Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Діловодство в кадрової службі підприємства скачати

Розділ: діловодствоТип роботи: реферат
Страница 1 из 9 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

РОСІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Спеціальність: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Д І П Л Про М М А Я Р А Б Про Т А

по навчальної дисципліни

«ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО»

Тема:

«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО У КАДРОВОЇ СЛУЖБІ ПІДПРИЄМСТВА»

Автор роботи: Жданова Тетяна Олександрівна

Форма навчання: заочна

Навчальна група №

Науковий керівник:

Старший юрисконсульт

ТОВ «Птахофабрика Александровська»

Попов Віктор Павлович

Р. Москва, 2003 рік

Оглавление

Аннотация……………………………………………………………………….3

Введение………………………………………………………………………....5

I. Організація роботи відділу кадров………………………………………….8

1.1. Положення про відділі кадров…………………………………….….8

1.2. Должностная інструкція відділу кадров………………………….10

1.3. Нормативна кількість працівників відділу кадров………….11

1.4 Організація труда…………………………………………………..11

1.5. Нормативи часу деякі операции……………………..12

II. Склад кадрової документации……………………………………………18

III. Документи, які регламентують управління персоналом………………24

3.1. Правила внутрішнього трудового распорядка……………………..24

3.2. Штатний расписание………………………………………………..25

3.3. Посадові инструкции………………………………………….26

3.4. Трудової договор…………………………………………………...28

IV. Рух кадров…………………………………………………………...32

4.1. Порядок оформлення документів прийому на работу………..32

4.2. Порядок обліку кадров………………………………………………33

4.3. Порядок оформлення документів при переводе…………………35

4.4. Розірвання трудового договора……………………………….…36

4.5. Порядок підготовки проектів наказів з особистого составу…...37

V. Оцінка діяльності робочих кадров……………………………………..38

VI. Ведення трудовий книжки…………………………………………………38

6.1. Загальні положения…………………………………………………..38

6.2. Правила заповнення трудовий книжки……………………………38

6.3. Занесение даних про работе……………………………………….40

6.4. Занесение даних про нагородженнях і поощрениях……………...41

6.5. Вкладыш в трудову книжку……………………………………...41

6.6. Видача трудовий книжки при увольнении………………………..41

6.7. Дубликат трудовий книжки………………………………………...43

6.8. Розрахунки за трудові книжки та його хранение……………………..44

6.9. Облік трудових книжек……………………………………………..45

VII. Формування й зберігання документів кадрової службы……………..46

7.1. Збереження дел………………………………………………………..53

Заключение……………………………………………………………………...68

Список використовуваних источников……………………………………………70 Приложения…………………………………………………………………71-83

Анотація

У результаті дипломної праці були вивчені і проаналізовані організація та технологія документационного забезпечення кадрової служби Товариства з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика Александровська».

Метою написання дипломної роботи є підставою аналіз організаційного забезпечення діяльності ТОВ «Птахофабрика Александровська», і навіть розробка внесення раціональних пропозицій з її вдосконаленню.

Виходячи з цього, вибудовується ряд завдань, саме:

-ознайомлення з організаційної структурою суспільства;

-вивчення функцій, завдань, основних видів діяльності суспільства;

-розгляд місця та значення кадрової служби у діяльності ТОВ «Птахофабрика Александровська»;

вивчення організації кадрової служби суспільства, її структури та обсягів роботи, і навіть аналіз документообігу;

Актуальність обраної теми обумовлюється недостатньою половинчастим вивченням проблеми документационного забезпечення управління у організації. Рішення проблеми управління документацією у сучасних умовах дозволить цілеспрямовано формувати інформаційні ресурси організацій, забезпечувати їх ефективне функціонування, і навіть відкрити доступ споживачам до інформаційних ресурсів з найменшими витратами часу, праці та коштів. Історія створення ТОВ «Птахофабрика Александровська»

ТОВ «Птахофабрика Александровська» утворено 1998 р. Задумывалась її як одну з найбільших в Пермській області, задля забезпечення курячим м'ясом вся північ області.

Фабрика розрахована утримання 1 млн. 100 тис. голів птахи

Історія освіти птахофабрики почалася 1986 року.

З дня підстави ТОВ «Птахофабрика Александровська» минуло трохи менше 4 років. Зараз ТОВ «Птахофабрика Александровська» – одне з представниць нової хвилі економічно грамотних птахівницьких господарств, використовують у роботі найсучасніші технології для м'яса бройлерів

ТОВ «ВТФ Александровська» є комерційної організацією. Здебільшого організаційному документі ТОВ "Птахофабрика Александровська" – Статуті визначено основні цілі й види діяльності птахофабрики. ТОВ «Птахофабрика Александровська» спеціалізується на випуску м'яса бройлерів.

ТОВ «ВТФ Александровська» є юридичною особою, може від імені отримувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Птахофабрика відповідає за своїми зобов'язаннями не більше належить їй майна.

ТОВ «ВТФ Александровська» має круглу печатку, що містить фірмову найменування, організаційно-правову форму, може мати штампи і бланки зі своїми найменуванням, зареєстрований товарний знак, самостійний розрахунковий й інші рахунки.

Метою діяльності птахофабрики є отримання прибутку, предметом діяльності – виробництво м'яса курчат –бройлерів.

Основних напрямів діяльності птахофабрики є:

- виробництво м'яса птахи, субродуктов, напівфабрикатів, ковбас, копченостей, яйця;

зберігання товарів на яких складах;

маркетингові дослідження; реклама.

реалізація товарів.

Птахофабрика вправі здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством, створені задля досягнення статутних цілей, після одержання відповідного ліцензії.

Очолює ТОВ «Птахофабрика Александровська» директор. Він є одноосібним виконавчо-розпорядчим обличчям Товариства, який очолює дирекцію, представляє за інтереси Товариства і діє від імені без доручення. До компетенції директора входить вчинення різного роду угод; видача доручень; твердження структури, штатного розкладу, посадових інструкцій співробітників птахофабрики, підписання наказів і вказівок, обов'язкових виспівати усіма працівниками птахофабрики.

Трудові відносини працівників ТОВ «Птахофабрика Александровська» регулюються чинним трудовим законодавством, колективним трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями працівників.

Коло обов'язків, прав; встановлення взаємовідносин; посадові обов'язки працівників птахофабрики і відповідність кваліфікаційним вимогам до них закріплені та регламентовані посадовими інструкціями. Це дозволяє рівномірно розподілити обов'язки, і встановити підпорядкованість працівників

Слід зазначити, що у ТОВ «Птахофабрика Александровська» присутній организационно-распорядительный документ – Статут , у якому закріплені основні моменти організації птахофабрики (основні види діяльності, цілі й завдання ).

Запровадження

Термін «діловодство» характеризує сукупність робіт з документування управлінської діяльність науково-дослідних закладів та молодіжні організації у яких документів. Поняттям «документ» визначається інформація, записана у будь-який спосіб будь-якою матеріалі, видана або отриманий будь-яким фізичним чи юридичною особою, у будь-якій організації від використання своєї діяльності. Отже, поняття «управління», «інформація», «діловодство», «документ» органічно взаємопов'язані. Невипадково автори, вивчаючи еволюцію управлінської думки, починають звіт від шумерської писемності на глиняних табличках, датованих третім тисячоліттям до нашої ери. Ці перші документи містять інформацію про комерційних угодах і законах Шумера, будучи доказом існування діловодства і практики управління ще стародавньому світі. Рішення проблем управління документацією на сучасний період відбулися розвинених країн дві основні етапу, Перший етап 1970-1980гг. Саме тоді більшість авторів вважали, що «паперове управління» непотрібно і застаріло. Проте другий етап діловодства показав, що «паперовий» потік збільшується, та робиться висновок, що існування традиційного діловодства і методи обробки документів на ЕОМ будуть дуже тривалими.

Відділ кадрів традиційно був самостійне структурне підрозділ підприємства, підлегле або керівнику підприємства, або його заступнику по кадрової роботи. Залежно від виду та галузевої спеціалізації підприємства, кількості і структури кадрового потенціалу змінилася структура і чисельність самої кадрової служби.

У разі стрімкого прогресу, ринкових відносин також конкурентної економіки вчасна й правильне рішення стратегічних партнерів і тактичних завдань визначає життєздатність фірми, організації.

Документированная інформація лежить в основі управління, ефективність значною мірою базуються з виробництва і споживанні інформації. У суспільстві інформація стала повноцінним ресурсом виробництва, важливим елементом соціальної і політичною життя суспільства. Якість інформації визначає якість управління. За сучасних умов підвищення ефективності управління необхідно приділяти достатню увагу вдосконаленню роботи з документами, оскільки всяке управлінське рішення завжди виходить з інформації, на службовому документі.

Організація роботи з документами впливає якість роботи апарату управління, організацію та влитися культуру праці управлінських працівників. Від, наскільки професійно ведеться документація, залежить успіх управлінської діяльність у цілому. Ділова інформація представляється як різноманітних документів. Дослідження свідчать, що 75% робочого дня співробітників організацій витрачається з їхньої підготовку, супровід, заповнення, копіювання і передачу1. За даними ISO (International Standards Organization), управління документами стає однією з головних факторів конкурентоздатності будь-якого предприятия2. Воно означає особливу роботи з документами та даними, координацію процесів створення, зміни поширення. Правильно організоване управління справами знижує час необхідне пошуку, підвищує точність і своєчасність інформації, усуває її надмірність.

Під час ринкових відносин чимале значення надається механізації і автоматизації діловодних процесів, які збільшують продуктивності праці працівників зайнятих під управлінням. Рационализации документационного забезпечення управління у підприємствах будь-який форми власності необхідно приділити багато уваги, оскільки вади на постановці цієї роботи призводять до серйозним труднощам у роботі керівника й українські підприємства загалом. за рахунок більш досконалої системи документационного забезпечення управління досягається швидше рухається і виконання службових документів, їх збереження, користування та правильний відбір на державне зберігання.

Робота будь-якого управлінського апарату, як і взагалі ж будь-яку роботу сьогодні, тримається на засадах наукову організацію праці. Кожен процес роботи може бути методично розкладено за свої складові, до найпростіших операцій. З продуманих, правильно організованих операцій та будується повна ланцюжок науково-організаційній роботи.

Принцип роботи з информационно-документационному обслуговування зводиться до набору одним і тієї ж операцій. Лише в організаціях вони виконуються вручну, за іншими – з допомогою коштів механізації, по-третє – ці процеси повністю автоматизовані. Але ці етапи діловодного циклу роботи з документами аналогічні. Тому грамотний працівник управлінського апарату мусить уміти як правильно складати і оформляти самі документи, а й знати, які види робіт виконуються з тими документами.

На жаль, багато керівників підприємств, працівники, відповідальні за документационное забезпечення управління, невідомі з засадами сучасного діловодства, а тим паче – з тонкощами ведення документації.

Разом про те, правильне впорядкування і оформлення відповідно до новими нормативами – найважливіший обов'язок працівників діловодних служб.

Інформація фіксується в документах, які дають їй організаційну форму і переміщають в часі та просторі. Документи і документная інформація лежать у основі управлінських рішень та є їхньою матеріальним втіленням, забезпечують юридичну чинність. Фундаментальна обізнаність із документами повинен мати настільки відпрацьований порядок, щоб працівники не відволікалися від головних виробничих цілей підприємства.

1. Організація кадрової служби

Класична форма організації кадрової служби для підприємства – створення відділу кадрів. Його чисельність і структура великою мірою залежать від масштабів підприємства міста і способів досягнення поставлених проти нього цілей.

Організація будь-якого підприємства починається з складання становища, у якому перераховуються завдання, функції, правничий та обов'язки підрозділи.

1.1. Положення про відділі кадрів

Положення про відділі кадрів складається з таких розділів:

загальних положень;

завдання;

структура;

функції;

стосунки з іншими підрозділами підприємства;

права;

відповідальність.

У розділі «Загальні засади» закріплені підпорядкованість відділу кадрів директору підприємства.

Розділ «Завдання» містить чітко сформульовані напрями діяльності відділу кадрів, найважливішими серед яких є організація роботи із забезпечення добору, розстановки, використанню робітників і фахівців; формування стабільнішого колективу; створення кадрового резерву; організація системи обліку кадрів.

У розділі «Структура» зазначений порядок розробки і затвердження структури відділу, його чисельність, конкретні напрями праці та закріплені по них підрозділи відділу.

У розділі «Функції» розглянуті функціональних обов'язків у сфері кадрової роботи, зокрема:

розробка планів комплектування кадрів відповідно до програмою розвитку підприємства;

оформлення прийому, перекладу і звільнення працівників у відповідність до трудовим законодавством;

облік особового складу підприємства;

збереження і заповнення трудових книжок, ведення документації з діловодства;

контролю над виконанням керівниками підрозділів наказів і розпоряджень роботи з особовим складом;

вивчення руху кадрів, аналіз плинність кадрів, розробка заходів із її усунення;

аналіз складу, ділових якостей фахівців підприємства з метою їхнього раціонального використання;

створення умов підвищення освітнього й кваліфікаційного рівня фахівців;

робота зі створення резерву на висування;

підготовка пропозицій з поліпшенню розстановки та використання робочих;

підготовка і систематизація матеріалів для атестаційної комісії;

підготовка матеріалів надання робочих, фахівців і кількість службовців до заохоченню і нагородження;

вживання заходів з працевлаштування котрі вивільняються працівників;

здійснення контролю та інструктажу працівників відділу кадрів;

організація контролю над станом трудовий дисципліни і керував внутрішнього трудового розпорядку;

ведення всієї звітності з питань.

Розділ «Взаємини коїться з іншими підрозділами підприємства» містить перелік документів, які у кадри, і розповсюдження документів, які йдуть з відділу кадрів до інших підрозділи.

Від виробничих підрозділів кадри отримує заявки приймання робітників і службовців, ставлення до заохочення, графіки відпусток.

З відділу кадрів в виробничі підрозділи направляються інформацію про порушників трудовий дисципліни, копії наказів про зарахування, переміщенні всередині підприємства, звільнення робітників і службовців, зміні правил внутрішнього трудового розпорядку, відомості, які стосуються питанням трудовий дисципліни.

Від бухгалтерії кадри отримує штатний розклад, розрахунки потреби у робочої сили, довідки про заробітної плати для оформлення пенсій за віком й інвалідності.

У бухгалтерію кадри представляє інформацію про списковій чисельності працівників, прогулах, плинність кадрів, табель обліку робочого дня, проекти наказів про зарахування, переміщенні і звільнення матеріально відповідальних осіб, листи тимчасової непрацездатності на оплату, інформацію про прийомі, переміщенні, звільнення та чергові відпустках співробітників.

У до юридичного відділу з відділу кадрів скеровуються в візування накази з особового складу.

У розділі «Права» вказані основні повноваження, якими наділений кадри, зокрема:

право вимагати від усіх підрозділів підприємства необхідні повноцінної роботи відділу кадрів матеріалів;

правом брати співробітників з питань прийому, переміщення і звільнення;

право здійснювати зв'язку з іншими організаціями з питанням добору кадрів;

право вимагати з інших підрозділів обов'язкового виконання тих вказівок, передбачених становищем про відділі кадрів.

У розділі «Відповідальність» встановлено відповідальність відділу кадрів у виконанні покладених на відділ функцій й працівників відділу, що встановлюється посадовими інструкціями.

1.2. Посадові інструкції працівників відділу кадрів

Будь-яка посадова інструкція працівника підприємства має три розділу: посадові обов'язки, вимоги знаннями й підвищити вимоги до кваліфікації по розрядам оплати.

Основними посадовими обов'язками відділу кадрів є:

керівництво роботою відділу;

забезпечення виконання;

розробка необхідної документації, пропозицій, рекомендацій, інструкцій;

забезпечення раціонального використання матеріальних, фінансових і технічних засобів;

проведення робіт із захисту інформації, складової комерційну таємницю;

забезпечення раціонального розподілу навантаження між працівниками відділу;

створення умов розвитку і підвищення кваліфікації персоналу;

контроль дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, правив і норм охорони праці та протипожежної безпеки, виробничу краще й трудовий дисципліни;

внесення пропозицій заохочення героїв працівників, накладень стягнень на порушників виробничу краще й трудовий дисципліни;

забезпечення складання статутний звітності.

Начальник відділу кадрів повинен знати:

постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих і інших органів, що стосуються діяльності відділу;

нормативні акти і методичних рекомендацій, що визначають порядок проведення робіт у відділі;

основи економіки, організації праці та управління;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правил і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної захисту.

Чисельний склад відділу кадрів перелік видів основних робіт визначається кількістю працюючих у створенні.

Должностная інструкція відділу кадрів ТОВ «Птахофабрика Александровська» (Додаток №1).

1.3. Нормативна кількість працівників відділу кадрів

Для встановлення необхідної кількості працівників відділу кадрів рекомендується використовувати

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Поділіться рефератом Діловодство в кадрової службі підприємства

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Діловодство в кадрової службі підприємства

Розробка прикладного програмного забезпечення відділу кадрів університету
Тип роботи: курсова робота

Міністерство транспорту РФ

Федеральне агентство залізничного транспорту.

ГОУВПО \"Дальневосточный державний університет шляхів\"

Кафедра \"Інформаційні технологій і системи\"

Курсова робота

Завантажити
Управління трудовим колективом підприємства (на прикладі Відділу охорони здоров'я
Тип роботи: курсова робота

ЗМІСТ

 

Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти управління формуванням трудового колективу підприємства   

1.1. Сутність поняття «колектив», його зміст та значення в діяльності підприємства

1.2. Ознаки т

Завантажити
Організаційне забезпечення діяльності відділу документационного забезпечення управління Костромської митниці
Тип роботи: дипломна робота

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. історію створення Костромської митниці. Документационный відділ: структура і напрям діяльності

1.1 Митна служба в Костромском регіоні. Історія життя та сучасність Костромської митниці.

1.2 Структур

Завантажити
Контроль державних підприємств і муніципальних органів за діловодством відділу кадрів на підприємствах
Тип роботи: реферат

запровадження 2
висновок трудового договору 3
трудова книжка 4
звільнення працівника (припинення трудового договору) 5
надання відпусток 7
державний нагляд контроль над дотриманням трудового зако
Завантажити
Обов'язки роботодавця та працівників у сфері охорони праці
Тип роботи: реферат
Складність сучасного виробництва вимагає комплексного підходи до охорони праці. У умовах, роботодавець зобов'язаний забезпечити
· безпеку своїх працівників при експлуатації будинків, споруд, устаткування, здійсненні технологічних про
Завантажити
Організація роботи відділу позавідомчої охорони
Тип роботи: звіт за сталою практикою
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА І ЕНЕРГЕТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ДИВНОГОРСКИЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ОТЧЕТ по виробничої юридичній практиці

База практики: ГУ ОВО при ОВС МВС Росії у г.Зеленогорск

Період практики: 25.03 - 25.04.20

Завантажити