Коротко про сайт

RefList.Su - це найбільша колекція рефератів. На сайті RefList.su Ви знайдете безліч цікавих робіт і статей: реферати, дипломні, курсові роботи, шпаргалки, контрольні та лабораторні роботи, топіки з англійської мови. На нашому порталі, Ви можете додавати свої матеріали, читати реферати користувачів, використовувати пошук по сайту. Також в RefList.su можна почитати викладу, доповіді, квитки, твори. Колекція рефератів доступна для всіх безкоштовно і без відправки смс, і реєстрації.

Реклама

Товари

Реферат на тему Правовий статус суб'єкта, що посідає домінують над ринком скачати

Розділ: муніципальне правоТип роботи: доповідь

Домінуюче становище (ДП) – виняткова становище господарюючого суб'єкту (ХС) чи навіть кількох ХС над ринком товару, котра має замінника чи взаимозаменяющих товарів. У цьому ДП дає можливість суттєво впливати на загальне умова звернення товарів на відповідному товарному ринку можливість ускладнювати доступ ринку іншим ХС

Ознаки ДП:

встановлюється лише до ХС

ХС, становище якої може бути названо домінуючим, має займатися виробництвом товарів

товар - продукт діяльності (включаючи роботи, послуги), готовий до продажу або обміну; (ст.4 з-на “конкуренцію та обмеження моноп-ой діяльності на товарному ринку”)

ДП встановлюється на отварном ринку

товарний ринок - сфера звернення товару, котра має замінників, або взаємозамінних товарів біля Російської Федерації чи її частини, обумовленою з економічної можливості покупця придбати товар на відповідної території і що відсутності такої можливості її межами; (ст.4 з-на “конкуренцію та обмеження моноп-ой діяльності на товарному ринку”)

Товарний ринок має багато характеристик.

До кожного товару визначається свій товарний ринок у межах якого може бути встановлене ДП.

Якісний ознака – винятковість становища суб'єкта, кіт. дає можливість впливати на стан конкурентного середовища над ринком певного товару

Кількісний ознака – визначається тієї часткою, яку ХС тримає в ринку певного товару

Кількісні характеристики визначено Законом так:

Якщо частка ХС над ринком становить 65% і більше, його становище визнається домінуючим.

Якщо частка ХС над ринком становить понад 35%, але менш 65%, його становище може бути визнаний домінуючим. Він повинен бути встановлено антимонопольним органом.

Якщо частка ХС на не перевищує 35%, його становище може бути визнано домінуючим.

Становище має бути встановлено федеральним антимонопольним органом або його територіальним підрозділом.

ХС, мають над ринком частку більш 35% заносять у реєстр. Статус цього реєстру – информационно-наблюдательный. Зловживання таким становищем є правопорушенням.

(Ст.4 Закону “Про конкуренції, та обмеження монополістичній діяльності на товарних ринках”: Домінуюче становище - виняткове становище господарюючого суб'єкту чи навіть кількох суб'єктів господарювання над ринком товару, котра має замінника, або взаємозамінних товарів (далі -певного товару), дає (їм) можливість суттєво впливати на умови звернення товару на відповідному товарному ринку ускладнювати доступ ринку іншим господарюючих суб'єктів. Домінуючим визнається становище господарюючого суб'єкту, частка якого над ринком певного товару становить 65 відсотків і більше, окрім тих випадків, коли господарюючий суб'єкт доведе, що, попри перевищення зазначеної величини, її становище на не є домінуючою. Домінуючим також визнається становище господарюючого суб'єкту, частка якого над ринком певного товару не перевищує 65 відсотків, якщо це встановлено антимонопольним органом, з стабільності частки господарюючого суб'єкту над ринком, відносного розміру часткою над ринком, що належать конкурентам, можливості доступу цей ринок нових конкурентів чи інших критеріїв, характеризуючих товарний ринок. Не може бути визнаний домінуючим становище господарюючого суб'єкту, частка якого над ринком певного товару вбирається у 35 відсотків;)

Форми несумлінної конкуренції та відповідальність порушення антимонопольного законодавства

Під недобрий контур-ей поним-ся будь-які замова. купівля переваг. пр-ой деят-ти дії хоз-ых субьектов, що суперечать звичаям ділового обороту, вимогам добропорядності, розумності, справедливості і може заподіяти збитки конкурентам ( іншим хоз-ым суб'єктам).

Ознаки недобр-ой конк-ии(НК)

НК може осущ-ся лише активними діями

Дані дії розцінюватимуться як правопорушення, якщо вони суперечать як закону, а й звичаям дел-го обороту.

Суб-ом НК лише хоз-ые суб'єкти.

Метою активним діям явл-ся придбання переваг в пр-ой деят-ти.

У рез-те дій м.б. завдано збитків діловій репутації та м.б. збитки конкурентам.

Може виявлятися у розповсюдженні неточних відомостей, запровадження споживача на манівці, некоректне порівняння товарів з товарами інших хоз-ых суб'єктів.

(ст. 10 з-на про конк-ии – перелік правопорушень)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (назва розділу у редакції, введеній у дію з 30 травня 1995 року Федеральним законом від 25 травня 1995 року N 83-ФЗ) Стаття 22. Обов'язковість виконання розпорядження федерального антимонопольного органу (назва статті у редакції, введеній у дію з 30 травня 1995 року Федеральним законом від 25 травня 1995 року N 83-ФЗ)

1. У порушення антимонопольного законодавства комерційні фірми та некомерційні організації (ті), федеральні органи виконавчої, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування (їх посадові особи), громадяни, зокрема індивідуальні підприємці зобов'язані (абзац у редакції, введеній у дію з 30 травня 1995 року Федеральним законом від 25 травня 1995 року N 83-ФЗ): відповідно до вказівок федерального антимонопольного органу припинити порушення, відновити початкове становище, розірвати договір чи доповнити нього зміни, укласти договір з іншим господарюючим суб'єктом, скасувати акт, який відповідає законодавству, перерахувати до федерального бюджету прибуток, одержаний прибуток у результаті порушення, здійснити реорганізацію у вигляді поділу чи виділення із дотриманням встановлених умов і термінів, виконати інші дії, передбачені розпорядженням (абзац у редакції, введеній у дію з 30 травня 1995 року Федеральним законом від 25 травня 1995 року N 83-ФЗ) абзаци третій і четвертий виключені - Федеральний закон від 25 травня 1995 року N 83-ФЗ. 2. У порушення антимонопольного законодавства федеральний антимонопольний орган (територіальний орган) вправі в адміністративному порядку накладати штрафи і виносити попередження відповідно до чинним законодавством (пункти 2 і трьох замінені пунктом 2 у редакції, введеній у дію з 30 травня 1995 року Федеральним законом від 25 травня 1995 року N 83-ФЗ).

Стаття 22-1. Види відповідальності порушення антимонопольного законодавства

За винні протиправні діяння, порушують антимонопольне законодавство, посадові особи федеральних органів виконавчої, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації органів місцевого самоврядування, комерційні фірми та некомерційні організації, або ті, і навіть громадяни, зокрема індивідуальні підприємці, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальної відповідальності. (Стаття додатково включена з 30 травня 1995 року Федеральним законом від 25 травня 1995 року N 83-ФЗ). Стаття 23. Відповідальність комерційних і некомерційних організацій Комерційні і некомерційні організації відповідають як штрафу за такі порушення: невиконання вчасно розпорядження федерального антимонопольного органу (територіального органу) - у вигляді до 100 мінімальних розмірів оплати праці кожний день прострочення виконання розпорядження, але з понад 25 відсотків тисяч мінімальних розмірів оплати праці; дії (бездіяльність) з порушенням порядку, передбаченого статтями 17 і 18 даного Закону, - у вигляді до 5 тисяч мінімальних розмірів оплати праці (абзац у редакції, введеній у дію з 12 травня 1998 року Федеральним законом від 6 травня 1998 року N 70-ФЗ); невиконання законних вимог федерального антимонопольного органу (територіального органу), пропонованих відповідно до пунктом 3 статті 17 і пунктом 4 статті 18 даного Закону, - у вигляді до 8 тисяч мінімальних розмірів оплати праці; непредставлення вчасно на вимогу федерального антимонопольного органу (територіального органу) документів або інший інформації, підлягає уявленню відповідно до статтями 17 і 18 даного Закону, - у вигляді до 50 мінімальних розмірів оплати праці кожний день порушення за встановлений термін, але з понад п'ять тисяч мінімальних розмірів оплати праці; надання федеральному антимонопольному органу (територіальному органу) недостовірних відомостей - у вигляді до 1 тисячі мінімальних розмірів оплати праці; порушення встановленого порядку надавання даних про своє афільованих обличчях при поданні інформації виходячи з клопотань і повідомлень, передбачені статтями 17 і 18 даного Закону, - у вигляді до 5 тисяч мінімальних розмірів оплати праці (абзац додатково включений з 12 травня 1998 року Федеральним законом від 6 травня 1998 року N 70-ФЗ). За порушення, передбачені абзацом третім частини першої цієї статті, комерційні фірми та некомерційні організації можуть бути притягнені до відповідальності у протягом двох місяців із дня виявлення правопорушення федеральним антимонопольним органом (територіальним органом) (частина друга додатково включена з 12 травня 1998 року Федеральним законом від 6 травня 1998 року N 70-ФЗ). (Частина друга вважається частиною третьої з 12 травня 1998 року - Федеральний закон від 6 травня 1998 року N 70-ФЗ) При визначенні розміру штрафу враховується економічну ситуацію комерційних і некомерційних організацій. (Стаття у редакції, введеній у дію з 30 травня 1995 року Федеральним законом від 25 травня 1995 року N 83-ФЗ).

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту http://stroy.nm.ru

Поділіться рефератом Правовий статус суб'єкта, що посідає домінують над ринком

html-посилання на реферат
BB-cсылка на скачать реферат
Пряме посилання на завантажити реферат

Роботи схожі на Правовий статус суб'єкта, що посідає домінують над ринком

Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 5 травня 1995 р. N 70-Ф3
Тип роботи: реферат
Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації
від 5 травня 1995 р. N 70-Ф3
Прийнято Державної Думою 5 квітня 1995 року
Відповідно до Федеральним законом від 5 травня 1995 р. N 71-ФЗ Ар
Завантажити
Цусимское бій 14 травня 1905 року
Тип роботи: реферат
Санкт - Петербурзький Державний Морський Технічний Університет реферат «Цусимское бій 14 травня 1905г.» Студентки СПБ - ГМТУ Групи 71ФИ1 Куляшевой М.Ю. План 1. Вступ 2. Короткий опис походу 2-ї тихоокеанської ескадри 3. Співвідношення сил перед боєм Завантажити
Христофор Колумб (26 серпня 1451 року - 21 травня 1506)
Тип роботи: реферат
Христофор Колумб

(26 серпня 1451 року - 21 травня 1506)
“Господь слелал мене посланцем нового піднебіння та нової землі, їм створених, тих самих, про які писав Апокаліпсисі св. Иоанн...
Завантажити
Основні форми несумлінної конкуренції та монополістичною діяльності. Відповідальність порушення антимонопольного законодавства
Тип роботи: контрольна робота

Верховний Суд

Вищий Арбітражний Суд

Російської Федерації

Російська Академія Правосудия Центральний філія

державного освітнього закладу

вищого професійної освіти

Кафедра цивільно-правових дисциплін

<
Завантажити
Складне становище у Югославії (1992-1995 рр.)
Тип роботи: доповідь
Складне Становище в Югославії (1992-95 рр.) Найбільш \"гаряча точка\" Балкан Боснію і Герцеговину є переважно високогірну мест-ность з альпійськими луками і засніженими вершинами. Сюди з'їжджалися шанувальники гірськолижного спорту, люЗавантажити
Коментар до Федеральним законом Про інформацію, інформатизації і захист інформації
Тип роботи: доповідь
Аналіз ФЗ «Про інформацію, інформатизації і захист інформації» 1. Функції Закону. Основні функції закону:
- регулювання відносин які виникають за формуванні та використанні інформаційних ресурсів з урахуванням створення, збору, обробки, н
Завантажити