До організації ВАТ «АСТРОН» від фірми ВАТ «Пром» отримано запит про набуття повної інформації про товарі. Аналізуючи цей етап відправили відповідь запит (Додаток У, Р).

Через війну листування фірма ВАТ «Пром» зацікавилася устаткуванням. У вирішенні цього питання фігурували три виду службової кореспонденції: оферта, у відповідь пропозицію (після чого було укладено договори) і договірне лист (Додаток Д, Є, Ж).

Під час листування фірма ВАТ «АСТРОН» було змінено банківські реквізити, у зв'язку з цим було виділено складено 2 виду службової кореспонденції: лист – прохання, лист – повідомлення. Також було вислано супровідне лист (Додаток З, І, М).

Через війну складання договору про поставки устаткування з фірмою ВАТ «Пром» допустили неточності, у зв'язку з цим було виділено відправлено лист- рекламація, і він складено у відповідь рекламацію (Додаток До, Л, ). З іншого боку, було укладено: листа-запрошення на конференції, лист – подяку, письмо-извещение про випуск нового товару клієнтам (Додаток Р, З, П).

Листування включила лист – нагадування у будівельну фірму ВАТ «АСТРОН» від фірми ТОВ «Пак» про можливість поставити нам хімічні реактивы(Приложение М).

Також було надіслано лист відмови від фірми «МКТ», які можуть розірвати нами договір про поставки картона(Приложение Т).

Заключна підготовка виставкових експонатів.

3 Вимоги до тексту листи

Ділова кореспонденція повинна обов'язково відповідати вимогам.

Точність, однозначність висловлювання. Усі слова повинні вживатися відповідно до їх лексичним значенням.

Логичность Кожен лист є:

виклад суті питання;

мовленнєвий дію;

висновок.

Грамотність – необхідної частини будь-якого документа

Коректність. Ділова кореспонденція є коректною, тоді як ній дотримана этикетная рамка і характерний доброзичливий чи нейтральний тон викладу.

4Анализ листів Мовні особливості ділових листів Лексика

Слово та її значення

Многозначность – властивість слів вживатися у різних значеннях. Розрізняють однозначні слова, тобто. які тільки окремий одне значення, і багатозначні, у разі, коли одна і те слово залежно від контексту асоціюється з різними поняттями. У разі прикладами однозначних слів можуть бути: продукція, конференція, фірма, інформація, ціна. З багатозначних зустрілися слова: партія (у разі – визначення якості товару), тощо. Слід зазначити, що з значенням переважають.

Цінність ділового тексту забезпечується значеннєвий точністю промови. Щоб уникнути помилок, слід розрізняти:

паронимы - це близькі звучанням однокореневі слова, різняться значенням (у разі невідомі);

синоніми - писав з або дуже близьким значенням (фірма – організація, угоду – договір, запит – заявка, вдячні – вдячні,…);

плеоназмы - називають часткове збіг значень слів, їхнім виокремленням словосполучення (відсутні);

тавтологія - смислові повтори, які творяться у тому випадку, як у пропозиції сусідять однокореневі слова (відсутні);

омоніми - писав, збіжні звучанням, але різняться за змістом (немає)

Стилістична забарвлення слова

Поняття стилістичній забарвлення слова зазвичай пов'язують із закреплённостью слова за тій чи іншій сферою вживання і з эмоционально-экспрессивными якостями слова, тобто. з її спроможністю як називати явище, а й висловлювати ставлення до предмета думки.

За сферою вживання різниться:

1. Лексика межстилевая, тобто. ті слова, які вживаються всіма і за будь-яких умов, (, , якість, отримувати, пропонувати…).

2. Лексика книжно-письменная, тобто. слова, котрі за перевазі використовують у книжно-письменных стилях і пов'язані з тими сферами мововжитку, котрим письмова форма є головною. У його складі можна назвати “книжкові” слова (оплата, договір, контракт…), терміни (каталог – вдвох з зазначенням товару, виробленого підприємством), канцеляризми, поэтизмы.

3. Лексика мовлення, т. е. слова, властиві побутовому мовленні, обиходно-деловому мови оригіналу й т.д. До лексиці мовлення ставляться слова розмовні, просторічні, профессионализмы, жаргонізми, діалектизми. Вони тому випадку невідомі.

Скорочення як замінники слів і словосполучень

Скорочення слів (абревіатура) – новий продуктивний спосіб словопроизводства, який активно використовують у ділової кореспонденції. З загальноприйнятих скорочень у цій роботі використані:

- умовні позначення величин і одиниць виміру ( л прим, кв м);

- скорочення, прийняті учетно-отчетной документації ( р/р №);

- форма звернення (пан.);

за першими літерами назви установи (ТОВ, ВАТ)

устаткування микромельница (МіМ)

Фразеология

Фразеология мови — це сукупність стійких, цілісних за складом і значенням поєднань слів і висловів. У ділової кореспонденції роль фразеологізмів виконують стандартні синтаксичні конструкції (ССК).

Вибір ССК кожному за типу листів

Письмо-запрос: «Ми будемо вдячні, коли направите на нашу адресу…»

Відповідь на запит: «Дякуємо Вас за запит від…»

Письмо-просьба: «Звертаємося до Вас з проханням…»

Письмо-напоминание: «Повідомляємо Вам, що …»

Письмо-рекламация: «Ми офіційно заявляємо Вам рекламацію…»

Відповідь на рекламацію: «Подтверждаем отримання Вашого листа від ..повідомляємо, що….»

Сопроводительное лист: «Відповідно до Вашої проханні висилаємо Вам…»

Письмо-извещение: «У у відповідь Вашого листа від …повідомляємо Вам…»

Письмо-приглашение: «Дозвольте запросити Вас на…»

Лист – подяку: «Нас Ваша запрошення….., протягом якого Вам вдячні».

Морфологія

Ім'я іменник

Імена іменники мають цілу низку ознак:

Категорія одушевленности-неодушевленности.

Одушевленными називають ті іменники, форма знахідного падежу яких збігаються з формою родового (директор,) . У неживих іменників, що у аналізованих листах набагато більше, форма знахідного падежу збігаються з формою називного (запит, конференція, заявка, оплата, фірма…). Зазвичай, граматичні ознаки одухотвореності - бездушності і той реальний сенс слів відповідають одне одному: одухотворені іменники служать назвами живих істот, неживі називають предмети, речі, явища, властивості тощо. Хоча так не завжди.

Категорія роду.

Імена іменники ставляться до жодного з трьох пологів: до чоловічому, жіночому чи середньому. У разі зустрічаються іменники жіночого роду (промисловість, ціна, прохання, інформація, продукція, машина…), чоловічого роду: (каталог, товар, агрегат, режим, замовлення), середнього роду (захід, час, рішення, виробництво).

Категорія схиляння.

Перше схиляння – все імена іменники жіночого, чоловічого роду на -а, -я. Друге схиляння – імена іменники чоловічого роду (крім небагатьох іменників на -а, -я) і всі імена іменники середнього роду. Третє схиляння – імена іменники жіночого роду на м'який згоден і ж, ш. За наявними тестами наведених листів найбільш встречаемое серед іменників – перше схиляння (машина, переналагодження, ціна, прохання,…).

Категорія падежу.

З шести відмінків для іменників з наведених листів найбільш характерна форма родового відмінку ( Вашої організації).

Категорія числа.

У досліджуваних текстах частіше зустрічаються іменники в однині (запит, відповідь, термін, сертифікат, додаток).

Імена іменники бувають власні (Пер Іванович Іванов), тобто. які стосуються якому то особі, і загальні, які у тексті переважають (запит, конференція, заявка, , фірма…).

Ім'я прикметник

Відрізняються прикметники якісні, (що вказують на ознака предмета безпосередньо: високоякісний універсальний, , гнучка…), відносні, (що вказують на ознака через ставлення предмета решти предмерам: мінімальний замовлення, універсальний комплекс, платіжні реквізити, тривалі зв'язку…), і присвійні (що вказують на приналежність: технічна докумнтация).

Зазвичай, якісні прикметники мають дві форми: повну (технічний прогрес, харчова промисловість, що сільськогосподарська продукція…), у разі вона частіше зустрічається, і коротку (вдячні, вдячні); дві ступеня порівняння: чудову і порівняльну, котрі за формі може бути простими й складовими.

У аналізованих листах має місце такі поєднання: чудове просте – високоякісний; чудове складене – найширший.

Ім'я числівник

Існують два розряду числівників: кількісні і порядкові.

Кількісні числівники, що потенційно можуть позначати чи число, чи кількість предметів як сукупність (збірні числівники), чи невизначене кількість. За наявними тестами числа, зазвичай, записуються цифрами. Щоб уникати ймовірних помилок, поруч із цифровими позначками слід давати й їх словесні варіанти, зрозуміло, у падежных формах.

Вживання збірних і порядкових числівників носить розмовну забарвлення, у ділової кореспонденції вони поодинокі. У разі їх майже немає взагалі.

По складу виділяють числівники прості (складаються вже з слова: півтора), складні (складаються з кількох слів: дві тисячі).

Найчастіше варті в називному відмінку.

Местоимение

Местоимение – частина промови, що об'єднує слова, які називають предметів, ознак, кількості, лише свідчить про них. За своїм значенням вони діляться на дев'ять розрядів: особисті, поворотні, присвійні, питальні, відносні, вказівні, означальні, невизначені, негативні.

У означеному тексті зустрілися такі займенника у різних падежных формах:

особисті (вона (Їм), її (Р), ми (Їм), нас (Р), нам (Д), Ви (Їм), Вас (Р), Вам (Д), чого (Р) );

присвійні (наш, наша (Їм), нашому, нашої (Д), Ваша (Їм), Вашого, Ваших (Р) , Вашої (Д), вашу (У), свого (Р), свою (У) );

відносні (яка (Їм), у якому (П) );

определительное ( вся (Їм) ).

Слід зазначити, що у діловому листі займенник “Ви” переважають у всіх відмінках пишеться з великої букви.

Дієслово

Глаголы бувають досконалого й недосконалого виду. Несовершенный вид позначає дію, у його перебігу, без свідчення про межа, кордон дії (отримувати, включає, звертаємося, висилаємо, дякуємо…). Глаголов цього виду зустрічається вулицю значно більше. Доконаний вид позначає обмежений межею дію (отримали, продовжити, покладати, повідомити…).

Досить часто зустрічаються дієслова невизначеною форми: поставити, сплатити, вислати, нагадати. Трапляються причастя страдательного застави: недопоставлена продукція, визначений термін, оговоренная постачання.. Деепричастия у разі відсутні.

Наречия, приводи, союзи

Наречия. За своїм значенням їх поділяють на шість розрядів: часу (негайно), місця, ступеня (дуже, дуже), образу дії, причини мети.

Причини того: за адресою, найближчим часом, відповідно до, протягом… Останній із наведених прийменників є складовим.

Спілки бувають сочинительные (і, але, а…) і підрядні (що, якщо, то…), причому їх у нашому випадку переважають.

Синтаксис

По складу пропозиції діляться на двусоставные (містять і що підлягає, і присудок) і односоставные (відсутня одна з головних членів пропозиції), а, по будовою на прості складні.

Просте пропозицію

У російській

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Поділіться рефератом Розробка комплексу ділової листування фірми

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Розробка комплексу ділової листування фірми

Мовні конструкції ділових листів: письмо-напоминание (листа-попередження)
Тип роботи: реферат
 Письмо-напоминание належить до розряду інформаційних листів. Мета такої листи — тактовно нагадати необхідність виконати якісь взяті він зобов'язання. Письмо-напоминание слід спрямовувати тоді, не вдається з допомогою телефонних переговорів, Завантажити
Об'єктивна обумовленість сприйняття звукосимволичных слів мови та зв'язок фонетичної форми слова з його семантичним змістом потребують і денотатом
Тип роботи: твір
року міністерство освіти Російської Федерації
КУБАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ (КубГУ)
ФИЛИАЛ У Р. НОВОРОССИЙСКЕ Кафедра іноземної филологииДопустить до захисту в ДАК _____________________2003 р.
В.о. зав. кафедрою
Завантажити
Мовні конструкції ділових листів: листи-прохання
Тип роботи: реферат
Письмо-просьба - це, мабуть, найпоширеніша форма ділової листування. Кількість ситуацій, викликають необхідність прохання журналістів від імені юридичного або фізичної особи, не піддається обліку. Це отримання інформації, зразків продукції, узгоджЗавантажити
Системні основи правосуб'єктності в додаток до природних правам біологічних видів
Тип роботи: реферат
Гринь Олександре Васильовичу
Теоретичні проблеми субъектно-объектных відносин мають общеметодический інтерес, оскільки з філософського сенсу суб'єктивності виводяться принципи мислення, обгрунтовуються критерії істини тощо. Почасти ц
Завантажити
Лист Тетяни і лист Онєгіна - короткий з порівняльного аналізу
Тип роботи: твір
Здається, що саме такого - герої роману пишуть одна одній листи? Здається, звичайне справа. Але це тільки здавалося б.
Листи ці, різко виділяючись із загального тексту пушкінського роману віршах \"Євґєній Онєґін\", дають деякі р
Завантажити
Мультимедийное додаток
Тип роботи: стаття
Володимир Коробицын
Компонент програвач мультимедіа та її властивості
Наполните ваше додаток звуками і відео. Дуже швидко цього можна досягнути, скориставшись компонентом MediaPlayer (Проигрыватель мультимедійних файлів). У вкладке
Завантажити