Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Географія і геополітика скачати

Розділ: ГеополітикаТип роботи: реферат
Страница 1 из 2 | Следующая страница

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ І МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ

РЕФЕРАТ ПО ФИЛОСОФИИ

на задану тему «ГЕОГРАФІЯ І ГЕОПОЛІТИКА»

Аспиранта кафедри

Мінськ, 2002

Запровадження

Геополітика, схоже, переживає сьогодні свій ренесанс. Якщо зовсім недавно офіційна радянська наука визначала її як «напрям буржуазної політичної думки, заснований крайньому перебільшенні ролі географічних чинників у суспільства», як ідеологічне обгрунтування «агресивної зовнішньої політики України імперіалізму», то наші дні зовсім нерідко стають затвердження, за якими геополітика є останньою розгадкою і поясненням багатьох цивілізованих процесів, що залишаються непояснені в доти чисто політичних, економічних чи натуралістичних термінах. Геополитическая проблематика перебувають у центрі уваги великої кількості що друкуються у науковій періодиці статей, аналітичних центрів, спеціально створюваних журналів. Політичні діячі, журналісти, тілі- і радиокомментаторы охоче оперують самим терміном, уже звичної деталлю політичного лексикону.

Такий інтерес і навіть свого роду мода на геополітику цілком зрозумілі. Сучасний етап всесвітньої історії характеризується потужними зрушеннями в що склалося рівновазі і потребує застосування цілого ряду невідкладних політичних рішень. Відбуваються глибокі зрушення у відсотковому співвідношенні сил поставляють на світовий арені, що супроводжують руйнацію всього колишнього міжнародного порядку. Значимым геополітичним чинником досі є розвал Радянського Союзу, а разом із і виникла невизначеність кордонів пострадянських країн.

Геополітика і геополітики

Співвідношення географії та політики є одним й визначення ключових методологічних проблем геополітики. Вже у самому закріпилося найменуванні дисципліни – «геополітика» - міститься вказівку на синтетичний характер цього наукового і філософського напрями. Класики геополітики, очевидно, свідомо були закріплені назві розуміння геополітики як результату синтезу географії і політології.

Географи були першими вченими, які почали формулювати основні тези геополітики. Необхідність розмежування географії і геополітики виникає із різних предметів дослідження яких. Проте задля визначення геополітики як дисципліни недостатньо вказівки кордони між геополітикою і географією. Слід також врахувати ще одне усталену науку – політологію. Саме тоді, вміщена між двома науками, геополітика очевидна і детермінованою дисципліною.

Наукові досягнення засновників геополітики негайно застосовувалися практично, було поставлено державному влади, конкретної політичної практиці, міжнародних відносин та військовою стратегії. Проте термін, та й сама наука постійно піддавалися обструкції із боку наукової громадськості, а свідомості широкого загалу вона міцно асоціювалася з політикою експансії нацистської Німеччини. Занадто відверте оголення прихованих механізмів зовнішньої політики України держав не влаштовувало можновладців, не заважаючи, тим щонайменше, користуватися практично відкритими законами. У довгий час геополітика була під забороною, як «буржуазна наука», у країнах по стислі терміни вона почала популярною дисципліною у питаннях стратегічного й військової планування, й у час викладання цієї науки обов'язковий переважають у всіх вищі навчальні заклади Заходу, які готують керівників держав і відповідальних аналітиків.

Попередниками геополітики вважаються Геродот і Аристотель, М. Макіавеллі і Ш. Монтеск'є, Ж. Боден і Ф. Бродель... Причому її можна вважати досягненням лише європейської цивілізації. Співзвучні ідеї можна знайти, наприклад, у китайського мислителя Сун Ці ще VI в. до зв. е., який залишив опис шести типів місцевості і дев'яти типів простору, що має знати стратег для успішного ведення військової політики. Цікаві й які стосуються геополітиці судження висловлював і Ібн Хальдуна (XVI століття), який пов'язував між собою духовні сили людських об'єднань (соціальних спільностей, у сучасній термінології), спроможність чи з нездатністю до згуртуванню і боротьбі завоювання і збереження могутньої імперії й ті імпульси, які із природного довкілля. Деякі геополітичні концепції було сформульовано ще 19-му столітті німецьким географом професором Фрідріх Ратцелем (1844 - 1904). А термін «геополітика» перший застосував, як заведено вважати, шведський професор Рудольф Челлен (1864 - 1922) у книзі «Введення ЄІАС у шведську географію» (1900), давши йому таке визначення: «Це — наука про Державі як географічному організмі, утіленому у просторі».

Через війну, він дійшов висновку необхідність органічного поєднання п'яти взаємозалежних між собою елементів політики: экономополитики, демополитики, социополитики, кратополитики і геополітики.

Фрідріх Ратцель та її учні створювали дисципліну, покликану вивчати відносини між географією і політикою, виходячи з становищі країни, що займається нею просторі і його межах. Великими є ті народи, думав Ф. Ратцель, які мають чудове відчуття простору. Отже, кордону можуть підлягати звуження чи розширенню, залежно від динамізму аналізованого народу. За часів Третього рейху подібні ідеї привели співвітчизника Ф. Ратцеля, відомого геополітика Карла Хаусхофера (1869-1946) до теорії «життєвого простору», що надовго дискредитувало науковий статус геополітики.

Широкої популярності набула ідея американського адмірала А. Т. Мэхэна (1840-1914) про антагонізм морських і сухопутних держав і світове панування морських держав, що може бути забезпечене шляхом контролю за серією опорних пунктів навколо євразійського континенту. Не меншу популярність звучала і теорія англійського географа і політичного діяча X. Д. Маккиндера (1861-1947), за яким той, хто керує Східною Європою, править Срединной землею (Heartland), хто керує Срединной землею, править Світовим Островом (World Island), хто керує Світовим Островом - той панує над світом. Але вже сучасник Маккиндера, такий авторитет в геополітиці як До. Хаусхоффер, досить критично ставилися для її поглядам.

Теорія Маккиндера було поставлено під і спростована у межах самої геополітики. Американський дослідник Ніколає Дж. Спайкмен у роботі «Американська стратегія у світовій політиці. Сполучені Штати й баланс сили» (1942) сформулював має стратегічну навантаження поняття «Римленд», яке, як він стверджував, значно точніше відомого «Heartland». Спайкмен доводив, що й географічно Хартленд і є, то, по-перше, його невразливість серйозно порушена розвитком стратегічної авіації та інших новітніх коштів озброєнь. По-друге, всупереч прогнозам Маккиндера, не досяг від того рівня економічного розвитку, який дав можливість стати однією з передових регіонів світу. Вирішальна боротьба як і Першої, і в Другій світовій війні, стверджував Спайкмен, розгорнулася над зоні Хартленда, і над його володіння, але в берегах і землях Римленда. Світове панування тому залежить контролю над Східною Європою.

Бо з приходом до повалення влади нацистів Німеччини геополітика стала активно використовуватися для обгрунтування «расової переваги», завоювання «життєвого простору», «великою історичною місії панування Німеччини з усього оточуючими», остільки багато дослідників як у Європі, і у Америці почали сумніватися у наукової обгрунтованості сам термін. У цьому друга учених стала розглядати поняття «геополітика» як псевдонауковий неологізм, службовець для спроб виправдання прагнень зміну європейського порядку, як знаряддя, влади, пропагандистський інструмент. Інші, не заперечуючи загалом термін, висловлюють серйозний скептицизм щодо його інструментальних можливостей. Треті вважають, що геополітика здатна давати певні наукові результати, але лише дуже вузької сфері, що відбиває взаємовплив політики і пространственно-географических характеристик держав чи його спілок. Четверті вважають, відповідно до яким геополітика має розглядатись не як наука чи дисципліна, а лише як засіб соціологічного підходу, який зв'язує географічну середовище, й міжнародну діяльність держав. Нарешті, і такі, хто вважає, що геополітика - це наука, а щось значно більше складне.

Останнім часом на противагу терміну «геополітика» з'явився термін "геоекономіка", запроваджений Едвардом Люттваком. На думку Люттвака, двополюсний світ відмирає й військова могутність придбала другорядне значення у стосунках між Північчю і Півднем, враховуючи величезне технологічне перевага Півночі, а насамперед у взаєминах Північ — Північ, між геоэкономическими полюсами і промислово розвинені держави. По Люттваку, те економічне змагання між промислово розвинені держави відрізняється від минулого саме тією, що держави що неспроможні вдаватися до військової силі. Але це тема - для на дослідження.

Геополітика – наука про безпеку соціуму

З часу появи глобальних технологій географія перестала описувати процес взаємодії чоловіки й довкілля. У той самий час актуальність дослідження процесів такої взаємодії зросла, як ніколи раніше історії людства. Вперше за історію, людство стало життєво залежати від правильності вибору моделі взаємодії людини з довкіллям. Тобто виникла потреба у появі наукової дисципліни, яка б ефективно описати що виникла колізію. Виникла потреба у дисципліни, яка поєднувала у собі політологію, соціологію, філософію з географією. Саме такою дисципліною теоретично і покликана стати геополітика.

Описати процес взаємодії дедалі більше штучного ландшафту й більше різноманітного розуму з досягнення елементарного самозбереження життя покликана інша наука, не географія.

Чи може бути такою наукою політологія? У самому спрощеному вигляді політика – це влади або реалізація влади. Влада – це здатність реалізувати своєї волі. Воля – це здатність впливати на інший об'єкт з виконання їм тих чи інших дій. Цілі під час політичних змагань обумовлені безліччю мотивів. В багатьох випадках велике значення мають особистісні мотиви політичної поведінки людей, або кланові, випадкові, суб'єктивні обставини вивищення чи зниження економіки з політичних пірамід. Політологія зобов'язана аналізувати й інші – незв'язані з об'єктивними процесами і потребами соціумів – політичні процеси. Ці політологія принципово відрізняється від геополітики.

Геополітика цікавиться політикою лише у того рівня, у якій політичний процес стосується адаптації соціуму до вмещающему ландшафту або зміну вмещающего ландшафту. Особистість політика та обставини його за політичну кар'єру цікаві геополітиці лише у того рівня, у якій політик впливає якісь великі, пов'язані з природним ландшафтом процеси. Геополітика починається сіло рівня впливу, коли політик впливає відносини свого соціуму і вмещающего ландшафту.

Політологія не вивчає глибинних процесів взаємодії соціуму і природного ландшафту. Стан економіки, характер виробництва, природні катаклізми, хвороби, війни цікаві політології лише у тієї частини, у якій є чинниками, впливають на розстановку політичних сил є у собі соціумі. Політологія неспроможна скласти стійкий прогноз розвитку тієї чи іншої соціуму і пояснити, чому середньота тривалої перспективі відбувається виживання одних соціумів і згасання – інших. Геополітика ж у змозі запропонувати свої трактування цим питанням.

Також є важливим, що областю знань, що стає домінуючої у нову добу, виступає наука. Саме наука може забезпечувати рішеннями технологічні завдання. Важливо, що із усіх наук особливо важливою стають ті, що забезпечують безпеку людства і орієнтацію в часі та просторі для людей і соціумів, які невіддільні від реалізації глобальних технологічних проектів. Мабуть, одній з таких дисциплін стає геополітика. Під геополітикою у разі слід розуміти науку, предметом дослідження якої є механізм функціонування політичною системою людства за умов існування глобального штучного ландшафту.

Геополітика є тієї дисципліною, яка вивчала закономірності взаємодії політичною системою соціуму і вмещающего ландшафту і по появи ядерної зброї та глобальних технологій. У нову добу виросло значення геополітики серед інших наук, і навіть додалася завдання аналізу переважно замкнутої і обмеженої системи глобальної політичної організації. Це уточнення методологічного інструментарію геополітики, виділяє ті чи інші напрями геополітики, але з вимагає зміни предмета вивчення і від напрацьованих базових методичних принципів.

Традиційна геополітика виникла як наука Генеральних штабів армій великих імперій. І на цього часу вона залишається в чому військової дисципліною. Про це свідчать навіть факти біографії деяких класиків цієї науки: адмірал А. Мэхен, генерал До. Хаусхоффер, викладач Академії генерального штабу Росії А. Дугін. Геополітика представляла і становить свого роду вищу стадію стратегічного планування. Якщо звичайні стратегічні плани Генеральних штабів імперій оперували термінами глибиною максимум в 15 років, то геополітика мала забезпечити орієнтацію розвитку значно більший термін, десятки років.

Важливо, що на відміну від зазвичайного військового стратегічного планування геополітика оперувала як військовими параметрами. Геополітика – це наука про безпеку соціуму у сенсі. Зокрема, за доби становлення великих імперій, з зростання кількості загрозам міжнародній безпеці імперському соціуму і кількість загроз, які цей соціум міг створити іншим товариствам і державам, виникала нагальна вимога розвитку геополітики як науки.

Геополітика забезпечувала інструментарій для ефективної експлуатації та управління великими просторами великих імперій. Спеціалізацією геополітика була орієнтована саме вироблення інструментарію для побудови та розвитку великих імперій за доби широкомасштабної експансії європейців планети. І, навпаки, протистояння імперіям у прагненні звернути геть усе до своєї колонії можна було, лише використовуючи геополітичну методику. Ті народи, що змогли виробити власну геополітичну лінію, адекватну своєму потенціалу, змогли встояти перед тиском колонізаторів.

Спочатку будучи наукою, яка забезпечувала інтереси великих імперій за доби глобальної імперської активності, геополітика нас дуже швидко вийшла рівень глобальних узагальнень. Понад те, геополітика як наука склалася лише у епоху глобальної імперської активності країн Європи. Доти з політичної мисленні кожної країни чи великою імперії були присутні елементи геополітичного мислення. Але ці ідеї склалися на сталу дисципліну тільки з здобуттям людством потенціалу до створення глобальних імперій.

У нову добу геополітика перестає забезпечувати орієнтацію соціуму в глобальному політичному просторі. Глобальне політичне простір стає фактично єдиним. У період глобалізації геополітика забезпечує вироблення глобальної політичною системою, адекватної технологіям, які у розпорядженні людства. Принципове значення набуває досвід регулювання великих політичних організмів «імперій», накопичений геополітикою до появи глобальних технологій. Нагромаджений досвід глобального імперського протистояння, і територіальної експансії відходить другого план.

Геополітика завжди була наукою, що розглядала виклики безпеки «своєї» країни у глобальному масштабі. Деякі з цих викликів зберегли своєї актуальності, деякі пішли другого план.

Геополітика у системі цінностей і ідеологій

Важливе завдання на геополітики було дослідження життєздатності тих чи інших систем цінностей і ідеологій. Геополітика практично спочатку оперувала поняттями

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Поділіться рефератом Географія і геополітика

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Географія і геополітика

Геополітика навіть Росії
Тип роботи: реферат
Запровадження
Фундаментальна геополітика, по-новому систематизована, з переглянуте і збагаченим концептуальним і термінологічним апаратом, згодом і у Росії остаточно визнають як \"вненациональной\", позбавленої ідеологічного забарв
Завантажити
Геополітика П.Н. Савицького: між наукою і ідеологією
Тип роботи: стаття
Матвєєва А. М.
Наукове пізнання, націлившись на об'єктивне дослідження дійсності, має бути суворо адекватно її змін. Таке багатомірне, всеохопне явище сучасного світу - як «глобалізація» соціально-економічних і культурно-історичних пр
Завантажити
Геополітика минулого й сьогодні
Тип роботи: реферат
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НТУУ «КПІ»

КАФЕДРА № 43

(військово-гуманітарних дисциплін)

РЕФЕРАТ

із дисципліни «Геополітика»

Тема: «Геополітика минулого й

Завантажити
Народи Сибіру та сучасна геополітика
Тип роботи: реферат
Зміст
Постановка проблеми.
Методологія і термінологія.
Народи Сибіру та сучасна геополітика.
Список літератури.
Постановка проблеми.
            Попри свою безсумнівну значимість, тему місця народів
Завантажити
Геополітика і геоекономіка Норвегії
Тип роботи: дипломна робота
Санкт-Петербурзька державна инженерно-экономическая академія.
Кафедра «Державного і муніципального управління»
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ.
Санкт-Петербург
1997
ЗАПРОВАДЖЕННЯ. Ця курсова робота і двох блоків. Перший бл
Завантажити
Геополітика та геостратегія України
Тип роботи: реферат

Міністерство науки та освіти України

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра географії

Реферат

Геополітика та геостратегія України

                                 

Завантажити